I slutet på året är det en bra tid att reflektera över det som har hänt under året och vilka konsekvenser det skulle kunna få för nästa och kommande år.

Svenskens hantering av Corana passar inte med behovet av själförverkling – ett försök att förklara varför det glesbefolkade Sverige har 42 gånger fler döda.

I dessa tiden har Corona-bunkring blivit en del av vardagen för många människor. Speciellt bunkrat är toapapper som roat många. Ofta påtalar samhället att detta är ett irrationellt beteende men i denna artikel beskriver jag hur toapapper är en nödvändig del i det övriga bunkringsprocessen.