Välbesökt samrådsmöte i Ludvigsborg

Maja Löfgren från Hörby kommun presenterade

Det var med stor glädje jag såg alla 85 Ludvigsborgarna komma och lyssna till och debattera det nya förslaget på fördjupad översiktsplan. Förra måndagen och onsdagen hade jag lagt inbjudan i alla brevlådor jag hittat i byn för att så många som möjligt skall vara delaktiga i planarbetet. Höll i taktpinnen gjorde Maja Löfgren. Tillsammans med Björn Bäckström och Ingmar Tykesson var vi 88 personer i den stora samlingssalen i Byahuset.

Som vanligt var det riksväg 13/23 som var det som vållade mest känslor och debatt. Eftersom utbyggnaden, och dess konsekvenser, är själva grundbulten i planen, är det klart att, om man inte är överens om planeringsförutsättningarna, så blir det svårt att diskutera planen.

Min åsikt i frågan om 13/23 är att 23:ans vara eller inte vara öster om Ringsjön är sekundär till frågan om vägens dragingen öster om Kronekull och Enevången. Även om 23 inte skulle förläggas öster om Ringsjön kommer Rv13 fortfarande att gå här mitt genom byn. Därför borde diskussionen handla mindre om 23:an och mer om 13/23 dragning runt byn. Vid en sådan ombyggnation är det vitalt att budgeten från 23 kommer med i ekvationen. Som jag sa på mötet har jag varit i kontakt med Höörs kommun utan att fått gehör då Fogdarödsskogen och fastigheterna i Bokeslund hindrar denna dragning. Hörby kommun måste ta ett omtag i frågan och etablera ett ordentligt samarbete med Höör.

Fler parkeringsplatser anläggs på pendlarpakeringen i Osbyholm där många Ludvigsborgsbor hoppar på bussen mot Malmö/Lund

Själv har jag gått och grunnat på att Skåneexpressen 2 skall fortsätta till Höör, via Ludvigsborg, och därmed göra vår ort till en utmärkt pendlarort både mot stationen i Höör och direkt mot Malmö/Lund. Detta borde kommunen ta upp med Skånetrafiken.

Centralt i trafiksäkerhetsdiskussionen är avfarten på 13 mot Röingeborg och Enevången. Att en vägtunnel med gång och cykelväg behövs fortare än eventuell utbyggnad av 13/23, står klart.  

En annan fråga som diskuterades var bollhallens vara i tiden. Ludvigsborgs friskola skall byggas ut och för att täcka lokalbehovet, dels hos friskolan, men även för ludvigsborgarna själva, är det dag att se till så att bollhallen byggs i Ludvigsborg. Byn är den i särklass största byn utanför Hörby tätort och situtationen är inte acceptabel med nuvarande prioritering i lokalförsörjningsplanen.

Men det är inte utan att Ludvigsborgarna är luttrade; många inofficiella kommentarer som fälldes var i linjen med ”när det händer är jag död”. Utan att kommentera levnadsvanorna här i Ludvigsborg, så med nuvarande takt kan det nog stämma för en del av oss. De nya räckena utmed 13 som installeras just nu bekräftar farhågan.

Ingmar Tykesson hade fått kommentarer om tidpunkten för arrangemanget var illa vald, då det var mitt i semestern. En ny dragning planeras i början av augusti, närmare bestämt när jag kollat tillgängligheten av byahuset. Samrådstiden pågår fram till den 15e september, så passa på och skicka in dina kommentarer till kommunen.   

Länk till kommunens informations sida om den fördjupade översiktsplanen för Ludvigsborg; klicka här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.