Here we go again

Av | 2015-06-20

På junis fullmäktigemöte i Hörby kommer det klassiska ärendet upp om ramförstärkning av Socialnämndens budget. Nämnden själv begär 12,5 miljoner kronor. Just nu ligger man back med en helårsprognos på 19,5 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen föreslår på sitt möte 2015-06-08 att socialnämnden skall få 2.2 miljoner ”för omstruktureringar”. Gissar att hela denna summa kommer att gå åt till att täcka det stora hål som Susanne Meijer lyckades gräva i nämndens budget genom att kicka socialchefen.

Till nämndens faktiska underskott, som var känt innan avskedandet, kommer inte en enda krona. Vi drar oss alla till minnes juni-mötet 2014 med fullmäktige. Mot praxis beslutade fullmäktige att underskottet inte skall tas mot resultatet. I år är det bara 2.2 miljoner kronor som får tas mot resultatet. Resten då?

Nu har halva året gått och om nämnden skall hämta upp detta så krävs det besparingar på andra halvåret på 40 miljoner. Eller skall man vara realistisk så kommer inga beslut att effektueras innan Q4 så sparbeloppet är nog närmare 80 miljoner.

Nä, det förefaller osannolikt att något i den riktningen kommer hända. Så fattar inte fullmäktige beslut om att underskottet tas mot resultatet så kommer nämnden inte att få ansvarsfrihet. Detta givet att revisionen har modet nog att fälla en nämnd som fortfarande existerar.

Fast å andra sidan kan inte fullmäktige fatta ett beslut att täcka upp de 19,5 miljonerna eftersom det prognostiserade resultatet för hela kommunen redan är nere på minus 10,5 miljoner. Faktum är att fullmäktige kan inte lägga en underbalanserad budget utan ”synnerliga skäl”. De nu aktuella problemen inom socialnämnden torde näppeligen vara synnerliga.

Utifrån det resonemanget verkar det då konstigt att om man har minus 10,5 miljoner i prognos, hur kan man då ens allokera 2.2 av dessa miljoner som inte finns som kommunstyrelsen föreslår att man skall göra. Detta, mina kära läsare, är den högre skolan inom kommunal ekonomi. Om man nu tänker sig prova det i alla fall så kan säkert Jan-Erik Persson, som kickat igång sitt Medborgarparti igen, få det beslutet laglighetsprövat.

Styr eller avgå säger Axel Danielsson. Har nämndens ledamöter tagit kursen?

Jag kan bara, återigen, konstatera att Socialnämnden inte har förutsättningarna att driva den verksamhet som fullmäktige gett nämnden i uppdrag att utföra. Nämndens ledamöter borde inse detta och avgå innan de blir fällda av revisionen.

katapult

Katapultstolen i Hörby är ledig – intresserad?

Jag leker med tanken att även nuvarande nämnd skulle bli fälld. Då finns det inget som säger att det skulle få några som helst konsekvenser med tanke på vad som hände förra gången ansvarsfrihet nekades.

Vad man dock snarast måste tillse är att rekrytera en Socialchef så att man har någon tjänsteman att sparka. Låt mig göra en förutsägelse – den rekryteringen kommer ta tid om Susanne Meijer tänker besätta posten med någon annan än en målvakt.

Ett svar på ”Here we go again

  1. Peter Andersson

    Det här kommer att fortsätta så länge man underbudgeterar, kan vi inte få ett slut på det så att nämnden kan utföra sina uppdrag utan att kastas in i ständiga avgångar och systemskiften

    Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.