Posts Tagged ‘Göte Andersson’

Att hålla 25-års jubilarierna som gisslan

fredag, september 20th, 2013

När jag läser Skånskan 2013-09-20 om hur hemtjänstpersonalens förslag har blivit behandlat av KSAU blir jag förfärad. Vår kommunalråd Lars Ahlkvist kommer med ett av de mest korkade uttalande i media sedan… tja, förra gången han uttalade sig. Han säger följande:

– Om vi skulle ställa in julbordet, skulle vi i så fall ställa [in] 25-årsavtackningarna också för de som gjort ett förtjänstfullt arbete?

Kan man inte tacka personal för förtjänstfulla insatser utan att fullmäktige äter julbord? I sann Ahlkvistisk anda så gör han fullständigt bisarra kopplingar; I detta fallet håller han 25-årsjubilarerna som gissla för att genomföra julbordet. Så hemtjänstens förslag skulle omöjliggöra minnesgåvor? Inte ens ett barn med livlig fantasi skulle komma på något sådant.

Som jag har skrivit tidigare så tycker jag att julbordet fyller sitt syfte med lite samkväm, men att visa att även fullmäktige är med på besparingsivern tycker jag vore klokt och visa bra respekt inför personalen. Tyvärr fick jag rätt i att KSAU inte förmådde röra sig i banor likt mitt förslag. Men det är ju inte så ovanligt. Lars Ahlkvists ledstjärna är “not invented here…”.

Tittade man, men man såg ingen poäng med förslaget?

Men tack och lov så är det fullmäktiges presidium som håller i praktikaliteterna. Skulle man kunna utmana presidiet att kostnaden för fullmäktiges julbord sänks med samma procenttal som hemtjänsten har gjort kostnadsminskningar baserat på årets november månads resultat kontra förra årets novemberresultat.

Låt oss formulera en utmaning till fullmäktiges presidium med Göte Andersson i spetsen enligt följande:

Minska kostnaden för julbordet i samma storlek som hemtjänsten minskat sina kostnader per levererad hemtjänsttimma mellan oktober 2012 och oktober 2013.

Är Göte Andersson villig att att anta denna utmaning?

Götes revansch

onsdag, december 28th, 2011


Sitter och roar mig med att läsa lite protokoll så här på onsdagskvällen och finner följande utdrag från senaste fullmäktigeprotokollet:

Inom varje folkpartist finns en moderat som vill ut

Just paragrafen om justering hade inte blivit så noggrant justerad verkar det som, eller så har det hänt saker i politiken som många av oss missat.

Hur som helst är Göte välkommen när som helst, för vad kan vara mer viktigt än ett korrekt protokoll?

Hörby marknad – en verklig mötesplats

torsdag, juli 7th, 2011

Idag var jag med och bemannade Hörbymoderaternas stånd på 2011 års Hörby marknad. Tack och lov slapp jag bränna min panna, men samtidigt inget behov för en kofta. Detta betyder att det var perfekt väder för såväl politiker som för knallar.

Staffan Salomonsson och Anders Malmgren var ansvariga för logistiken bakom Moderaternas stånd på marknaden. Moderaterna hade med sig förslaget till ny hastighetsplan för Hörby tätort och byarna. Många reflekterade över huruvuda det verkligen går att få lugnare trafikklimat bara med nya skyltar?

Hög koncentration av politiker på Nya torg. Från vänster, Bengt Hedlund (m) ledamot socialnämnden, Göte Andersson (fp) ordförande kommunfullmäktige, Eva Lindholm (m) ers. tekniska nämnden och socialnämnden, Birgitta Andersson (m) ordförande barn och utbildningsnämnden, Louise Heldund (m) ordförande miljönämnden, Birger Torkildsen (m) ordförande byggnadsnämnden. Många vänner på samma tid och samma plats.

Under mina timmar passerade en strid ström av våra kommunpolitiker och andra politiskt intresserade. Så även om politiken i kommunen har tagit sommarledigt, tuffar kommunpolitiken på som tåget. Alla har sin vy om den senaste utvecklingen och de kommande behoven av åtgärder.

Den största insatsen vad dock att dela ut godis till marknadsbesökare med lågt blodsocker. Även rödakorspersonal tackade och tog emot, bara  för att erbjuda dropp som tack. Detta avböjdes vänligt denna gång.

Skånska dagbladet har i år rapporterat flitigt om markanden:

Kaninungar och gässlingar gjorde succé på marknaden
Gammal är äldst i Skånes marknadsvärld
Det centrala läget säljer

Politiska viljan okänd av förvaltningen

måndag, juni 6th, 2011

Det är med lätt frustration jag läser i Skånskan om hur diskussionerna går om Källhaga. Förvaltningen väntar, enligt tidningen, på politiskt beslut om man ska släppa servicelägenheterna på Källhaga till de äldre. Alternativet är att göra om dem till ett LSS boende eller upplåta dem till människor med betalningssvårigheter. Jag kan inte göra annat än att beklaga att de boende som känner oro inför förändringen – det finns ingen reell anledning till denna oro.

Det är redan klart att servicelägenheterna på Källhaga skall vara till för de äldre med omvårdnadsbehov. En enig alliansgrupp i socialnämnden har redan konstaterat detta. Att förvaltningen inte är informerad om dessa planeringsförutsättningar är bekymmersamt.

Ingen inom alliansen, mig veterligen har uttryckt något annat. Göte Andersson (fp) har helt rätt i artikeln 2010-06-05 (som av någon outgrundlig anledning inte finns på SkD-webben) när han kritiserar detta uthyrningsstopp. Behoven finns, lägenheterna finns, politiska viljan finns, vad mer behövs för att börja exekvera? Frågan är om det ens finns ett beslut om uthyrningsstopp att riva upp? Jag har inte hittat något sådant i protokollen.

Det är klart, att om man hade kunnat hitta stora besparingar så hade lägenheternas användning varit upp till diskussion. Det förslag som presenterats för Socialnämnden hade kostat åtskilliga pengar, utan uppenbar framtida besparing. Förutsatt att man inte hittar guld under Källhaga, är beslutet lätt.

Det verkar dock bara vara Socialdemokraterna som tycker LSS-boende på Källhaga är en bra idé efter att ha läst Susanne Meijers inlägg på Skånska Dagbladets webb. Bäva månde Hörbys skattebetalare om Socialdemokraterna har så stort inflytande på politiken i Hörby – fast det skulle vara bra för mopedister som kör utan hjälm…

Uppdaterad: Ny artikel i Skånskan 2011-06-08: “Oron stor bland de boende

Nytt och gammalt på februaris kommunfullmäktigemöte

tisdag, mars 1st, 2011

Linnea Cimmerbeck och Sissel Breakhus. Foto: Lars Ahlkvist

Det var ett stillsamt fullmäktigemöte den 28 februari. Det hela hettade till när medborgarförslaget om en ungdomstyrelse skulle beslutats om. En lång pseudodiskussion om var stadgarn för undomstyrelsen skulle hanteras (antingen i kommunfullmäktige eller i kommunstyrelsen) visade med all tydlighet på politikens begränsningar jämfört med facebook generationens lättrörlighet. Linnea och Sissel måste ha vridigt sig fördärvade i sina stolar.

Efter en omrösting (11 för att stadgarn skall hanteras i kommunfullmäktige, 29 för att stadgarn skall hanteras i kommunstyrelsen och en avstod). Stor heder till Roy Nilsson (sd) som konstaterade att han inte förstod frågan, och med en sådan ickefråga som drevs av Tommy Hall (s) är det kanske den mest riktiga rösten av alla – genom att avstå att rösta.

Åke Hansson (s). Foto: Lars Ahlkvist

Åke Hansson (s) avsade sig sitt fullmäktigeuppdrag. Oklart varför detta hände och de socialdemokrater jag pratade med kunde inte ange varför så skedde. Göte Andersson (fp) hade gjort en djupdykning i arkiven och listade Åke Hanssons alla uppdrag sedan 1971 (samma år som jag föddes). Åkes avslutningstal rymde många roliga episoder som praktisk politik när blockpolitik inte var den dominerade faktorn inom den kommunala politiken.

Två andra medborgarförslag om busslinje i sydväst och bollhall i Östraby passerade utan debatt. Kan notera att avsaknad av bollhall i Ludvigsborg inte har renderat i ett medborgarförslag. Kommunen jobbar med en lokalförsörjningsplan, så i den kommer bollhallen på den nyinköpta tomten vid Ludvigsborgs friskola säker att komma in – realiserandes förhoppningsvis denna mandatperioden.

Atrikel i Skånskan: “Tror ungdomsrådet blir Ahlkvists fan club