Matematiklyftet i Hörby

På kommunstyrelsemötet igårkväll fick vi information om att Hörby kommun har sökt och fått medel för att deltaga i matematiklyftet.

Vi har fått medel till 2 stycken handledare och 30 lärare. Nu ser vi fram emot en drastisk ökning av antalet elever som klarar målen vårterminen 2014.

Tags: ,

Leave a Reply