Posts Tagged ‘LOV’

Vänsterpartister borde rösta på Centern i Hörby

lördag, juli 5th, 2014

Så har Vänsterpartiets dag varit i Almedalen i Visby, denna politikens Kiviks marknad. Vänsterpartiets budskap var att på sikt fasa ut välfärdsbolagen och ersätta dem med personalkooperativ.

Först så tycker jag det är lite oklart om personalkooperativet fick gå med vinst. För det andra så fick jag ingen klarhet i om det finns en Vänsterpartistisk analys om varför personalkooperativ som företagsform inte slår bredare om det är en så rekommenderbar lösning.

Men låt oss anta att Jonas Sjöstedt har hittat lösningen på den gordiska knuten om hur man förbättra välfärdssektorn. Frågan är om det fanns ett system inom välfärdssektorn som inte bara begränsade företeelser som blommar upp som lyckosamma försöksballonger en gång per sekel? Låt oss återkomma till denna fråga senare.

Vad Vänsterpartiet egentligen är ute efter är att äta kakan men samtidigt ha den kvar. Samtidigt som man säger att det är bra med flera utövare i sociala sektorn så klankar man ner på de utövare som är verksamma i samma sektor och som kommunerna köper sina tjänster ifrån.

Vänsterpartiets kritik handlar om att det görs vinst på de tjänster som tillhandahålls. Det finns inget som säger att kooperativ är en mer effektiv ägarform än andra ägarformer – risken om motsatsen är uppenbar då det inte ligger i personalens intresse att genomföra en verksamhet så effektivt som möjligt.

Så där de vinstdrivande företagen tar ut sin vinst på 10% så kommer personalkooperativen tillåta sig ha en ineffektivitet, kanske med högre personalkostnader, på 10%. Men var då inte syftet med Jonas Sjöstedts förslag att pengarna skulle behållas inom välfärden?

Hur kommer det sig att Vänsterpartiets Alexanderhugg i Almedalen blev just personalkooperativet? Varför väljer man att se till personalens behov i stället för att se till brukarna eller användarna? Låt användarna av tjänsterna vara kooperativet, ungefär som detaljhandelskedjan Coop med dess medlemskooperativ. Var hamnar vi då?

Faktum är att vi då landar i kommunen som organisationsform, som är ett kooperativ om än ett skattefinansierat sådant. Anledningen till att det är kommunen och inte slutanvändarna som blir kooperativet är att brukarna, till exempel med demens, har svårt att driva företag på ålderns höst.

Med Vänsterpartiets förslag är vi tillbaka till tiden innan vi tillät företag inom välfärdssektorn… och det kanske är precis vad som var syftet. På vägen har man tappat bort mångfalden och innovationen från flera aktörer.

Därför kommer vi tillbaka till frågan om det finns en lösning där mångfalden tillåts – där vinstdrivande företag kan agera på samma arena som kommunen och personal- och brukarkooperativ? Centerpartiet i Hörby har den senaste mandatperioden jobbat för att vi skall kunna införa LOVen (Lagen om Valfrihet) i kommunen. Detta är en betydligt mer generell och tillåtande väg att vandra än den Vänsterpartistiska eller Socialdemokratiska vägen.

Så låt oss konstatera som avrundning att hela det politiska spektrumet ser positivt på mångfalden. Enligt mig är kooperativ eller riskkapital en underordnad fråga till frågan om pris och kvalitet. Centern har en politik som gör det möjligt att tillgodose många organisationsformer. Därför är det inte förvånande att du som väljare statistiskt sett är Centerpartist.

Glöm inte förslaget om LOV i Hörby

måndag, april 11th, 2011

Skånska Dagbladet rapporterar om förslaget från Venche Larsson (m), om att lägga ut personliga assistenterna på entreprenad. Det är jättebra att vi får in dynamik inom utförarverksamheten.

Vad som kanske är ännu större är när Maria Danielsson (c) tar upp att man i Hörby skall införa lagen om valfrihet (LOV) i Hörby. I princip går det ut på att brukarna själva kan välja vilken utförare man vill ha. Förslaget öppnar upp för ytterligare möjligheter till en servicesektor i Hörby.

Förslaget, som för varje borgerlig representant är precis vad man tycker skall ske, triggade omdelbart en ideologiskt betingad reflexmässig kommentarer från Susanne Meijer (s) om hur dåligt det är med valfriheten.

Nu skall ärendet beredas av förvaltningen. Tyvärr är det svårt att avgöra när förvaltningen kan komma tillbaka med ett yttrande, då  de är hår tbelastade med andra ärende och personalavhopp.