Posts Tagged ‘Anders Larsson’

Går till val med tungt bagage och makt-maximerade löften

lördag, februari 18th, 2017

Fredagen den 17 februari hade Skånskan en artikel om kommande skolnedläggelse i Hörby kommun. Visserligen är det bara en utredning, men bollen har satts i rullning – någon har satt agendan.

Innan du läser vidare ber jag dig att fundera först en stund på varför det inte finns en grundskola i Fulltofta eller Södra Rörum. Jag vet att båda skolbyggnaderna finns kvar, men någon skolverksamhet bedrivs inte längre. Hade Hörby kommun varit en bättre kommun om vi hade haft kvar dessa två byskolor med 2-3 elever i varje?

Frågan är om det är på grund av skolnedläggelse som makrotrenden urbanisering drivs på eller är det så att stadens dynamik och service attraherar mer än landsbygdsskolor? Alla som tänker på urbaniseringen skall inte bara se Önneköp som en byhåla utan inse att hela Hörby är en landsortshåla. Var går gränsen för “rätten” till en lokal skola? Fulltofta, Östraby, Hörby, Lund? Varför finns ingen gymnasieskola i Pärup eller varför finns inget universitet i Norrto?

Visst kan man desperat famla efter nuet och försöka hålla kvar det som varit så länge som möjligt. Trots det så kvarstår faktum att skolor kommer att läggas ner och nya öppnas beroende på flyttmönster, behov och underlag. De som inte inser det och inte ser makrotrenderna i samhället lever i förnekelse;  fakta behöver inte diskuteras som Hans Rosling så träffande konstaterade.

Vad som dock är intressant är hur våra folkvalda politiker väljer att hantera förändringen. Frånvaron av brist på ledarskap, att proaktivt leda en förändring i stället för att vägra eller förneka  förändringen, är slående.

För som vi alla vet (eller borde i alla fall veta) stannar inte utvecklingen. Reaktionärer har aldrig varit framgångsrika. Verkligheten kommer i stället tvinga fram en förändring, en förändring som inte sällan ger en suboptimering och långsiktig kapitalförstöring, jämfört med vad en förändring ledd av ett medvetet formande leder till.

Man behöver inte gå längre än till svensk industrihistoria för att få bra exempel på båda fenomenen: Ta varvkrisen där man politiskt och fackligt försökte hålla fast vid en era som redan försvunnit, men där man efter en enorm kapitalförstöring tvingades överge varvsindustrin.

Å andra sidan kan man använda stålkrisen som ett exempel på det goda förändringsarbetet i och med inrättandet av SSAB och det förändringsarbete som där genomfördes – ett mod från politiskt håll att bejaka vad som händer i omvärlden och agera på informationen.

Så därför är det så spännande att se Centern i Hörby omedelbart slå klackarna i backen när diskussioner om reformering av skolorna i Hörby diskuteras. Centerns starke man i kommunpolitiken, Anders Larsson, deklarerar direkt: “NEEEEEJ” i en artikel i Skånska dagbladet samma dag som ovan refererade artikel.

Men det är musen som ryter – för vi kommer alla ihåg hur upprörda Centerpartisterna var när de “värdelösa slöjdbänkarna” flyttades från Svensköp till Hörby centralort och där genast blev full funktionsdugliga.

Regnbågens ledare i form av Socialdemokraterna har inte tid att vänta på kusinen från landet; den roll som Centerpartiet frivilligt ikläder sig idag i den styrande Regnbågskoalitionen. Därmed är Centerpartisterna konstant akterseglade i samarbetet.

Anders Larsson

Anders Larsson, Centerpartiet i Hörby, balanserar mellan ordförandeposter och politisk förintelse

Så därför kommer det som en överraskning för Centern att just en utredning av nedläggning av landsortsskolor pågår inom Regnbågen. Förste vice ordföranden i Barn- och utbildningsnämnden är Per-Erik Andersson. Han är trots allt centerpartist och borde, kan man tycka, veta vad som händer.

Om det nu hade varit en jättefråga för Centern, varför har de inte levt rövare i press och politik för att stoppa planerna i sin linda? Populistiskt är det en slam dunk att strida för landsortsskolorna, inget kan vara enklare.

Svaret på frågan antyder taktikern Anders Larsson själv i tidningen:

– Det vore politiskt självmord att gå fram med ett förslag om att lägga ner byskolorna, säger ordföranden Anders Larsson.

Han följer upp med

– Jag har svårt att tro att något parti ställer sig bakom en nedläggning av småskolorna. Jag tror inte att den här frågan över huvud taget blir aktuell innan valet. Vi är helt överens i Centern om att byskolorna ska vara kvar, säger Anders Larsson.

Politiskt självmord för Centern är här att förskjuta de väljare som mot förmodan skulle kunna tänka sig rösta på ett totalt ryggradslöst parti som bygger ett innehållslöst varumärke om landsbygdens bevarande.

Att landsbygdsskolornas överlevnad är brickor i ett spel för närheten till maktens köttgrytor är uppenbart. Citatet “frågan blir inte aktuell innan valet” visar på att ärendet är reducerat till valtaktik och fullmäktigemandat. Uttalandet implicerar att efter valet ( då man erhållit de extra rösterna som man räknar få genom löftet att bevara landsbygdsskolorna) är det aktuellt med skolnedläggelse om man bara får sitta med i den regerande juntan.

Hur skall man kunna lita på någon Centerpartist i valet i denna fråga (eller någon annan fråga heller) så länge det primära syftet med partiet är att få sitta med i styret, oaktat vilken politik som styret genomför efter valet. Hela denna mandatperiod har man stått bakom socialiseringen av Hörby kommun utan att en enda gång haft en åsikt om det.

Till och med när Regnbågen bryter mot grundbulten i Centerns valplattform om grön energi i ärendet om solpaneler, visade det sig att det viktigaste för Centern är få sitta med vid bordet, inte driva den politik man faktiskt gått till val på och lovat väljarna man skall verka för.

Det är inte sällan man undrar varför våra politiker är verksamma inom politiken? Svaret om ett förtroendeförstörande självändamål ligger allt för nära tillhands för att man skall kunna avfärda det.

Epilog om skolorna

Vad som egentligen pågår vad gäller landsbygdsskolorna i Hörby är att Socialdemokraterna långsiktigt jobbar för alternativet med total skolnedläggelse på landsbygden. Dock kommer det på grund av den politiska situationen ske i två steg.

Första seget är att De la Gardieskolan läggs ner och ungarna bussas till Östraby. Detta kan mycket väl hända innan valet och Centern kan hävda pyrrhussegern att alla fyra skolorna blev inte nedlagda.

Nästa mandatperiod kommer Östraby ha för många elever eftersom tillbyggnaden/renoveringen aldrig hände efter De la Gardieskolans flytt. Utebliven investering hänvisas till den ekonomiska krisen i kommunen och alla andra eftersatta byggnader.

Så med argumentet att det kostar för mycket att renovera Östraby och att transportarbetet kommer bli lika stort för att att bussa barnen från Långaröd till Östraby som från Långaröd till Hörby, kan man i stället satsa på en stor skola i centralorten.

Killhult åker med av bara farten då man inte kan visa på en inflyttning av barnfamiljer… för vilken barnfamilj vågar flytta till en by utan skola…

Avgångens dualism och praktisk tillämpning

söndag, april 12th, 2015

På annandagen träffade jag en politiker på Nova i Lund – en politiker som jag respekterar djupt. Ovan politiker och undertecknad har haft våra meningsskiljaktigheter inom lokalpolitiken. Trots det kan vi diskutera för vi kan skilja på sak och person.

Vi kom att diskutera avgångarnas dynamik; om dess dualism. Om att det å ena sidan finns det extroverta avgångskravet som riktas mot annan – att denne skall avgå för att bli av med motståndaren genom kölhalning. Å andra sidan finns det grupp-introverta avgångshotet; att om man inte får sin vilja igenom så avgår man. Låt oss först analysera det senare.

Introvert avgångshot

Jag har tidigare skrivit om problemen hos moderaterna i Jönköping. Sedan dess har intrigerna fortsatt med ytterligare avslöjande i Jönköpingsposten. Tidningen har fått sig till dels intern kommunikation om vem som skulle stå på vilken plats på listan inför valet. Det moderata kommunalrådet Carin Berggren intervjuas:

Tyckte du att placeringen av Ola Helt var fel på den första listan?

– Jag tycker ingenting om det nu. Jag förstår inte varför det skulle vara viktigt. Listan görs tillsammans och jag kan inte styra listan mer än andra.

I konversationen om den första listan säger Carin Berggren att hon till och med är beredd att hoppa av om inget görs.

– Det har jag aldrig sagt, det har jag aldrig haft en tanke på, säger Carin Berggren.

Hotet om avhopp fyllde sitt syfte och hon fick de personer på listan genom det gruppinterna hotet.

Nu torde Carin Berggren även vara på en helt ny nivå av inkompetens genom att hotet dokumenteras, vilket gör detta exempl värdefullt för inlägget. Normalt sett kommer hotet på sittande möte när det står och väger i ett avgörande ärende där en inflytelserik person i partigruppen säger att om inte personen får som denne vill så avgår personen.

Rapporter om detta finns det gott om i Hörbypolitiken och nästan alltid är det de maktfullkomliga som utövar hotet. För alla som råkar ut för hotet så skall man inte förskräckas utan glädjas över detta tydliga lackmuspapper som visar att man har psykopatisk person i sin närhet. Det enda man kan göra efter att ha mottagit detta hot är att låta personen avgå och befria gruppen från en total galning.

Ett intressant perspektiv är att dessa avgångshot handlar om futurum – att, genom kommunikationen, kunna styra utvecklingen i det just aktuella ärendet. Det är tydligt att det finns en direkt kausalitet mellan hotet och ärendet.

Jag har själv avgått – nu senast avgången ut Regnbågen i Hörby. Skillnaden mot de ovan är att jag inte använde det som ett argument i en diskussion om huruvida partiet skall vara med i Regnbågen eller inte.

Extrovert avgångskrav

Låt oss titta på det andra sättet att använda avgången, d.v.s. att rikta ett avgångskrav mot någon annan. Detta är enligt min mening lika vanligt som den tidigare metoden avgångshotet. Eftersom avgångshotet sällan dokumenteras och uttrycks subtilt uppfattas avgångshotet som mer sällan än avgångskravet i politiken.

Det extroverta avgångskravet är tydligt, och ju tydligare det är desto mer effektivt är det för den kölhalande processen som ämnar leda fram till avgången.

Nära till hands som exempel på avgångskrav är insändarna på Höörs sida i Skånskan som kräver att Anna Palm skall avgå. Gamla moderater som konverterat till folkpartister och som idkar krypskytte för att Anna Palm för fyra år sedan kickade ut den kommunala inventarien Pehr-Ove Pehrsson.

Avgångskravet har sin rationalitet, till skillnad mot avgångshotet, från något som har hänt, imperfektum. Även saknas den direkta kausaliteten mellan kravet och vad man politiskt vill uppnå (förutsatt att avgången i sig inte är ett mål som det verkar vara för de bittra folkpartisterna i Höör).

Själv har jag fått avgångskrav på mig i parti och minut hos Moderaterna. Avgångskravens syften var aldrig explicita och än idag vet jag inte varför jag skulle radera min blogg.

Praktisk tillämpning

Att använda ett avgångshot är under min värdighet (och givet att jag i praktiken är utkastad från varje församling jag skulle kunna avgå ur) så kan jag inte praktiskt illustrera ett avgångshot. Låt mig i stället iscensätta ett avgångkrav.

Det här exemplet startar med att jag en fredagskväll satt och läste lite protokoll från kommunen. När jag kom till tekniska nämndens protokoll 2015-03-05 såg jag en jävsanmälan:

jav

Ordföranden anmäler sig jävig i frågor om tilldelning av medel till räddningstjänsten. Efter en kortare undersökning bland partikamraterna visade det sig att ordföranden är aktiv inom räddningstjänsten i Önneköp. Dessa aktiviteter är så centrala att han anser sig vara jävig i ärenden som rör pengar till räddningstjänsten.

Problemet blir då att ordföranden i tekniska nämnden kommer att vara jävig i alla beslut som innefattar tilldelning av pengar till räddningstjänsten, däribland alla beslut och aktiviteter som handlar om tekniska nämndens budget.

Hur gick detta till, att vi har en ordförande som inte kan vara med i budgetbeslut eller budgetförhandlingar? Dessutom med konsekvensen att alla budgetärenden måste lämnas över till förste vice ordföranden som är en Socialdemokrat.

al

Anders Larsson lät sig själv väljas till TN ordf trots vetskap om jävigheten

När man sedan lägger till att Anders Larsson var den Centerpartist som var mest aktivt drivande i att Centern skulle vara med i Regnbågen, och att han själv skulle sitta som ordförande i tekniska nämnden, då visar detta på ett deterministiskt applicerande av dåligt omdöme.

Anders Larsson borde avgå som tekniska nämndens ordförande på grund av bristande omdöme i valet av sig själv som jävig ordförande.

Dessutom borde han avgå på grund av det faktum att han är jävig i alla budgetfrågor och kan således inte fungera som ordförande praktiskt. Om man bortser från lämplig karantäntid skulle herr Larsson alternativt kunna avgå ur brandkåren i Önneköp, men vilken vettig människa skulle prioritera administrationen i tekniska nämnden före att rädda liv i sin hembygd?

Att Anders Larsson dessutom tillämpade det introverta avgångshotet under diskussionen som ledde fram till att Centern gick med i Regnbågen, ja då är det ställt utom allt rimligt tvivel han även besitter en bristande etik genom att använda avgångshotet som metod.

Anders Larsson återfinns nu även som ordförande i Centern i Hörby. Där blev hans första åtgärd att kräva medlems avgång för avvikande åsikt. Därigenom visade han bristande intellekt och tolerans.

I samma tidningsartikel visade han på bristande verklighetsuppfattning när han, trots den repressiva hållningen, hävdade att det var högt i tak i partiet. Brist på verklighetsuppfattning är även det en normal orsak till att kräva någons avgång.

Kombinationen jävighet, avsaknad av etik, avsaknad av omdöme, bristande intellekt, bristande tolerans och nu sist bristande verklighetsuppfattning torde det vara tillräckligt för varje vettig individ att dra välgrundade slutsatser… och avgå.

Tråkigt nog så läser inte Anders Larsson, enligt egen utsago, min blogg (eller några andra sociala medier heller för den delen) så han är nog fullständigt omedveten om sin olämplighet men det hindrar ju inte honom att utgöra ett ypperligt exempel på det extroverta avgångskravets struktur – orsakerna som ligger bakåt i tiden, avgångskrävarens okända politiska motiv och att kravet är tydligt.

En mycket illustrativ teoretiskt-praktisk övning. Var så god och applicera metoden på er omgivning.

igelkottsförsvar

Igelkottsförsvar första reaktionen runt ledaren

Fotnot: Efter detta avgångskrav är det nu intressant att studera gruppdynamiken runt Anders Larsson; hur kommer de närmaste att agera? Normalt är att leden sluts, att lojalitetsförklaringar kommer att krävas och att den interna diskussionen avstannar runt dessa frågor.

Det naturliga, långsiktiga perspektivet att undvika repressiva individer i organisationer borde skapa ett internt ifrågasättande av lämpligheten. Men de flesta taktiskt manövrerande politiker ger vika för det upplevda kortsiktiga trycket att sluta upp.

Paradoxalt nog kommer effekten av avgångskravet verka kontraproduktivt gentemot de argument som framfördes ovan. Som alltid är detta en lång process att konsekvent peka ut problemen. I fallet med det förra kommunalrådet tog det 3 år och där den moderata gruppen kollapsade under resans gång under oförmågan att hantera problemen.

En man full av motsättningar

fredag, mars 20th, 2015

Det är väl få som inte har begripit att jag har valt att inte vara en del av regnbågssamarbetet i Hörby. Med artikeln i Skånskan torde det vara ännu färre. Jag accepterar att centerstyrelsen valt självutplånandets väg.

Konsekvensen är att jag inte medverkar i de organ som Regnbågen agerar genom. Därigenom har jag stigit åt sidan och försöker inte hindra någon i den intet ont anande gnu-hjorden som rusar ner i floden, med allt vad där finns i det vattnet.

gnu

En resa mot andra sidan i ett “naturligt samarbete” kräver sina offer ibland

I tidningen basunerar Centerledaren Anders Larsson från Önneköp ut att jag skall “acceptera beslutet eller kliv åt sidan”. God morgon herr Larsson, det har redan hänt. Kanske om centerledaren hade läst någon blogg hade han begripit det, men i stället så säger hen:

Jag läser av princip aldrig några bloggar.

Det är ju inget krav att läsa min blogg, men att kategoriskt avhålla sig från debatt på sociala medier känns kanske inte helt tidsenligt. Intresset kanske inte ens sträcker sig till ledarsidorna och Internet kanske inte används alls?

Sverige är ett fritt land där man får tänka och tycka vad man vill, även offentligt. En demokratisk rörelse kan per definition hantera olika åsikter utan att man behöver gå skilda vägar. Det är ordförandens uppgift att se till så att det klimatet finns.

Det är inte så att det räcker med att säga att det är högt i tak – det måste vara högt i tak också. Gamla gubbar som primärt strävar efter att beträda kommunala poster tenderar att vara exceptionellt dåliga facilitatorer för en inkluderande församling.

Att man inte har några konflikter inom regnbågen betyder med största sannolikhet att man antingen inte har någon agenda eller så lägger sig någon av parterna direkt. Det skulle vara intressant att höra någon konkret viljeinriktning någon gång…

Palme sa att politik är att vilja – vill man inget så håller man inte på med politik. Har man ingen politik så spelar det ingen roll om man sitter i opposition eller regeringsställning. Från sidan väntar jag fortfarande på en viljeinriktning…

Kafka skulle hitta material till tre kapitel i Hörby

onsdag, maj 11th, 2011

Turerna går vidare med ersättningen till Socialnämndens arbetsutskott. Anders Larsson från centern har överklagat beslutet till kammarrätten huruvida beslutat fattats i enlighet med reglementet. Vårt kommunalråd framhärdar intervju i Skånska dagbladet att beslutet var rätt. Artikeln avlutas med att, eftersom överklagan har inkommit, så ska beslutet inte röras; beslutet kan ju vara fel och behövas rivas upp. Detta är ju bisarrt.

Men detta är i grunden ingen pengafråga. Argumenten att bytet av förvaltningsledningen ställer högre krav på bandbredden hos politiken är fel. Snarare är det tvärt om, att en förvaltningsledning som inte går på fullfart på grund av skiftbyte, behöver mindre av politik. Det är inte nämnden som skall utbilda förvaltningsledningen – vi i nämnden ger direktiv och begär beslutsunderlag. On the job training är utanför nämndens ansvarsområde och säkerligen även utanför dess kompetens. Rågången mellan politiken och förvaltningen skall vara kristallklar, och jag säger att nu räcker det.

Man kan lappa och laga ett läckande skepp med silvertape, men bra blir det inte. Majoriteten i nämnden tycker ersättnignen är fel, allmänheten rasar och de anställda blir förvillade av de dubbla budskapen. Jag blir anklagad för populism när jag hävdar detta, men det kan ju faktiskt vara så att allmänheten har rätt.