Taskig timing med snöröjningen – men budskapet står sig


På förra fullmäktige den 30 januari var Socialdemokraternas motion om snöröjning uppe till diskussion. Majoriteten, ja faktiskt alla andra utom jag, tycket att det var ett lysande förslag att sätta igång att utreda hur kommunen skall ta på sig mer kostnader.

Själv var jag mer frågande, speciellt eftersom jag inte anser att kommunen har råd med mer spännande kostsamma reformer. Ingen skall inbilla mig att snöröjning av trottoarer i byn kommer stanna vid 500 000 kr som tekniska nämnden preliminärt anser att det landar på.

Vi har två år i rad höjt skatten på grund av skenande kostnader i kommunen, och det är hög tid att vi implementerar lite krismedvetande om detta faktum. Först skall vi ner på 2010 års skattenivå innan vi ens börjar titta åt hållet med nya utgifter.

Naturligtvis gick jag upp och sa detta från talarstolen, men som svar fick jag försäkringar om att det var sunt att se över hur snöröjningen går till – fast denna översyn skulle vara intet förpliktigande… ända tills den socialdemokratiska förslagsställaren kom upp och deklarerade att målet visst var ett kommunalt övertagande som är slutmålet. Det är som Socialdemokraterna skriver i motionens sista punkt:

Att tekniska nämnden överväger noggrant möjligheten att låta kommunen ta över ansvaret för snöröjningen på både gator och trottoarer i Hörby tätort.

Det råder knappast någon tvekan vad intentionerna var och som bekant startar varje resa med ett litet steg.

Visserligen kan jag ställa mig bakom de två andra punkterna, om att se över snöröjningen och komma med förbättringsförslag, ty det kan vara befogat. Jag kommer ihåg när jag fastnade med min Volvo på Tingsgatan i förra vinterns snömodd, så utrymme till förbättring finns. Förbättringspotentialen gäller även kommunens samarbetet med fastighetsägarna för att hjälpa fastighetsägarna så att de kan ta sitt ansvar med högre kvalitet.

Min kamp mot detta förslag fick en jobbig början, för dagen efter var det ett inslag på radions Eko som rapporterade att kostnaderna för olyckor på gångbanan (så kallade singelolycker med gående) överskrider kostnaderna för gångbanehållningen. Visst råkar jag ut för en pedagogisk uppförsbacke direkt och den blir inte speciellt lättare att bestiga backen eftersom det denna vinter varken finns snö eller is på trottoarerna i centralorten.

Nåja, låt oss påpeka detta nästa gång ett övertagande av trottoarerna dyker upp i den politiska processen, att pengarna är slut och att fastighetsägarna äger problemet. Samarbete är bra medel för minskande personskador, övertagande är inte alls bra för kommunens minskande kassa…

Uppdaterat: Länkt till artikel i SkD 2012-02-08.

15 svar på ”Taskig timing med snöröjningen – men budskapet står sig

 1. Björne

  Per Elis!
  Jag håller helt med dej att kommunens ekonomi måste rättas upp. Inga nya utsvävningar förrän det bedrivs” god ekonomisk hushållning”
  Men det är ju så att varje fastighetsägare betalar en ” Fastighetsavgift ” till kommunen. Kan det vara meningen att denna avgit skall gå till badhus & Afrikaresor?

  Svara
 2. Debattvillig

  Venche, Pelle och nån till ställde jäv läste jag.
  Gjorde inte Lars detta också? Då han sitter som ordförande i den kommunala allmännyttan, Hörby bostäder.

  Svara
  1. Lars Ahlkvist

   Kommunallagen säger tydligt att kommunala förtroendevalda i olika orga inte är föremål för jäv i frågorsom denna. Mycket ifrågasätts, så vi kollade en gång till. Viktigt att hålla rågången. Det är inte jäv. För förtroendevalda med privata jäv av den typ som bl.a. Pelle anmälde i fullmäktige så häller jävet framförallt nämnd, och kommunstyrelse, inte fullmäktige.

   Så hade fullmäktige sakbehandlat Tekniska Nämndens förslag att överallt snöröjningen till en kostnadsnivå som för många verkar för låg, så hade det varit ett formellt hinder att fatta beslut, när viktiga intressenter varit med i beslut och ärendeberedning. Lätt att missa, om man inte kan eller inte är CSN vid politiskt beslutsfattande.

   Visst kan man man som PerElis vara extremt kritisk mot Pelles och Tekniska Nämndens beräkningar, men jag tycker det blir bäst om vi i Hörby har em bred dialog och lyssnar på olika åsikter, väger seriösa argument för eller emot. Söke samförstånd snarare än konflikts.

   Lars
   Mvh

   Lars

   Svara
   1. Axel Eriksson

    Det finns olika sorters jäv: juridiska och moraliska! Hur mycket du än hänvisar till kommunallagen så kan du inte komma ifrån att du är moraliskt jävig (sett med medborgarnas ögon).
    Vad har Centrala StudieNämnden med politiskt beslutfattande att göra?
    Jag håller med dig att det är bättre med samförstånd än konflikter, men jag ser inte att PerElis varit extremt kritisk mot tekniska nämnden. För att man skall kunna lyssna på olika åsikter så måste de ju få framföras. Eller hur?

    Svara
    1. debattvillig

     Håller helt med dig Axel. Det moraliska ansvaret åligger kommunalrådet att pga sin position då han gynnas i den av beslutet om snöskottningen bör ställa den som jäv.

     Kommunallagen i all ära, men det finns andra delar av Svea rikes lagbok som går före den om man skall tolka saker och ting korrekt. eller är det så att man enligt kommunallagen är helt friställd från ansvar och kan bete sig som man vill? Nej det står det inte i kommunallagen.

     Per Elis i form av privatperson dryftar det som den stora massan också visar. sin frustration över hur detta dagis till styrning inom kommunen ter sig.

     Svara
    2. Lars Ahlkvist

     CSN = autocorrect för van. Postade från telefonen.

     Som förtroendevalda så är det viktigt att vi baserar våra beslut på lagar och regler. Jävsfrågorna handlar inte om tyckande, utan juridiska realiteter. Säger kommunallagen att jag inte är jävig i en fråga, så ser jag det som en skyldighet att följa det, och inte undandra mig mitt ansvar som beslutsfattare. Det blir orimlit annars.

     Svara
     1. Debattvillig

      Så om du enligt kommunallagen skulle hoppa tio meter högt varje dag så gör du det? En barnslig tanke, jag vet det. Poängen är att man har ett moraliskt ansvar, särskilt i din position. Att alltid stå med hakan högt och rent mjöl i påsen. Tyvärr så skapar du en större klyfta när du tjurskalligt går tvärs emot den moraliska aspekten. Du har ingen i kommunallagen skyldighet att genomföra beslut. Vilket i detta fall hade legat dig till fördel. Samt reparerat det trasiga anseende du bär som en mörk skugga. Att göra en ”Lars” och undvika debatten när den börjar bli smått obekväm är komplett idioti. Du måste kunna i din position ta debatten, oavsett hur kritisk den är. Framförallt tillämpa transparens. Inte slänga dig med personangrepp som bottnar i din högst osäkra person, eller okvädningsord som bör vara sällat till historien. För övrigt, återigen så har vi ännu inte mötts som du var så tvärt övertygad om att vi skulle.

     2. Lars Ahlkvist

      Som exempel på det orimliga i jävsfrågan så som den hävdats här av vissa debattörer, så skulle faktiskt hela kommunstyrelsen vara jävig. Fattar vi beslut om att föreslå att inte överta röjningen, så ”vinner” ju kommunen på det. Alla i KS jäviga. Nej, vi får nog följa riktiga lagar, inte av anonyma tyckare självsnickrade regler.

     3. debattvillig

      Hmm. hur får du ihop ekvationen Lars?

      Vi debatterar det faktum att Pelle, Venche etc ställde sig jäviga då dom är betydande fastighetsägare i kommunen. gällande din del i detta är din plats som styrelseordförande i Hörby kommunala bostäder. (556507-3235). där i ligger det moraliska att du borde ställt dig jävig i den positionen.
      Men visst, du kan ju stoppa huvudet i sanden och inte se att frågan är ganska intressant i detta. Sen till din härskarteknik som förmodligen är sprungen ur dels din generation men även ur att du förmodligen levt i skyddad verkstad. OJ var jag elak nu och använde härskartekniker? lars, du är inte ensam om att kunna ge tillbaka. ta ett djupt andetag, akta pumpen vetja 😉

      Sen återigen, vad har anonymiteten med saken att göra Lars? det är ett val som aktivt är gjort just på grund av dig och dina absurda utspel. personligen vill jag inte att det drabbar min familj i olika former. sen självsnickrade regler? du kanske inte är medveten om att jag är förbaskat duktig på just juridik.

 3. Snorkfröken

  Bortsett från kostnadsbiten finns det, som jag ser det, en stor nackdel med att kommunen ansvarar för snöröjningen i stället för respektive fastighetsägare. Fastighetsägarna ansvarar för att ta bort snön från taken, men även för den isbildning som sker på gatan utanför fastigheten (svallis). De flesta skottar först ner snön från taken och skyfflar därefter ner den på körbanan. Somliga skippar dock det sista momentet, vilket resulterar i att en nyplogad gata blir täckt med snö som kommer från taken…

  I en av våra svenska lagar – Ordningslagen – kan man läsa i § 3: ”Brister på byggnader, ställningar, skyltar och liknande anordningar som medför risk för skada på personer eller egendom på offentlig plats, skall avhjälpas utan oskäligt dröjsmål. Snö och is som kan rasa ned och skada personer eller egendom på offentlig plats ska utan oskäligt dröjsmål avlägsnas från tak, rännor och liknande anordningar.” I samma paragraf framgår att ”Ansvaret för att åtgärderna i första och andra styckena vidtas vilar på ägaren eller den som till följd av nyttjanderättsavtal eller på någon annan grund är i ägarens ställe.

  I lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning tydliggörs kommunens möjlighet att ålägga en fastighetsinnehavare att utföra driftåtgärder på gångbana.”

  Vidare i samma lag läser man: ”Kommunen kan ålägga en fastighetsinnehavare inom ett område med detaljplan där kommunen är huvudman för allmänna platser att utföra de åtgärder som avses i 2§ första stycket i fråga om gångbanor eller andra utrymmen utanför fastigheten som behövs för gångtrafiken”. 2§, första stycket, lyder ”På gator, torg och andra allmänna platser som är redovisade i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) och för vilka kommunen är huvudman, ansvarar kommunen för att platserna genom gaturenhållning, snöröjning och liknande åtgärder hålls i ett sådant skick att uppkomsten av olägenheter för människors hälsa hindras och de krav tillgodoses som med hänsyn till förhållandena på platsen och övriga omständigheter kan ställas i fråga om trevnad, framkomlighet och trafiksäkerhet.”

  En gyllene regel och som går att upprepa när folk klagar, är att en kommun (oavsett hur allmäktig den än är) aldrig kan städa bort en årstid. Givetvis ska kommunen ta sitt ansvar men det är samtidigt vinter..

  En annan tumregel kan vara att om framkomligheten för räddningstjänst, kollektivtrafik och äldre och svaga försämras pga att trottoarer inte snöröjs bör kommunen fundera på om nyttan ska gå före kostnaden. Skulle några gående i Hörby bli hänvisade till lokalgatan istället för trottoaren pga snö uppstår nog inte samma problem som i storstäderna (t ex Stockholm). Bättre att investera skattepengar i svaga och sjuka än i folk med lågskor!;-)

  Svara
 4. Lars Eriksson

  På tal singelolyckor för gående och cyklande så lär mobilerna vara en orsak. Tips till lur-firman du jobbar på; lägg in en kamera app som varnar för snabbt uppkommande hinder.

  Svara
 5. debattvillig

  Ett tillägg till debatten.

  ”OM” nu detta förslag bifalles, hur kommer då ansvarsfrågan hanteras?
  Då det i lagtext finns hanterat att fastighetsägare ansvarar för ev skador och olyckor som kan uppkomma i en för dåligt skött vinterhållning.

  Om kommunen tar över driften och jouren för området, så kommer ju ansvaret att ligga på kommunen då dom är ansvariga för vinterhållningen.

  sen måste det tilläggas att det har fallit snö över vår by, men inte är det välskött på dom vägar och stråt som kommunen är ansvariga för.
  är det möjligtvis så illa att kommunen pga likviditetsbrist etc att man sparar in på bladen? Ner med bladen i marken för guds skull! inte bara kasta ut lite sand och tro att det är frid och fröjd.

  Såg tyvärr måste jag säga, när personalen var ute och skulle göra sitt jobb, det märks så väl att det är kommunalarbetare, inte undra på att dom kallas i allmän mun för ”sniglar”.

  man ser verkligen en skillnad i stolthet och kvalitet när man gör en reell jämförelse med dom privata hyresvärdarna. där är det nästintill barmark efter dom skottat, plogat, sandat och saltat.

  Svara
 6. Snorkfröken

  Hur man än ”vrider och vänder” sig så är det fastighetsägarna (FÄ) själva som ansvarar för snö och is som rasar/skottas från tak på den egna fastigheten. Det är också FÄ som som ansvarar för s.k. ”svallis”, dvs vatten som blir till is som kommer från tak/stuprännor och rinner ut på trottoaren och gatan. Det ansvaret kan inte tas över av kommunen.

  När det gäller frågan om vem som skottar bäst, kommunen eller ”privata” så har jag inga som helst åsikter utan föredrar att hålla mig till objektiva sakfrågor, och nedlåter mig inte till att ”spy ut galla” eller hänge mig åt personliga vendettor.

  Svara
  1. debattvillig

   Då är vi två som inte gör det.

   gällande ditt argument, så är jag inte helt säker på ansvarsfrågan i detta fallet. Undra om det finns nån NJA i fallet. Om inte så hade det varit väldigt intressant att se hur FR,KR,HD hade resonerat.

   Svara
 7. Snorkfröken

  🙂 Då hoppas jag att vi snart blir fler än två 😉

  Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.