Kan en kamikazenämnd kraschas fler än en gång?

Revisionen gjorde en korrekt bedömning – resten är historia… och politik. Men låt mig visa skillnaden mellan 2013 och 2014… och förutsägelsen för 2015.

I samband med fullmäktiges behandling av delårsprognos II i november 2013 kommer Socialnämndens regelmässiga skrivelse upp om att man behöver mer pengar. Så här såg beslutet ut:

kf_om_sn2013Det centrala är ”prognostiserat underskott kan mötas genom årets resultat”. Om man rullar vidare fullmäktigebandet till motsvarande beslut för 2014 så ser det ut så här:

kf_om_sn2014

I beslutsmotiveringen finns följande skrivning:

ks_om_sn_2014

livingstone

Budget-taliban

Socialnämnden återkom till kommunfullmäktige i november med en begäran om medel. Efter tre månaders beredning i kommunstyrelsen kom kommunstyrelsen fram till att samma förutsättningar fanns som i juni.

Nu sitter vi med årsbokslutet och konstaterar att kommunen gick med en blygsam vinst på 3,7 miljoner trots socialnämndens underskott. Så sent som i november 2014 hade kommunens ekonomikontor uppenbarligen ingen aning om det eftersom samma förutsättningar förelåg som i juni – Verkar det rimligt?

Antingen så visste man inte och det betyder att vårt ekonomikontor inte har koll på pengarna eller så beslutades det politiskt att inte kommunicera det prognostiserade resultatet till kommunfullmäktige inför beslutet om socialnämndens tilläggsäskande.

Båda scenarierna pekar tungt ut det gamla kommunalrådet Lars Ahlkvist som ansvarig för tingens tillstånd.

Vad som talar för att ekonomikontoret har brister är de många exemplen med dålig förmåga till rättvisande prognoser. Som exempel kan man ta ekonomikontorets prognoser under 2013; Augusti 2013 var prognosen -10Mkr. Så sent som i december var prognosen -17Mkr. När bokslutet kom var underskottet -30Mkr! Snacka om undermålig förmåga till ekonomisk kontroll.

Det andra scenariot handlar om det politiska motivet till att hänga socialnämnden. Ingen mer än kommunalrådet hade ett större motiv till att slutgiltigt krossa den nämnd som hindrat honom i hans totala hegemoni i kommunen. Nämnden hade vägrat att bli toppstyrd av kommunalrådet och dennes proxy i form av väninnan Cimmerbeck.

DSC_0064

F.d. revisor Håkan Hansson

Troligtvis är det så att den dåliga ekonomiska kontrollen har varit verktyget som kommunalrådet behövde för att genomföra sin plan. Tyvärr har inte revisionen lyckats knäcka detta mysterium men tankarna har säkert funnits där.

På gårdagens fullmäktigemöte gick före detta ordförande i kommunrevisionen upp i talarstolen och sa att man ”offrat Socialnämnden för att få andra nämnder i balans”.

Håkan Hansson kallade Socialnämnden för en ”Kamikazenämnd”. På det beryktade juni-mötet i fullmäktige 2014 yrkade jag på att budgetberedningen för 2015 skulle ta hänsyn till Socialnämndens underbudgetering.

I protokollet för mötet står det följande:

kf_om_budgetberedning

Som jag beskrev i min bloggning efter mötet så blev det kalla handen från resten av fullmäktige att blanda in verkligheten och de besparingsförslag i budgetberedningen… and here we go again. Nu är vi i 2015 med en underfinansierad budget, vilket alla talare på fullmäktigemötet konstaterade. Dessutom har vi inga marginaler i den kommunglobala budgeten.

Så om samma principer gäller som förra året så kommer även innevarande nämnd bli fälld eftersom om man gör något kommer kommunens totala budget bli underfinansierad. Var det någon som pratade om Kamikazenämnd? Nytt kommunalråd, nya principer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.