Posts Tagged ‘snöröjning’

Bland skäggiga talibaner och snöiga trottoarer drog höstsäsongen i fullmäktige igång

tisdag, augusti 27th, 2013


Igår var det fullmäktigemöte igen. Roligt att vara igång; fullmäktigemöten är speciella eftersom det är ett öppet möte för allmänheten. Alla är välkomna och efter mötet så blir det fika och mingel. Har man dessutom lite tur så bjuds det på dramatik som inte står långt efter amerikanska politiska serier.

Nåja, nu var det inte alla som var välkomna. När jag sträckte fram handen för att hälsa på kommunalrådet, så grimaserade denne som om en citron hade inmundigats – kardan var väl instoppad i armhålan. I stället för att besitta lite hyfs i beteende hade nu ett helskägg anlagts, så jag fann det inte bättre än att klappa det i stället.

En empirisk observation är att skägget är lätt strävt med ojämn distribution. Jag vet inte om det är modernt, men jag fick känslan av att det var ett slutspelskägg – frågan är hur långt slutspelet är, men att slutet närmar sig är uppenbart, speciellt med tanke på senaste tidens exempellösa utfall, inte minst på denna blogg.

Är det så att det tar slut redan vid jul, ja då är det ju perfekt timing med skägget och tomteverksamheten. Helt osökt tänker jag på filmen “Tomten är far till alla barnen“. Det passar ju bra till bloggningen om La Famiglia, som verkar ha roat både gammal och ung ute i stugorna.

På tal om det miljöpartistiska protokollet som jag tidigare skrev om, så kunde jag med förvåning konstatera att denna gång endast en kandidat lanserades för den viktiga posten i fullmäktiges valberedning. Vad har hänt? Har kommunledningskontoret gått in i miljöpartiet och styrt upp verksamheten?

Det var ett rappt fullmäktigemötet tills de extra ärendena med Tommy Halls interpellationer dök upp på planen. Tommy Hall och Pelle Skerup gick i maklig takt upprepade gånger mellan sina platser och talarstolen. Men det kanske är som man säger – demokrati måste få ta tid.

Tommy Hall(S)

Interpellationerna handlade om vad som hade hänt sedan fullmäktige biföll Tommy Halls motion om snöröjningen i centrum på januarimötet 2012 §5. Tommy Halls motion handlade om att Tekniska skulle utreda ett övertagande. Som enda fullmäktigeledamot reserverade jag mig mot beslutet att utreda ett övertagande.

Som jag redan då listade skulle båten inte baxas alls i den riktningen och behovet av att utreda detta förelåg såldes inte. Ingen borde vara förvånad över att så ej heller har skett. Tommys luddiga fråga om “tekniska har skött sitt åtagande” fick svaret att det var business as usual. Tommy blev förvirrad och sa att han var tvungen att gå tillbaka och läsa på…

Men, det politiska spelet bakom kulisserna visade sitt ansikte dock när Tommy felaktigt kommenterar att snöröjning på gångbanorna var relaterat till väghållningsansvaret i Ludvigsborg (kommunfullmäktige 2011-10-31 §132). Att i fullmäktige försäga sig om kohandeln inför ärendet att få kommunen ur en besvärlig situation i Ludvigsborg, är måttligt imponerande.

Pelle Skerup(M)

Samma par (Hall och Skerup) dansade tango i nästa ärende som också handlade om gångbanorna, men då hur avtalen ser ut för de ramper som byggts på gatumark – speciellt var det betong-altanen framför Valentino som retat Tommy Hall. Föga förvånande blev det ett personligt angrepp på Skerup för dennes ramp till Persborg vid Nya Torg.

Hade det inte tagit sådan tid för herrarna, hade det varit roande. När frågan var avklarad och alla drog en lättnadens suck försöker Tommy Hall med ytterligare ett angrepp på Skerup, då relaterat till de eventuella problemen med bron nere vid Ringsjöstrand. Vid detta laget hade ordföranden tröttnat och avvisade initieringen.

Som sagt, det är roligt nästa jämt i fullmäktige. Nästa gång går fullmäktigemötet av stapeln i Askeröd den 30. september. Can’t wait, känner jag.

Taskig timing med snöröjningen – men budskapet står sig

torsdag, februari 9th, 2012


På förra fullmäktige den 30 januari var Socialdemokraternas motion om snöröjning uppe till diskussion. Majoriteten, ja faktiskt alla andra utom jag, tycket att det var ett lysande förslag att sätta igång att utreda hur kommunen skall ta på sig mer kostnader.

Själv var jag mer frågande, speciellt eftersom jag inte anser att kommunen har råd med mer spännande kostsamma reformer. Ingen skall inbilla mig att snöröjning av trottoarer i byn kommer stanna vid 500 000 kr som tekniska nämnden preliminärt anser att det landar på.

Vi har två år i rad höjt skatten på grund av skenande kostnader i kommunen, och det är hög tid att vi implementerar lite krismedvetande om detta faktum. Först skall vi ner på 2010 års skattenivå innan vi ens börjar titta åt hållet med nya utgifter.

Naturligtvis gick jag upp och sa detta från talarstolen, men som svar fick jag försäkringar om att det var sunt att se över hur snöröjningen går till – fast denna översyn skulle vara intet förpliktigande… ända tills den socialdemokratiska förslagsställaren kom upp och deklarerade att målet visst var ett kommunalt övertagande som är slutmålet. Det är som Socialdemokraterna skriver i motionens sista punkt:

Att tekniska nämnden överväger noggrant möjligheten att låta kommunen ta över ansvaret för snöröjningen på både gator och trottoarer i Hörby tätort.

Det råder knappast någon tvekan vad intentionerna var och som bekant startar varje resa med ett litet steg.

Visserligen kan jag ställa mig bakom de två andra punkterna, om att se över snöröjningen och komma med förbättringsförslag, ty det kan vara befogat. Jag kommer ihåg när jag fastnade med min Volvo på Tingsgatan i förra vinterns snömodd, så utrymme till förbättring finns. Förbättringspotentialen gäller även kommunens samarbetet med fastighetsägarna för att hjälpa fastighetsägarna så att de kan ta sitt ansvar med högre kvalitet.

Min kamp mot detta förslag fick en jobbig början, för dagen efter var det ett inslag på radions Eko som rapporterade att kostnaderna för olyckor på gångbanan (så kallade singelolycker med gående) överskrider kostnaderna för gångbanehållningen. Visst råkar jag ut för en pedagogisk uppförsbacke direkt och den blir inte speciellt lättare att bestiga backen eftersom det denna vinter varken finns snö eller is på trottoarerna i centralorten.

Nåja, låt oss påpeka detta nästa gång ett övertagande av trottoarerna dyker upp i den politiska processen, att pengarna är slut och att fastighetsägarna äger problemet. Samarbete är bra medel för minskande personskador, övertagande är inte alls bra för kommunens minskande kassa…

Uppdaterat: Länkt till artikel i SkD 2012-02-08.

Reptiliernas revansch – men en dinosaurie är alltid en dinosaurie

måndag, januari 23rd, 2012

Reptilens tunga är tvekluven för att lukta av omgivningen – även våra socialdemokrater i Hörby luktar av på samma sätt. Försiktigt viftande på  tungan till ljudet av en väsning, avkännandes vindens innehåll. Sedan en snabb indragning för en analys av omgivningens tillstånd. Baserat på detta, agerar socialdemokraten lika förutbestämt som reptilen.
 
Med stark tro på att kunna välta mandatfördelningen i socialnämnden till sin fördel, är det dags för socialdemokraten att peka finger. Man börjar med att säga ”vi har försök hålla oss borta, men nu är måttet rågat.” Men så har det inte varit; det var faktiskt facket och socialdemokraterna som satte elden till fnösket i somras och nu hoppas man att detta är glömt. Med ett enkelt trix fick de femklöveretablissemanget i kommunen på kroken och hos dem bröt paniken ut på grund av det skakiga ledarskapet. Brandkårsutryckningen tog genast fart – här skulle det ”spolas”, snabbt och urskiljningslöst.
 
Historien känner vi allt för väl, med konstanta angrepp på moderata ledamöter i socialnämnden, från fack och opposition. Socialnämndens moderater backar inte och fortsätter aktivt driva kraven på ekonomisk styrning i socialförvaltningen, oavsett hur obekvämt detta än må verka vara. Men kommunens diarium ljuger inte – cirkusen sattes igång med ovan socialistiska skrivelse.

Så när vi i socialnämnden skulle ta ställning till ordförandens bisarra förslag till upplösning av den egna nämnden, som denne hade förlorat kontrollen över, så drogs huvudet in mellan de socialistiska axlarna. Man sa att man inte ville ta ställning, ity ”detta var ett majoritetsproblem” som det hette.
 
När man kommer tillbaka till kommunstyrelsen kommer de tvekluvna tungorna fram, för nu var det upplagt för smash. På mötet är socialdemokraterna naturligtsvis förtjusta, mangrant (föga förvånande med den partipiskan) röstar man för det odemokratiska beslutet, men garderar sig själva med en protokollsanteckning som motsäger beslutet självt.
 
Nu i dagarna går de socialdemokratiska bloggarna igång på att jag ville ha en genomlysning av sekretessanmälan från flera håll än ett. Då var det helt plötsligt olämpligt att ställa den frågan, precis som om jag angrep en av deras partikamrater… När ”partikamratens” anmälan skulle behandlas i höstas sades inget. Var fanns då ifrågasättandet? När man kommer att kunna lösa detta till kostnaden av ett e-mail ojar sig Heidi Laine Lundgren på sin blogg för kostnaderna, samtidigt som hon matar kommunens snöslungor med skattepengar.

Så ser ni samma mönster som jag? Att belysa ärenden, må det vara den politiska styrningen av socialförvaltningen eller ärenden om sekretessanmälan, så tar man väldigt lätt på det – endast i ord värnas demokrati och öppenhet, i handling lämnar de mycket att önska. Tvekluvet var det…

Nästa socialdemokrat vill samma dag göra sig skyldig till något som verkar nära besläktat med ministerstyre. På Susanne Meijers blogg kan man läsa följande:

Näväl, i detta läge tog jag tillbaka mitt avslagsyrkande på vidare utredning gällande förtal som Per Elis (M) ville föra vidare tillsammans med Maria (C). Grunden till att jag tog tillbaka mitt avslagsyrkande var att de 2 frågor som yrkades av Per Alis istället skulle ställas via epost till juristen som  skrivit svaret till nämnden.

När jag nu läser protokollet som Maria Danielsson (C) och Staffan Salomonsson (M) justerat framkommer det inte att uppdraget skall ske via en epostkontakt.

(Susanne avser protokoll från SNAU 2012-01-09, §10)

Är det så här man som politiker skall agera? Skall förvaltningen instrueras om huruvuda man skall skicka e-mail eller någon annan form av korrepondens. Inte konstigt att det behövs tillfälligt höjda arvoden.
 
Ja, det är tydligt att våra socialdemokrater i Hörby är politiskt växelvarma – när det börjar hetta till i Hörbypolitiken vaknar de  socialdemokratiska reptilerna till liv. Reptilhjärnan sprätter till höger och vänster (fast mest till vänster) utan koordination eller sofistikation.
 
Men, även en blind höna träffar rätt ibland, och då tänker jag på Juholt på riksplanet – om ändå fler hade haft förmågan att veta när det är dags att kasta in handduken, hade mellanvalsdvalan kunnat fortsätta hos våra socialdemokrater.

Vad är det som inte kostar en halv miljon?

tisdag, januari 10th, 2012


Kommunstyrelse igår eftermiddag. Jag var bara ersättare på mötet, dock inte när våra fastighetsmagnater blev utskickade under ärendet om snöskottningen. Men det hindrade inte att jag engagerade mig. Om man skall tro viljan hos kommunstyrelsen, när Socialnämnden diskuterades, så är det så att vår kommunstyrelseordförande vill ha mer uppmärksamhet från min sida på sin nämnd än vad jag tidigare har kunnat allokera. Vet inte om man skall se det som ett hot eller löfte… Nåja, mer om Socialnämnden och snöskottningen i senare inlägg.

När jag satt på mötet insåg jag ett återkommande mönster:

I ärende 3 läser jag att arbetet med att färdigställa översiktsplanen kommer kosta kommunledningskontoret 500 kkr för 2012 och ytterligare 500kkr för 2013.

I ärende 7 kommer vi till Trädpromenaden, som även den kommer kosta 500kkr.

I ärende 9 är vi tillbaka på snöröjningen – gissa vad den går på? En låg oddsare, men även den kommer kosta 500kkr.

Är det så att man har hittat en summa som är ungefär lagom. 500kkr, varken för mycket eller för litet. Undra om summan är proportionerlig med invånarantalet, så är motsvarande summa i Malmö 10Mkr – inte undra på att Reepalu kan fixa hem coola projekt; I stället för översiktsplan får man Öresundsregion, i stället för en trädpromenad får man i Malmö en Öresundsbro, i stället för vägtrumma i Osbyholm får man en Citytunnel. 

Skulle inte förvåna mig att om kostnaden för utsparkandet av Socialnämnden i ärende 20 också kommer landa på runt en halv miljon, men det var det ingen i den församligen som var intresserad av att diskutera.

Särimner - kommunens konto för oförutsedda utgifter

Men man förstår dynamiken i kommunekonomin mer och mer ju djupare man tittar på hur det fungerar. Ta detta med kommunstyrelsens kassan för oförutsedda utgifter – den besitter samma mytologiska möjligheter som man i Valhall nyttjade för att varje kväll ha fest. Kommunens Särimner verkar vara outsinlig för alla behjärtansvärda projekt. Bara på gårdagens möte vittjades 900kkr ur den. Tack och lov för  den milda vintern som gör att kostnaden för väghållningen ute i Ludvigsborg, som tas ur Särimner, blir lite billigare. Ironiskt nog är summan för väghållningen i Ludvigsborg ligger på runt 500kkr den också…

Blir det någon sensmoral då? Tja, kanske att om man ser något som kostar 500kkr, då gäller det att se upp för den svenska logomheten.

Men skall man säga något positivt, vilket jag kan kosta på mig så här på säsongens premiärmöte, så måste jag konstatera att de nya protokollet är mycket bättre med en enklare summering. Mycket bra faktiskt! Kommer ihåg när jag lade ett medborgarförslag om förbättring av protokoll, då var svaret att det var alldeles för mycket jobb. Men det gick ju bra trots allt! Härligt!

Varför skall inte kommunen göra allt?

söndag, januari 8th, 2012


På måndag dras den politiska kvarnen igång igen efter juluppehållet. Ni som följer bloggen har noterat att brasan har varit på sparlåga vad gäller ärendena i systemet. Så återigen kan jag glädjas  att få tillfälle att tycka till.

Måndagen den 9e januari sammanträder både Socialnämndens arbetsutskott och Kommunstyrelsen. Båda mötena skall hantera ärenden som man på ideologisk grund kan ifrågasätta vad kommunen skall hålla på med. Båda förslagen är behjärtansvärda och säkert jättebra, men heter alltid svaret att det är kommunen som skall lösa det? Är allting bättre i offentlig regi, det är det som är frågan?

På Socialnämndens arbetsutskott på morgonen ber Kommunstyrelsen att Socialnämnden skall yttra sig över ett medborgarförslag om att inrätta mentorskap riktat till nyanlända kvinnor. Förvaltningens förslag till yttrande är att man skall beakta förslaget. I praktiken innebär det att förslaget läggs på hyllan hos en förvaltning som är upptagen med annat.

Men, min fråga är, om det inte hade varit bättre, och ärligare, att säga till förslagsställarna något i stil med: “Visst, det är ett jättebra förslag och hela kommunen skulle bli jätteglada om ni startar en förening och genomför förslaget. Med detta som syfte kan ni ansöka om föreningsbidrag”.

Det är min förvissning om att det finns så mycket passion ute i samhället hos de enskilda individerna, att dessa mellanmänskliga aktiviteter måste kunna genomföras som NGOs. Om man kan göra detta internationellt (som organisationen Kvinna till Kvinna gör) så måste det vara möjligt att genomföra inom Hörbys gränser utan att kommunen driver det hela.

Fall nummer två, som kommer upp på Kommunstyrelsen, handlar om snöröjningen… igen. Socialdemokraterna har lämnat in en motion om att kommunen skall röja snö på trottoarer för kommunens fastighetsägares inne i centralorten. Visserligen låter det som ett alldeles lysande förslag när man läser det, speciellt denna vintern där kostnaderna för röjningen är behagliga för kommunens kassa. Men man kommer komma i gränsdragningsproblem om vem som skall röja var och vilken trottoar, vilket till slut får till följd att kommunen har det fulla ansvaret och kostnaderna.

Är det detta vi skall använda våra gemensamma skattepengar till? Vad är alternativen till att “själv är bäste dräng” på sin egen trottoarstump eller att kommunen tar över allt? Tror vi på att entreprenörer kan genom offert åta sig att röja åt fastighetsägarna? Tror vi på att fastighetsägare kan gå samman, utan kommunens inblandning, för att effektivisera och pressa priserna?

Kommunens svar på motionen tycker jag skall vara i linje med “kommunen ser positivt på att trottoarerna röjs på ett koordinerat sätt och ser möjlighet till entreprenöriellt engagemang från näringslivet som besitter många duktiga entreprenörer och som har möjlighet att välkomna nya”.

Det är väl inte bara i ord vi stödjer de entreprenörer som vi har i kommunen – det måste väl levas upp till i handling också? Vad kan vara mer intressant för en blivande eller nybliven entreprenör än att komma in på denna oexploaterade marknad?

Det hela handlar om vilken syn man har på individen; Är individen stark nog att åstadkomma något själv eller är det så att man alltid behöver det offentliga för att drifta saker och ting. Jag är övertygad om att både snöröjningen och mentorskapsprojektet kan överträffa offentlig förvaltning i passion, om det bara är tydliga signaler som ges från det offentliga.

Min partikamrat Daniel Oja sa under debatten om utmaningsrätten i Fullmäktige i Östraby att det finns en anledning varför man i Östtyskland hade Trabanter och i Västtyskland hade BMW, VW, Opel, Mercedes, Porsche, Audi. Visst, nöjer man sig med att kunna “välja” Trabanten och avstår från valfrihet som driver fram effektiviteten hos den fria marknadens bilar, ja då skall vi ha snöröjning med skyffel och 100% skattetryck och vara glada för det.

Visst kan det ovan vara lite svart och vitt, men den vägledande pricipen är klar. Har vi en högre ambitionsnivå, då gäller det att släppa hörnflaggan.