Vålnaden lever vidare i revisionen

Av | 2015-04-19

Uppdaterad: Nedan artikel innehåller sakfel – Fullmäktige har tagit ställning till underskottet, första gången 20140623. Fullmäktiges svar var att fortsätta spara. Min kritik av revisionen i nedan artikel är felaktig. Läs revisionsrapporten: Revisionsberättelse.

De politiska skådeprocesserna, som vi upplevde så många av under den förra mandatperioden, lever vidare på övertid. Tiden med den politiska trollkarlen, som kunde svinga sitt spö och lura varje församling upp på läktaren (eller åhörarplats som det heter in om politiken) ger ifrån sig sin dödsryckning. Förutom att leva med arvet av kulturen och verksamhetsunderskotten som etablerades, är revisionsrapporten och fullmäktigebeslutet angående nämnder- och styrelsens ansvarsfrihet det sista som händer innan epoken går i graven.

Socialnämnden har gått med underskott under mannaminnes tider och så gick det med resultatet även 2014. Resultatet blev något bättre än förra året men fortfarande är underskottet signifikant. Det är svårt att säga något om hur stort det verkliga underskottet är på grund av den bristfälliga ekonomistyrningen inom kommunen. Men att nämnden är underfinansierad råder det varken tveksamheter eller politisk delade meningar om.

De nya revisorerna som valts har tydligen tagit sitt uppdrag på den bokstavstrognes sätt. Visst kan man konstatera att Socialnämnden har dragit över budgeten signifikant, så som den beskrevs i den ram som fullmäktige delade ut i november 2013. Så det är inte mer än rätt att rikta kritik, eller som nu är fallet, anse att nämnden inte skall beviljas ansvarsfrihet för 2014.

Tidigare om åren har Socialnämndens faktiska utfall kontra budget hanterats politiskt genom att fullmäktige har under året godkänt överdraget och bett nämnden fortsätta jobba med underskottet. Men så skedde inte 2014. Vad var det då som hände detta år?

Som vanligt skickade Socialnämnden tidigt information om att budgeten skulle överskridas till kommunstyrelsen. Skillnaden 2014 var att dessa skrivelser stoppades i kommunstyrelsen. Där förblev skrivelserna liggande och fullmäktige fick inte formellt ta ställning till problemen i Socialnämnden under 2014. Vi vet ju alla att vid detta laget att det var trollkarlen som rumsterade i kommunstyrelsen och på detta sätt lyckades Lars Ahlkvist retroaktivt utkräva sin hämnd på den nämnd som vägrades att bli toppstyrd av honom själv och sin väninna.

Revisionen har nu fallit varggropen utan att veta om det. Även om revisionen kanske formellt har fog för sin bedömning om att inte bevilja ansvarsfrihet, så faller de på grund av att de inte beaktat hela kommunallagen utan bara delar av den.

Antingen är det av okunskap eller har man blivit ledda till vattenskålen av dåliga rådgivare. Så här står det i kommunallagen kapitel 6 om styrelsens uppgifter:

2 § Styrelsen skall uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på kommunens eller landstingets utveckling och ekonomiska ställning.
Styrelsen skall också hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som behövs.

För alla och en var som observerade att det inte kom någon framställa om Socialnämndens finansiella situation till fullmäktige är det tydligt att kommunstyrelsen inte har fullgjort sina plikter. Genom att inte fullgöra sina plikter sätter kommunstyrelsen Socialnämnden i en omöjlig situation.

När det råder konsensus i Fullmäktige om att Socialnämnden är underfinansierad redan när budgetbeslutet tas 2013 är det konstigt att fullmäktige inte tillåts att ha en åsikt om att hantera den ekonomiska situationen.

Alla åtgärder som skulle kunna vidtagas för att bringa nämndens budget i balans torde vara av sådan hög principiell betydelse att ärendet måste till fullmäktige för att avgöras. Inget mindre än lagbrott mot Socialtjänstlagen eller arbetsmiljölagar skulle kunna lösa situationen kortsiktigt under året. Om inte det är en fullmäktigefråga, ja då kan vi lägga ner fullmäktige helt och hållet.

Fullmäktiges revisorer har ett smalt utredningsområde för att komma fram till sin rekommendation. Missar man viktiga delar av sitt uppdrag, ja då är det inte konstigt att revisionsrapporten inte riktigt speglar verkligheten.

Nästa steg i detta drama är den politiska processen. Rapporten skall hanteras av fullmäktigt och då kommer politiken in och förhoppningsvis en mer balanserad bild kan skapas.

Lars Eriksson har redan kommenterat Susanne Meijers perspektiv på sin roll och jag återkommer med mer här inom kort, förty ärendet i sig är jättespännande.

Ett svar på ”Vålnaden lever vidare i revisionen

  1. Bengt

    En liten felaktighet i Din (i övrigt vanligtvis perfekta)redovisning: De revisorer som nu lämnar sin rapport och rekommendation är den ”gamla”.
    Glöm för all del inte att kommunens högste politiker och kommunens ekonomichef(?) uppmanade nämnden att begå lagbrott hösten 2014.

    Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.