De dubbla rollerna

Det har varit mycket snack men lite verkstad för att komma till rätt med de strukturer som är så negativa för kommunen, när ett fåtal individer sitter på många av de centrala posterna. Jag tyckte att det nu var hög tid att ta tag i detta. En förvånansvärt positiv respons har jag erhållit under resans gång.

Vi kan inte vänta längre. Varför? Det tidsmässiga avståndet till valet minskar och därmed också viljan att reformera det politiska systemet. Ju närmare valet, desto mer påtagligare blir positioneringen inför, och medvetenheten om valet. Den oundvikliga omstuvningen efter valdagen är alltid en politikers stora orosmoln, så nu är rätt tid att agera.

Det är en gammal visdom att fyra ögon ser mer än två, så även inom politiken i Hörby. Att dela upp förtroendeuppdragen på fler individer kommer med nödvändighet innebära att fler kommer att vara delaktiga i processen. Fler kommer kunna ifrågasätta densamma och fler kommer granska de beslut som tas inom ramen för processen.

Jag tror även att det är ett självändamål att fler individer är med i det politiska livet. Detta gör att kontaktytan mellan politiker och invånare görs större och därmed möjligheten till att ytterligare känna av marken. Detta ställer dock krav på de politiska partierna att rekrytera aktiva medlemmar för att besätta posterna, men även det är något positivt och måste ske för att ge legitimitet åt det politiska systemet.

Jag är naturligtvis självkritisk mot mitt egna resultat vad gäller till exempel tavlan – informationen hade gjorts tillgänglig till KS ledamöterna (med ersättare), men trots det hade jag inte uppmärksammat vad som var i görningen. Dock kvarstår faktum; om kommunstyrelsen hade kunnat agera mer autonomt i förhållande till HIFABs styrelse, tror jag att besluten i kommunstyrelsen sett annorlunda ut. Nu var kommunstyrelsen mer eller mindre mentalt kidnappade av att det var de ledande företrädarna i kommunstyrelsen själv, som suttit och fattat besluten om att skippa upphandlingen och att en vän till en av ledamötena HIFABS styrelse valdes att utföra jobbet.

Det åvilar speciellt de ledande ledamöterna för en nämnd att visa det granskande ledarskapet. Har vi inte detta kan vi inte heller förvänta oss perifera ledamöter eller ersättare stiger fram och driver det arbetet. Systemet måste kunna hantera psykologin i nämndsarbetet.

Visst är det så som kommunalrådet kommenterar i Skånskan om kommunallagen, men det betyder inte att vi kan ha principer i kommunen som förbättrar exekveringen av arbetet. Kan man i Kristianstad och i Höör, då borde vi klara av det i Hörby. Det är inte så att man alltid måste hålla sig till att uppfylla minsta gemensamma nämnare, utan det kan faktiskt vara så att man kan sikta mot stjärnorna och därmed förbättra världen en aning. ”If there is a will, there is a way” som det heter.

I fullmäktigeberedningen demokrati och vision, som även täcker kvalitetsfrågor, har vi diskuterar det fortlöpande kvalitetsarbetet i kommunen. Tyvärr har vi kunnat konstaterat att på kommunövergripande nivå har vi inte kunnat detektera någon sådan process. Att föra in best practices kontinuerligt för att ligga till grund för kommande aktiviteter är grundläggande i varje vital och förändringsinriktad organisation. Detta borde gälla för Hörby också – det är våra kommunmedborgare värda.

Så det är med stor glädje jag skickade in motionen igår, och jag hoppas att den behandlas välvilligt i enlighet med dess intentioner.

Läs motionen i sin helhet på denna länk.

2 svar på ”De dubbla rollerna

 1. björne

  Bra förslag du lägger! Hoppas att det finns tillräckligt många för att det skall få gehör.
  Kom även ihåg att driva ett aktiebolag där en del styrelseledamöter i första hand anser sig representera sitt parti,och inte aktiebolagets bästa betyder att man inte förstått sitt uppdrag. Båda Hörbys fastighetsbolag är inga politiska nämnder utan sorterar under den strikta aktiebolagslagen.Det affärsmässiga har ofta fåttt stryka på foten för partipolitiska utspel.
  Att investera i konst kan ju knappast stå högt på ett indstribolags mållista!

  Svara
 2. Lars Eriksson

  Hörby kommun är delägare (minoritetsägare) i Lunds Energikoncernen och där funkar det så att undertecknad sitter i styrelsen och har fokus på bolaget. Sen representeras ägaren Hörby kommun av Lars Ahlkvist och Arne Bertilsson.

  Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.