Relationen mellan karta och verklighet

På måndag är det kommunfullmäktigemöte. Handlingarna utskickade via post så jag kan sitta i trädgården och läsa dessa utan paddan. Tack för det! Jag trodde aldrig att jag skulle säga det då jag på jobbet sällan har mer papper än en post-it. Systemet som introducerats är onödigt bökigt med en massa klickande fram och tillbaka.

Just hur bra det kunde vara kan man uppleva med kommunstyrelsens handlingar som skickas ut med e-post. Tre mail (på grund av storleken) rakt ner i datorn direkt. Perfekt! Nu är det väl så mycket stolthet investerat i det befintliga systemet att vi inte kan kasta ut det innan valet.

Hur som helst så är det två bilder av verkligheten som beskrivs i handlingarna till fullmäktigemötet. I ärende ”5 – delårsrapport” så har vi en helårsprognos för kommunen på -27,9Mkr. Inget annat än vad vi till vardags refererar till som en brakförlust. Största problemet är resultatet för Socialnämnden som kontra budgeten ligger på ett prognostiserat underskott på 37,7Mkr.

Vi är väl bekanta med underskottet och orsakerna för det. Liten ekonomistyrning i verksamheten, låg förmåga till planering och prognostisering. Var finns orsakerna till att det ser ut så?

Under tiden som du som läsare funderar på den frågan hoppar vi vidare till nästa ärende på dagordningen: ”6 – Budget 2015 och planer 2016-2017”. I stycket ”Ekonomiska förutsättningar” på sidan 7 i planeringsunderlaget målas en positiv bild upp med att kommunens resultat, med den nya skatteprognosen från SKL, beräknas bli +23 240kkr.

20140620_125848

Sidan 7 i planerna med de ekonomiska förutsättningarna

För att vi skall ha ett tvåprocentigt överskott dras 14Mkr av från ovan belopp. Kvar finns det möjligheter om 8Mkr i ramförstärkningar till nämnderna. Det låter ju bra att vi kan hålla jämna steg med kostnaderna i barn och utbildningsnämnden, att vi kan lappa ihop vägarna för 1 miljon mer.

Vi noterar även att ramen för Socialnämnden är fortsatt oförändrad. Jag vet inte om jag är naiv men är det verkligen realistiskt att det prognostiserade underskottet för 2014 på minus 38Mkr kommer att vara borta redan nästa år?

Uppenbarligen så anser budgetberedningen att underskottet kommer vara borta tills nästa år. Vad är det budgetberedningen vet som vi i Socialnämnden inte vet? Finns det några periodiseringar att ta till som vi inte vet om i år heller? Eller är jag helt fel ute när jag anser att det skall finnas realism i budgetarbetet?

Som om inte detta vore nog så kommer nästa ärende: ”7 – Reviderad budget 2014 – Socialnämnden”. I det ärendet begär Socialnämnden ett tilläggsanslag till årets budget om 13 757kkr.

Förslaget till beslut är en uppmaning till nämnden att fortsätta spara. 38 -14 = 24Mkr planerar nämnden spara på eget initiativ. Är det ens teoretiskt möjligt, realistiskt är det i vart fall inte. Det blir inte bättre av ytterligare 14Mkr.  Kommunstyrelsen ville 2014-05-21 §129 berätta följande:

”Kommunstyrelsen vill informera Socialnämnden om att de medel som nämnden begär inte kan tillföras utan att kommunens budget blir underfinansierad.”

No shit Sherlock – kommunens budget ÄR underfinansierad. Underskottet är en realitet och det är den verkligheten som vi borde förhålla oss till och inte ett överskott på 8Mkr.

Därför blir man mer och mer förvånad över förnekandet när man sist i ärende 6 skriver att:

”Eventuell fördelning av återstående utrymme, 638tkr, behandlas i samband med höstens budgetberedning i oktober”

Det enda som är realistiskt och verklighetsnära med den skrivningen är att oktober infaller under hösten. Kommer verkligen kommunfullmäktige i Hörby ställa sig bakom denna kalkyl och planering på måndagens fullmäktigemöte? Både ärende 6 och 7 borde skickas på återremiss till kommunstyrelsen för att få en realistisk behandling med lösningar som förhåller sig till verkligheten.

Risk finns att, förutom Socialnämndsledarmötena i fullmäktige som drabbas innevarande år, alla de som inte siktar på ett politiskt liv efter valet försöka förneka problemen. Frågan är om man kan periodiserad diskussionen om en skattehöjning?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.