Ett icke-beslut angående Soc-budgeten

I bugetbeslutet i november förra året tillfredsställdes varken Barn och utbildningsnämnden eller Socialnämndens behov av medelstilldelning. Beslutet blev att man skulle återkomma under april månad med ett förslag.

I grund och botten handlade det om att skattepengarna 2013 inte kommer att räcka till för behovet och om man skulle tillgodose behovet skulle det innebära en skattehöjning för att uppfylla balanskravet.

Helt plötsligt är vi framme i april och då är det dags att försöka hitta en lösning på den Gordiska knuten vad gäller Socialnämndens budget i den kommunövergripande budgeten – den radikala lösningen var att inte tilldela mer pengar till Socialnämnden.

Argumentet vad gäller BUN var att man såg behovet av medelstilldelning, något som man uppenbarligen inte gjorde för Socialnämndens behov. Jag vill mena att vi i kommunstyrelsen inte följde intentionerna i fullmäktigebeslutet från november. Jag lämnade följande protokollsanteckning till protokollet:

Kommunfullmäktige gav kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma med budgetallokeringar i april baserat på tydligare prognoser i början på 2013. Detta har gjorts för barn och utbildningsnämnden och det är positivt. Kommunstyrelsens beslut underlåter dock att hantera det prognostiserade underskottet i Socialnämnden och bortser därmed ifrån fullmäktiges beslut om att återkomma med allokeringen efter behov.

Socialnämnden har en fantastisk potential till effektiviseringar – Hörby kommun har inga anledningar till att vår social sektor skall vara mindre effektiv än jämförbara kommuner. Denna förändring tar dock tid att genomföra och det är orealistiskt att tro att man under innevarande år skall kunna adressera det prognostiserade underskottet på ca -18Mkr. Det är min övertygelse att vi, med vår positiva utveckling av kontrollen och styrningen, tillsammans med personalens djupa engagemang i förändringsarbetet, kommer kunna minska underskottet redan i år.

Dock behöver vi på en kommunövergripande formellt hantera ett prognostiserat underskott (måhända inte -18Mkr) på det sätt som fullmäktige beslutade i budgetbeslutet 2012.

Så jag vet inte om Alexanderhugget mot socialnämndens budget spelar roll. Vi vet alla att det är ett önsketänkande med ett nollresultat för Socialnämnden 2013 som inte är förankrat i verkligheten.

Själv röstade jag för förslaget till beslut, men är ändå tveksam till om detta är rätt väg fram. Jag vill mena att vi måste skriftligt dokumentera vad det är som händer och hur vi resonerar om budgetunderskottet i Soc; detta gäller både kommunfullmäktige, kommunstyrelsen (tillsammans med budgetberedningen) samt socialnämnden.

Jag förstår inte de löften om att revisionen är informerad om vad som händer och att de accepterar hanteringen. Var sker denna information och hur ser informationen ut som delges revisionen?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.