Posts Tagged ‘Politik’

6 timmars arbetsdag? – tror inte det…

söndag, november 20th, 2011

De allra flesta söndagsmorgonar avnjuts i mitt hem vid radions God morgon världen. Denna söndagen hörde jag Morgan Johansson och Lena Sommestad (s) i ovan program tala sig varma för att det är dags att damma av idén om 6 timmars arbetsdag igen. Jag vet inte riktigt hur Socialdemokraterna räknar hem det hela, men det stämmer illa med hur jag ser på hur man skapar värde till välfärden. Det finns ett land i Europa (ja, det kanske finns flera, vad vet jag) där just kortare arbetstid har provats, och jag är ganska säker på att mellan skål och vägg tycker dess befolkning just nu att det kanske inte var en lysande ide att jobba så lite som möjligt.

Dessutom riktar Socialdemokraterna sig till personer i intervallet 25-40, just den period i livet när man utvecklas som mest och har störst kapacitet. Så när man är som piggast och orkar jobba heltid, då är det dags att trappa ner. Det är precis som att man inte förstår hur resurserna skapas i ett samhälle. Gruppen ovan skulle i stället ha högre krav och incitament på sig att ta sig ur skolan och komma ut i arbetslivet i stället. Jag vet inte om det är dem (Socialdemokraterna) eller jag som är populist i sammanhanget.

Jag är inte expert på social ingenjörskonst, men jag är helt övertygad om den enskildes förmåga att prioritera i livet, utan att staten skall vara inne och ge pekpinnar, är stor. Oavsett hur mycket Socialdemokraterna önskar det, så bör man inte styra den enskilde och man kan inte kontrollera globaliseringen.

I en tid när motsatserna matriellt välstånd och personlig frihet står för livets konflikter, är lösningen inte att politikerna gör valet åt människorna. Det skulle vara intressant att höra hur Socialdemokraterna ser på

  1. hur man skapar värde till samhället samtidigt som man inför 6 timmars arbetsdag
  2. hur man går på offensiven när det gäller att hänga med tigernationerna i Asien

Jag väntar på svar….

Teknokratins momentana seger

söndag, november 20th, 2011


Ibland är det svårt att se när man är mitt uppe i den, men dagarna som passerar just nu är verkligen en tid som vi kommer att se tillbaka på med förskräckelse. Precis som vid Lehmans-krashen 2008 står världsekonomin vid kanten till den ekonomiska avgrunden. Med massiva ekonomiska förskjutningar på några få dagar 2008 lyckades den amerikanska staten rädda det ekonomiska systemet och de institutioner som vi tror oss känna.

Ekonomisk kris ger möjligheter för dem med resurser; nu kommer samma sak hända här i Europa som i USA för tre år sedan. Vi har inte facit ännu, men oavsett händelseutvecklingen kommer återigen ofattbara stora summor av kapital byta ägare för att undvika en kollaps. Kanske kommer vi se “the lendor of last resort” (ECB) att behöva gå in direkt för att stötta enskilda länder – det hela är en katastrof för kärnan i valutasamarbetet. Trycka mer pengar, på allas beskostnad, för att köpa italienska skuldväxlar. Allt tack vare Berlusconis oförmåga att hantera det italienska skuldproblemet.

Det är intressant att se, när politiken kollapsar kommer andra lösningar på landets styrning fram. Både i Italien och Grekland tas rodret över av teknokrater i form av Monti och Papademos. Analogin till militärens övertagande i vissa länder (Turkiet/Thailand/Chile) för att styra upp en havererad demokrati är slående. Teknokrater, militärer – sakkompetens, repressiv förmåga.

Vad är då den normala politiken i relationen till teknokratin? Frånvaro av sakkompetens? Ändå så finns det en politikerkår som ser som sitt kall att representera andra på livets alla områden. Är det representationen dessa individer är bra på? Hur ser denna individs självbild ut? I debatten ses enfrågepolitiker (demokratiskt vald teknokrat) som något negativt, samtidigt som dessa individer ofta driver något som de i bästa fall kan någonting om eller, allra minst, har en bestämd uppfattning om.

Vad är det som händer när en teknokrat skickas fram för att lösa ett problem som politikerna är oförmögna att lösa? Vilka situationer är det som triggar att teknokraten sätts på en pedistal för att vara ljusets bärare? Naturligtvis är jag bara en enkel individ, men jag skulle gissa att när korruptionen inom politiken blir så stor att den upphör att kunna fatta beslut som med nödvändighet måste fattas. Orsakerna till korruptionen kan vara många och inte alltid medvetna.

Vi ser exempel på det ovan i många sammanhang, när inaveln blir för stor i små sällskap och kärlen inte kommunicerar fritt. När individerna i den styrande eliten har så många hållhakar på varandra att man inte kan rubba vaken kurs eller personer. Naturligtvis gäller det både politiken och företagsvärlden, men till skillnad från företagsvärlden, där företagen kollapsar av inkompetensen och stagnationen, kan haveriet gå så mycket längre inom politiken. Så när väl misskötseln av offentliga finanser blir uppenbar, är valet lätt för eliten att lösa upp knuten med en teknokrat utifrån för att städa upp momentant. En lyckad insats är när alla de gamla fåglarna skräms iväg från sina grenar, medan misslyckandet inträdet när de gamla korparna landar på samma grenar efter operationen. Tekonkratens resultat är inte förutbestämt.

Men teknokratin är inte en statisk och underhållsfri verksamhet. Tvärt om kommer frånvaron av förankring av teknokraten i ledargarnityrets ryggdunkandets klaner vara dess svagaste länk. I en tid när demokratin är lika med en dominerande partipolitik och deras sakpolitiska kvarnar mal i media, kommer avsaknad av detta fundament göra att pedistalen med lätthet knuffas omkull. Det är intressant att det inte är ideologin som är mot teknokraten. Varje ansvarskännande politiker med ett tillräckligt stort ego kommer hävda minst samma kompetens, fast oändligt större legitimitet, som varje tänkbar teknokrat, fast på alla områden.

Missförstå mig inte att teknokrati med nödvändighet är en lösning på alla problem. Dess styrka är även dess problem. Avsaknaden av den demokratiska förankring gör att den sällan kan vara legitim i en demokrati. Legitimiten består av att de demokratisk valda i pricip ger upp och avhändar sig makten. Teknokratin och socialismen som den i praktiken gestaltar sig har en farligt nära relation. Vi kommer tillbaka till Churchills klassiska citat, om att demokratin är det sämsta statsformen, bortsett från alla de andra. Är det så att man ibland behöver en teknokrat eller juntaledare för att påminnas om det?

En dag full av politik

måndag, juni 20th, 2011

Arbetsutskott i socialnämnden

Dagen började med Socialnämndens arbetsutskott. Nytt ärende som fördes upp på agendan var äldrelägenheterna på Källhaga som stått outhyrda. Beslutet blev att till nästa arbetsutskott 23/6 fastställa kriterierna för hyresgäster för lägenheterna och att inventera kön. Planen är att beslutet om att hyra ut de lediga lägenheterna skall tas i nämnden den 30/6 om allt går vägen. Mycket talar för det – arbetsutskottets beslut var enhälligt.

Biträdande socialchef berättade om sina observationer om hur flödena av individer går inom förvaltningen. Potential finns för att effektivisera organisationen så att man får mer omsorg för pengarna. Det är med stor tillförsikt jag ser fram emot nästa redogörelse.

Internationellt etiskt agerande

Positivt var det även att höra Carl Bildt går till offensiv, till stöd för grupperna som kämpar för demokrati i Syrien i Sveriges Radio.

Med detta agerande distanserar han sig från det tidigare beteendet att sikta mot stabilitet före folkresning mot diktaturer som angriper sin befolkning – bra jobbat säger jag!

Kvällsmangling

Klockan 1900 var det möte igen – kommunfullmäktige. Två tunga punkter hanterades, där även socialnämndens verksamhet var i fokus; delårsbokslut och buget 2012. Percy Hallquist ifrågasatte hur man skall spara utan att försämra kvaliteten. Det kändes tryggt att ha hört socialchefen redogöra tidigare nämnda optimeringar. Det är klart att besparingarna kommer att innebära förändringar – kanske kommer brukare att drabbas, men jag tror att med en bättre struktur och flöde av individer i verksamheterna kommer, i det stora flertalet fall, kvaliteten stärkas.

Percy klagade även på Vallgården och jag förstår inte kritiken. Aldrig har vi haft så tydliga kvalitetskrav som vi har hos utförarna på Vallgården. Kontrollprogrammet är omfattande och en integrerad del i processen. Det vore hjälpsamt om kritiken kunde preciseras så man kan kommentera/bemöta faktiska sakförhållanden, i stället hänvisade Percy till för lite mat. Är det så att personalen på Vallgården skickar sina lex Sarah anmälningar till Percy och inte till socialnämnden, ety jag har inte sett några.

Med den plan som presenterade så känns det rimligt att vänta med fastställande av socialnämndens ram till hösten. Trots det känner jag, att vara i så stark osynch mellan karta och verklighet, inte är bra i det dagliga arbetet. Den pågående budget-chockbehandlingen känns inte som en sund långsiktig metodologi. En plan för processen att jobba med underskottet samtidigt som man har en realistisk budget borde tas fram.

Ingen torgskräck här inte

lördag, maj 14th, 2011

Tekniska nämndens ordförande Pelle Skerup inviger genom att ringa två gånger i klockan. Lars Ahlkvist till vänster övervakar så allt går rätt till. Foto: Margarita Kradjian

Idag har vi i Hörby invigt vårt nya Nya Torg. 650 000 gatstenar utlagda – svårt att uppskatta till hur många Göteborgskravaller det räcker till. Det är nog inte stenen som är den begränsande faktorn i detta sammanhang. Pelle Skerup berömde projektledare Anna Palm på Tekniska kontoret för det väl genomförda arbetet. Jag kan inte göra annat än att hålla med. Hatten av, det här blev riktigt bra!

Det var en invigning med många samtal med Hörbybor. Jag pratade länge med en äldre herre som var ute och fotograferade. När jag berättade att att jag var aktiv inom politiken frågade han “Vilket parti tillhör du?” När jag berättade att jag representerar Moderaterna, då sa han “Men du kan vara en bra människa trots det.” Underbar kommentar!

Av en av våra äldre partikollegor fick jag reda på att torget hette “Grisa-torget” förr i tiden. Vet inte om jag tycker Nya Torg är ett bättre namn när första chocken lagt sig. Om inte annat skulle vi ha ett unikt namn på torget om vi bytte tillbaka till originalnamnet. Vad tycker du?

Det märktes dock att Socialnämnden är högt på agendan; ersättningar, underskott och schismer; allt diskuterades grundlig. Härligt att vi har engagerade kommuninvånare.

En gammal goding som kom upp är kvaliteten på protokollen. Som utomstående är det mycket svårt att hänga med, vilket jag själv upplevde innan jag kom in i den politiska loopen. Mitt medborgarförslag i ämnet blev i princip inte genomfört med hänvisning till kostnadsökning och personuppgiftslagen. En förbättring blev det dock på tekniska nämndens protokoll tack vare nämndssekreterarens engagemang. Kanske är det dags att aktualisera frågan igen. Det borde vara självklart att informationen som man fattar beslut på skall framgå.

Jag känner att denna torginvestering på 20 miljoner kronor är förpliktigande. Hur går det till att få torget levande, även när vi inte har kulturkalas och Hörby marknad? Kan vi få ett levande torg mitt i Hörby, som man har lyckats med i Malmö och Möllevångstorget (fast då utan skottlossningarna). Ytterligare en stenöken är inte vad vi behöver.

Artikel i Skånska Dagbladet: Rockade loss på torgfesten

Se mer bilder från invigningen av fotograf Margarita Kradjian på Flickr.

Kafka skulle hitta material till tre kapitel i Hörby

onsdag, maj 11th, 2011

Turerna går vidare med ersättningen till Socialnämndens arbetsutskott. Anders Larsson från centern har överklagat beslutet till kammarrätten huruvida beslutat fattats i enlighet med reglementet. Vårt kommunalråd framhärdar intervju i Skånska dagbladet att beslutet var rätt. Artikeln avlutas med att, eftersom överklagan har inkommit, så ska beslutet inte röras; beslutet kan ju vara fel och behövas rivas upp. Detta är ju bisarrt.

Men detta är i grunden ingen pengafråga. Argumenten att bytet av förvaltningsledningen ställer högre krav på bandbredden hos politiken är fel. Snarare är det tvärt om, att en förvaltningsledning som inte går på fullfart på grund av skiftbyte, behöver mindre av politik. Det är inte nämnden som skall utbilda förvaltningsledningen – vi i nämnden ger direktiv och begär beslutsunderlag. On the job training är utanför nämndens ansvarsområde och säkerligen även utanför dess kompetens. Rågången mellan politiken och förvaltningen skall vara kristallklar, och jag säger att nu räcker det.

Man kan lappa och laga ett läckande skepp med silvertape, men bra blir det inte. Majoriteten i nämnden tycker ersättnignen är fel, allmänheten rasar och de anställda blir förvillade av de dubbla budskapen. Jag blir anklagad för populism när jag hävdar detta, men det kan ju faktiskt vara så att allmänheten har rätt.

Var kommer bensinen till den politiska brasan ifrån?

onsdag, maj 4th, 2011

Pelle Skerup beskylls för att ha hotat politikerkollegor. Påståendet känns bisarrt. Att kontakta representanter för samarbetspartier är inte att hota. Det är ingen hemlighet att vi har olika åsikter inom Socialnämnden, och det borde inte komma som en överraskning att detta diskuteras.

Jag själv pratar med många femklöverkollegor om problem och lösningar – är det bara en tidsfråga innan jag också kommer anklagas för hotelser (bland allt annat jag är anklagad för de senaste veckorna)? Att skjuta budbärare är nog inte den mest effektiva metoden i det demokratiska samtalet.

Efter att ha haft fördelen att jobba med Pelle Skerup vet jag att det är raka rör som gäller. Raka rör kanske inte är det som kännetecknar politik i allmänhet. Pelles uppfattning och hållning i sakfrågan är enligt min mening den mest korrekta; klartext är jobbigt att hantera för den ovane.

Därför förstår jag inte vilken fjäder denna höna kommer ifrån. Här behövs ingen ursäkt från något håll, men om det skall fram en, hellre då från hönsfarmandet än från Pelle. Är det arvodena som det handlar om, så är det bara för KS att ödmjukt kassera beslutet. Jag har fortfarande inte förstått varför det var så bråttom. Beslutet var fel, oförankrat och kontraproduktivt.

Allianspolitiken är väl förankrad och är det bästa spåret för Hörby. Nu gäller exekvering av politiken och inte exekvering av moderata politiker.

Glöm inte förslaget om LOV i Hörby

måndag, april 11th, 2011

Skånska Dagbladet rapporterar om förslaget från Venche Larsson (m), om att lägga ut personliga assistenterna på entreprenad. Det är jättebra att vi får in dynamik inom utförarverksamheten.

Vad som kanske är ännu större är när Maria Danielsson (c) tar upp att man i Hörby skall införa lagen om valfrihet (LOV) i Hörby. I princip går det ut på att brukarna själva kan välja vilken utförare man vill ha. Förslaget öppnar upp för ytterligare möjligheter till en servicesektor i Hörby.

Förslaget, som för varje borgerlig representant är precis vad man tycker skall ske, triggade omdelbart en ideologiskt betingad reflexmässig kommentarer från Susanne Meijer (s) om hur dåligt det är med valfriheten.

Nu skall ärendet beredas av förvaltningen. Tyvärr är det svårt att avgöra när förvaltningen kan komma tillbaka med ett yttrande, då  de är hår tbelastade med andra ärende och personalavhopp.

Budget och konsulter engagerar mig och andra – det är jättebra!

tisdag, mars 29th, 2011

Det är sant att jag är riktigt frustrerad; det är snart april och jag som socialnämndsledamot har fortfarande inte sett den budget som man internt har i förvaltningen. Denna interna budget är baserad på vad centrum- och verksamhetsledarna prognosticerar, direkt från den sociala myllan.

Vad jag däremot vet om, är budgetramen som kommer från fullmäktige. Även om jag inte personligen var med och tog beslutet (då jag fastnade i Lund i snöstormen) står jag bakom beslutet. Visst kan vi diskutera budgetramen, men hur relevant är den egentligen? Med insynen jag har nu, ter sig budgetramen som ett önskevärde om vad vi vill att det skall kosta,  inte vad det faktiskt kostar. 

Även om socialnämndes ordförande sa det med en härlig glimt i ögat, så träffade hon mitt i prick när hon sa “att det inte stämmer att vi inte har en budget – vi har två”. Japp så är det!

Tills vi har fått rätt på detta med budgeterna (ja, det står rätt; pluralis) så finns det ingen anledning att ta in externa konsulter för analys. Jag kan redan nu säga vad de kommer fram till: “styrning och ledningsfunktionerna behöver stärkas” Förfrågningsunderlaget som cirkulera i nämnden är under all kritik i luddighet. Från luddigheten drar jag konklusionen att de som draftat dokumentet inte helt är på banan med problemet. 

Jag hävdar med emfas att förvaltningsekonomen skall göra sitt jobb klart, med att strukturera upp ekonomi så att vi får den under kontroll med tydlig bild. Bara den kompromisslösa attityden som ekonomen visade under senaste nämndsammanträdet bådar gott för framtiden.

Vad jag inte delar i artikeln i Skånska Dagbladet är att jag kritiserar tjänstemän personligen. Tvärt om! De två jag nämnde, Jeanette Lilja (ekonomiansvarig för socialförvaltningen) och Anette Björk (centrumledare för centrum för mottagning och utredning), hyllade jag för deras kompetens och sätt att arbete. Om man inte kan visa på de goda exemplen vet jag inte hur grå och abstrakt vardagen kommer te sig.

Som jag skrev i mitt blogginlägg igår, så är det på centrumnivå som vi skall sätta igång när vi är klara med att få fram budgeten. Det är den enskilde verksamhetsledarens ansvar att analysera sin verksamhet. Någon toppstyrning skall vi inte i socialnämnden denna mandatperiod.

Det är så jag tycker, jag står för det och tvekar inte att säga det öppet.  Jag är helt övertygad om att, om vi får en bättre debatt, då har vi bättre förutsättningar att få en mer vitaliserad och transparent verksamhet i socialnämnden.

Jag delar helt Lars Ahlkvists kommentar om att det finns höjd inom Moderaterna för diskussion. Man är moderat för att man tror på den ideoligi som både jag och Lars representerar. Ett konsultupphandlingsunderlag är inte en partipolitisk fråga och kanske det är lite magstarkt att hävda en spricka för att vi har en diskussion. Som så ofta annars, är det mer formen än innehållet i debatten som väcker engagemang.

Otroligt positivt med en gymnasieskola i Hörby

lördag, november 13th, 2010

Jag läser i Skånskan att Axonas kursgård skall öppans som en yrkesgymnasieskola. Detta är något väldigt positivt och kommer verka positivt på möjligheterna för ungdomarna i bygden.

Inte nog med skolan – det finns möjlighet till internat också. Hela konceptet är positivt för kommunen som ger mer underlag för aktiviteter även för Hörbyungdomarna.

Synergieffekten mellan skolan och bilbranschen i Hörby lär inte vänta på sig. Tyvärr gnäller Eslöv igen när något positivt händer i andra kommuner.

Afghanistan: Skall svensk militär vara kvar när USA åker hem?

lördag, november 13th, 2010

Idag rapporterar Ekot att röster inom USA kräver att man utvärderar huruvida kampanjen i Afghanistan är framgångsrik eller inte. Om man finner att kriget mot Talibanerna inte går att vinna, så skall man fokusera på Al Qaida i stället.

Vad händer då med de svenska styrkorna som säger sig bekämpa Talibanerna och vad de står för? Skall Sverige ensamt ta sig an motsåndaren när alliansbröderna har åkt vidare till andra slagfält? Det här är inte en fråga om “om” utan “när” detta sker.

Hur kommer svenska politiker kunna hantera övergivandet av flick-skolorna och kvinnorna i burka när kostnaden blir för hög eller målet även för en svensk rikspolitiker uppenbart omöjligt? Kanske är det dags att börja fundera på en personlig exit-strategy. Detta för att inte vara sist kvar när svensk naivitet om de realpolitiska förhållandena i Afghanistan blir så tydlig att inte ens de mest inbitna krigsförespråkarna kan förneka den.

Svensk militär är entusiastiska över att funnit sitt existensberättigande i Afghanistan. Men om nu deras levebröd försvinner, då gäller det för försvarsmaken att fort som ögat att hitta en ny behjärtansvärd kampanj innan kraven på förbandsnedragningar kommer igång igen.

Till sist, från SVTs Starke man: “Vad får man om man korsar en Taliban och kommunanställd? – En mördarsnigel”