Posts Tagged ‘Toppstyrning’

Hög igenkänningsfaktor av ett dysfunktionellt parti

söndag, mars 22nd, 2015

Under veckorna jobbar jag till och från i Jönköping. Den senaste veckan har tidningen Jönköpingsposten skrivit om problemen inom Moderaterna i Jönköping. Grupperingar, förtroendeomröstningar, uteslutningar och avhopp.

Kort kan man beskriva det nu aktuella skeendet med att moderaten Marie Lundberg hade skrivit ett brev till gruppresidiet om hur hon uppfattade ett resonemang. Då utsattes hon för en förtroende omröstning på grund av dessa åsikter. Moderateratledningen i Jönköping konstaterar trots repressiviteten att man har högt i tak.

I fredags så skrev Skånskan om att jag anser att det är dåligt för ett borgerligt parti att krypa långt under täcket  i en regnbågsallians dominerad av Socialdemokraterna. Genast var centerordföranden i Hörby ute och kommenterade i stil med att “foga dig eller stick”.

Alla normalt funtade människor hade med största sannolikhet kommenterat de skilda åsikterna med att “det är normalt med olika åsikter och uppfattningar i ett parti” – kanske med det klyschartade tillägget att “det är högt i tak i vårt parti”.

Riktiga politiker är per definition åsiktsstinna varelser. Om det inte finns plats i partiet för dessa individer, då har vi partier utan politiker. Partier utan politiker är partier utan politik.

Eftersom partierna är ryggraden i vår demokrati så blir vår demokrati administrerad i samma hjulspår i stället för att vara driven av en vision om ett bättre samhälle. Dessa personer drivs inte av en övertygelse utan av just det faktum att de är maktinnehavare. Demokratin har då övergått till att vara en oligarki eller i vardaglig mun – ett maffiastyre.

m

M som i Motsättningar

Jag har haft den otroliga förmånen att studera detta fenomen från första parkett där vi hade en oligark till kommunalråd i Hörby. Kulturen i den moderata fullmäktigegruppen har dock inte förändrats genom oligarkens frånfälle. Nya personer iträder sig oligarkens mantel och fortsätter värvet att jaga politiken på dörren.

Utifrån det jag läser om vad som händer i Jönköping ställer jag mig frågan “Är det en slump att det händer i ytterligare en moderat fullmäktige grupp?” Precis samma process som pågår i Jönköping har pågått, och pågår troligtvis fortfarande, hos Moderaterna i Hörby.

Vad betyder det att det näst största partiet inte kan föra en normal diskussion utan att det deterministiskt leder till kraftiga personmotsättningar? Är det så att moderaterna över hela linjen lider av en intellektuell utplåning när rädslor för uteslutning hämmar den interna idédebatten?

Anna Kindberg Batra har nog större uppförsbacke att bestiga för att förnya partiet efter att de fyras gäng (Schlingmann, Borg, Reinfeldt och Littorin) lämnat åt partiet att forma sitt eget öde.

Vem vet, Moderaterna kanske inte har en inbyggd dynamik med högt i tak för att partiet skall kunna förnya sig av egen kraft. Partiet kanske kräver en stark ledare som med tillräckligt stor auktoritet sätter småpåvarna på plats, upphäver ingrodd nepotism och förnyar partiets politik genom chock. Eller är det så att partierna tröttnar på oligarkerna och revolutionerar sig själva genom att skicka dem på dörren?

m-oppinionTopparna historisk är starka ledare Adelsohn, Bildt och senast Reifeldt-1 som skjutsar upp opinionen. Låt mig förutspå att Kindberg Batra kommer harva runt 17% de närmaste åren då ledarskapet och den politiska revolutionen och förnyelsen lyser med sin frånvaro.

På tal om ledarskap så är det talande hur det moderata kommunalrådet beter sig. Läs artikeln i Jönköpingsposten och fundera på attityden när Carin Berggren förhåller sig till sina partikamrater:

Flera personer som Jönköpings-Posten pratat med vittnar om hårda tag mot alla oliktänkande inom partiet men Carin Berggren menar att bilden är helt felaktig.

– Jag är förvånad. Jag förstår inte vad du har fått det ifrån, det här är inget jag känner till, säger hon.

Vad säger du om uppgifter om att det förekommit hot?

– Nej, lägg ner, det låter inte klokt.

– Tänk vad härligt att vi tar in nya människor. Det är inget som säger att bara för att man sitter i en nämnd ska man inte flytta på sig, det handlar om ett uppdrag man har, säger Carin Berggren.

Carin Berggren säger att när det gäller kommunstyrelsen är det hon själv som valt vilka hon ska ha omkring sig.

Ja, vad kan man säga om det? Det är ingen ledare de har som Moderat kommunalråd i Jönköping… heller.

Hur kan det som är fel i Skurup vara rätt och effektivt i Hörby?

söndag, juli 20th, 2014

I Skurups kommun pågår en diskussion om huruvuda man skall ha kvar det kommunala fastighetsbolaget SKAB. Den moderata politikern och kommunstyrelsens ordförande Niklas Sjöberg håller inte med om den Socialdemokratiska kritiken.

fel_ks_o_ordf_satidigt

Skd 2014-07-17

Det moderata kommunalrådet i Skurup konstaterar även på en fråga i Skånskan 2014-07-17 att det inte är lämpligt att vara kommunstyrelseordförande och ordförande i kommunalt bolag samtidigt. Niklas Sjöberg konstaterar med emfas att det är olämpligt att sitta på två stolar vilket innebär jävssituationer.

Här i Hörby har vi två bolag med konstellationen att kommunstyrelsen ordförande är ordförande i båda bolagen. Som skäl för det angavs att det är en effektiv styrning. Jag har dock samma uppfattning som kommunalrådet i Skurup om att det innebär jävsproblem. 2012 skrev jag en motion om problemet.

Jag motionerade om att vi borde sluta upp med toppstyrningen och föra in i kommunens författning att samma person inte kan sitta som kommunstyrelses ordförande OCH vara ordförande i de kommunala bolagen samtidigt. Det var viktigt att formulera det skriftligt eftersom den skadliga praxisen nu har satt sig i Hörby.

Naturligtvis så kom Lars Ahlkvist och hans kumpaner fram till att det var juridiskt omöjligt att formulera detta och väldigt ineffektivt att ha olika personer på posterna. Vad som är jäv i Skurup är effektivt i Hörby.

Motionen kom efter skandalhösten när tavelaffären blossade upp. Där framkom det hur Lars Ahlkvist hade beställt konst från sin kompis utan upphandling. Det gjorde han inom ramen för det kommunala fastighetsbolagets HIFAB och med finansieringen kommandes från kommunstyrelsens kassa för oförutsedda utgifter. Så himla effektivt i Hörby – troligtvis jäv i Skurup.

Det förslag som var moraliskt riktigt att rösta “Ja” till visade sig vara enkel biljett ur Moderaterna i Hörby. Alla Moderater som röstade för förslaget att formellt skilja posterna åt har blivit utkastade ur partiet. Just den voteringen har, i alla fallen jag känner till, anförts som orsak av Eva Lindholm(M) till kandidaterna för att man inte har varit lämplig som kandidat på Moderatlistan inför 2014.

Med ett och samma argument har de personer i besittning av en etisk förmåga sållats bort från Moderatlistan i Hörby. Det som är ett “Absolut inte!” hos andra Moderater i Skåne är “Effektivt” hos Moderaterna i Hörby. Effektivt både vad gäller toppstyrning av kommunen samt att bli av med etiska principer i de interna diskussionerna.

Efter konstaterandet att Moderaterna i Hörby inte är vanlig moderater kan vi även konstatera att den vanlige moderaten i Skurup har rätt:

“Kommunstyrelsens ordförande skall hålla ihop ekonomi. Ordföranden i SKAB [fastighetsbolaget] skall ha fastigheterna som prio ett.”

Här i Hörby så lyckas kommunstyrelsens ordförande inte hålla ihop ekonomin med miljonförluster. Ordföranden i fastighetsbolaget å sin sida har konstinköp som prio ett.

Dags för förändring månntro? Val 2014…

“Systemkollapsen i kommunerna”

söndag, september 1st, 2013


Dagens Samhälle är en alldeles utmärkt tidning. Nu börjar jag komma ifatt i tidningshögen som ackumulerats under sommaren i en hög på skrivbordet. I nummer 27 från den 15. augusti finns ett reportage med den förre riksrevisorn Inga-Britt Ahlenius som kommenterar tillståndet i kommunerna.

Inga-britt-ahlenius

Inga-Britt Ahlenius (Foto av Ulf Larsen från Wikimedia)

Ahlenius kommenterar det faktum att politikerkåren skall kontrollera, och göra revision, på sig själva. Hon säger

– Det ger grunden för en kultur med kommunalråden som kungar i sina egna små riken, där de styr och ställer efter eget huvud.

Som exempel tar Ahlenius upp Göterborgsandan som hon säger vara en “informell gubbstruktur” och att Göran Johansson (f.d. KS ordförande i Göteborg)

… ledde kommunen på ett maktfullkomligt sätt. Tjänstemännen, och andra politiker vek ner sig. Sådant går inte att komma till rätta med utan en tydligt lagreglerande korsett på det politiska agerandet.

Själv ser jag ett lutande plan där vi i kommunen har beslutande arbetsutskott som rundar nämnderna i vissa ärenden med hänvisning till delegationen. Toppstyrningen ger en alltför informell hantering av ärenden av politisk viktig styrning av förvaltningarna.

Som exempel kan man ta kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll från 2013-08-21, där förvaltningen i §208 får i uppdrag att genomföra icke definierade instruktioner från diskussioner från KSAU-mötet:

Arbetsutskottet beslutar att uppdra ät samhällsbyggnadsförvaltningen att göra förändringar í enlighet med dagens diskussion,  arbetsutskottets sammanträde 2013-09-11, med ett eventuellt extra sammanträde, vid behov,  2013-09-18. Inriktningen är att beslut av Översiktsplan 2013 tas 2013-09-25.

Tydligt detaljstyrs förvaltningen av KSAU direkt utan att dokumentera vad förändringarna eller direktiven egentligen består av. Hur kan en revision konstatera om detta är god förvaltning och styrning av organisationen utan denna transparens?

Har KSAU delegation på att fatta dessa inriktningsbeslut och hur politiskt förankrat är detta? Det handlar om demokratins nödvändighet av transparens som jag menar avsiktligt, eller av slentrian, är satt på undantag i Hörby i toppstyrningens namn.

Hur mycket har innehållet i översiktsplanen öppet diskuterats politiskt och i medborgardialoger? Med frånvaron av informationen har revisionen inte en möjlighet att avgöra om KSAU överskridit sin delegation i direktstyrningen av förvaltningen.

Vi kan anlägga ett annat perspektiv på revisionen och dess problem: Jag får kritik för att jag ifrågasätter den uteblivna upphandlingen av Hörby-tavlan. Konkurrensverket har uttalat att man på grund av prioriteringar inte har resurser att utreda förfarandet.

Då kanske man kan tycka att det vore lämpligt att kommunrevisionen tog sig an frågan om upphandlingen av tavlan. Detta för att i möjligaste mån utreda om det begicks några oegentligheter i samband med tilldelningen av uppdraget på slottsfesterna.

Men i en situation när hela politikerkåren lyckats göras ansvarig för en enskild persons agerande är det inte sannolikt att några problem skulle hittas av kommunrevisionen som är politiskt tillsatt. Jag kan inte göra annat än att hålla med Inga-Britt Ahlenius om att det behövs en extern oberoende revision av kommunerna.

Detta gäller speciellt i en kommun med Hörbys storlek där alla känner alla och extra viktigt är det när kommunen är mer toppstyrd med en regerande fyrklöver i toppen. Lojaliteterna bildar en våt filt över de oberoende granskande ögonen – en våt filt som sträcker sig långt över partigränserna och relationen regering-opposition.

Hur komfortabel är en kommunrevision att förutsättningslöst “sätta dit” sina egna partikamrater? Svaret är givet, även om jag hyser den största respekt för våra kommunrevisorer här i Hörby. I frånvaro av regleringar från staten måste vi själva politisk jobba med att priset för toppstyrningen blir så högt att makten avhåller sig från att nyttja den. Tyvärr är vi långt därifrån just nu.

Läs artikeln på Dagens Samhälle (tyvärr måste du vara prenumerant).