Posts Tagged ‘Lena Rosvall’

När medlet och målet har bytt plats

söndag, oktober 22nd, 2017

Hörby kommuns bottenplacering i Lärarförbundets ranking under det Socialdemokratiska styret i Hörby har permanentats. Kommunen har hamnat på plats 230 av 290, i sällskap av utanförskapsområden som Botkyrka och norrländska brukskommuner.

Ordföranden i Barn- och utbildningsnämnden uttalar sig i en intervju i Skånskan och diskvalificerar undersökningen med motiveringen att Lärarnas riskförbund har slutat med sin ranking samt att det är de nyanlända som drar ner skolresultaten. Men det hindrar inte ordföranden Lena Rosvall (socialdemokrat) att peka på det område som faktiskt sticker ut: Kommunen som förhandlingspart (plats 8).

Och det är inte så konstigt, för som portalpunkt i regnbågsstyrets handlingsprogram för perioden så är det att “Föra en god personalpolitik”. Missförstå mig inte, det är klart att man skall föra en god personalpolitik men målet med kommunens verksamhet är inte personalen – det är medlet.

Stor del av det överordnade målet i verksamheten formuleras i programmet för mandatperioden enligt nedan:

“Personalen skall känna trivsel och uppskattning i sitt arbete. Kompetens och personlig utveckling skall stimuleras. Den anställde skall kunna påverka sitt arbete till glädje för sig själv och Hörby kommuns invånare.”

Både resonemanget kring planen och syftet med verksamheten och dess resultat anser jag verka peka på att man som arbetsgivare har hamnat i säng med personalen.

I näringslivet när det händer så tappar man direkt styrningen av verksamheten – det är precis dessa processer som förklarar varför kommunistiska experiment ser bra ut på pappret men fungerar så dåligt i praktiken med den absoluta kravlösheten.

När man då tittar på de områden där den styrande regnbågen gör bra ifrån sig så handlar det om att man har en nöjd personal medan resultatet av verksamheten ligger i botten. Om det fanns en normal korrelation mellan mätvärden så skulle man kunna förvänta sig att en personal som får verka professionellt (enligt definitionen på mätvärdet) också levererar bra resultat.

Det är precis som om man i kommunen har tappat fotfästet kring orsaken varför man har en skola – det enda som är relevant är hur många över tid som går ut med godkänt i resultat och som fortsätter till gymnasiet – resten är medel till målet.

De resultat där kommunen hamnar i absolut bottenplacering i Sverige handlar om andelen godkända elever och andelen som går vidare till gymnasiet. Kommentaren till det är från Lena Rosvall att hänvisa till Lärarnas riksförbund som säger att dessa rankingsiffror får lärarna att känna sig uthängda.

Ett område som Lena Rosvall dock vill lyfta upp från Lärarförbundets ranking är avsnittet lärarlöner…

 

Vad berättar budgetprinciperna?

måndag, oktober 5th, 2015

På måndagens fullmäktige äskade barn- och utbildningsnämnden om mer pengar för att täcka upp de extra pengar som nämnden spenderat på stödundervisning. Pengar har tagits från fritidshemmen.

Kommunfullmäktige sa till nämnden att det är inte aktuellt att kompensera nämnden för de 3,9 miljoner i utgifter som man haft för den extra stödundervisningen. Jag undrar vad det betyder?

sdw

Jörgen Wihlborg (SD) argumenterade ensam för stöd till fritidshemmen.

Med fler nyanlända som kommer till skolorna kommer behoven av stödundervisning öka. D.v.s. förväntningen är att dessa kostnader kommer öka.

Då är det lite av ödets ironi att en Sverigedemokrat står på barrikaderna för att inom årets budgetram flytta pengar till BUN för att kunna täcka upp kostnaderna för stödundervisningen utan att drabba fritidshemmen.

Representant efter representant från den styrande regnbågen går upp i talarstolen och basunerar ut att vi har budgetprinciper i kommunen och därmed basta.

BUNs ordförande Lena Rosvall röstade i BUN för begäran om mer pengar. När ärendet kom till fullmäktige så hänvisade även hon till budgetprinciper. Är det olika budgetprinciper i BUN och i fullmäktige?

Regnbågen och Moderaterna upprepade mantrat om budgetprinciper och att underskottet skall lösas inom nämnden. Ett förväntat underskott på 2,9 miljoner skall hanteras under det sista kvartalet – hur sannolikt är det?

Fullmäktige ställer grupper mot varandra inom BUN – barn på fritidshemmen mot barn med extra undervisning. Är det speciellt klokt, då det konkreta resultatet i vilket fall kommer vara ett minus på sista raden i kommunens resultat.

Jag vet inte om jag var den enda som upplevde en form av avsmak efter att hört de fattiga resonemangen. Det hade varit betydligt smakligare om fullmäktige noterat underskottet i nämnden och att underskottet tas mot kommunens resultat utan att påverka varken kvaliteten eller kvantiteten på produktionen inom fritidshemmen och stödundervisningen.

Jörgen Wihlborg avslutade debatten debatten med en fråga om konsultrullningen i kommunen ligger inom budgetprinciperna. Frågan förblev obesvarad och kanske är det mest talande. Besparingarna drabbar inte de “happy go lucky”-näringarna så som politiska korståg och totempålar. Budgetprinciperna verkar bara gälla kärnverksamheterna.

Fler som höjer på ögonbrynen om skolbesparingen

söndag, september 2nd, 2012

I fredags (2012-08-31) kommenterar Lena Rosvall(S)  defaitistiskt  i SkD att hon inte har något annat att göra än att gå med på besparingarna inom skolan i Hörby. Nämnden måste spara 1,7Mkr på grund av ökade gymnasiekostnader.

Och visst  känns det bra att det inom nämnden finns, genom Birgitta Andersson(M), det nödvändiga initiativet att agera för att hålla budgeten. Detta är något som även Socialdemokraterna i nämnden stödjer. Så Lena står upp för ett överordnat värde att hålla budget och stämma i bäcken när något inte går efter planerna.

Kort därefter (2012-09-01) kommer en kommentar från den Socialdemokratiska kommunstyrelseledamoten Heidi Laine Lundgren där det uttrycks förvåning att Socialdemokraterna i nämnden också vill hålla budgeten. Heidi skiver på sin blogg

Detta låter i mina öron helt tokigt och den spontana reaktionen var att kontakta Lärarnas riksförbund och säga att detta i alla fall inte är ett beslut jag som socialdemokratisk ledamot i kommunstyrelsen stödde.

Det är intressant att läsa hur förmågan att långsiktigt kunna leverera service till brukarna är frånkopplat behovet av ekonomisk styrning och kontroll i verksamheten. Detta är något som vi i socialnämnden verkligen har fått känna av den hårda vägen, där vi står inför kraftiga besparingar efter att just styrningen och kontrollen satts på undantag under en lång tid.

Ni läsare ser ju vad jag tycker i sakfrågan, men det är klart att det är olyckligt att verksamheten drabbas av kostnaderna som man själva inte kan påverka. Men finns det inte pengar finns det inte pengar. Det gäller skolan likväl som nyinköp av julgransbelysning i kommunstyrelsen och kostsamma monumentalmålningar med tillhörande skådespel. Jag kan konstatera att Socialdemokraterna är inte det enda partiet i Hörby som för en debatt om besparingarna inom skolan.

Ett annat perspektiv på inlägget är att även Socialdemokraterna klarar av att föra en diskussion om olika perspektiv i offentligheten. Det är inte bara Heidi utan även SSU i Hörby som ger sig in i debatten om lämpligheten i att prioritera den ekonomiska styrningen. Hade bara den ena av dessa åsikter kommit fram i offentligheten skulle man på goda grunder kunna ifrågasätta tillståndet inom Socialdemokratin som oppositionsparti och deras aspiration på makten i Hörby.

Tidigare har socialdemokraterna i Hörby, i alla fall från mitt utifrånperspektiv, uppfattats som en mentalt homogen monolitisk organism med en extrem partidisciplin. Här ser jag dock ett annat beteende.

Jag tror att denna diskussion är bra både för Socialdemokratin och politiken i Hörby. Det är alldeles för lite debatt, och att ta upp diskussionen i offentligheten kommer ge bilden av Socialdemokraterna i Hörby lite mer färg. Färg kanske var lite att ta i, men kanske  lite fler nyanser av grått i alla fall…

Det kan låta lite oortodoxt som partirepresentant att hävda åsikten om offentlig intern debatt, men politiken består av människor och människor har olika åsikter. Att människornas avtryck övertas av partiernas och deras existensberättigande är inget positivt, snarare tvärt om.