Posts Tagged ‘Källhaga’

Trygghetsboende för vem?

söndag, april 10th, 2016

Historien är dömd att upprepa sig heter det, men varför ta det som sin mission att få upprepningen till stånd? Varför har man inte lärt sig något om den oro och den uppslitande debatt som inträffade förra gången efter att mopedåkning, höga ljudnivåer och droger gjorde sitt inträde på pensionärsområdet?

Förra gången var det den dynamiska duon Ahlkvist-Cimmerbeck som tyckte att det spelade ingen roll att blanda pensionärer med ungdomar med missbruksproblem. Genom att runda socialnämnden och direktstyra tjänstemännen skapades den kris som definierade mycket av förra mandatperioden.

20160408_143523

Omdebatterade marklägenheter på Byggmästargatan.

Det var inte förrän förre fullmäktigeordföranden Göte Andersson satte ner foten som Ahlkvist motvilligt backade. Ordföranden i Socialnämnden Cimmerbeck satte sig på läktaren och en enorm turbulens uppstod på nämndsammanträdena när ordföranden passivt motsatte sig nämnden vilja.

Att det dessutom var politiskt sprängstoff även på oppositionssidan förstod jag när jag såg Susanne Meijers agerande på möte.  Ett AU möte var tvunget att ajourneras för att hon skulle ringa till partikollegor innan beslut fattades.

Social ingenjörskonst behövdes trianguleras med risken att stöta sig med väljargrupper. Att Sossarna backade in i överenskommelsen var tydligt, speciellt med Susannes historia att i nämnden prioritera LSS över allt annat.

För den som vill uppleva debatterna som utspelades sommaren 2011 kan följa länken här: https://www.perelis.se/?p=1392. Läs speciellt kommentarerna.

Så det är från detta perspektivet man skall se på veckans nyhet som slog ner som en bomb för de boende på Byggmästargatan i Hörby. Återigen försöker den politiska ledningen rasera tryggheten bland de boenden i marklägenheterna.

Att det inte skall finnas något behov av pensionärslägenheter förefaller som osannolikt. Givet de demografiska förändringar vi som samhälle genomlever och kommer stå inför, kommer behovet garanterat finnas framgent.

20160408_143432

Stopp för politisk klåfingrighet på Byggmästargatan

Vi som nämnd fick för övrigt höra samma sak 2011, att det inte fanns någon kö. Men efter att en inventering gjorts visade det sig att det faktisk fanns äldre som köade till de populära lägenheterna.

När jag läser artikeln i tidningen förstår jag att sprängstoffet fortfarande finns kvar, varför annars hänvisar ordföranden till tillfälliga LSS behov, detta trots att behoven redan fanns där 2011?

Frågorna är

  • om Göte Andersson har vänner eller släktingar kvar på Byggmästargatan,
  • om Göte Andersson fortfarande är en grå eminens inom Folkpartiet, eller
  • om det är Sossarna eller Folkpartiet håller i rodret i Socialnämnden.

Speciellt svaret på den sista frågan är intressant, för med ett socialdemokratiskt kommunalråd och med stödpartier utan varken vilja eller kraft, är beslutet nu ett lackmuspapper som visar det jag har sagt sedan valet 2014 – att sossarna styr själva i kommunen.

Det är otroligt att de “borgerliga” partierna i Regnbågen, som gick till val på trygghetsboende till de äldre, inte står upp för vad de lovade 2014. För trygghet och långsiktighet skall inte bara gälla speciella nya boenden utan alla befintliga, även marklägenheterna på Byggmästargatan.

Så i stället för att skapa otrygghet för kommunens äldre så borde samma ordförande som en vecka tidigare hänvisade i tidningen till det pågående lokalförsörjningsprogrammet långsiktigt lösa det verkliga problemet med LSS boendet inom ramen för det programmet.

Kristdemokrater, Centerpartister och Folkpartister måste förstå att man måste kunna lita på beslut som tas. Bara för att man bor i en kommunal marklägenhet för äldre skall man inte vara rädd för att hamna i Susanne Meijers sociala petriskål.

petriskål

Varför inte “Kjellhaga” – är kompromissernas tid förbi?

lördag, november 12th, 2011


Ett spex har valt fel namn vilket upptäcktes i elfte timmen.

“Kjellhaga” vore väl ett bra namn? Men det kanske blandar ihop det med det förra kommunalrådet – och vips blir det lokalpolitik av det hela, efter att bara varit politik. Vilket äldreboende skall då få namnet av det nuvarande kommunalrådet – gissar att det blir en scenare fråga.

Förresten, konstigt att kommunen inte har ringt ner till SVT ock klagat på serien Starke man, som till största delen uppenbarligen handlar om just Hörby – dessutom är ju kommunalråden halv-namne med varandra! Alldeles för nära verkligheten för att en liten kommun mitt i Skåne skall avhålla sig från att agera mot mediadraken.

Jag förstår inte varför personalen inte har agerat innan – både en enhetsledare och en arbetsterapeut på “Kjellhaga” har nära relationer till Spexet. Nära relationer är vi ju experter på att hantera i kommunen.

Fast det är nog Susanne Meijer som tar hem spelet med sin webbkommenter på Skd. Den landar hos mig med ett stort leende – allt helt i linje med rekommendationerna från vårdguiden

Med detta hoppas jag att även ni läsare fått ett litet roligare och längre liv.

Artiklar i Skd:

   Tvingas ändra namn efter påtryckningar

  “Vi ville bara förmedla reaktionerna”

Smått och stort, men inte så fort

fredag, juli 1st, 2011

Ett femtimmarsmöte med socialnämnden i kväll. Många intressanta ärenden. Fantastisk respons från många nämndsledamöter vilket gjorde det till en livad tillställning. Tyvärr var beredningen och kommunikationen av ärendena inte den bästa – dels på grund av att arbetsutskottet låg så sent att justeringen ägde rum igår, men också att ovanan att dela ut information på mötet slagit igenom på bred front. Mötet skall inte behöva ta 5 timmar. Nämndsledningen har stor förbättringspotential här.

Förvaltningsekonomen levererade budskapet, att till maj månad så ser helårsprognosen ut att landa på -14.1 miljoner. Justerat för extraanslaget på 4 miljoner för 2011 så ligger vi 18 miljoner över den planeringsram för 2012 som kommunfullmäktige beslutade om på juni månads möte. Ett digert arbete med organisationen framgent krävs för att optimera verksamheten samt att finna hur en realistisk budget verkligen ser ut för socialnämndens verksamhetsområde. Efter att jag hört hur den nya förvaltningsledningen tar sig an uppgiften känner jag mig trygg.

Något som inte var så roligt att höra var att Dalkia på ett inte fullt så ärofyllt sätt utnyttjar serviceavtalet med kommunen. Som exempel togs att utslitna packningar i kranar faktureras kommunen trots att det är normalt slitage. Här måste vi ta tag i entreprenören. Det kan inte vara Socialförvaltningens ansvar att föra dialogen med entreprenören om dessa tekniska saker.

Ett antal lokalförsörjningsärenden hanterades också. Som tidigare har framgått av handlingar från socialnämndens arbetsutskott, beslutade socialnämnden att dagligverksamheten på Tingsgatan flyttas till Gullregnsgården. Enligt kalkylen som presenterades för socialnämnden muntligen är besparingen på årsbasis 750 000 kronor. Investeringskostnaden på 250 000 kronor står kommunstyrelsen för. Trots att jag på arbetsutskottet begärt kalkyl lyckades inte förvaltningen få ner beslutsunderlaget på papper.  Samtidigt permanentas korttidsboendet genom att lokalerna uppfräschas.

Under den aningen missvisande rubriken “Förvaltningens förslag att flytta gruppbostad Tingsgatan 18 till marklägenheterna på Byggmästargatan” klubbades beslutet att de outhyrda marklägenheterna på Källhaga skall hyras ut till Hörbybor, 55+ med omvårdnadsbehov. Lars-Evald Svensson gjorde ett rådigt ingripande och påpekade med emfas samma sak, som jag i arbetsutskottet blev nedröstad för; att det är onödigt att fortsätta utreda de ekonomiska konsekvenserna av flytten (som aldrig kommer bli av). Denna gången verkade polletten ramla ner och förvaltningen slapp jobba på det stickspåret.

Under rubriken Socialchefen informerar fick vi äntligen ut det hierarkiska organisationsschemat för socialförvaltningen. Härligt jobbat, Ingrid!!!!!!!!

Till sist ville socialdemokraten Susanne Meijer att omskrivande av mötet i sociala medier, innan mötesprotokollets justerande, inte skulle förekomma. Olle Aronsson (kd) tyckte också det var ett bra förslag – som ni förstår delar jag inte deras uppfattning, om man nu kan kalla min blogg ett socialt medium – jag känner mig inte speciellt social just nu i alla fall. I det nya informationsparadigmet kan man inte kontrollera den värdefulla informationen. Det är våra Hörbybor som har rätt till den, justerad eller inte. Susanne och Socialdemokraterna får ta mig till högsta domstolen om det skall bli ändring på det. Frågan är hur framgångsrika de blir – det var ju ett tag sedan man låg i samma säng som IB.

Ärendet med lägenheterna på Källhaga snart i mål

torsdag, juni 23rd, 2011

Ytterligare ett socialnämnds arbetsutskott avklarat. Även denna gång var fokus på ärendet om marklägenheterna på Källhaga.

Att ärendet var politiskt högvilt framgick med all tydlighet med massor av yrkanden. Resultatet blir dock bra. Om socialnämndens möte den 30/6 godkänner arbetsutskottets förslag kommer uthyrningen påbörjas när nämndens protokoll har blivit justerat.

Enligt instruktionerna från måndagens arbetsutskott hade förvaltningen tagit fram ett förslag till kriterier. Mycket positivt är att vi med nu liggande förslag kan fokusera större del av hemtjänstens service till området. De äldre som kvalificerar till området skall ha omvårdnadsbehov eller annan omfattande hemtjänst.

En effektivare hemtjänst på sikt är en viktig del i att komma till rätta med socialnämndens underskott. Dessutom kommer denna förändring varken drabba brukarna eller personal, vilket socialdemokraterna, vänsterpartiet och SPI angrep alliansen med när det debatterades på måndagens fullmäktige.

Naturligtvis kommer de som bor i lägenheterna idag inte påverkas av det nya beslutet, vilket arbetsutskottet explicit poängterade.

Dock blev jag nedröstad när jag föreslog att man inte skall utreda de ekonomiska konsekvenserna av det fattade beslutet. Jag har tidigare kritiserat mängden utredningar som initieras. Denna gång skall det utredas vad den hypotetiska kostnaden skulle blivit om ursprungsförslaget hade gått igenom – pengar i sjön säger jag, men som sagt, jag fick ge mig.

Utredningar för utredningars skull

fredag, juni 17th, 2011

Dramat om Källhagas vara eller inte vara som ett område för våra äldre verkar gå mot sin upplösning. Den information som jag har fått om orsaken till att utredningen pågår överhuvud taget, är att förvaltningen förra sommaren såg en möjlighet till besparing då kön till lägenheterna var obefintlig. På eget initiativ tog den förra förvaltningsledningen beslut om att införa ett hyresstopp.

Detta blir särskilt ironiskt då vi samtidigt i valkampanjen kommunicerade hur vi skulle utveckla Källhaga för Hörbys äldre och inte avveckla detsamma. Vi hade en vision innan valet och den har vi kvar. När kommunalrådet hänvisar på sin blogg att  ett drev går i ärendet känner i varje fall inte jag igen mig. När vi står upp för den vision vi gått till val på, då är det inget politiskt drev – det är en rakryggighet inför visionen som vi jobbar efter. Nästa steg kanske är att klassa oss som populister? Gärna för mig – visionen var så populär att Moderaterna vann valet på den.

Som jag tidigare skrivit, hade vi redan för två månader sedan konsensus inom majoritetsgruppen i socialnämnden om vart vi vill komma angående Källhaga. Trots det malde maskineriet på med utredningar om ändringen, precis som naglarna fortsätter växa på en död människa. Jag finner det besynnerligt att förvaltningen fortsätter att utreda frågor som ingen har ställt, för att skapa underlag till beslut som inte kommer tas.

Skånskan läser jag att orsaken till att man fastnat i vinkelvolten nu, är att man inte har koll på kön. Mon Dieu! Här har vi något som nämndledamöter faktiskt frågat efter, men det utreds inte. Var finns bristen på kommunikation mellan nämnd och förvaltning?

Lars Ahlkvist har dock ett rätt på ovan refererade blogg; vi har duktiga tjänstemän som utredare. Utmaningen verkar vara att få dessa att utreda saker som vi vill ha utredda.

Politiska viljan okänd av förvaltningen

måndag, juni 6th, 2011

Det är med lätt frustration jag läser i Skånskan om hur diskussionerna går om Källhaga. Förvaltningen väntar, enligt tidningen, på politiskt beslut om man ska släppa servicelägenheterna på Källhaga till de äldre. Alternativet är att göra om dem till ett LSS boende eller upplåta dem till människor med betalningssvårigheter. Jag kan inte göra annat än att beklaga att de boende som känner oro inför förändringen – det finns ingen reell anledning till denna oro.

Det är redan klart att servicelägenheterna på Källhaga skall vara till för de äldre med omvårdnadsbehov. En enig alliansgrupp i socialnämnden har redan konstaterat detta. Att förvaltningen inte är informerad om dessa planeringsförutsättningar är bekymmersamt.

Ingen inom alliansen, mig veterligen har uttryckt något annat. Göte Andersson (fp) har helt rätt i artikeln 2010-06-05 (som av någon outgrundlig anledning inte finns på SkD-webben) när han kritiserar detta uthyrningsstopp. Behoven finns, lägenheterna finns, politiska viljan finns, vad mer behövs för att börja exekvera? Frågan är om det ens finns ett beslut om uthyrningsstopp att riva upp? Jag har inte hittat något sådant i protokollen.

Det är klart, att om man hade kunnat hitta stora besparingar så hade lägenheternas användning varit upp till diskussion. Det förslag som presenterats för Socialnämnden hade kostat åtskilliga pengar, utan uppenbar framtida besparing. Förutsatt att man inte hittar guld under Källhaga, är beslutet lätt.

Det verkar dock bara vara Socialdemokraterna som tycker LSS-boende på Källhaga är en bra idé efter att ha läst Susanne Meijers inlägg på Skånska Dagbladets webb. Bäva månde Hörbys skattebetalare om Socialdemokraterna har så stort inflytande på politiken i Hörby – fast det skulle vara bra för mopedister som kör utan hjälm…

Uppdaterad: Ny artikel i Skånskan 2011-06-08: “Oron stor bland de boende