Posts Tagged ‘Fullmäktige’

Vindomslag vittnar om en vänstervriden kuling de kommande fyra åren

tisdag, september 30th, 2014

Igårkväll var det dags för mitt sista kommunfullmäktigemöte. Nästa gång Fullmäktige sammanträder så är det med en ny konstellation. Men man kunde tro att delar av den nya konstellationen var på plats redan igår.

Det märktes tydligt när församlingen kom till ärende 6, en socialdemokratisk motion om förenklad biståndsbedömning för äldre. I stort handlade det om att personer över 75 kan fylla i ett webbformulär för att få hjälp med enklare saker. En one stop shop för hushållsnära tjänster ala socialdemokratisk modell.

Så Socialdemokraterna vill att Socialförvaltningen skall agera RUT-förmedlare i expressfart stället för att jobba med kärnverksamheten. Samtidigt så vet vi att det finns en tjänstesektor som håller på med precis samma sak i det privata näringslivet.

Och det är här det borde ringa varningsklockor hos var och en som tror på ett fritt näringsliv. Detta borde gällt hos alla icke-socialistiska partier i Fullmäktige i alla fall. Jag gick upp i talarstolen och höll mitt tal om hur ideologiskt förslaget var.

Vad Socialdemokraterna föreslår är att staten sätts mer i centrum för att ta bort nätverkandet mellan människorna. Och inte nog med det, det är staten i form av kommunen som skall bestämma vem som skall städa hemma hos dig. Susanne Meijer går upp i fullmäktige och deklarerar att detta är en valfrihetsreform.

Läs mitt tal till fullmäktige på denna länk. Jag yrkade avslag på motionen för jag tror på individen och på en mindre stat.

Så när det blir omröstning så tänker man att borgarna i alla fall skall säga nej till förslaget. Men icke. Folkpartisterna gick man ur huse för stötta det Socialdemokratiska förslaget. Helt otroligt.

Jag visste att femklövern hade kollapsat för ett halvår sedan men att folkpartisternas ideologiska kompass även den hade kollapsat var jag omedveten om… tills igår. Tillsammans med Sossarna, pensionärspartiet SPI och Sverigedemokraterna dunkade man igenom förslaget med en rösts övervikt.

20140929_200255

Överlämnandet av klubban från en ålderman till en annan ålderman. Den avgående folkpartistiska fullmäktigeordföranden Göte Andersson (till höger på bilden) befanns lika mycket till vänster som den mottagande socialdemokraten Tommy Hall. Till vänster på bilden den lokala paparazzin dokumenterandes det historiska ögonblicket.

Så vad var det som hände – hade folkpartisterna redan kastat sin ideologi överbord för att anpassa sig till rollen som dörrmatta inför intåget av den Socialdemokratiska agendan?

Att med höjda skatter skall man se till så att offentlig förvaltning blir större och blir en mer central makt i människors liv än vad som annars skulle vara nödvändigt. Inte visste jag att det var folkpartistisk politik. Troligtvis inte många folkpartister heller… tills igår.

Och som inte det vore nog så tar man detta beslut utan att veta vilka ekonomiska konsekvenser som förslaget innebär. Hur stämmer det med den folkpartistiska agendan om sparåtgärder i Socialnämnden.

Om detta är jag mycket bekymrad då det inte alls förefaller osannolikt att det blir en folkpartistisk ordförande i Socialnämnden även kommande mandatperiod. Är vi på väg mot 300 miljoners strecket?

Läget känns än mer mardrömslik dag för dag. Var så goda, kära Hörbybor, nu börjar det.

Uppdaterat: Artikel i Skånskan.

Regeringsdugligheten prövades bland agnarna

måndag, september 1st, 2014

Det är aldrig roligt att höja en avgift men få saker som just avgiftshöjning är ett lackmuspapper på ansvarstagande om den bakomliggande argumentationen finns där. Precis innan valet kom ärendet om höjda avgifter för matdistribution upp på fullmäktiges bord och agnarna skulle sållas från vetet.

Socialdemokraterna, SPI, SD, V och Kd tyckte att ärendet fortfarande var outrett och ville utreda mer. Faktum var att det var väldigt tydligt vad kostnaderna var, både per portion och för vilka grupper samt vilka tjänster som berördes. Det var tydligt att det låg något annat bakom. En nära liggande orsak skulle kunna vara valet 2014 som spökade.

I underlaget fanns konsekvenserna för förbehållsbelopp och maxtaxa angivna. Trots det så går Tommy Hall upp och argumenterar att underlag saknas. Kristdemokraterna yrkar till och med om återremiss trots att man varit med om att i Socialnämnden röstat fram förslaget till Fullmäktige efter att kompletteringarna bifogats till ärendet.  Motsatsen till att ärendet inte var utrett visades i underlaget och dess tjänsteskrivelse.

I Socialdemokraternas reservation kritiseras att individer på boende inte får någon höjning på grund av maxtaxa och förbehållsbelopp som är reglerad enligt lag. Det är staten som avgör detta och inte Hörby kommun. Detta är enligt Socialdemokraterna orättvist då det finns personer som inte ligger inom maxtaxa och förbehållsbelopp och därmed missgynnas.

Henrik Andersson, Socialdemokraternas nummer 4 skriver så här på sin blogg där ”fattigpensionärer” används som socialdemokratiska retoriska slagträn:

Ett av ärendena som kom att behandlas var femklöverns förslag om att höja matpriserna på Aptiten med 10 kronor per dag. Bara för, vilka man slarvigt kallar för, fattigpensionärer samt för unga vuxna mellan 21 och 65 år som är i behov av matleveranser. Övriga går fria, utan höjning. Ännu ett hårt slag mot pensionärerna signerat moderater, miljöpartister, folkpartister, centerpartister och kristdemokrater.

Nej, övriga går inte fria; kommunanställda och individer utan bistånd får betala självkostnadspriset. Är det orimligt eller skall kommunen konkurrera ut privata näringsidkare genom att servera lunch till allmänheten för skattepengar? Är det socialdemokratisk rättvisa?

Efter att kostchefen har räknat ut kostnaderna per portion till 68 kronor. Då överför Socialdemokraterna det till att personer med matdistribution får betala all höjning, detta trots att denna grupp är subventionerad mest, undantaget personer på boendena.

Sverigedemokraten röstade fel när denne lade ner sin röst och avgjorde hela omröstningen. Jag säger det igen – vad gör Sverigedemokraterna i fullmäktige över huvud taget?

Sverigedemokraternas förstanamn på listan i valet 2014 lovar här på bloggen att komma tillbaka efter valet med att man skall rulla tillbaka beslutet. Min fråga är då hur många år det skall vara ett moratorium på avgiftshöjningar?

Detta med antalet år är intressant: Ej heller under förra mandatperioden justerades mattaxan enligt uppgift från dem som var med. 1,02 upphöjt i 9 gånger 50 kronor ger 59,75 kr. Den enda kritiken som hade varit berättigad från ett ansvarstagande parti hade varit varför det inte finns rutiner för att uppdatera taxan för att motsvara kostnadsökningar.

Med detta sagt så kommer ovan missnöjespopulister angripa mig både från höger och vänster, men betänk då vilka skattehöjningar Hörbyborna har att vänta om skattsedeln med ovan konsekvens används som ett anonymiseringsverktyg för att maskera minsta lilla kontroversiella beslut.

En självklarhet, men etablissemanget slår tillbaka

måndag, juni 23rd, 2014

Nu ikväll var det fullmäktigemöte. Det sista innan sommaren och det näst sista innan valet. Det var mycket ekonomi idag. Som jag skrev i tidigare inlägg så var det en tillbakablick på historien med delårsrapport och en resa in framtiden med planeringsförutsättningarna 2015.

Efter att herrarna Ahlkvist och Hall hade levererat sina konstateranden var talarlistan tom. Tidigt i debatten var jag tvungen att hoppa in för mitt inlägg. Läs mitt inlägg här på denna länk.

I kort så begär jag att nämndens situation och skarpa förslag skall avspeglas i budgetarbetet. Situationen i Socialnämnden måste få genomslag i arbetet med att ta fram den nya budgeten och ett strukturerat reformarbete genomföras.

En självklarhet kan man tycka, så här formulerade jag mitt tilläggsyrkande:

”Att budgetberedningen hanterar Socialnämndens underskott formellt i budgetprocessen med de konkreta planer som finns i nämnden och får effekt under 2015”

Då reser sig budgetberedningen som en man och anför hur olämpligt det är. I ena stunden var jag en pessimist som inte hittade lösningar i PWC rapporten, i den andra stunden så hävdade man att jag ville ge ett carte blanche äskande till nämnden. Lars Ahlkvist, Kjell-Åke Persson och Thommy Hall bombarderade mig om hur man kommer till rätta med finanserna.

Hur kom det sig att budgetberedningen genom dessa tre herrar reagerade så kraftigt på mitt yrkande? Vad var det som var så olämpligt?

Till sist kom Tommy Hall från socialdemokraterna fram till att “Jag tror inte att Per Elis resonemang är hållbart”.

Kanske var det så, men då var det inte frågan om hållbarheten för kommunen utan hållbarheten för budgetberedningen som avsågs – det skulle vara en vettig tolkning åtminstone. Jag är övertygad om att det som behövs i nämnden är mer ekonomistyrning runt realistiska mål – inte mindre.

Susanne Meijer berättade att man på senaste Socialnämndens arbetsutskott inte hade haft tillgång till en ekonom. Kommunens största problem är läckan i Socialnämnden och man prioriterar inte ekonomifunktionen till nämnden!

Jag har sagt det förr men kan inte nog påtala problemet med att det fattas ekonomisk support till Socialförvaltningen. Detta troligtvis för att ekonomifunktionen ligger under budgetberedningen (KSAU) och lånas ut till nämnderna. Därigenom blir prioriteringen toppstyrd och felaktig.

Vad som behövs i Socialnämnden är inte mer av samma medicin som har skickats in i nämnden de senaste åren i form av chockterapi – fortsätt spara för att komma till den fantasibudget som nu gäller.

Vad blir resultatet av det? Ett exempel är att ledarskapet naggas i kanten när ledningen visar på en plan som omöjligt kan gälla på marken hos de enskilda medarbetarna. Resultatet blir mindre engagerade medarbetare, frustration och chefer som tappar förtroende bland personalen.

Ett annat exempel kom på fullmäktigemötet – höjningar av taxorna för matportionerna. En höjning på 20-30% till de svagaste i samhället som skulle träda i kraft redan vid månadsskiftet. Visst, Socialnämnden levererade besparingsförslag (på 800kkr) – men fullmäktige ville inte veta av det och skickade ärendet tillbaka.

Det är inte på kosten som vi kommer hitta de stora besparingarna, utan förmågan att minska bidragsberoendet med arbetsmarknadsåtgärder samt att få utväxling på förmågan installerad genom hemmaplanslösningarna.

Om budgetberedningen fick ansvaret genom ekonomikontoret att säkerställa den ekonomiska kontrollen och att medverka till realistisk ekonomistyrning, ja då skulle nämnden ha förutsättningarna att minska problemen och vi skulle konvergera både organisatoriskt och ekonomiskt. Ansvarsfördelningen som vi har nu mellan kommunledningen och nämnden är otroligt skadlig för kommunen.

Hur skadlig kan vi alla se i de röda siffrorna för nämnden.  Men just den aspekten var det ingen som ville diskutera på mötet.

Uppdaterat:

Läs mer i artiklarna i Skånskan om budgeten och missnöjet om socialnämnden.

Relationen mellan karta och verklighet

lördag, juni 21st, 2014

På måndag är det kommunfullmäktigemöte. Handlingarna utskickade via post så jag kan sitta i trädgården och läsa dessa utan paddan. Tack för det! Jag trodde aldrig att jag skulle säga det då jag på jobbet sällan har mer papper än en post-it. Systemet som introducerats är onödigt bökigt med en massa klickande fram och tillbaka.

Just hur bra det kunde vara kan man uppleva med kommunstyrelsens handlingar som skickas ut med e-post. Tre mail (på grund av storleken) rakt ner i datorn direkt. Perfekt! Nu är det väl så mycket stolthet investerat i det befintliga systemet att vi inte kan kasta ut det innan valet.

Hur som helst så är det två bilder av verkligheten som beskrivs i handlingarna till fullmäktigemötet. I ärende “5 – delårsrapport” så har vi en helårsprognos för kommunen på -27,9Mkr. Inget annat än vad vi till vardags refererar till som en brakförlust. Största problemet är resultatet för Socialnämnden som kontra budgeten ligger på ett prognostiserat underskott på 37,7Mkr.

Vi är väl bekanta med underskottet och orsakerna för det. Liten ekonomistyrning i verksamheten, låg förmåga till planering och prognostisering. Var finns orsakerna till att det ser ut så?

Under tiden som du som läsare funderar på den frågan hoppar vi vidare till nästa ärende på dagordningen: “6 – Budget 2015 och planer 2016-2017”. I stycket “Ekonomiska förutsättningar” på sidan 7 i planeringsunderlaget målas en positiv bild upp med att kommunens resultat, med den nya skatteprognosen från SKL, beräknas bli +23 240kkr.

20140620_125848

Sidan 7 i planerna med de ekonomiska förutsättningarna

För att vi skall ha ett tvåprocentigt överskott dras 14Mkr av från ovan belopp. Kvar finns det möjligheter om 8Mkr i ramförstärkningar till nämnderna. Det låter ju bra att vi kan hålla jämna steg med kostnaderna i barn och utbildningsnämnden, att vi kan lappa ihop vägarna för 1 miljon mer.

Vi noterar även att ramen för Socialnämnden är fortsatt oförändrad. Jag vet inte om jag är naiv men är det verkligen realistiskt att det prognostiserade underskottet för 2014 på minus 38Mkr kommer att vara borta redan nästa år?

Uppenbarligen så anser budgetberedningen att underskottet kommer vara borta tills nästa år. Vad är det budgetberedningen vet som vi i Socialnämnden inte vet? Finns det några periodiseringar att ta till som vi inte vet om i år heller? Eller är jag helt fel ute när jag anser att det skall finnas realism i budgetarbetet?

Som om inte detta vore nog så kommer nästa ärende: “7 – Reviderad budget 2014 – Socialnämnden”. I det ärendet begär Socialnämnden ett tilläggsanslag till årets budget om 13 757kkr.

Förslaget till beslut är en uppmaning till nämnden att fortsätta spara. 38 -14 = 24Mkr planerar nämnden spara på eget initiativ. Är det ens teoretiskt möjligt, realistiskt är det i vart fall inte. Det blir inte bättre av ytterligare 14Mkr.  Kommunstyrelsen ville 2014-05-21 §129 berätta följande:

“Kommunstyrelsen vill informera Socialnämnden om att de medel som nämnden begär inte kan tillföras utan att kommunens budget blir underfinansierad.”

No shit Sherlock – kommunens budget ÄR underfinansierad. Underskottet är en realitet och det är den verkligheten som vi borde förhålla oss till och inte ett överskott på 8Mkr.

Därför blir man mer och mer förvånad över förnekandet när man sist i ärende 6 skriver att:

“Eventuell fördelning av återstående utrymme, 638tkr, behandlas i samband med höstens budgetberedning i oktober”

Det enda som är realistiskt och verklighetsnära med den skrivningen är att oktober infaller under hösten. Kommer verkligen kommunfullmäktige i Hörby ställa sig bakom denna kalkyl och planering på måndagens fullmäktigemöte? Både ärende 6 och 7 borde skickas på återremiss till kommunstyrelsen för att få en realistisk behandling med lösningar som förhåller sig till verkligheten.

Risk finns att, förutom Socialnämndsledarmötena i fullmäktige som drabbas innevarande år, alla de som inte siktar på ett politiskt liv efter valet försöka förneka problemen. Frågan är om man kan periodiserad diskussionen om en skattehöjning?

Första orden om att bevara Linderödsåsen från talarstolen

tisdag, december 17th, 2013

Det är många frågetecken runt den kommande översiktsplanen. Ett mycket litet antal politiker har kunnat se vad det är som kokas i översiktsplanen. Vad som har sipprat ut är dock av mycket oroande slag. Bland annat kommer vindkraftsparken på Linderödsåsen att vara en del av förslaget. Om det informerades det om på fullmäktige i Askeröd.

Politikerkåren har inte fått möjlighet att debattera klokheten i detta förslag. Den begränsade kretsen som tillåts vara med och diskutera innehållet är mycket liten. Jag har sökt information om vad som pågår men inga offentliga handlingar finns att tillgå. Detta trots att planen under upprepade gånger varit under politisk behandling i kommunstyrelsens arbetsutskott. Min begäran att få ut översiktsplanen avslogs.

Nu tvivlar jag på att man kan bedriva en politisk process på ett arbetsmaterial, så jag har överklagat beslutet till Kammarrätten i Göteborg. Det är orimligt att locket skall vara på under en så viktig process som översiktsplanen.

Därför var det extra roligt och intressant att Miljöpriset vanns av Helena Olofsson för sina kulturvandringar på just Linderödsåsen. Här delar kommunen ut ett pris för kulturverksamhet som har sin jordmån i det gamla kulturlandskapet på Linderödsåsen. Detta samtidigt som en annan del av kommunen planerar för att exploatera densamma med en vindkraftspark.

20131216_190045

Helena Olofsson är först ut på banan från talarstolen om Linderödsåsen.

Med ett slag skulle man slå undan benen för den belönade verksamheten. Hur många av fullmäktigeledamöterna var det som tänkte på det när man applåderade för Helena Olofsson insatsen?

Och som om inte den paradoxen vore nog. Samma topp-politiker som jobbar med vindkraftsplanerna jobbar samtidigt för en turistsatsning tillsammans med Eslöv och Höör. Vad är det man skall komma till Hörby och titta på om vi bygger bort besöksnäringen i kommunen med en vindkraftspark?

Helena Olofsson var en pionjär i ämnet i talarstolen. Hon lyckades på ett alldeles utmärkt sätt framföra ett av de starkaste argumenten mot vindkraftsparken – inte bara i det hon sa, utan vad hon representerade.

Vi politiker måste mangrant stå vid hennes sida som en kraft. Vi måste värna den småskaliga besöksnäringen gentemot storskalig vindkraftsutbyggnad i kulturlandskapet på Linderödsåsen.

Artikel i Skd 2013-12-17