Posts Tagged ‘Sveriges Radio’

Bra fråga att ställa uppenbarligen

måndag, mars 16th, 2015

Respekterade Studio Ett i Sveriges radio frågade den israeliska ambassadören om judarna själva har någon skuld till antisemitismen. Så här lät det:

Jag konstaterar att det finns inga dumma frågor utan bara dumma svar. Tyvärr lyckades ambassadören bara delvis med att förklara problemet med frågan.

Här ligger som vanligt problematiken att man inte orkar att bena ut de drivande faktorerna. Etablissemanget och staten Israel gömmer sig bakom begreppet antisemitism. Det finns många bottnar i antisemitismen. Ambassadören blir emotionell och fördömande i en stund när tydlighet och resonemang hade kunnat bidra till ett bättre förståelse för problematiken.

Om man lyssnar igenom intervjun på SR (ca 45 minuter in i klippet) konstaterar ambassadören själv att konflikterna i Israels närområdet är en del av orsakerna till hatet mot judarna.  Med en ökad muslimsk immigration från dessa länder till Sverige från exempelvis Syrien, ett land som Israel ligger i krig med, så ökar antisemitismen.

Men som representant för staten Israel så är det inte att förvänta sig att just denna man skall kunna förhålla sig på ett faktuellt sätt i skillnaden mellan vad gruppen judar står för och den politik som staten Israel för. Därmed gör ambassadören sig skyldig till att bemedla de antisemitiska strömningarna genom att underlåta att dra upp en tydlig skiljelinje mellan staten och religionen.

Flag_of_Israel.svg

Inte ovanligt att man ser en israelisk flagga i en synagoga.

Och det är inte lätt att skilja mellan staten och religionen när det kommer till Israel och judarna. Staten Israel är en judisk stat och agerar som representant för judarna. Den delen av antisemitismen som grundas i Israels politik borde hanteras genom staten Israel slutar utge sig vara representant för judarna.

Återigen visar det sig att det är otroligt viktigt att man skiljer stat och religion åt. Denna skadliga sammanblandning sträcker från USAs inrikespolitik där Gud sägs vara på den ena eller andra sidan, till ISIS galna världsbilder om att en despot agerar som efterföljare till Muhammed på jorden.

Det är helt sjukt att ha en stat som utger sig för att representera en religions anhängare. I detta fallet får judarna lida av sjukan när man inte tydligt markerar rågången mellan att vara israelit och jude.

Pressens ledarsidor och andra tyckare borde föra djupare rationella resonemang och inte hänfalla till lågpannade drev i sociala medier. Dessa drev skyler över rädslor för det avvikande i samhället oavsett vilken folkgrupp eller trosinriktning det handlar om.

Som en bisak men väl så viktig så stör jag mig på att svensk public service censurerar sig själva för att man tror att lyssnarna är så korkade att man inte förstår vad som sägs. Skicka upp hela programmet oredigerat och sluta bete er som missionspredikanter.

Namnge misstänkta på webben eller skicka grälla kuvert – varför händer det?

måndag, april 5th, 2010

Vad är det som pågår i “landet som är bäst”? Varför finns det en otålighet att “sätta dit” misstänkta innan de är dömda. Nu senast har det aktualiserats med mordet i Landskrona, där Sverigedemokrater publicerar namn på den misstänkta gärningsmannen men även vår justitieminister har varit ute på villovägar i ämnet.

Mordet i Landskrona

SVT undersökning om det är OK att namnge misstänktPå en webb-poll på SVT tycker 39% att det är OK att publicera namn på den misstänka. Visserligen är antalet röstande litet och webb-polls är notoriskt dåliga, men resultatet är mycket besynnerligt ändå.

Agerandet från Sverigedemokraternas sida är att det inte är ett uttryck för förståelig vrede i det enskila fallet, utan som ett bra exempel. 

Grälla kuvert till våldtäcktsmän

För några veckor sedan gav Beatrice Ask uttryck för något så radikalt som att man skall skicka grälla kuvert till misstänkta våldtäcksmän för att verka avskräckande. Visserligen har dessa uttalande tagits tillbaka under galjen, men ändå finns där tanken att man skall ha någon modern form av stupstock).

Så vad handlar det om

Är det så att frustrationen över att rättsväsendet inte fungerar, från polisen, domstolarna till kriminalvården? Kedjan ses med misstro och jag kan inte annat göra än att hålla med.

Visserligen har jag själv personligen bara haft positiva upplevelser från rättsväsendet, detta trots att jag utsatts för ett personrån och efterföljande övergrepp i rättssak. Dock så har mina kamrater som blivit utsatta för inbrott, nästintill blivit förlöjligade när de rapporterat händelsen och förväntat att polisen skulle vidtaga någon som helst åtgärd.

Här i Hörby står kommunen och dess invånare maktlösa inför buskörningen som sker på byns gator kvällar och nätter. Polisen kan inget göra med de resurser som står dem bi. Lyckas de mot förmodan fånga in den unga killen, är ungdomen ute och kör nästa kväll igen.

Steget är inte långt från namnpublicering till egenhändig skipad straff från medborgargarde. När kommer de massor som demonstrerade mot våldet i Landskrona vara en del av våldet i frustruation.

Nu när denna mandatperiod är slut så är det dags inför nästa att ta ett helhetsgrepp på rättsväsendet så att det skapas en fungerande enhet. Det är fundamentalt att våldsmonopolet även i praktiken stannar inom staten, där det hör hemma och inte hos arga Landskronabor och maktlösa justitieministrar. 

Länkar

Länk till artikel på SVT webbom namnpublicering

Beatrices uttalande om grälla kuvert

Beatrice Asks förklaring på SR

Uttalande från Justitiedepartementet

Massdemonstartioner i Landskrona: Skånska Dagbladet, Aftonbladet

Länk till bloggportalen intressant.se