Fastighetsmagnat begär granskning av Hörbybostäder

Igår efter kommunstyrelsen så pratade jag med Björn Åvik som sitter som ersättare för SPI i kommunstyrelsen. Björn hade initierat ärende om att det finns anledning att undersöka sårbarheten hos Hörbybostäder och dess låneskuld.

Björn skriver i skrivelse att det är en väldigt stor risk att ha skulder på 130 miljoner men en vinst när räntan är låg på 1,8 miljoner. Och nog kan man väl hålla med om det. Denna granskning är lika intressant som granskningen av tekniska nämnden som Lars Ahlkvist själv initierade.

Kanske är det så att denna granskning är ännu mer intressesant. Denna gång är det självaste Lars Ahlkvist som skall granskas. Vi som är intresserad av demokrati och transparens i kommunen vet att det är dubbelkommandot i egen hög person som skall granska sig själv. Hur kan det sluta…?

Nåja, kanske alla vi andra kan lära oss något av hur man rullar runt detta ärende så att vi känner igen det bättre nästa gång vi ser det.

3 svar på ”Fastighetsmagnat begär granskning av Hörbybostäder

 1. Lars Ahlkvist

  Från kommunstyrelsens möte 2013-04-11, då bolagens verksamheter fick sin årliga granskning. (Perelis Jansson tjänstgjorde som ledamot vid tillfället):

  ”Diskussioner med de kommunala bolagen om bl.a. ägardirektiv och kommunstyrelsens uppsiktsplikt
  Kommunstyrelsens beslut
  Kommunstyrelsen ställer sig bakom angivna resultatnivåer samt övrig inriktning.
  Kommunstyrelsen bedömer att verksamheten i Hörbybostäder AB och Hörby kommuns Industrifastighetsbolag har varit förenlig med det kommunala ändamålet samt att bolagens verksamhet utförts inom ramen för den kommunala befogenheten.
  Kommunstyrelsen beslutar vidare att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att se över borgensavgifterna.
  I övrigt godkänns informationen.
  Hörbybostäder
  VD Robert Odeberger informerar om följande:
   Föremål för verksamheten
   Bolagets ändamål
   Bolagets lägenhetsbestånd
   Årets resultat
  Hörby kommuns Industrifastighets AB
  VD Arne Bertilsson informerar om följande:
   Bolagets ändamål
   Uthyrningsobjekt
   Bolagets fastigheter
   Årets resultat
  I samband med utväderingen av den samordnade fastighetsförvaltningen kommer
  bolagens konstruktion att ses över.
  Beslutsunderlag
  Årsredovisning 2012 för Hörbybostäder AB.
  Årsredovisning 2012 för Hörby kommuns Industrifastighets AB.”

  Kommunstyrelsens sammanträde 2012-04-10, PerElis Jansson tjänstgjorde:

  ”Information aktuella frågor med förvaltningsfokus samt inriktningsdiskussion avseende de kommunala bolagen
  Kommunstyrelsens beslut
  Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom angivna budgetnivåer samt övrig inriktning.
  Ärendebeskrivning
  Hörby kommuns Industrifastighets AB
  Vd Arne Bertilsson informerar om följande:
   Bolagets ändamål
   Uthyrningsobjekt
   Avtal med tekniska nämnden om administration, drift och underhåll
   Bolagets fastigheter
   Redovisning av budgetnivå
   Inriktningsfrågor 2011
  Hörbybostäder AB
  Vd Robert Odeberger informerar om följande:
   Allmänt om verksamheten
   Ekonomi
   Inriktningsfrågor 2011”

  Kommunstyrelsens sammanträde 2011-04-11, Björn Åvik tjänstgjorde som ledamot:

  ”Information om aktuella frågor med förvaltningsfokus samt inriktningsdiskussion avseende de kommunala bolagen
  Ärendebeskrivning
  Kommunstyrelsen beslöt den 14 april 2008 § 56 om en årlig diskussion med bolagsstyrelserna och kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslöt den 15 november 2010, § 145, att information om aktuella frågor med förvaltningsfokus ska hållas vid dagens sammanträde.
  Hörby industrifastighets AB
  Vd Arne Bertilsson informerar om följande:
  – Återkoppling till strategi- och inriktningsdiskussioner från kommunstyrelsen
  den 17 maj 2010 § 62: Bevakning om frågan om mark för fortsatt exploatering genom arbete via optioner.
  – Återkoppling till strategi- och inriktningsdiskussioner från kommunstyrelsen den 17 maj 2010 § 62: Marknadsföring tillsammans med kommunen.
  – Redovisning av budgetnivå från förra året.
  Hörbybostäder AB
  Vd Robert Odeberger informerar om följande:
  – Finansiellt mål: 1 miljon kr i vinst
  – Klimatneutralt byggande
  – Budget 2011
  – Målsättning att få alla lägenheter uthyrda och därefter ytterligare nyproduktion.
  Kommunstyrelsens beslut
  Kommunstyrelsen godkänner information om budgetnivåer för båda bolagen och beslutar att överlämna följande punkter till bolagen för fortsatta diskussioner i respektive bolagsstyrelser:
  Hörby industrifastighets AB
  – Fortsatt bevakning av frågan om mark för fortsatt exploatering
  – Fortsatt marknadsföring tillsammans med kommunen
  Hörbybostäder AB
  – Fortsatt marknadsföring tillsammans med kommunen
  – Fortsatt arbete framtagande av miljöanpassat/klimatneutralt boende
  – Hörbybostäder AB redovisar vid tillfälle för kommunstyrelsen om nybyggnationer.”

  Svara
 2. Debattvillig

  Som vanligt så kommer det snömos och ingen substans från herr Ahlkvist.

  Det märks så tydligt att herr Ahlkvist inte besitter någon kompetens alls rörande att driva företag. Vilket man borde ha som styrelseordförande.

  Aktieutdelning till dom andra aktieägarna i HIFAB? Något som sker? Då dom har rätt till det.

  Svara
 3. Pingback: Am I right or am I right? « perelis.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.