Jag läser i Skånskan att Axonas kursgård skall öppans som en yrkesgymnasieskola. Detta är något väldigt positivt och kommer verka Read More

Matte är grundbulten i fortsatta studier inom naturvetenskapen. Hur är det tänkt att dessa elever skall klara sig på gymnasiet? Read More

Uppdaterad: 2010 gick 192 barn ut nian i Hörby kommun och inte 550 som Skånskan (och även jag hävdade innan)  Read More

Är det så här det börjar, det som likt idrottshallen i Eslöv, slutar med en totalförstörande brand? Under de senaste Read More

Det finns en kommun som heter Essunga, vilka har lyft sig själva vad gäller elever behöriga till gymnasiet. Läs gärna Read More

Eleverna flyr Berga gymnasiet i Eslöv. Socialdemokraterna i Eslöv anser att problemet ligger hos de andra skolorna eleverna flyr till, i Read More