Posts Tagged ‘Carl Bildt’

En dag full av politik

måndag, juni 20th, 2011

Arbetsutskott i socialnämnden

Dagen började med Socialnämndens arbetsutskott. Nytt ärende som fördes upp på agendan var äldrelägenheterna på Källhaga som stått outhyrda. Beslutet blev att till nästa arbetsutskott 23/6 fastställa kriterierna för hyresgäster för lägenheterna och att inventera kön. Planen är att beslutet om att hyra ut de lediga lägenheterna skall tas i nämnden den 30/6 om allt går vägen. Mycket talar för det – arbetsutskottets beslut var enhälligt.

Biträdande socialchef berättade om sina observationer om hur flödena av individer går inom förvaltningen. Potential finns för att effektivisera organisationen så att man får mer omsorg för pengarna. Det är med stor tillförsikt jag ser fram emot nästa redogörelse.

Internationellt etiskt agerande

Positivt var det även att höra Carl Bildt går till offensiv, till stöd för grupperna som kämpar för demokrati i Syrien i Sveriges Radio.

Med detta agerande distanserar han sig från det tidigare beteendet att sikta mot stabilitet före folkresning mot diktaturer som angriper sin befolkning – bra jobbat säger jag!

Kvällsmangling

Klockan 1900 var det möte igen – kommunfullmäktige. Två tunga punkter hanterades, där även socialnämndens verksamhet var i fokus; delårsbokslut och buget 2012. Percy Hallquist ifrågasatte hur man skall spara utan att försämra kvaliteten. Det kändes tryggt att ha hört socialchefen redogöra tidigare nämnda optimeringar. Det är klart att besparingarna kommer att innebära förändringar – kanske kommer brukare att drabbas, men jag tror att med en bättre struktur och flöde av individer i verksamheterna kommer, i det stora flertalet fall, kvaliteten stärkas.

Percy klagade även på Vallgården och jag förstår inte kritiken. Aldrig har vi haft så tydliga kvalitetskrav som vi har hos utförarna på Vallgården. Kontrollprogrammet är omfattande och en integrerad del i processen. Det vore hjälpsamt om kritiken kunde preciseras så man kan kommentera/bemöta faktiska sakförhållanden, i stället hänvisade Percy till för lite mat. Är det så att personalen på Vallgården skickar sina lex Sarah anmälningar till Percy och inte till socialnämnden, ety jag har inte sett några.

Med den plan som presenterade så känns det rimligt att vänta med fastställande av socialnämndens ram till hösten. Trots det känner jag, att vara i så stark osynch mellan karta och verklighet, inte är bra i det dagliga arbetet. Den pågående budget-chockbehandlingen känns inte som en sund långsiktig metodologi. En plan för processen att jobba med underskottet samtidigt som man har en realistisk budget borde tas fram.

Under vilka värderingar verkar svensk utrikespolitik?

lördag, mars 19th, 2011

I mitten av mars 2011 sätts värderingarna hos den svenska regeringen på prov i och med krisen i Libyen och den resulterande FN resolutionen om en flygförbudszon med möjligheter att stoppa våld mot civila. Under en serie av uttalande från den svenska utrikesministern har det varit svårt att tyda vad den svenska linjen är. Tveeggade uttalande i en tid när tydlighet och ledarskap behövs.

I artikel i DN hävdar Carl Bildt

– De skarpa militära åtgärderna utförs av enstaka länder och Nato och där är vi av olika skäl inte med, säger Bildt.

Carl Bildt och den svenska regeringen väntar på förfråganden från de som leder operationen, i stället för att erbjuda sina insatser och resurser.

Att hävda vårt icke-medlemskap i NATO som anledning till att Sverige inte ser någon möjlighet att delta är absurd, när det bara för några dagar sedan pågick övingar mellan NATO och Svenska flygvapnet inom ramen för PFP (partnership for peace). Att svensk militär är redo att delta bekräftas av försvarsmakten som här ser möjlighet att ställa utrustning och personal till förfogande för de operationer som ses behövas i Libyen. I den utrikespolitiska debatten i februari 2010 säger utrikesministern

Att Sverige varit pådrivande för att stärka Europeiska unionens gemensamma utrikes- och försvarspolitik har bidragit till att unionen i dag har en unik förmåga till såväl civil som militär krishantering. Vi har medverkat i samtliga unionens krishanteringsmissioner och det är regeringens målsättning att fortsätta att driva på utvecklingen av Europeiska unionens fredsinstrument, liksom att vidare utveckla samarbete med Förenta nationerna och Nato inom bland annat krishanteringsområdet.

Frågan är varför vi är delaktiga i PFP om när det kommer till kritan är politiskt omöjligt för Sverige att delta. Det hela verkar vara en gigantisk skimär.

Men det har varit en lång resa för vår utrikesminister av passivt agerande. Man kan leda hästen till vattnet men man kan inte tvinga den att dricka – Sverige kommer inte med dagens typ av ledarskap börja agera proaktivt, läs bara UDs kommunikation i ämnet.

Det utrikespolitiska avsnittet i regeringsförklaringen börjar med följande stycke:

Sverige ska vara en stark röst för fred, frihet och försoning i Europa och världen. Vi ska vara en tydlig kraft för en gemensam europeisk utrikespolitik som värnar och utvecklar demokrati, folkrätt och mänskliga fri- och rättigheter.

Hur har Sverige med politisk retorik och faktiskt handlig levt upp till de stora orden i regeringsförklaringen som presenterades för mindre än ett halvår sedan? Hur kommer vi i Sverige kunna bli en central del i det Europeiska samarbetet när vi konstant befinner och i baksätet, eller nästan motvilligt ligger i bakluckan, på den europeiska bilen som sakta, ibland inte alls, tar sig fram i världen?

I den ovan refererade  utrikespolitiska debatten talar utrikesministern om Europas ansvar:

Den Europeiska unionen har ett särskilt intresse och ansvar för utvecklingen i våra grannländer i öst såväl som i syd. Europas fredspolitik i närområdet stärker stabiliteten på vår kontinent och vår trovärdighet på den globala arenan.

Jag bara undrar hur utrikesministerns agerande stärker vår trovärdighet i de vaga uttalandena som konstant levereras. Det råder ingen tvekan om att utrikesministern är medveten om effekten av tydlighet då han i samma tal avslutar med:

Det är bara genom engagemang, tydliga visioner och vilja till konkret handling som Sverige kan bidra till att stärka Europas inflytande i världen.

Detta för att inte nämna de olyckliga referenser till stabilitet som statsministern var tvungen att rycka in stötta utrikesministern. Visst går det att förklara utsagorna, men att hävda att det är bättre att smida demokrati när järnet är kallt och stabilt i stället när järnet är varmt och folken i diktaturernas våld reser sig, är bisarrt. Det är de situationerna där kristallklara uttalanden kan göra mest nytta. Man får sig en tankeställare huruvida vad man verkligen vill uppnå med de maktmedel man har till sitt förfogande.

Det är tydligt att allt bloggade, twittrande och agerande som kommentator i en mängd nyhetsmedia inte hjälper utrikesministern, som Sverige främsta språkrör i omvärlden, att få fram en tydlig utrikespolitik som baserar sig på de värderingar om demokrati och frihet som vi officiellt hävdar att vi håller högt.

Men uddlösheten i Svensk utrikespolitik och solidaritet har inte havererat i och med att den borgerliga regeringen, med Carl Bildt i spetsen, tog plats i Rosenbad. Redan under Ingvar Karlsson och Göran Perssons regimer blev den svenska höga svansföringen nedmonterad. Det absoluta övergivandet av något som kan kallas en egen svensk utrikespolitik med ambitioner skedde 2001 i och med attackerna i USA 9-11.

Det är förvisso mycket lättar att vara utrikesminister när man inte sitter i en regering, men Jan Eliasson påtalar verkligen att kejsaren är naken i Studio Ett i Sveriges Radio. I samma intervju diskvalificerar utrikesministern Sverige att bedriva utrikespolitik, i princip med samma argument som i ovan citerade DN artikel. Det är ett konsekvent agerande, inte en tillfällighet.

Svenska utrikespolitiska ambitioner har sannerligen reducerats sedan Olof Palmes tal julen 1972:

Där ryggas inte tillbaka inför supermakten USA, det fanns en genuin avsky mot händelserna och övergreppen mot de civila. Visserligen är det inte någon räddhågsenhet inför en perifer diktator som driver uddlösheten, utan, gissningsvis, ställa till det för några exportföretag eller någon gemensam, om än i praktiken obefintlig, Europeisk utrikespolitik.

Fotnot

Försvarsmaktens erbjudandekräver en kommentar dock: Det är reflexmässigt betingat av försvarsmakten att proaktivt erbjuda sina tjänster och därmed förhoppningsvis påverka de politiska besluten att deltaga i militära operationer. Det är ett återkommande mönster som senast visade sig (officiellt) när insatsen i Afghanistan, där försvarsmaken var drivande i att bli involverad striderna. Läs en beskrivande artikel i tidningen Fokus i ämnet eller lyssna till reportaget från Sveriges Radio.

Att vara driven av oppinionen är inte ledarskap

söndag, januari 23rd, 2011

Det är slående att ursprungsdokumentet i ambassadrapporten om mötet mellan firma Bildt-Billström och den Amerkanska ambassadören i Irak, att det som är problemet är inte Irakierna utan oppinionen.

Några citat:

The 26 percent not approved (nekade asylsökande) were the reason Iraqi immigration had become a Swedish domestic issue and that concluding a return agreement was critically important for the GOS.

Hur kan dessa rättsliga processer vara en domestic issue.

Bildt and Billstrom also mentioned several high profile honor killings as prompting more calls for stronger immigration policies from the Swedish public.

Det är tydlig (igen om rapporten är sann) att SD kan påverka beteendet.

I sammanfattningen av rapporten kan läsas:

His focus on immigration and the fact that he did not mention the European Union at all suggests that domestic political imperatives drove his mission.

En kommentar som är intressant eftersom Carl Bildt inte bara är hallänning utan även Europé.

Jag tolkar detta som att regeringen inte är intresserad av att visa ledarskapet i integrationsfrågan och att man försöker anpassa sig till den politiska verkligheten de råkar befinna sig i.  Detta är mycket svagt och jag är besviken.

Billström är SDs bästa språkrör

söndag, januari 23rd, 2011

Firma Bildt och Billström på äventyr i Irak är en ordentlig hjälp till Sverigedemokraterna. När det förmodade moraliska haveriet skall förklaras för den inhemska publiken havererar även kommunikationen. Punkt 1A i pudlandets konst missas; man försöker täcka över med idiotkommentarer och därmed lämnas fältet fritt för konspirationsteoretiker och bloggare.

Det hela sammanfattas rätt bra av Jimmy Åkesson själv på SVTs webb:

Vi hör ofta det i synnerhet i samtal med borgerliga politiker, och kanske framför allt moderater, att man mellan skål och vägg har en ganska kritisk syn på svensk invandringspolitik

Med en avsaknad av en ideologi och etik i frågan kommer man direkt ut i pragmatismens våtmarker; kommenterer som säkert kan verka alldeles lysande och formellt riktiga för stunden, men som i verkligheten strider mot rätt mycket av de värderingar man står för (eller åtminstone det parti man säger sig representera) kan komma allt för långt utanför hjärnbarken.

På lördagen hade man fattat situationen och kallat in några helglediga mediastrateger och man klämmer ur sig vad man borde sagt från början. Detta citat från SVTs Webb:

Jag har inte sagt något annat till den amerikanska ambassaden i Bagdad om svensk asylpolitik än vad jag har sagt offentligt i Sverige. Jag har däremot inga synpunkter på vad amerikansk ambassadpersonal skriver i sina rapporter

Vad som faktiskt sades i Irak kommer vi aldrig få reda på, men det är inte Billströms version som går till historien, eller som definerar uppfattningen av regeringens politik.