Posts Tagged ‘hushållsnära tjänster’

Varför RUT och ROT behövs

torsdag, mars 4th, 2010

Debatten om RUT och ROTs vara eller inte vara tuffar på, men varför finns idén om skatteavdrag över huvud taget? Hade svaret varit enkelt och precist, så hade diskussionen på bloggosfären inte varit så intensiv.

Jag tror att RUT och ROT finns på grund av att vissa tjänster inte klaras av att utföras med det skattesystem som vi har i Sverige. Är inte detta fundamentalt, Watson?

Kort om skatterna: hur mycket av lönen kommer oss direkt till del; vi har arbetsgivaravgifter, skatt (landstings-, kommunal- och ibland statsskatt). När vi sedan skall köpa något, så kommer det moms på det och de som  säljer skall betala samma skatter samt dessutom företagsskatter. Någonstans känner den enskilde att det blir för lite renovering eller städning för pengarna och verksamheten löses på den svarta markanden. Även detta är fundamentalt.

Så jobben finns, även om ingen vet hur många de är, varken nu eller i framtiden. Frågan är om de skall vara svarta eller vita. Vi har tre perspektiv på detta (varav det sista är mest allvarligt och dessutom odebatterat):

1. Skattesubventionen för köparen. Här är det mest komplicerade momentet för att hantera borgarna då argumentet är att man subventinerar redan välbeställda som har råd att köpa. De röd-gröna har en poäng i sin kritik vilket också visas på statestiken om vem som köper tjänsterna.

2. Entrén på en vit arbetsmarknad för säljaren. Individen som städat svart hemma hos privatpersonerna innan bjuds in till gemenskapen av officiellt sysselsatta människor. Därmed erhåller han eller hon den respekt som det innebär att ha ett jobb och vara en del av den närande delen av samhället.  Till skillnad mot många röd-gröna kommentarer (som Ingemar på Västerbottenskuriren) så finns dessa jobb – frågan är bara om de som utför dem skall få synas eller inte.

3. Nationens skattemoral. I Italien är 25% av inkomsterna svarta. Vad gör det med ett land att det är så acceptablet av alla samhällsklasser att verka i, och använda den svarta sektorn? I Sverige har vi hög etik, men låg moral, men inte till närmelsevis så låg som i Italien. Att ha ett öppet samhälle där dubbelmoral inte är norm är en tillgång som jag värdesätter mycket högt.

Baserat på det ovan vill jag nog hålla med alliansen om att fördelarna överväger nackdelarna och som Skånska Dagbladet skriver “detta blir en vinnare för alliansen” vilket även DN sluter sig till. Vi ser redan idag borgarna siktar in sig på oppinionsmässiga strupgrepp på Socialdemoraterna (DN). Det verkar som om Ohly har vunnit någon form av maktkamp inom de rödgröna, då även Sahlin har varit för avdraget (Aftonbladet, SvD) och dessutom så har nga sossar använt sig av det.

Otroligt nog hänvisar Ohly till att RUT konkurrerar ut hemtjänsten… go figure…

Pingat till Intressant.se

Kakans storlek är inte statisk

måndag, mars 1st, 2010

Det är sällan man läser en ledare med sådana skygglappar som man kunde göra i Skånska Dagbladet måndagen den första mars: “Färre sjuka, färre jobb“.

Ledaren argumenterar att om fler är sjuka, så kan fler arbetslösa jobba för dem som är sjuka. Visst kan detta resonemang verka logiskt, men logiken bygger på att storleken på ekonomin är statisk. Nu är ekonomin allt annat än statisk, som många har fått uppleva den hårda vägen de senste två åren med finanskris och efterföljande lågkonjunktur.

Faktum är att om fler arbetar, d.v.s. inte är hemma på grund av sjukdom, har vi råd med en större offentlig sektor som i sin tur innebär fler jobb inom den samma. Denna offentliga sektor gör att fler människor kan vara friska och produktiva i näringslivet. Resultatet blir det raka motsatta mot vad ledaren resonerade.

Nycklen är, som alliansregeringen har försökt genomföra den senaste mandatperioden, att fler tillför något till produktionen i landet. Reklamen från Arbetsförmedlingen om att man “inte frågar hur sjuk du är utan vad du kan göra”  är i princip sund. Visst kan detta vara problematisk i praktiken, som det har visat sig i flera fall, men låt oss inte kasta ut barnet med badvattnet. Jag hoppas att en god praxis utvecklas för regelverket så att de goda nationalekonomiska intentionerna inte drabbar de enskilda som systemet är till för att hjälpa.

Ett ändrat perspektiv av före detta sjukskrivna har lett till att försäkringkassan kan ägna sig åt rehabiliteringsverksamet tillsammans med arbetsgivarna. Detta är viktigt för att människor skall komma igång igen efter den så ofta moraliskt nerbrytande upplevelsen av sjukdom.

Så när man läser på samma sida i Skånska Dagbladet att RUT-avdraget är en populistisk vinnarfråga för regeringen, så är det som man har missat hela poängen: alla skall med! Tänk hur förnedrande det är att tvingas jobba svart bara för att staten skattar bort individen från arbetsmarknadens skyddsnät.

11000 stolta människor har tillåtits bli en del av sammhället! Inte ens vissa socialdemokrater kan låta bli att tycka detta är bra.

Länkar

SkD ledare om RUT

Ledare i Sydsvenskan om att ingripa mot sjukdom

Detta blogginlägg är länkad till intressant.se