Posts Tagged ‘Staffan Salomonsson’

De två måttstockarna

lördag, september 28th, 2013

Hörbymoderaterna har drabbats av ytterligare en skandal i form av polisamälan av Staffan Salomonsson för grovt bedrägeri. Vi som tillhör 99,9% av hörbyborna som befinner sig utanför den moderata fullmäktigegruppen får med ärendet en bra insikt i hur etiken jobbar internt.

För att göra det nedan lite mer begripligt för en bredare mängd tar jag med ett gruppmötesprotokoll från 2013-02-06 sidorna två och tre. Där diskuteras dels bloggandet av moderata ledamöter samt nämnda Staffan Salomonssons förehavanden.

Aldrig någonsin har någon inom den moderata fullmäktigegruppen, allra minst presidiet, visat konkret vad i mina eller Lars Erikssons bloggar som är kränkande.Det var en ren och skär Kafkaprocess som genomfördes under vintern, något som majoriteten av den moderata fullmäktigegruppen inte hade några som helst problem med att medverka i.

Jag vet att det finns ett antal kommenterar på min blogg från Lars Ahlkvist som är kränkande, men det är ren och skär väljarinformation att ha dessa kvar inför valet 2014.

Vad som här är intressant är att gruppen beslutar i princip samman sak vad gäller bloggandet och Staffan Salomonsson; att presidiet får i uppdrag att agera kraftfullt. I fallet med bloggandet skall man agera kraftfullt om censuren inte genomförs, och i fallet med Staffan Salomonsson att agera kraftfullt om det kommer fram något som är skadande för partiet.

Så, nu är vi ett halvår senare och kan se facit av de dubbla måttstockarna. Bloggarna blev utkastade utan att veta vad man konkret var anklagad för, medan Lars Ahlkvists vän Staffan Salomonsson äger frågan själv huruvida han tänker ta timeout. Eva Lindholm säger i tidningen:

Jag har upplyst Staffan Salomonsson om vad som står i kandidatförsäkran och han funderar på om han skall ta time out. Det är Staffan som äger frågan och han måste själv bestämma om han skall ta time out.

Grov ekobrottslighet är inte missgynnande för partiet. Är detta norm för gruppen, ja då borde ingen av gruppmedlemmarna vara i närheten av kommunens kassa i budgetarbetet.

Så då ställer vi frågorna mot varandra: Ospecificerad artikel på en blogg eller grova ekobrott. Vilket av dessa skulle du anse vara tyngst vägande för agerande från presidiet? 99.9% av Hörbyborna skulle svarat annorlunda än vad Eva Lindholm gör.

Hörby marknad – en verklig mötesplats

torsdag, juli 7th, 2011

Idag var jag med och bemannade Hörbymoderaternas stånd på 2011 års Hörby marknad. Tack och lov slapp jag bränna min panna, men samtidigt inget behov för en kofta. Detta betyder att det var perfekt väder för såväl politiker som för knallar.

Staffan Salomonsson och Anders Malmgren var ansvariga för logistiken bakom Moderaternas stånd på marknaden. Moderaterna hade med sig förslaget till ny hastighetsplan för Hörby tätort och byarna. Många reflekterade över huruvuda det verkligen går att få lugnare trafikklimat bara med nya skyltar?

Hög koncentration av politiker på Nya torg. Från vänster, Bengt Hedlund (m) ledamot socialnämnden, Göte Andersson (fp) ordförande kommunfullmäktige, Eva Lindholm (m) ers. tekniska nämnden och socialnämnden, Birgitta Andersson (m) ordförande barn och utbildningsnämnden, Louise Heldund (m) ordförande miljönämnden, Birger Torkildsen (m) ordförande byggnadsnämnden. Många vänner på samma tid och samma plats.

Under mina timmar passerade en strid ström av våra kommunpolitiker och andra politiskt intresserade. Så även om politiken i kommunen har tagit sommarledigt, tuffar kommunpolitiken på som tåget. Alla har sin vy om den senaste utvecklingen och de kommande behoven av åtgärder.

Den största insatsen vad dock att dela ut godis till marknadsbesökare med lågt blodsocker. Även rödakorspersonal tackade och tog emot, bara  för att erbjuda dropp som tack. Detta avböjdes vänligt denna gång.

Skånska dagbladet har i år rapporterat flitigt om markanden:

Kaninungar och gässlingar gjorde succé på marknaden
Gammal är äldst i Skånes marknadsvärld
Det centrala läget säljer