Posts Tagged ‘alliansen’

Miljöpartiet till angrepp på alliansens ledamöter med osanningar

fredag, december 9th, 2011


Miljöpartiets båda representanter i kommunfullmäktige tänker inte avvakta Socialnämndens svar – redan nu är man ute i media och utser sig själva till offer i en stor konspiration . Så här uttalar sig Socialnämndens ordförande till Sydnytt 2011-12-07:

Enligt Jane Cimmerbeck har flera ledamöter inte kunnat acceptera att ordförandeposten gick till en miljöpartist.

Det är nog bara Miljöpartiet själva som inte ser ledarskapsproblemet. I kommentarfältet till en artikel i ämnet på Skånska dagbladet kommenterar Miljöpartiets ordförande 2011-12-07 följande:

I ett år har trakasserierna av ordföranden pågått. Få av ledamöterna har reflekterat över att det är TILLSAMMAN som nämnden får sin styrka. En grupp av några personer har istället för samarbete ständigt letat efter tillfällen att förringa, smutskasta och motarbeta ordföranden, påhejade av den mest kryssade “politikern” i Hörby.
Detta är definitivt inte det innehåll som jag önskar inom politiken.
Tyvärr är nog loppet kört för socialnämndens nuvarande sammansättning men jag tycker att de inblandade är skyldiga ordföranden en gemensam ursäkt.

Det är uppenbart att Miljöpartiets förmåga att se bristerna inom Socialnämndens ledarskap är starkt begränsat och färgat av något som kan liknas vid bunkermentalitet. Det tydligaste exemplet är beslutet om Källhaga i somras, när ordföranden drev socialnämnden i en ortogonal riktning mot hur nämnden ville. På ett kaosartat möte med massor av yrkanden tvingade en enig nämnd fram ett beslut mot sin egen ordförande, som stretade emot in i det sista. Lyssnande och beredning – var fanns dessa aktiviteter när de behövdes? Ordföranden skickanerade sin nämnd genom att säga att beslutet var oseriöst – är det så en sann demokrat och ledare talar?

Att vi skall be om ursäkt för ordförandens dåliga ledarskap förefaller ju vara ett hån från miljöpartisternas sida mot alliansens representanter. Dessutom angriper de Pelle Skerup, som om han stod bakom och hejade på någon kampanj. Snacka om att man är ute och cyklar i sin argumentation och att man synes lida av någon förföljelsemani. Jane Cimmerbeck säger i en intervju i Skd 2011-12-09:

– Det är få som vågar stå upp mot dessa personer. Man får förvänta sig personlig förföljelse, och det vet alla. De flesta väljer därför att hålla tyst.

Prata ur skägget: Vilka är alla som vet detta? Sedan i somras har dessa anklagelser haglat mot oss; “alla känner”, “många tycker”, “man säger”. Klassisk härskarteknik att ställa oss anklagade i en JosefK situation, där det är omöjligt att bemöta kritiken sakligt.

Långt in på det nya året försökte jag stötta ordföranden där det så uppenbart brast i utförandet. Jag bifogar länkar till korrespondansen och förslagen som jag tipsade om. Med lång erfarenhet från projektledning var det mycket tidigt uppenbart för mig förmågan att organisera flödet av ärenden, sköta kommunikation av status och att ställa krav inte fanns hos ordföranden. Dessutom stod det klart redan på andra mötet att det inte fanns någon verklig budget i Socialnämnden. Även detta påpekades utan att ordföranden såg problemet i det.

Nu sägs det att vi har motarbetat ordföranden i ett år och att vi är sura för att en miljöpartist blev ordförande i nämnden… Det är ju kvalificerat skitsnack och osanning!

Jag, Moderaterna och alliansen tänker fortsätta med att driva ett fokus på ekonomisk styrning inom Socialnämnden i Hörby. Det finns ingen annan väg att gå oavsett hur mycket man slingrar sig på kroken och tycker det är obehagligt. Har man inte koll på styrningen av organisationen så kommer nämnden fortsätta att blöda pengar. Det har inget att göra med huruvuda det är en kvinna eller miljöpartist som sitter vid rodret.

Maila mig på perelis@perelis.se så skickar jag mailet ovan till dig så att du själv kan bilda dig en uppfattning.

Varför RUT och ROT behövs

torsdag, mars 4th, 2010

Debatten om RUT och ROTs vara eller inte vara tuffar på, men varför finns idén om skatteavdrag över huvud taget? Hade svaret varit enkelt och precist, så hade diskussionen på bloggosfären inte varit så intensiv.

Jag tror att RUT och ROT finns på grund av att vissa tjänster inte klaras av att utföras med det skattesystem som vi har i Sverige. Är inte detta fundamentalt, Watson?

Kort om skatterna: hur mycket av lönen kommer oss direkt till del; vi har arbetsgivaravgifter, skatt (landstings-, kommunal- och ibland statsskatt). När vi sedan skall köpa något, så kommer det moms på det och de som  säljer skall betala samma skatter samt dessutom företagsskatter. Någonstans känner den enskilde att det blir för lite renovering eller städning för pengarna och verksamheten löses på den svarta markanden. Även detta är fundamentalt.

Så jobben finns, även om ingen vet hur många de är, varken nu eller i framtiden. Frågan är om de skall vara svarta eller vita. Vi har tre perspektiv på detta (varav det sista är mest allvarligt och dessutom odebatterat):

1. Skattesubventionen för köparen. Här är det mest komplicerade momentet för att hantera borgarna då argumentet är att man subventinerar redan välbeställda som har råd att köpa. De röd-gröna har en poäng i sin kritik vilket också visas på statestiken om vem som köper tjänsterna.

2. Entrén på en vit arbetsmarknad för säljaren. Individen som städat svart hemma hos privatpersonerna innan bjuds in till gemenskapen av officiellt sysselsatta människor. Därmed erhåller han eller hon den respekt som det innebär att ha ett jobb och vara en del av den närande delen av samhället.  Till skillnad mot många röd-gröna kommentarer (som Ingemar på Västerbottenskuriren) så finns dessa jobb – frågan är bara om de som utför dem skall få synas eller inte.

3. Nationens skattemoral. I Italien är 25% av inkomsterna svarta. Vad gör det med ett land att det är så acceptablet av alla samhällsklasser att verka i, och använda den svarta sektorn? I Sverige har vi hög etik, men låg moral, men inte till närmelsevis så låg som i Italien. Att ha ett öppet samhälle där dubbelmoral inte är norm är en tillgång som jag värdesätter mycket högt.

Baserat på det ovan vill jag nog hålla med alliansen om att fördelarna överväger nackdelarna och som Skånska Dagbladet skriver “detta blir en vinnare för alliansen” vilket även DN sluter sig till. Vi ser redan idag borgarna siktar in sig på oppinionsmässiga strupgrepp på Socialdemoraterna (DN). Det verkar som om Ohly har vunnit någon form av maktkamp inom de rödgröna, då även Sahlin har varit för avdraget (Aftonbladet, SvD) och dessutom så har nga sossar använt sig av det.

Otroligt nog hänvisar Ohly till att RUT konkurrerar ut hemtjänsten… go figure…

Pingat till Intressant.se