Posts Tagged ‘Kristdemokraterna’

KD: Tankar om förstatligande som en messiaskultur

fredag, september 27th, 2013

Kristdemokraternas partiledare lanserade idén att man skall förstatliga landstingen. Tidigare har folkpartiledaren umgåtts med tankarna att förstatliga den kommunala skolan.

Fast å andra sidan, håller båda partierna valfriheten högt att välja skola och att kunna välja vårdgivare. Varför är det så att en centralisering kommer lösa problemen? Inget av partierna kan visa på att att en centralisering faktisk kommer lösa några problem.

Jag tror på små dynamiska system, med förändringar i Kaizen ordning. Revolutioner med stora förändringar tror jag mycket lite på då det tar lång tid att svänga in ett system så att dess olika delar oscillerar i harmoni.

Kristdemokraterna och Folkpartiet lanserar dessa förslag trots att de är deras partiledare som är ansvariga för den politiska riktningen. Efter att ha styrt i sju år, hur kommer det sig att det nu är läge för en revolutionär omorganisation?

Landstingen och kommunerna är demokratiskt valda församlingar som man inte hyser tilltro till. Vad betyder det? Att dessa organisationer är för små för att uppfylla sina åtaganden? Vad är då inte de privata skolor och vårdgivare som är ännu mindre än kommunerna?

Men så kanske livet är runt fyra-procents strecket. Har man något existensberättigande när man jobbar med skuggorna på väggen? Hoppas de att verbala rörelsen skall ge en appellerande bild för väljarkåren. I bästa fall är resultatet förvånade, men troligtvis mer förvirrade.

Jihad-Stefan har en skrämmande syn på medarbetare

fredag, mars 12th, 2010

Stefan Attefall är gruppledare för Kristdemokraterna i riksdagen. Under Ekots intervju med honom 2010-03-12 12:30 kristiserar han Anneli Enochson (en annan kristdemokrat). Anneli hade en annan uppfattning än den officiella partilinjen vad gäller omröstningen huruvida folkmordet på armenierna skall klassas av Sverige som ett folkmord. Attefall säger “[Anneli är]låst av sin egen position att argumentationen som vi andra hade, inte… nådde fram, om man säger så.”  Hur kan en professionell politiker ha så starka åsikter att han med maktspråk officiellt undergräver en kvinnlig medarbetare?

Mer ledtrådar till svaret kan man hitta i en motion som han (tillsammans med andra kristdemokrater) angående förslaget på samlevnadsbalken. ”nya lagen inte anser vara den bästa lösningen på hur staten ska reglera samlevnaden mellan vuxna par” Hela meningen är ett slag i ansiktet på hur fria människor vill leva, oavsett läggning. Jag vill inte att staten skall reglera min samlevnad med andra vuxna människor. Fria människor med lika rättigheter behöver inte Kristdemokratiskt moraliserande.

Det råder ingen brist på trångsynta kristdemokratiska kommenterer vad gäller vuxna människors rätt att forma sitt liv som de önskar. Läsaren behöver bara göra några snabba sökningar på Google och bli häpen över hur Kristdemokraterna försöker påföra sin moral på samhället.

Vi kan dra paralellen till begreppet islamism där man med alla medel missionerar för att påföra islam (eller dess subkulturer) på andra icke ”övertygade”. Kristdemokraterna håller på med samma sak! På grund av att vi har moraliserande kristna nära runt knutarna och att personer som ser ut som gemene svensk, känner vi inte samma aversion, trots att vi borde.  Kan vi kalla honom Jihad-Stefan?

Pingat till intressant.se