Posts Tagged ‘Kommunreform’

Håller krampaktigt i hörnflaggan

tisdag, augusti 5th, 2014

Efter att jag planterat mitt tankefrö om kommunsammanslagningen har etablissemanget i form av kommunalråden i Höör och Hörby vaknat från sommardvalan efter att blivit väckta av Skånskan. Nej, absolut inte någon förändring är melodin. Fröet var ett ogräsfrö som snabbt måste ryckas upp med rötterna.

Och visst är det förväntat. Precis som jag sa i tidningen så är en kommunreform inget man vinner några val på och det har väl kommunalråden plockat upp.

Drar mig till minnes Inga-Britt Alenius kommentarer om kommunalråden som kungar i eget rike. Visst är det kommunalrådens roll, efter att ha suttit på sin tron en tid, att tycka man lever i den bästa av alla världar – speciellt i valtider. Precis som Leibnitz  beskriver i Teodicée har Gud (läs kommunalråden) ordnat världen så bra Han (de) har kunnat så vad mer finns att göra?

Naturligtvis så handlar inte kommunsammanslagningen om cykelvägen eller ens om Ludvigsborg utan nyttjande av gemensamma resurser och en insikt om vad som komma skall. En reform är, som Anna Palm i Höör trots allt verkar konstatera, i farans riktning. Så därför är det klokt att redan nu förbereda för integrationen i upphandlingarna av strukturerna, som låsen inom hemtjänsten – välj samma system för guds skull!

Jag inser att en folkomröstning skulle få ett rungande “Nej!” om den hölls idag men det hindrar inte att vi kan släppa hörnflaggan mentalt och planera lite för morgondagen. Detta speciellt när vi bygger upp strukturer som kommer leva under lång tid.

Vi behöver gå utanför våra lokalpolitiska ankdammar för att hitta perspektiven. I Norge, som också har många småkommuner säger den norska motsvarigheten till SKL följande i tidningen Gränsbrytning:

“Vi behöver större och mer robusta kommuner. Det är nödvändigt både för att säkra medborgarnas behov av service och för att stärka lokaldemokratin.”

“Idag pågår mycket samarbete mellan kommuner, inte minst på välfärdsområdet. Regeringen anser att det är ett demokratiskt problem. Många kommuners verksamhet har vuxit in i varandra, gränserna blir oklara och det blir svårt för medborgarna att se vem som har ansvaret och fattar beslut.”

Argumentationen från norska Kommunal- och moderniseringsdepartementet går tvärt emot SKLs argumentation som ser det som ett demokratiskt problem.  Men är det så att Eslöv är mindre demokratiskt än Höör på grund av sin större folkmängd? Argumentet är en diskvalificering av den representativa demokratin som sådan. Att Ahlkvist skulle diskvalificerar vår form av demokrati är väl ingen nyhet, men att SKL umgås med samma tankar är smått oroande.

Derk de Beer på SKL konstaterar att minimigränsen för en kommun är 10 000. Noterar att i Danmark är den siffran 30 000. Konstaterar även att Derk de Beer på SKL tycker att det kommunala självstyret är hotad om kommuner går samman. Det är ju förvisso sant om alla Sveriges kommuner går samman till en kommun, men det var ju inte riktigt förslaget.

Vad som är intressant är att Lars Ahlkvist lyckas hamna i samma båt som missnöjespartisten, vår lokala krösamaja och trafikplanerare, Jan-Erik Persson från Medborgarpartiet (a.k.a SD 2.0). På Skånskans kommentarsfält i en domedagsprofetia konstaterar han att sammanslagningen inte funkar på grund av att Hörby är på väg mot konkurs. Till sist rent allmänt idiotförklarar han mig vilket känns bra – ungefär som ett bevis på matematikens dubbla negationer.

Vilket ledarskap från Lars Ahlkvist och Jan-Erik Persson, vilken duo.

Läs mer om hur norrmännen rent praktiskt behandlar kommunreformen på regeringens hemsida.

Läs om min ursprungliga artikel på perelis.se.

En del av Höörby

onsdag, juli 23rd, 2014

Så har jag tillbringat en god del av semesterns lediga stunder till att läsa igenom förslag till översiktsplan som den delades ut till oss politiker på sista fullmäktigesammanträdet. Naturligtvis har jag varit lite extra nyfiken på Ludvigsborg eftersom jag bor just där.

Jag kan konstatera att de kommunala planerarna har placerat mitt hus i ett utbyggnadsområdet – tja, hela Ludvigsborg är ett utbyggnadsområdet. Om planen faller in så kommer jag bo mitt i byn 2025.

en_del_av_hoor

Från översiktsplanen sidan 95, del 2

De gula områdena är föreslagna utbyggnadsområden i Ludvigsborg. De röda markeringarna är planerade utbyggnadsområden i Höör. Faktum är att 2025 har Ludvigsborg växt ihop med Höör om båda dessa planer går i lås.

Kanske håller vi då på med att jobba för att få till cykelvägen över kommungränsen fortfarande, vem vet? Den är i alla fall föreslagen i Hörbys plan. I Hörbys plan finns tankar om ringbusslinjer från Höör som kör in i Ludvigsborg. Höörs plan konstaterar torrt att Ludvigsborg finns på andra sidan kommungränsen.

I det korta perspektivet skulle man då tänka att Ludvigsborg skulle tillhöra Höörs kommun. Den kommunala integrationen av Ludvigsborg är mot Höör och inte mot Hörby, även i Hörbys översiktsplan.

Men lyfter man blicken lite och ser vad som kommer i framtiden så är det ingen idé att byta kommun för Ludvigsborg. Troligtvis så kommer kommunerna att slås ihop långt innan den flytten kan bli politisk verklighet.

För hur mycket vi än gillar våra kommuner så kommer vi inte ifrån det faktum att de är hopplöst små. I Hörbys översiktsplan så planerar man för en befolkning år 2045 som uppgår till 20770 personer. Och det är om 21 år!

Varför skriver jag att det är en hopplöst liten kommun? Jo, för att redan idag är både Höör och Hörby för små för att själva leva upp till lagens krav om den samhällsservice som kommunen skall och bör tillhandahålla.

Det är ingen slump att vi har

  • gemensam IT
  • gemensam nattsjuksköterskan
  • gemensam VA/GIS
  • gemensam räddningstjänst
  • gemensam avfallshantering
  • gemensam miljöhandläggning

Troligtvis finns det redan fler gemensamma aktiviteter.

Vad som ligger mer i framtiden är verksamhetsutveckling där våra organisationer är för små för att ha kraft att bedriva sådan. Med större organisationer så kan vi ha råd med mer specialiserade tjänstemän. Sedan finns det skalfördelar, vid upphandlingar till exempel samt att dubbleringar i organisationerna kan tas bort.

Som kommentar om kommunreformen i Danmark 2007 sägs följande hos Föreningen Sveriges Socialchefer:

Förklaringar till behovet av större kommuner i Danmark har varit att öka kommunernas ekonomiska bärkraft, effektivitet samt professionella bärkraft, dvs. möjlighet att göra rätta bedömningar på professionell grund, då kompetensen finns i kommun. Andra viktiga förklaringar till behovet av större kommuner har handlat om att höja kommunernas implementeringskapacitet samt handlingskraft, dvs. förmåga att själva identifiera problem och lösa dem.

Det är inte för inte som diskussionerna om förstatligandet av skolan kommer upp till ytan när staten under Björklunds ledning mer och mer reglerar vad som skall göras.

Tiden tickar för våra båda kommuner. När vi till exempel skall köpa elektroniska lås- och planeringssystem inom hemtjänsten så skall vi redan nu samordna system mellan Höör och Hörby för det kommande sammangåendet. Gör vi det inte så blir det så mycket krångligare och dyrare längre fram i tiden.

Om inte annat är det i varje fall dags att diskutera frågan offentligt så att vi kan ha en ordentlig debatt om det hela.