Posts Tagged ‘Skola’

Otroligt positivt med en gymnasieskola i Hörby

lördag, november 13th, 2010

Jag läser i Skånskan att Axonas kursgård skall öppans som en yrkesgymnasieskola. Detta är något väldigt positivt och kommer verka positivt på möjligheterna för ungdomarna i bygden.

Inte nog med skolan – det finns möjlighet till internat också. Hela konceptet är positivt för kommunen som ger mer underlag för aktiviteter även för Hörbyungdomarna.

Synergieffekten mellan skolan och bilbranschen i Hörby lär inte vänta på sig. Tyvärr gnäller Eslöv igen när något positivt händer i andra kommuner.

57% – man tror inte det är sant

fredag, september 17th, 2010

Matte är grundbulten i fortsatta studier inom naturvetenskapen. Hur är det tänkt att dessa elever skall klara sig på gymnasiet? I SVTs uppdrag granskning i onsdag berättade en representant från högskolan att eleverna kan mindre och mindre även om de har toppbetyg. Hörby är uppenbarligen en del av detta. Ledarskapet, tjänstemän som politiker, inom skolan i Hörby är ansvariga för hur det ser ut.

Matte, kan det vara viktigt?

Jag har tidigare bloggat om min vision om skolan och tagit det goda exemplet Essunga. Det är dags att ta tag i verksamheten, prakticera lite ledarskap och vända skutan rätt igen. Gör detta innan mer pengar läggs till organisationen så att mer pengar inte skymmer behovet att göra något i ytterligare ett år.

Artikel i Skånska Dagbladet:

10% är 19 barn – inget att vara nöjd över

tisdag, augusti 31st, 2010

Uppdaterad: 2010 gick 192 barn ut nian i Hörby kommun och inte 550 som Skånskan (och även jag hävdade innan) 

Som Skånska Dagbladet skriver har ytterligare ett antal barn klarat kraven till Gymnasieskolan. Visst kan man glädja sig åt att någon procent mer klarar kraven för gymnasiet. Dock så är det så att de som blir kvar faktiskt är individer, och varje individ (barn) som vi misslyckar med utbildningen för (ja, grundskolan är ett kommunalt ansvar) är en katastrof för den enskilde. Därför blir kraven absoluta på skolan.

Jag har tidigare skrivit om skolan i Essunga, hur man har förändrat attityden i verksamheten och därmed nått en 100% uppfyllelse av målen. Det goda exemplet Essunga var med på ett inslag i SVTs Rapport den 29. Ingen, med betoning på ingen, skall känna sig nöjd innan vi har nått dit hän.

Kommunstyrelsen har i flera uttalanden pekat på att skolan måste tillföras mer resurser, men jag är rädd att man tror att detta är ett problem man kan köpa sig ur, då jag inte hör något om ändrade förhållningssätt. Det är inte Moderat politik som jag står bakom, när den politiska visionen försvinner in i penningpåsen.

Därför är det roligt att dela Venche Larssons uttalande om skolan på Moderaternas blogg Skånska Dagbladet. Varje barn skall känna sig trygg i förvissningen om att om man går i skolan i Hörby, då har man de bästa förutsättningarna.

Detta är inget man kompromissar om! Det är olyckligt att vi genom tiden har lärt oss acceptera att 10% inte klarar kraven. Det skall det bli ändring på.

När kommer G-hill brinna?

lördag, juli 17th, 2010

Är det så här det börjar, det som likt idrottshallen i Eslöv, slutar med en totalförstörande brand?

Under de senaste veckorna har Georgshillsskolan blivit utsatt för vandalism. Fönsterrutor har krossats och isoleringen till ett takfönster har brytits upp så att vattenskador har uppstått. 

Dessa ungdomar (mitt antagande) har tydligen tappat fotfästet i vad som är rätt och fel. Två frågor ställer jag mig:

1. Vad är det som kommer hidra dem från att övergå från vardagsvandalism till mångmiljonskadegörelse eller andra våldsbrott?

2. Hur har de kommit så här långt utan att vuxenvärden ser vad som pågår hos dem?

Jag är helt övertygad om att deras kompisar vet om vem det är som genomför skadegörelsen, men av någon anledning känner inte heller kompisarna samhällsansvar för det gemensamma. Därav kommer min tredje fråga:

3. Hur skall vi göra så att ungdomarna känner att de också är en del av samhällsbygget, att de får reda på vilken viktig kugge de är för framtiden och att deras engagemang behövs?

Jag är orolig dels för dessa ungdomar men också för skolan som riskerar att förstöras totalt, samt för samhället i stort som mer och mer saknar solidariteten mellan individen och det gemensamma.

Höjd skatt är ingen patentlösning för skolan i Hörby

onsdag, juni 23rd, 2010

Det finns en kommun som heter Essunga, vilka har lyft sig själva vad gäller elever behöriga till gymnasiet. Läs gärna Essunga kommuns artikel i ämnet.

Det är inte med nödvändighet så att fler lärare i skolan kommer att lösa problemet. I Essunga har man slutat tycka att det är elevens fel att den inte lär sig och växlat över fokuset att man skall lyckas. Inom Essunga kommunen pekar man på det goda ledarskapet för att driva igenom förändringen.

Man gör det lätt för sig när man som Socialdemokraterna i Hörby i Skånska Dagbladet och i kommunfullmäktigedebatt kräver omedelbara skattehöjningar och tror att det kommer lösa problemen.

Man kan roa sig med att studera statistiken där man jämför Hörby kommun med grannkommunen Höör, som har haft en mycket positiv utveckling inom skolan rent behörighetsmässigt.

Tittar man på relationen mellan behöriga till gymnasiet och kostnaden per elev så kan man konstatera att med i princip samma kostnadsutveckling så har vi i Hörby haft ett katastrofalt resultat.

 Antalet lärare per elev har minskat i Höör och i Hörby; detta har inte påverkar resultaten i Höör till det negativa.

Ser man på kostnaderna per elev och antal elever per lärare kan man konstatera att kommunerna följer varanadra åt.

Statistik kan man använda på många sätt, men jag tror inte att man kommer hitta svaret där på problemen inom skolan i Hörby. Jag tror att det saknas ledarskap och en stark vision om var vi vill komma med skolan. I stället för att skicka in fler resurser i skolan kanske vi skall använda sommarlovet åt att fundera på hur de resuser som faktiskt redan finns i skolan används och den största tillgången i Hörbys skolor är lärarna själva.

Vi som politiker måste ge dem möjlighet att bedriva och utveckla sitt ledarskap i och utanför klassrummet. I grund och botten tror jag att det är ett ledningsproblem. Hörby behöver ett motsvarande ledarskap som man har i Essunga och vi skall ha en nolltolerans mot elever som inte satsar på sin utbildning och i förlägningen sina liv.

Pingat till intresseant.se

(s)-ideologi i praktiken – “nej till alternativ”

söndag, april 25th, 2010

Eleverna flyr Berga gymnasiet i Eslöv. Socialdemokraterna i Eslöv anser att problemet ligger hos de andra skolorna eleverna flyr till, i stället för att analysera varför den egna gymnasieskolan väljs bort. Jag skulle vilja bjuda in Socialdemokraterna i Eslöv till 2000-talet, men det är väl fullständing hopplöst…

I söndagens upplaga av Skånska Dagbladet rapporteras att Socialdemokraten Lena Emilsson i Eslöv är negativ till en etablering av ett fordonsprogram i Hörby. Anledningen är enlig Lena att det står platser tomma på Bergagymnasiet. Ingen vidare analys varför eleverna flyr Berga till förmån alternativen förmås.

Fordonsindustrin i Hörby är omfattande så därför känns just en fordonsutbildning i Hörby väldigt rätt. Jag välkomnar detta alternativ och jag vet att Hörby kommun ser väldigt positivt på etableringen.

Det är fundamentalt att i dagens Sverige väljer brukarna själva det bästa alternativet. Det är uppenbart att bristen på förnyelse och kvalitet på Bergagymnasiet ger möjligheter för entreprenörer att starta bättre och mer tidsanpassade alternativ.

Vad som är än mer intressant är att detta är Socialdemokratisk ideologi i praktiken. Socialdemokraterna har gått med på friskolereformen under galjen. Att konurrensutsätta verksamheter till fömån för kvalité är något som inte ligger i Socialdemokraternas vision om det bättre Sverige vi alla siktar på. Socialdemokraterna ser en politiker vara bättre än 1000 entreprenörer. Det är inte så man bygger ett dynamiskt samhälle. Socialdemokraterna backar in i framtiden och det är inte mer av sådant som vi behöver efter höstens val 2010.
Pingat till intresseant.se