Posts Tagged ‘Venche Larsson’

Miljöpartiet till angrepp på alliansens ledamöter med osanningar

fredag, december 9th, 2011


Miljöpartiets båda representanter i kommunfullmäktige tänker inte avvakta Socialnämndens svar – redan nu är man ute i media och utser sig själva till offer i en stor konspiration . Så här uttalar sig Socialnämndens ordförande till Sydnytt 2011-12-07:

Enligt Jane Cimmerbeck har flera ledamöter inte kunnat acceptera att ordförandeposten gick till en miljöpartist.

Det är nog bara Miljöpartiet själva som inte ser ledarskapsproblemet. I kommentarfältet till en artikel i ämnet på Skånska dagbladet kommenterar Miljöpartiets ordförande 2011-12-07 följande:

I ett år har trakasserierna av ordföranden pågått. Få av ledamöterna har reflekterat över att det är TILLSAMMAN som nämnden får sin styrka. En grupp av några personer har istället för samarbete ständigt letat efter tillfällen att förringa, smutskasta och motarbeta ordföranden, påhejade av den mest kryssade “politikern” i Hörby.
Detta är definitivt inte det innehåll som jag önskar inom politiken.
Tyvärr är nog loppet kört för socialnämndens nuvarande sammansättning men jag tycker att de inblandade är skyldiga ordföranden en gemensam ursäkt.

Det är uppenbart att Miljöpartiets förmåga att se bristerna inom Socialnämndens ledarskap är starkt begränsat och färgat av något som kan liknas vid bunkermentalitet. Det tydligaste exemplet är beslutet om Källhaga i somras, när ordföranden drev socialnämnden i en ortogonal riktning mot hur nämnden ville. På ett kaosartat möte med massor av yrkanden tvingade en enig nämnd fram ett beslut mot sin egen ordförande, som stretade emot in i det sista. Lyssnande och beredning – var fanns dessa aktiviteter när de behövdes? Ordföranden skickanerade sin nämnd genom att säga att beslutet var oseriöst – är det så en sann demokrat och ledare talar?

Att vi skall be om ursäkt för ordförandens dåliga ledarskap förefaller ju vara ett hån från miljöpartisternas sida mot alliansens representanter. Dessutom angriper de Pelle Skerup, som om han stod bakom och hejade på någon kampanj. Snacka om att man är ute och cyklar i sin argumentation och att man synes lida av någon förföljelsemani. Jane Cimmerbeck säger i en intervju i Skd 2011-12-09:

– Det är få som vågar stå upp mot dessa personer. Man får förvänta sig personlig förföljelse, och det vet alla. De flesta väljer därför att hålla tyst.

Prata ur skägget: Vilka är alla som vet detta? Sedan i somras har dessa anklagelser haglat mot oss; “alla känner”, “många tycker”, “man säger”. Klassisk härskarteknik att ställa oss anklagade i en JosefK situation, där det är omöjligt att bemöta kritiken sakligt.

Långt in på det nya året försökte jag stötta ordföranden där det så uppenbart brast i utförandet. Jag bifogar länkar till korrespondansen och förslagen som jag tipsade om. Med lång erfarenhet från projektledning var det mycket tidigt uppenbart för mig förmågan att organisera flödet av ärenden, sköta kommunikation av status och att ställa krav inte fanns hos ordföranden. Dessutom stod det klart redan på andra mötet att det inte fanns någon verklig budget i Socialnämnden. Även detta påpekades utan att ordföranden såg problemet i det.

Nu sägs det att vi har motarbetat ordföranden i ett år och att vi är sura för att en miljöpartist blev ordförande i nämnden… Det är ju kvalificerat skitsnack och osanning!

Jag, Moderaterna och alliansen tänker fortsätta med att driva ett fokus på ekonomisk styrning inom Socialnämnden i Hörby. Det finns ingen annan väg att gå oavsett hur mycket man slingrar sig på kroken och tycker det är obehagligt. Har man inte koll på styrningen av organisationen så kommer nämnden fortsätta att blöda pengar. Det har inget att göra med huruvuda det är en kvinna eller miljöpartist som sitter vid rodret.

Maila mig på perelis@perelis.se så skickar jag mailet ovan till dig så att du själv kan bilda dig en uppfattning.

Solig lunch på Hörby Kvarn

tisdag, april 19th, 2011

Axel Danielsson

Idag har det varit politikerutbildning med Axel Danielsson. Axel Danielsson har en otrolig förmåga att entusiasmera publiken i något som egentligen borde vara urbota torrt och tråkigt. Många levande exempel och referenser till verkligheten.

Socialnämnden enbart utgjorde hela exempelgrunden för hur det kan gå fel i en kommun. Trycket är stort på att styrningen måste upp på banan. Detta är nödvändigt för att skapa trovärdigheten för politiken – det är ett omfattande och akut arbete. Visserligen visste man det sedan innan, men det är gott att explicit veta mandatet och spelutrymmet. 

Venche Larsson, Eva Lindholm och Birger Torkildsen diskuterandes kommunpolitikens virrvarv

Lunchen intogs på Hörby Kvarn som är ett mycket trevligt lunchställe. Årets första utomhus lunch i solgasset. Ibland har man tur och får trevligt lunchsällskap.

Jag tog en kycklingpaj med mangosås, vilket kan rekommenderas.

Glöm inte förslaget om LOV i Hörby

måndag, april 11th, 2011

Skånska Dagbladet rapporterar om förslaget från Venche Larsson (m), om att lägga ut personliga assistenterna på entreprenad. Det är jättebra att vi får in dynamik inom utförarverksamheten.

Vad som kanske är ännu större är när Maria Danielsson (c) tar upp att man i Hörby skall införa lagen om valfrihet (LOV) i Hörby. I princip går det ut på att brukarna själva kan välja vilken utförare man vill ha. Förslaget öppnar upp för ytterligare möjligheter till en servicesektor i Hörby.

Förslaget, som för varje borgerlig representant är precis vad man tycker skall ske, triggade omdelbart en ideologiskt betingad reflexmässig kommentarer från Susanne Meijer (s) om hur dåligt det är med valfriheten.

Nu skall ärendet beredas av förvaltningen. Tyvärr är det svårt att avgöra när förvaltningen kan komma tillbaka med ett yttrande, då  de är hår tbelastade med andra ärende och personalavhopp.

Torsdagens socialnämnd mer i dur än i moll

lördag, mars 26th, 2011

Återigen har vi haft ett socialnämndsmöte. Denna gång var det lite mer positivt – mer raka rör från den personal som uttalade sig. Tre lysande stjärnor på socialnämndshimmeln:

  1. Centrumledaren för mottagning och utredning, Anette Björk levererar konstant raka och tydliga besked
  2. Ekonomen Jeanette Lilja bollar med siffror som en cirkusjonglör, ibland är det svårt att hänga med, men faktum är att nu är ekonomin uppe för diskussion i alla fall
  3. Kostchefen presenterade siffror fån uppföljning av de faktiska intäkterna och utgifterna, vilket var positivt 

Mindre positivt var dock att fortfarande finns det ingen realistisk budget. Vi har en ram som kommer från kommunfullmäktige och så har vi en uppföljning mot förra årets resultat per månad. Kanske nästa månad har Jeanette fått rätt på budgeten så man kan jämföra utfall och de siffror som centrumledarna comittar sig till, och inte bara hypotetiska resonemang.

Att socialnämnden har tagit beslut om extern revision, som Skånskan skriver om, är en villfarelse som inte vill släppa. Inget sådant beslut har tagits. Själv är jag frågande till hela idén. Kanske om man bryter ner frågeställningen på centrumnivå kan det vara relevant, men på toppnivå riskerar det att bara bli massa flum. Något som talar för det är att underlaget för konsultupphandlingen som cirkulerat i nämnden är uruselt och måste förbättras dramatisk innan vi går vidare med detta. Hoppas att övrig konsultupphandling inte är på samma lösa boliner i kommunen.

Venche Larsson initierade ett nytt förslag om att köpa in assistanstjänsterna, något som inte bara är ideologiskt betingat utan även kommer medföra en helt ny och nödvändig flexibilitet.

Att den närmaste tiden kommer innebära förändringar i verksamheten står nu klart. I en verksamhet där ekonomin har kommit på andra plats, behövs nytt fokus – organisationens ekonomiska transparens och effektivt ledarskap är en grundförutsättning för att vara framgångsrik.

Blogging på två siter – dubbelt så roligt?

söndag, augusti 22nd, 2010

Hörbymoderaternas ordförande, Venche Larsson, har förhandlat med Skånska Dagbladet och resultatet är att föreningen nu även har en blogg på Skånskans Hörby sida på nätet. Jag är dessutom admin för siten, så nu blir det till att dubbelblogga. Lars Ahlkvist är också skribent på bloggen så nog skall vi kunna hålla denna vid liv tillsammans.

För att ni läsare, som desperat väntar på mina inlägg, lätt skall ha tillgång till alla mina bloggningar, har jag lagt till RSS strömmen till höger. Klicka på inläggen och hoppa direkt till Skånskan.

Länk till bloggen på Skånskan.