I slutet på året är det en bra tid att reflektera över det som har hänt under året och vilka konsekvenser det skulle kunna få för nästa och kommande år.

Varje morgon på väg till, och på kvällen från, fabriken i Kina blir jag upphämtad av en teammedlem. Visst är Read More

Eleverna flyr Berga gymnasiet i Eslöv. Socialdemokraterna i Eslöv anser att problemet ligger hos de andra skolorna eleverna flyr till, i Read More