Posts Tagged ‘pendling’

Fakta: 59 rutor i Osbyholm

tisdag, juli 3rd, 2012

Idag blev jag uppmärksammad på en skrivelse som resonerade om fakta, där personen ville hävda att känslomässiga utbrott och lösa beskyllningar utgjorde fakta. Tja, jag är inte erfaren inom politiken men påhitt och intriger upphöjda till sanningar verkar vara vägen till framgång i form av höga positioner.

Låt oss ha en faktaruta om fakta(SAOL):

fakta se under faktum
faktum s. -et, pl =el. fakta, best. pl. -en el. fakta. säkert konstaterat sakförhållande; ett obestridligt f.; f. kvarstår, f. är; fakta i målet – I sms: fakta-.

“Säkert konstaterat sakförhållande”. Jag tolkar skrivelsen som humor i form av ironi.

Som kommen ur den ingenjörstunga branschen har vi ett annat förhållande till fakta. Tag bara relationen till rutorna i Osbyholm. Tjänsteman räknade till 40, politikern räknade till 60, revisionsfirman räknade inte alls – fakta i målet: antalet rutor i form av slutna rektanglar och parallellogram är 59 till antalet.

En markering fattas för att fullborda skapelsen

I vänta på transport från pendlarparkeringen till Ludvigsborg igår hade jag lite tid över för att faktiskt inventera det som har varit så mycket drama omkring. Denna exkursion i det fria gjorde mig gott efter en lång dag på luftkonditionerat kontor i Lund. Att den nya asfalten var torr gjorde det i det närmast riskfritt att beträda storstadsdjungelns förmak, d.v.s. objektet för studien.

Räknandes rutorna två gånger för att vara säker, konstaterar jag att det fattas en parkeringsruta relaterat till de 60. Jag antager att kravet för att kvalificera som parkeringsruta är att dess hörn markeras med en vinkel/hake. På sista raden ut mot åkrarna fattas en hake vilket diskvalificerar den ytan som parkeringsruta.

Nåja, pendlare är ett pragmatiskt släkte så det lär inte vara någon ko på isen om de markerade platserna kommer att fyllas upp; den ofullbordade rutan kommer med säkerhet i anspråk tagas.

Medborgarförslag om fler parkeringsplatser vid Hörby busstation

lördag, mars 13th, 2010

På busshållplatsen i Osbyholm pratade jag med en annan resenär medan vi väntade på bussen. Det visade sig att hon åkt från Hörby till Osbyholm för att finna pendlingsparkeringsplats. Otroligt!

Möjligheten till pending till Malmö/Lund regionen är mycket viktigt för Hörby som samhälle. Det skall vara bekymmersfritt att åka kollektivt; tillgängligheten till parkeringsplatser vid hållplatserna måste byggas ut för att pendlingen och Hörby skall kunna växa.

Därför har medborgarförslag lämnats in till Hörby kommun för att bygga ut pendlarparkeringen vid Hörby busstation med förhoppningen att kommunfullmäktige omgående bifaller förslaget och ger tekniska nämnden i uppdrag att bygga fler parkeringsplatser.