En del av Höörby

Så har jag tillbringat en god del av semesterns lediga stunder till att läsa igenom förslag till översiktsplan som den delades ut till oss politiker på sista fullmäktigesammanträdet. Naturligtvis har jag varit lite extra nyfiken på Ludvigsborg eftersom jag bor just där.

Jag kan konstatera att de kommunala planerarna har placerat mitt hus i ett utbyggnadsområdet – tja, hela Ludvigsborg är ett utbyggnadsområdet. Om planen faller in så kommer jag bo mitt i byn 2025.

en_del_av_hoor

Från översiktsplanen sidan 95, del 2

De gula områdena är föreslagna utbyggnadsområden i Ludvigsborg. De röda markeringarna är planerade utbyggnadsområden i Höör. Faktum är att 2025 har Ludvigsborg växt ihop med Höör om båda dessa planer går i lås.

Kanske håller vi då på med att jobba för att få till cykelvägen över kommungränsen fortfarande, vem vet? Den är i alla fall föreslagen i Hörbys plan. I Hörbys plan finns tankar om ringbusslinjer från Höör som kör in i Ludvigsborg. Höörs plan konstaterar torrt att Ludvigsborg finns på andra sidan kommungränsen.

I det korta perspektivet skulle man då tänka att Ludvigsborg skulle tillhöra Höörs kommun. Den kommunala integrationen av Ludvigsborg är mot Höör och inte mot Hörby, även i Hörbys översiktsplan.

Men lyfter man blicken lite och ser vad som kommer i framtiden så är det ingen idé att byta kommun för Ludvigsborg. Troligtvis så kommer kommunerna att slås ihop långt innan den flytten kan bli politisk verklighet.

För hur mycket vi än gillar våra kommuner så kommer vi inte ifrån det faktum att de är hopplöst små. I Hörbys översiktsplan så planerar man för en befolkning år 2045 som uppgår till 20770 personer. Och det är om 21 år!

Varför skriver jag att det är en hopplöst liten kommun? Jo, för att redan idag är både Höör och Hörby för små för att själva leva upp till lagens krav om den samhällsservice som kommunen skall och bör tillhandahålla.

Det är ingen slump att vi har

 • gemensam IT
 • gemensam nattsjuksköterskan
 • gemensam VA/GIS
 • gemensam räddningstjänst
 • gemensam avfallshantering
 • gemensam miljöhandläggning

Troligtvis finns det redan fler gemensamma aktiviteter.

Vad som ligger mer i framtiden är verksamhetsutveckling där våra organisationer är för små för att ha kraft att bedriva sådan. Med större organisationer så kan vi ha råd med mer specialiserade tjänstemän. Sedan finns det skalfördelar, vid upphandlingar till exempel samt att dubbleringar i organisationerna kan tas bort.

Som kommentar om kommunreformen i Danmark 2007 sägs följande hos Föreningen Sveriges Socialchefer:

Förklaringar till behovet av större kommuner i Danmark har varit att öka kommunernas ekonomiska bärkraft, effektivitet samt professionella bärkraft, dvs. möjlighet att göra rätta bedömningar på professionell grund, då kompetensen finns i kommun. Andra viktiga förklaringar till behovet av större kommuner har handlat om att höja kommunernas implementeringskapacitet samt handlingskraft, dvs. förmåga att själva identifiera problem och lösa dem.

Det är inte för inte som diskussionerna om förstatligandet av skolan kommer upp till ytan när staten under Björklunds ledning mer och mer reglerar vad som skall göras.

Tiden tickar för våra båda kommuner. När vi till exempel skall köpa elektroniska lås- och planeringssystem inom hemtjänsten så skall vi redan nu samordna system mellan Höör och Hörby för det kommande sammangåendet. Gör vi det inte så blir det så mycket krångligare och dyrare längre fram i tiden.

Om inte annat är det i varje fall dags att diskutera frågan offentligt så att vi kan ha en ordentlig debatt om det hela.

10 svar på ”En del av Höörby

  1. Torbjörn Malvå

   Sa hon som kanske bor långt därifrån

   Svara
   1. Yvonne

    Precis 🙂 I Hörby kommun bor en del i tätorten, en del nära gränsen till Höör, en del nära Sjöbo, en del nära Eslöv och en del nära Kristianstad. De som bor nära gränsen till Sjöbo, Eslöv eller Kristianstad kanske hellre vill att Hörby går ihop med någon av dessa 3 kommuner – ifall det någonsin skulle bli aktuellt med ett samgående med en annan kommun. Samverkan är en sak, samgående en helt annan.

    Svara
 1. Torbjörn Malvå

  Yvonne titta på kartan och förstå självklarheten i att Ludvigsborg bör tillhöra Höör. Där finns dessutom järnvägsnätet som möjligtvis Hörby även vill ta del av.

  Svara
  1. Yvonne

   Om man läser på Crustaceas hemsida, där de nu marknadsför lediga tomter i Ludvigsborg kan man läsa ”Till tätorten Hörby är det ca 8 km och till Höör ca 7 km”. Ur ett bebyggelseperspektiv är det så att det är ett visst ”tomrum” mellan Ludvigsborg och Hörby, vilket det inte är till Höör. Men vem har sagt att man måste tillhöra den kommun som har tätorten närmast den egna bostaden? Ägnar man sig åt kartläsning i närområdet inser man snart att så inte alltid är fallet. Harlösa ligger t.ex väldigt långt från Eslöv utan har närmare till Lunds (faktiskt så är det så att det är närmare till både Sjöbo och Hörby än det är till tätorten Eslöv) . Löberöd ligger närmare Hörby än Eslöv. Veberöd tillhör Lunds kommun men borde enligt samma princip tillhöra Sjöbo. Kommungränserna är i en del fall litet märkliga, vilket förmodligen beror på ett par stora kommunreformer, varav den senaste var 1971. När kommunerna skulle gå samman hade kommuninvånarna folkomröstningar om vilken kommun man ville tillhöra. Som vanligt i en demokrati röstade en del si och andra så.
   Nu tillhör Ludvigsborg, som rent geografiskt ligger ganska precis mittemellan Höör och Hörby, Hörby kommun. Framtiden får visa om/när nästa kommunsammanslagning sker – och hur resultatet av denna folkomröstning kommer att se. Det är i alla fall ingenting som KF i någon av dessa två kommuner ensamma kan besluta om.

   Svara
   1. Torbjörn Malvå

    Den mätpunkten i Ludvigsborg måste ligga långt söderut. själv bor jag inte vid norra gränsen mot Höör men har endast cirka 5km till Höörs Järnvägsstation och nästan dubbelt så långt till Hörby centrum ca 9 km. Gör gärna en mätning!

    Svara
    1. Ludvigsborgare

     Ligger väl nere i Fulltofta. Sen när blev Crustaceas hemsida svaret på var Ludvigsborg finns?

     Svara
   2. Per Elis Jansson

    Kanske folkpartisten Yvonne Kulstad skulle läsa insändaren av partibrodern Anders Högström tidigare i år: http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2240472-brattom-sla-samman-sma-kommuner
    Detta innan skyttegravarna runt Brunnslöv blir allt för djupa.

    Eller varför inte läsa en motion från Socialdemokraterna i riksdagen om behoven: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Kommunreform-for-valfardens-ut_H002K345/?text=true . En av drivkrafterna mot motsåndet är enligt dem ”Man vill slå vakt om sin egen ställning och position och det är rädsla för att mista inflytande när makten och besluten flyttas.” Eller är det Anders Hagstöms tankar politikerkvalitéer som är den riktiga rädslan?

    Men om nu Brunnslöv skall fortsätta vara centralorten i området, varför inte slå ihop Sjöbo, Höör och Hörby, ändå når man inte upp till minstamålet man hade med den Danska kommunreformen på 45000 invånare.

    Hade du några andra argument än de rent geografiska att alla inte kan vara i mitten mot att vara drivande i en kommunsammanslagning? Eller är du rent av för som din partikollega fast du vet inte om det?

    Svara
 2. David Aston

  Jag bor i Malmö men anser att färre och större kommuner vore en bra idé med fler fördelar än nackdelar. Borde rimligtvis leda till lägre kostnader på en del områden. Jag hoppas också att man avskaffar landstingen och låter staten ta över drift av t.ex. sjukhus.

  Svara
 3. Nasare

  En sammanslagning med Sjöbo (som avser att bygga simhall och därför inte hunnit gå i konkurs än), Höör (som tagit över simhallen där som hunnit gå i konkurs), och Hörby (som inte lyckas inte en köpare till sin (konkursmässiga?) simhall vore väl en ljuvlig tanke. Då kan alla politikerna sitta på samma möte och svamla om samma sak samtidigt! Det vore väl en synergieffekt värd att sträva efter! För att inte tala om Administrativa vinster (2/3 delar av den samlade politiska eliten kan syssla med något mer produktivt och rationaliseras bort.

  Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.