Nära med cykelväg, men ändå så långt bort

Höörs utbyggnad och satsningar utmed Ringsjöbandet kommer allt närmar oss i Ludvigsborg. På Höörs kommuns hemsida finns handlingar om planerna för att utveckla området. Men tvåhundra meter från den plats där cykelvägen slutar går kommungränsen. På andra sidan händer ingenting.

20131107_122908

Bild på den nya cykelvägen från kommungränsen

Och det kanske inte är så konstigt när man ser på en karta. Ludvigsborg borde vara en integrerad del i Höörs kommuns satsning. Men den administrativa gränsen gör tyvärr att en sammanhållen planering inte kommer till stånd.

I stället har Hörby kommun bedrivit en än så länge fruktlös kampanj mot Trafikverket om att bygga cykelväg till Hörby utmed Rv13. Detta gör man i stället för att plocka den lågt hängande frukten som en utbyggnad mot Höör utgör.

Skärmklipp

Integration med Höör naturlig

Den fördjupade översiktsplanen för Ludvigsborg som jobbades med länge och väl har efter yttrande från Länsstyrelsen havererat i Hörby. Nu är beskedet att den skall vara en del av översiktsplanen som man numera jobbar med på Samhällsbyggnadsavdelningen.

Så när Hörby havererar i planarbetet så implementerar Höörs kommun. Varför är det så – vad är det för ledarskap som leder till denna skillnad i de båda Moderatledda kommunerna?

Nåja, eftersom vi bor så nära kommungränsen så kommer även vi Ludvigsborgare få del av satsningarna i Höör. Förutom den felande länken på cykelvägen så får vi cykelväg mot ridanläggningarna på Sötofta hed samt vidare mot järnvägsstationen i Höör… och det är ju positivt.

20131119_122235

Cykelvägen vid Jägersbo

Visst är det trevligt att åka till värmen i Namibia, men kanske skulle man satsa på att köpa en bussbiljett i Höör och diskutera hur vi skall integrera Ludvigsborg mer Höör. Den uttalade ambitionen att Ludvigsborg skall växa finns kvar men handlingarna från kommunen saknas för att möjliggöra detta.

Mitt förslag att köra vissa turer av Skåneexpressen 2 (även på helgen) till Höör via Ludvigsborg möttes för ett år sedan med retorisk konflikt från kommunalrådet i Hörby. Hur skall vi kunna utveckla orten om det möts med oförstående och valretorik inför behoven?

Vi måste i kommunen ta krafttag inför utvecklandet av byarna nästa mandatperiod. Det är viktigt att vi får ett ledarskap som förstår behoven att det skall vara ännu mer attraktivt att bo i en liten by nära naturen. Det är en fantastisk förmån att leva nära den fina naturen som vi gör här i Mellanskåne. Fler skall ha möjlighet till det med hjälp av goda kommunikationer och infrastruktur.

12 svar på ”Nära med cykelväg, men ändå så långt bort

 1. Lars Ahlkvist

  Innan det kan byggas en cykelväg Ludvigsborg – Hörby, vilket är högt prioriterat, måste Tekniska Nämnden få fram en överenskommelse med Trafikverket. Och påbörja projektering och utredning.

  Vilket har påpekats ett antal gånger. Nog dags igen.

  Svara
  1. Torbjörn Malvå

   Anser att kartan i artikeln talar sitt tydliga språk!
   Ludvigsborg bör tillhöra Höörs Kommun!
   Ludvigsborg har järnväg,vårdcentral och samhällsservice m.m på nära håll i Höör!
   Ludvigsborg kommer fortsatt vara underprioriterat så länge orten tillhör Hörby Kommun.

   Svara
  2. Ludvigsborgare

   Lars, PE skriver om utbyggnad mot Höör – förstår du inte att vi Ludvigsborgare behöver komma till Höör mer än till Hörby som du pratar om. Vad har du gjort de senaste åren för att hjälpa Ludvigsborgarna med detta?

   Svara
 2. Debattvillig

  Håller med Torbjörn.

  Fortsätter Ludvigsborg tillhöra Hörby så kommer aldrig nåt hända. Satsar man 600K + på en olaglig och högst fil tavla, 5miljoner + på en onödig fastighet, ett par hundra tusen på onödiga semesterresor, åtskilliga kronor på onödiga surfplattor så finns det inga pengar kvar till våra barn, sjukvård, välfärden i stort. L-A med sitt koppel av livegna marionettdockor har förstört kommunens ekonomi och använt densamme till sina egna utgifter.

  Stackars dom som får städa upp efter dessa!

  Svara
 3. Lars Ahlkvist

  Vi har gjort en hel del för Ludvigsborg. Helgtrafiken bl a, som nu tyvärr är indragen av Skånetrafiken. Vi har stöttat friskolan på olika sätt. Bl a genom att köpa tomt intill som markreserv för olika ändamål. Byggt ut förskolan, dags igen nu. Tagit över väghållningsansvaret i delar av Ludvigsborg Planerat olika bostadsområden för att äka inflyttningen. Tekniska har uppdrag att arbeta för ökad trafiksäkerhet tillsammans med byföreningarna gentemot Trafikverket.

  Trafiken Höör – Ludvigsborg – Hörby är viktig för oss alla, och den diskussionen fortsätter vi att ta gentemot Skånetrafiken.

  Svara
 4. Torbjörn Malvå

  Lars! Det är irrelevant i sammanhanget att tala om vad vi gjort för Ludvigsborgarna under mandatperioden. Det gagnar inte oss politiker att slå oss för bröstet och berätta hur duktiga vi är.
  Det som tråden i diskussionen gäller är vad vi gör framöver.
  Artikeln beskriver Ludvigsborgs geografiska läge och vad vi bör göra för att kunna knyta byn närmre det avståndsmässigt näraliggande Höör, där likvärdig samhällsservice som i Hörby finns och där vi dessutom har en Järnväg.
  I det sammanhanget tror jag att det vore bättre att Höörs kommun fick ta över ansvaret för Ludvigsborg eller att Höör och Hörby slogs samman till en Kommun. Detta skulle framtvinga en likvärdig behandling av hela området.Dessutom skulle vi erhålla en mängd synergieffekter och besparingar.

  Svara
 5. Ludvigsborgare

  Lars, indragen helg-bussar är väl ingen framgång?! Kan inte Skerup hjälpa till i diskussionerna så att vi får resultat. Några nya avdelningar på förskolan har det inte blivit sedan 2006. Vad pratar du om? Bollhallen som tomten köptes in för blev det ju inget av?Vägarna är fulla av sprickor i asfalten efter kommunens övertagande? Nya bostäder byggs men vägarna är lika smala då ingen investering sker i vägarna och skolbarnen går till skolan på dessa vägar. Jag var i byhuset på möte med dig om planen för Ludvigsborg men den planen bara försvann. Du svarade inte på frågan vad du gjort för att hjälpa oss Ludvigsborgare att komma till Höör?

  Svara
  1. Lasse

   Bussarna är tyvärr även dom olagligt på
   Kopplade i Ludvigsborg där Hörby kommun struntat i miljöbalken man har inte avstånds reglerat trafiken när det gäller dessa bussar som ligger kör 2 meter intill fastigheterna detta är helt olagligt och strider mot miljöbalken kap 2. Paragraf 2-3-32.

   Dessa bussar kör runt med en ljudbild på 83 >> dB detta är inte lagligt. Det enda sättet är att lösa detta är genom el- bussar och regleringar av avståndet. Utrymmet för dessa bussar på 1341 är för litet när det gäller trafiksituationen och säkerheten.
   Hörby kommun kunde ha löst detta genom att göra busshållplats infarten av Ludvigsborg var man har deras flagga vajande. Det hade blivit så mycket bättre också gällande tiderna där man kunde ha igång verksamheten till kl 24:00 och låtit bussarna köra ut på riksväg 13 till Höör.

   Svara
 6. Ludvigsborgare

  Lars, kan du inte svara på fråga? Vad har du gjort?

  Svara
 7. Lasse

  Det är anskrämligt vad Hörby kommun gjort gällande trafiksituationen i centrala Ludvigsborg. Där
  Man ljugit inför Länsstyrelsen när det gäller den separata behovsbedömningen att det inte är en dålig trafikmiljö och att Ludvigsborg har stora infrastrukturella problem där man endast har en central korsning som är underdimensionerad för de verksamheter Hörby kommun kopplat på Fulltoftavägen. Idag har man omgivningsbuller som är långt över vad som är lagligt samt en miljösituation gällande avgaser buller och andra Immissioner sträckan mellan Häggenäsvägen och Ludvigsborgvägens korsningar kan man känna vibrationer skakningar av trafiken.
  Hela trafiksituationen är ohållbar.

  Hörby kommun har enda sedan 1963 genom nonchalans gör a något åt trafiksituationen i Ludvigsborg. Där vägförvaltningen varnade om korsningarna att de inte klarade av en framtida trafikförsörjning. Idag har man allvarliga problem då det gäller centrala delen av Ludvigsborg och korsningarna.

  Trots detta envisas Hörby kommun fortsätta exploateringen av Ludvigsborg där man kopplar på ännu mer trafik på en väg som ansågs överbelastat 1985.

  Svara
 8. Lasse

  När det gäller Ludvigsborgvägen har den varit omtalat i omgångar gällande trafiksituationen och trafiksäkerheten. Idag är mängden trafik alldeles för stor därmed. Trafikverket gjorde en mätning där senast 2008 där fordonsmängden var 1000 fordon idag är det nog mer än dubbelt av antalet fordon på 1340 i centrala byn. Inte nog med den stora trafik ökningen majoriteten traktorer och riktigt stora lastbilsekipage ihopa med jordbruksverksamheten ökat drastiskt vilket ihop med övriga trafiken gjort situationen ohållbar, både när det gäller omgivningsbuller – trafikbuller – och vibrationer från den tunga trafiken . Där infrastrukturen inte klarar av tyngden pågrund av en gammal infrastruktur där vägens status är under vad en normal infrastruktur skall vara och en Bk 1 väg.
  Detta är stor problem gällande hela Ludvigsborg infrastruktur som Hörby kommun och Trafikverket nonchalerat genom med prioritera behovet alla dessa år. Trots detta har Hörby bygg och miljö beslutat att exploatering med en ny fordons ökning på 1200 ny fordon ovanpå de 160 fordon man allaredan kopplat på den centrala knutpunkten i Ludvigsborg vilket är Ludvigsborgsvägens korsning och sträcka mellan till Häggenäsvägens korsning. Som Hörby kommun fick kritik från vägförvaltningen 1963. Idag har Hörby kommun stora trafik problem i dessa korsningar och sträckan mellan dessa korsningar i ch hela västra delen och östra delen av väg 1341. Trafikverket var överlyckliga att Hörby kommun tog över väghållare ansvaret över centrala 1341.

  Där Trafikverket fått klagomål som stäcker sig långt tillbaka i tiden angående trafiksituationen i centrala Ludvigsborg. Detta är kontentan av dålig planering från Trafikverket – Hörby kommun – Länsstyrelsen. Så dåligt är det I stället har man lyckats göra en dålig planering när det gäller hela översiktsplanen för Ludvigsborg där man nonchalerat den gamla infrastrukturen vilket skapat ett döende Ludvigsborg. Att Ludvigsborg är en idyll det stämmer inte längre charmen är borta tack vare den dåliga trafikmiljön som också skapat en dålig boendemiljö att bo i Ludvigsborg.

  Svara
 9. Lars

  Länsstyrelsen / ansvar MKN

  Länsstyrelsens tillsyn
  Länsstyrelsen ska utöva tillsyn över och bevaka vissa statliga och mellankommunala intressen i planläggningen. Länsstyrelsen ska överpröva ett beslut om att anta, ändra eller upphäva en detaljplan om beslutet kan antas innebära att en MKN inte följs. Om länsstyrelsen vid överprövningen bedömer att en MKN inte kan antas följas ska beslutet upphävas.

  Det ör tydligt att Hörby kommun ljugit sig igenom hela översiktsplanen när det gäller Ludvigsborg. Där man inte nämt det allvarliga problemen gällande trafiksituationen i centrala Ludvigsborg.

  Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.