Subsidiarieten

Av | 2014-10-05

Folkpartiet och Centerpartiet är två liberala partier som man kanske behöver förstoringsglas att skilja dem åt vid en första anblick. Men diskussionen om KRUT, Hörbys första steg mot Socialism genom Kommunal RUT, är en skiljare.

Naturligtvis drog jag på mig en massa kritik för min blogg om det folkpartistiska beslutet att gå med Sossarna i beslutet om den kommunala RUT satsningen. KRUT-satsningen går ut på att Soc skall agera förmedlare till RUT tjänster till gamla personer.

För mig är detta ett no-no. Principen är att beslut om vem som skall leverera tjänster till människor skall väljas av människorna själva och inte av kommunen.Du som individ skall göra det valet för att vi skall kunna ha en fungerande dynamisk marknad. Att ta in RUT under kommunens hatt gör att ett fåtal leverantörer väljs genom upphandling och därmed skapas hinder för nya leverantörer att gå in på marknaden.

Centerpartiet har länge jobbat för att LOVen skall införas i kommunen. LOVen handlar inte om att det skall bli billigare utan att du som vårdtagare själv skall kunna få välja. Valfrihet ner på individnivå, beslutet så nära människan som möjligt, stödd av systemet ovanifrån. Detta kalla subsidiaritet – en fundamental princip för Centerpartiet.

Göte Andersson, f.d. kommunfullmäktigeordförande och Folkpartist hade inga som helst problem att kasta bort den principen när man skall förhandla med Socialdemokraterna. Han skriver här på bloggen ”I en sådan förhandling går det inte att låsa fast sig i ett ideologitänkande.”

Hur förhåller sig då Folkpartiet ideologiskt till detta när de inte ligger i förhandling med Socialdemokraterna? Så här står det på Folkpartiets hemsida angående liberalismen:

Materiell frihet innebär rätten att välja yrke, konsumtion, bosättning och livsstil. Det viktigaste sättet att trygga den materiella friheten är marknadsekonomin. Den bygger på enskilt ägande, närings- och avtalsfrihet. Konsumenternas val styr produktionen. Marknadsekonomin är det enda ekonomiska system som går att förena med demokrati.

Göte har helt rätt att om man skall förhandla med Socialdemokraterna så kan man inte komma dragandes med ”ideologitänkande”, det vill säga fundamentet kring vad man tror på och vad man kämpar för. Det kan inte vara en del av diskussionen. Kort sagt lämnas själen bäst utanför.

Om man tar fram förstoringsglaset då och ser på Centerpartiets motsvarande passus, så står det så här (sidan 6 i Centerpartiets idéprogram):

Decentralisering
Vi tror på människans förmåga att ta ansvar för sig själv och för andra. Centerpartiet kommer konsekvent,
inom alla områden och på alla nivåer, att verka för decentralisering av beslut så att människor kan öka makten
över sina liv. Decentralisering handlar om att flytta makten närmare människors vardag.

Centerpartiet trycker ett steg extra på subsidiariteten, att det är en del av principen som bygger friheten. Kanske skulle det kunna förklara varför de båda partierna kommer till två olika slutsatser vad gäller kommunal RUT eller är folkpartiets program onödigt ”ideologitänk?”

Om man tittar över ”på andra sidan” så kan man se hur ”ideologitänkandet” spinner på för högvarv. Susanne Meijer argumenterade för oppositionen i debatten i stället för Thommy Hall. Susanne Meijer står betydligt längre vänster ut än vad Tommy Hall verkar göra i ämnet vilket var tydligt.

Skånskan beskrev debatten enligt följande:

S hade lagt ett förslag om förenklad biståndsbedömning för äldre.
– Det här är inte valfrihet. Det S vill göra är att införa ett kommunalt RUT, sade Per Elis Jansson (C) och yrkade avslag på motionen.

Susanne Meijer (S) gav svar på tal och erinrade om att de borgerliga partierna har lagt ner frivilligcentralerna.
– De hade annars kunnat hjälpa till med såna här saker, framhöll Susanne Meijer.

Det var inte svar på tal utan en bekräftelse på vad jag precis hade sagt. Det är som en hydra i den socialistiska sinnevärlden att varje uppgift i samhället skall lösa med en kommunal instans. Kunde inte biståndsbedömningen lösa RUT tilldelningen så  skulle lösningen i stället vara den kommunala frivilligsamordnaren. Varför är svaret på alla samhälleliga frågor ”ökad kommunal verksamhet”?

Så när Socialdemokraterna vill kanalisera behov hos medborgarna genom en förenklad biståndsbedömning så kan man lätt inse att man  underskattar kraften i det fria öppna samhället. Vilken belastning på administrationen kommer det inte vålla  om man inom biståndsbedömningen skall ersätta marknadsekonomins mekanismer med kommunal handläggning.

Det här är ”ideologitänk” som kommer staka ut vilken kommunal organisation och dess omfattning som vi i framtiden kommer leva med. Vill Folkpartisterna skicka sin ideologi överbord, något som torde krävas i samarbetet, så är det helt OK med mig.

Ett svar på ”Subsidiarieten

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.