Att söndra och härska är en gammal lösning – Hörby behöver se framåt

Att problemen i Socialnämnden är omfattande är vida känt både inom och utom kommunen. Nämndens adminstration, organisering och ärendehantering fungerar dåligt. Detta är något som moderata ledamöter påpekat under hela våren. I stället för att styra upp verksamheten blir budbärarna problemet. I konflikter blir dock metoderna tydliga och därmed intressanta att analysera. Låt oss djupdyka och analysera en metod; att söndra och härska.

Konflikten i socialnämnden accentuerades  inom socialnämnden när beslutet om marklägenheterna på Källhaga skulle tas. Att den miljöpartistiska ordföranden var emot beslutet var tydligt när hon gick ut i tidningen efter mötet och definierade nämndens beslut som ”inte politiskt seriöst”,  naturligtvis med kommunalrådets goda minne. Socialdemokraternas stöd till uthyrningen var endast läpparnas bekännelse och under kraftigt inkännande av opinionens vindar. Det var tydligt då man hade sett de utspel och läst insändare från socialdemokraternas representant kort innan i ärendet blev en het potatis. Helt plötsligt hade socialdemokraterna ofrivilligt hamnat i samma båt som M, C, SPI och SD. Vad göra? Som jag ser det behövde Socialdemokraterna distansera sig från denna grupp. Deras intresse sammanfaller med kommunalrådets och socialnämndens ordförandes behov av att söndra ledamöter som kräver skärpning från ordförandens sida. 

Direkt tar den nya smutskastningskampanjen fart igen då det inte ingår i maktens plan att de moderata ledamötena i socialnämnden skall agera utan absolut kontroll ovanifrån. Dessa måste bort; moderaterna måste skiljas från flocken, först genom att skrämmas till lydnad, och när det inte går, skall de spolas ut från stallet. Vi ser här på nära håll försök till söndring när det pågår som bäst.

Samsynen mellan C – SPI – SD – M i nämnden, om att organisationen och beredningen måste styras upp, är otroligt stark. Detta är tydligen inte uppenbart för söndrarna. Det är tydligt att de fyra partiernas enighet hotar ordförandens ställning / auktoritet / respekt i socialnämnden. När detta brevledes påtalas för nämndens ordförande, griper kommunalrådet in och kommenterar ”Ett oacceptabelt agerande. Vi samarbetar inte organiserat med företrädare för främlingsfientliga partier”. Återigen försöker makten med irrelevanta argument klyva samsynen, om att nämnden måste ha ordning i ärenden. Att ställa krav på ordföranden, att leda arbetet med beredningen av ärendena, har inget med främlingsfientlighet att göra. Ren rappakalja, men återigen användning av tekniken söndra och härska.

Lars-Evald och Gerty vill också ha ordning och reda, precis som Moderaterna och Centerpartiet. Det går inte att söndra oss i detta krav, även om man så uppenbart försöker.

Jag har dock större hopp till Hörbybornas sunda förnuft än till den politiska ledningen. När jag läser kommentarerna på Skånska Dagbladets webb, så framgår det med all önskvärd tydlighet (förutom enstaka inlägg som inte har lyckats se igenom till smutskastningens verkliga orsaker) att Hörbyborna står med fötterna fast i den skånska myllan och ser sakerna som de är och inte accepterar de bisarra bilder som målas upp för dem av härskarna.

27 svar på ”Att söndra och härska är en gammal lösning – Hörby behöver se framåt

 1. Hörby bo

  Gör om, gör rätt.
  Det är helt otroligt att kommunen som jag bor i styrs politiskt av personer med denna kaliber. Interna problem hanteras i medier, namngivna personer förtalas på blog. Det kunde inte skötts sämre, brandkåren använder inte bensin när dom släcker.
  Den politiskt ansvarige ska analysera och åtgärda problemet, nu eskalerar problemet istället. Vad blir nästa steg?
  Att finna grundproblemet är inte så svårt men det kräver åtgärder för att återskapa den arbetsro som socialnämden så väl behöver.

  Per-Elis kommer ofta tillbaks att det saknas bra underlag inför besluten. Alla nämdsledamöter är ju ansvariga för besluten och då måste det finnas bra underlag, här måste au ha en viktig roll. Jag förstår inte att detta inte har lösts ett halvår in i mandatperioden.

  Eller är det ett sätt att flytta fokus ifrån verksamheten som bl a kämpar med budgeten? Eller ännu värre: är det någon som vill skapa oro i verksamheten?

  Svara
 2. Lars Ahlkvist

  Den oron har ju tyvärr PerElis och ett par andra moderater stått för en tid. Vi har gemensamt i femklövern kommit överens om att samarbeta, och här marknadsförs en allians mellan m/c/sd/Spi som aldrig varit föremål för politisk diskussion, helt ogenerat. Orimligt och som jag ser det också odemokratiskt. Som jag sagt innan, det behövs en diskussion Värdegrunden inom moderaterna och inom femklövern.

  Svara
 3. Lars Ahlkvist

  Den oron har ju tyvärr PerElis och ett par andra moderater stått för en tidnu. Vi har gemensamt i femklövern kommit överens om att samarbeta, och här marknadsförs en allians mellan m/c/sd/Spi som aldrig varit föremål för politisk diskussion, helt ogenerat. Orimligt och som jag ser det också odemokratiskt. Som jag sagt innan, det behövs en diskussion om Värdegrunden inom moderaterna och inom femklövern. Eller så får var och en i sin nämnd bilda de allianser som önskas för stunden utan politisk förankring. Jag tror alla förstår vilken oreda det skulle sprida. Föra Hörby framåt skulle det definitivt inte göra, det krävs tydlighet, stabilitet och samarbete för det. Synd, PerElis att Du inte vill vara en del av det. To each, his own.

  Svara
 4. Per Elis Jansson Inläggsförfattare

  Titta, nu gjorde Lars det igen. Uppenbarligen har ingenting gått fram.

  Här försöker Lars i sin retorik spela på den nationella stigmatiseringen av SPI och SD för att misskreditera våra rättmätiga krav på ordning i nämndsarbetet. Det behövs inte en politisk diskussion för att komma fram till att kraven är riktiga – endast ringa tillämpning av sunt förnuft renderar i denna konklusion. Ordning är dock något som ordföranden med sin mentor hittils inte lyckats leverera, snarare tvärt om.

  Synnerligen otaktiskt och klumpigt att försöka söndra i en kommentar till en artikel om söndring och härskning. Sorry Lars, du lurar ingen med så enkla och uppenbara knep. Bättre kan du, eller börjar du bli sliten och ofokuserad på semestern?

  Nu när Lars påtalar det, så ser jag ett helt annat oheligt samarbete, samlade kring destruktivitetens kraft. Nytt blogginägg om detta kommer snart…

  Svara
 5. Hörby bo

  Tack för din kommentar Lars men tråkigt att du bara kommenterade slutfrasen och inte kärnfrågan.

  Svara
 6. Lars Ahlkvist

  Det finns två principiella och moralisk/etiska frågeställningar i detta sin PerElis verkar märkligt ointresserad av att diskutera.

  Den ena gäller uppträdandet. Är det Ok att några moderater agerar så att tjänstemän, andra politiska företrädare och fackliga organisationer känner obehag och rapporterar om mobbing och förtal. Jag tycker inte det är OK, och där ser jag en skiljelinje mellan Perelis och mig.

  Den andra frågan gäller hur man bygger allianser. Hittills har vi inom Moderaterna gjort det genom att öppet diskutera samarbetspartners och förhandla med dem. Det är inte bara nationellt, utan även i Hörby vi aktivt valt att avstå samarbete med Missnöjes- och främlingsfientliga partiet som SD och SPI. Då är det verkligen inte upp till var och en att välja detta samarbete, och absolut inte utan föregående diskussion i gruppen.

  Det agerande som några m-ledamöter i Socialnämnden skadar oss som trovärdigt samarbetsparti i femklövern, och detta måste vi ha en ordentlig diskussion om, även om vissa tycker den är obekväm och försöker bagatellisera dem.

  Trots vad PerElis skriver om ”söndra och härska” så är det inte så politisk framgång nås. Det är genom att lyssna och inkludera, så som vi moderater i Hörby successivt gått från 5 till 15 mandat. Oftast med mostånd av de Missnöjespartier Du söker samarbete med i Socialnämnden.

  Tack förresten för Din omtanke om min semester, som är mycket
  avkopplande. Att behöva ägna sig åt att kommentera dåligt moderat uppträdande och samarbete med missnöjes- och främlingsfientliga partier är förstås tråkigt när det än inträffar

  Svara
 7. Per Elis Jansson Inläggsförfattare

  Att sammanblanda orden samarbete och samsyn gör inte livet enkelt. Lars schavotterar partikollegor som ställer samma rättmätiga krav som socialnämndskollegor från SPI och SD.

  2011-07-21 beslutade riksdagen (http://riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=101&bet=2010/11:120) att låta andra länder, efter avtal med Trafikstyrelsen, utöva tillsyn av svenska flygplan i annat land. Moderaterna tillsammans med bland annat SD står bakom detta beslut. Lars Ahlkvist har inte varit uppe på barrikaderna och skrikigt sig hes om denna samsyn mellan partierna och anklagat Reinfeldt för subversiva aktiviteter.

  Vi kan därför genom logiskt deduktion av dessa empiriska observationer konstatera falskheten i Lars ovan kommentar. Jag påstår inte att du, Lars, ljuger. Men alternativet, att du inte är medveten om hur du använder språket, är dock värre än lögnen.

  Jag är trygg i min ideologi – jag och många andra moderater behöver inga yttre fienden för att veta vår samhörighet. Vi har demokratiska val; SD och SPIs väljare och representanter förtjänar respekt, och inte ditt förtal och etikettering.

  Jag är även trygg i mina värderingar – är det så att du påstår att jag förespråkar, antingen genom ord eller handling, mobbing och förtal, eller läser jag dig fel? Kan du förtydliga dig?

  Så länge som ingen inblandad individ kommer till mig personligen, om jag nu är problemet, och säger det du påstår, kommer detta drev fortsätta vara ett drev med de grumligaste motiv. Alla som var med på mötet den 30/6 är fullt kapabla att ta kontakt med mig om någon (tjänsteman eller politiker) skulle ha ett problem – hittilldags har ingen tagit kontakt med mig, eller någon annan närvarande moderat, med dylikt budskap.

  Till sist, precis som signaturen ”Hörby bo” frågar efter, ser du inte problemet som påtalas? Istället kommer du dragande, från hängmattan, med samma gamla dynga igen. Det finns fler än jag som hoppas att ditt semestrande skall ta slut så att vi kan ta tag och styra upp både ett och annat…

  Svara
 8. Lars Ahlkvist

  Tack för ett upplysande inlägg om Din syn på begreppen respekt och samarbete.

  Du tycker jag förtalar SD och SPI, och brister i respekt och etiketterar dem när jag kallar dem för främlingsfientliga och för missnöjespartier. Men de luftar ju missnöje och är främlingsfientliga! De har i allt väsentligt röstat emot det vi moderater tillsammans med femklövern velat åstadkomma de senaste åren. Självfallet har de rätt till sin uppfattning, och deras väljare har givetvis all rätt att rösta på dem om de vill. Men det är också viktigt att sätta en klar gräns för oss moderater. Vi gör oss inte beroende av främlingsfientliga partier, och vi bygger inte majoriteter och mandatstöd med dem. Som man de facto gör när man sänder mail till femklöverns och de främlingsfientligas representanter och ifrågasätter femklöverns valda ordförande i Socialnämnden. Att inbjuda de främlingsfientliga och missnöjespartisterna till diskussion om ordförandeskapet är att inbjuda till samarbete, inte ”samsynsdiskussioner”. På nåt annat sätt kan det inte rimligen uppfattas. Du må tycka att jag är lögnare eller idiot, men jag är långtifrån ensam i min uppfattning.

  Du antyder att respekt är viktigt för Dig. Då undrar jag möjligen, i all ödmjukhet, hur Du kan tycka att det är naturligt att ”de flesta skrattar över det bisarra Socialdemokratiska förslaget”, som Du skrev i ett tidigare inlägg? Möjligen en lite väl selektiv respekt för andra politiska företrädare?

  Ingen har berättat för Dig om obehag, ändå finns det flera kommentarer både här på bloggen och i SkD om just upplevt obehag kring Ditt och ett par andra moderaters uppträdande kring Socialnämndens arbete. De har gått Dig spårlöst förbi. De samtal och den mailkontakt vår gruppstyrelseordförande, Din gruppledare i nämnden, och jag haft med Dig om innehållet i begreppen samarbete och respekt verkar också ha passerat spårlöst förbi. Det finns andra som uppenbarligen av Dig respekteras mer, inte minst Dina ”samsynskamrater” i Sverigedemokraterna och SPI. Ett faktum som för mig stämmer till eftertanke.

  Jag tycker inte att lyssnande enbart kan handla om att lyssna på de som säger det man vill höra, de som stämmer in i kören. Det är viktigt att lyssna på alla, och bilda sig en uppfattning från det. Det leder oftast till förändringar och revideringar av det man från början trodde.

  Därför tycker jag det är viktigt att diskutera vilka värden vi vill grunda vårt politiska arbete på? Hur ska vi utforma ett förtroendefullt samarbete i femklövern? Sånt tycker jag är viktigt att diskutera framöver. Jag står för ett ledarskap där femklövern tillsammans utarbetar de förslag som utvecklar Hörby. Vill andra utanför femklövern bidra konstruktivt, så lyssnar vi gärna. På medborgare, på fackliga företrädare, på oppositionen. Vi sätter oss inte i slutna rum och säger ”så här ska det vara, och de som tycker annorlunda fryser vi ut och ifrågasätter”. Ett ledarskap där vi är tydliga med vilka vi samarbetar med, och står upp för ett öppet och inkluderande samhälle, oavsett från vilken del av världen man kommer.

  Jag hoppas vi kan ha den värdegrundsdiskussionen och sen slippa det oprofessionella och dåliga, respektlösa uppträdande som flera har påpekat att bl a Du har visat i och kring Socialnämndens arbete. Det är som jag ser det nödvändigt för ett fortsatt förtroendefullt samarbete inom femklövern och för en tydlighet att vi moderater inte samarbetar – eller ”samsynar” med främlingsfientliga och missnöjespartier.

  Svara
 9. Lina Sofie

  NU FÅR DET VARA NOG! … vad håller du på med?

  Du skriver ”Vi sätter oss inte i slutna rum och säger ”så här ska det vara, och de som tycker annorlunda fryser vi ut och ifrågasätter” … men det är ju precis vad du gör!

  Ditt drev mot Per Elis framgår med hiskelig brutal tydlighet – Usch!

  Jag är inte några icke existerande ”flera” utan jag är jag … och jag säger att ditt beteende Lars är under all kritik … du borde skämmas!

  Du borde skämmas för ditt drev mot Per Elis, dina enträgna försök att förvanska och förstora händelser för att smutskasta dina medmänniskor och partikamrater. Men inte minst borde du skämmas för dina försök att framställa dig själv som frälsaren.

  Att du, med den roll du spelat/spelar i detta har mage att pratar om ansvarsfullt ledarskap, moral och etik får färgerna runt dig att vissna.

  Jag har tidigare sagt att man kanske inte gillar allt Per Elis säger men att man alltid kan lita på det – och så är det. Men desto fler inlägg du gör desto mer inser jag att det är precis tvärt om med dig … man kan förföras av det du skriver men man kan inte lita på ett ord av det.

  Du orerar högljutt vid tangentbordet, lovar brett men levererar noll.

  Jag frågade Per Elis för ett tag sedan hur ni hanterar detta när ni träffas. Han sa att det gjorde ni inte. Jag undrade då om ni inte hade träffats. Jo då det gjorde ni men du hade inte nämnt något om det påstådda ovärdiga beteendet eller några ”flera” som upplever/tycker/anser när du står öga mot öga med honom.

  Det finns endast en anledning till detta och det är naturligtvis att problemet är skapat/förvanskat och drivet av dig här men att du inte klarar av att framhärda dessa påståenden öga mot öga.

  Vet du vad Lars, när jag var liten och gjort något riktigt, riktigt, riktigt dumt, då sa min mamma att jag borde skämmas, att jag borde skämas ögonen ur mig. Jag förstod aldrig vad det betydde men skämdes det gjorde jag.

  Jag vet fortfarande inte vad det ska betyda … men jag förstår så mycket att det är precis vad du borde göra – du borde skämmas ögonen ur dig!

  Det är dags för dig att sluta med dessa dumheter, göra rätt för dig och sedan jobba på.

  Jag vill inte veta av några häxbränningar av våra kommunpolitiker – de är värda bättre!

  /Lina Sofie

  Ja, nu blev jag sannerligen arg igen … fy så tråkigt! … jag tror jag går ut och tittar till mina rödbetor nu 🙂

  Svara
 10. Lars Ahlkvist

  Lina Sofie,
  Detta är tyvärr ett problem som inte bara jag i min ”häxbränning” fått för mig. De som rapporterar obehag är många, såväl tjänstemän som politiker. Då kan jag inte blunda för det, hur bekvämt Du än tycker det skulle vara om jag gjorde det.

  Att skämmas ögonen ur sig, det är värt att tänka på för de som får politiker, fackliga företrädare och tjänstemän att känna obehag och må dåligt av att gå till sammanträden. Och det är inte något jag funnit på, men jag känner ansvar att påtala det när det inträffar.

  Och så är det här, rapporterna om missförhållanden är flera, jag ser obehaget, och då har jag inte på min vakt att förneka dem. hur gärna Du än vill försvara PerElis och hur illa Du än tycker om mitt budskap. Sanningen är liksom lite för viktig för det, och än viktigare är det att människor inte ska känna obehag inför förtal och mobbing.

  Svara
 11. Kommunmedborgare

  Bra Lina Sofie. Dina ord är som bomull i denna hård värld. Du har så rätt i allt du skriver.

  Är det så att vissa tjänstemän förvanskar uppgifter, när de inser att det kommit andra politiker i socialnämnden som ställer frågor/ifrågasätter?

  Den fackliga Kommunal som också skrivet brev till kommunen, tillhör ju socialdemokraterna, precis som Susan Meijer. Prata om att splittra och ställa till kaos med sina skrivelser.! Kom med konstruktiva förslag i poilitiken istället, så får ni respekt och ni driver verksamheten framåt i Hörby. Typiskt sossevälde att bara gnälla utan att ge något själva.

  Lars Ahlqvist den enda vi kan förändra är oss själva. Aldrig andra. Börja med dig själv m fl.

  Signaturen ”Hörbybo” skriver bra, men vad vill du skall göras i Hörby?

  Hoppas att sommaren gör att psyket kommer i balans för vissa och andra inser att de kommit på fel plats i livet. De som inte mår bra av politiskt arbete, skall göra något annat i livet på sin fritid.

  Svara
 12. Lina Sofie

  Lars,

  Det är inte det att jag skulle tycka att det vore ”bekvämt” om du slutade med denna uppenbara häxprocess … det du missar fullständigt är att det är vad en hedervärd människa skulle göra!

  Även om man gjort bort sig fullständigt eller betett sig riktigt avskyvärt så kan man alltid vända på det – man måste dock vara modig och våga visa att man faktiskt tabbat sig. När man gjort det har man möjlighet att komma ur hela händelsen som en aningen större människa <3 …

  … man kan också komma ut som en ännu mindre människa. När man beter sig så här och man "vinner" sin sak (i ditt fall om du lyckas med att köra ut dina duktiga och ambitiösa patikamrater) så har man ändå förlorat – så är det alltid! Då kommer man ur procesen som en mindre människa. Sådant syns och uppmärksammas alltid av alla runt omkring en – även av de som av olika anledningar inte säger något. Det är alltid ohyggligt påtagligt när en människa gör sig mindre än han/hon var ämnad att vara.

  Sanningen är sannerligen viktig!
  Tyvärr har det du skriver ingenting med sanningen att göra 🙁

  Och vad gäller "hur gärna du än vill försvara" … så kommer jag alltid ställa mig i vägen för häxbränningar och syna bluffen – när jag kan. Och jag bryr mig inte ett smack om vem som är måltavla, jag bryr mig inte om hudfärg, partitillhörighet eller andra oväsentligheter – jag bryr mig om mina medmänniskor – alla! … Det är min rättighet och min skyldighet som medborgare!

  Jag förstår att detta kommer låta nedvärderande men det är inte alls menat så: Lars, jag förstår att du inte mår bra men du har gått för långt!
  Så här gör man inte – det är ovärdigt mot alla … inte minst mot dig själv!

  Tyvärr ser jag ingen vilja hos dig att vända på detta utan du kommer förmodligen fortsätta driva denna häxprocess 🙁

  Men du ska veta att jag ser rakt igenom dig!

  Vad kan då jag göra? jo … Det blir INGET kryss för Lars!

  /Lina Sofie

  Svara
 13. Lars Ahlkvist

  Men snälla Lina Sofie. Har Du verkligen missat att Ditt ex m fl moderaters uppträdande i Socialnämnden har fått människor att må illa på riktigt? Känna sig nedvärderade, mobbade, utsatta, förtalade? Och det bryr Dig inte ett skvatt?

  Sånt har jag som kommunstyrelsens ordförande ett ansvar för att inte låta fortsätta, inte ens om mobbarna tillhör mitt eget parti. Sorgligt att få kommentarer som att ”jag inte mår bra” mm. Jag har lyssnat på tjänstemän, på politiska företrädare såväl från femklövern som oppositionen och från fackliga företrädare. Jag har upplevt det själv i flera månader. Och sammantaget ger det en verklighet som jag inte vill förknippas med. Det handlar om förtal, det handlar om bristande respekt, det handlar om kvalificerat skitsnack och oprofessionellt beteende i kubik. Och PerElis är en viktig del i detta oacceptabla beteende. Jag betackar mig för ditt försök att föminska mig i att jag ”inte mår bra”. Jag kommer aldrig att acceptera att någon, inte ens om de tillhör mitt eget parti, beter sig oacceptabelt och mobbar andra för att de har andra åsikter. Jag har liksom inte mitt goda namn och heder för det. Om det innebär att jag inte får Ditt kryss kan jag bara känna tacksamhet.

  Svara
 14. susanne meijer (S)

  Efter att jag nu arbetar igen efter min långa semester så pågår fortfarande diskussionen. Otroligt med alla dessa påhopp.

  Kan ni som bloggar här gå ut i byn eller på landet och prata med andra än era moderatkompisar, så kommer ni att få frågor som Vad håller ni på med ? Vi förstår inte?

  Det är ju politik ni skall jobba med. Det enkla svaret blir att många , men inte alla, ledamöter i socialnämnden inte är mogna sitt uppdrag. Det söndras och agendan är för många okänd.

  Jag som Socialdemokrat får diverse påhopp både här och där. Jag har varit på ett antal arbetsplaster i mitt liv, i ledande ställning. Jag har arbetat med mobbing och dåligt uppförande.

  Under förra mandatperioden i socialnämnden , fanns respekt för varandra. Nu är det under all kritik. Det syftas lite här och där att jag skulle ha en agenda att söndra, då måste jag säga att de blåmoderater som anser detta, har fått allt helt fel för sig. Jag har haft tålamod som andre v ordf under 6 månader. Hade jag inte varit så avvaktande så hade mitt öppna brev sänts redan i slutet av mars till Hörby kommunstyrelse.

  Svara
 15. Lina Sofie

  NÄ NU BLIR JAG ARG!

  Nu kommer gubbfasonerna fram, nu ska tjejen som har mage att kritisera mig minsann få en verbal örfil så att hon håller tyst!

  Men se du Lars, gubb- och härskarfasoner får en helt annan respons från mig!

  Jag må vara ung men jag har sannerligen sett, hört och upplevt en hel del och det finns vissa saker, beteenden som tvingar mig att tala.

  Du försöker tysta mig med ”snälla Lina” och ”ditt ex”. Jag är ingen liten flicka som du kan klappa på huvudet och få tyst. Och ute i den stora vida värden är inte kvinnan livegen mannen utan har en egen och betydelsefull röst. Huruvida jag har levt med Per Elis tidigare är fullkomligt irrelevant men du vill på detta sätt få mina linlägg mindre betydelsefulla.

  Jag säger det igen: ditt beteende Lars är under all kritik och du borde skämmas!

  Jag håller med det som Susanne skriver i mycket … med undantag 1: Din agenda Lars är solklar!

  Om jag hade känt mig kränkt av någons beteende och kommit till dig med det så hade jag just nu varit skitförbannad, ledsen och oerhört besviken på dig Lars.
  För vad har du gjort med denna information?
  Jo, i stället för att ha tagit tag i problemet och icensatt möten så att inblandade skulle kunnat prata ut och komma till rätta med vad som egentligen hänt – för att lära av varandra och komma vidare. Alla vet ju att om man pratar om hur man agerar, sänder information eller för den delen mottar den … då kommer man ut med en större förståelse för varandra och kan sedan arbeta vidare med respekt och förståelse för varandras sätt att kommunicera – då blir det också effektivare – och roligare!
  Men nej, i stället använder du denna information som bränsle för din egen agenda – att bli av med dem som kritiserar och vill ha förändring. Detta gör att de kränktas berättelser hamnar i kategorin ”flera tycker/säger/känner” vilket naturligtvis inte skapar någon som helst trovärdighet för dem. Det är altså Du som förminskar deras genom att hantera dem så oerhört respektlöst. Dessutom gör du dem ofrivilligt delaktiga i din häxprocess gentemot bla Per Elis – var det det de ville?

  Och herregud – inte konstigt att ingen tidigare stått upp mot dig när det är denna behandling de får!
  Sannerligen ett intressant sätt att välkomna nya med drive, angagemang och som tycker lite annorlunda än du… som kanske till och med kritiserar det du gjort eller det du inte gjort?!?

  Men du har sannerligen varit naiv om du trott att dessa härskartekniker skulle vara för evigt.
  Jag kan säga dig så mycket som att: DE FUNGERAR INTE PÅ MIG!

  Jag säger det igen: ditt beteende Lars är under all kritik och du borde skämmas!

  Jag får nästan lust att rösta på moderaterna bara så att jag kan kryssa Per Elis!

  Jag håller med det som Susanne skriver i mycket … med undantag 2: ”blåmoderater”? Skulle det vara ett nedvärderande epitet? … varför inte skriva moderater? Vad är det ”blå” ska stå för och varför kände du att du ville skapa ett lägre förtroende för din text genom att använda det? Eller har jag missförstått? – var det inte tänkt som en verbal örfil?

  Jag håller med det som Susanne skriver i mycket … med undantag 3: Tråkigt att DU inte icensatte ett möte (som jag nämnde ovan). Om man verkligen vill ha en konstruktiv arbetsplats skickar man inte öppna brev utan man tar tag i problemet.

  Det här med kommunikation är svårt.
  Politik är svårt.
  Att vara engagerad och jobba för något man tror på är svårt.

  Det är lätt att uttrycka sig på ett sätt som gör att någon tar illa vid sig fast att det inte alls var ens mening.
  Det är lätt att uppfatta det någon säger som ett angrepp fast att det inte alls var menat som ett.

  När man jobbar inom politiken är man engagerad. Man jobbar hårt för något man tror på och ibland får man gehör och ibland inte. Det är mycket känslor involverade. Det finns små människor som inte vill annat än smutskasta en. Det finns stora människor som väljer att se och höra det man säger så som det var ämnat.

  Det viktiga är att ni talar med varandra, är öppna för varandras olika sätt att kommunicera. Det är inte alla som lindar in frågorna i bomull men de vill inte desto mer illa för det.

  Jag vet att de allra flesta av politikerna jobbar utifrån en övertygelse om att deras sätt att se på värden och deras förändringar skulle göra världen aningen bättre – och det är bra, det är så det ska vara! Får man igenom något man jobbat för blir man glad – sällan skadeglad åt den som tycker annorlunda. För att bli skadeglad krävs det att man är aktivt elak – och det är det väldigt få som är.

  Jag ber er att inte använda värdeladdade ord när ni pratar med varandra eller om varandra. Om ni vill beskriva händelserna så gör det med neutrala ord så att situationen kommer i fokus – inte er känsla om den. Och kalla inte varandra för saker – det är ovärdigt och den som använder sig av detta sätt att kommunicera får lägre förtroende även om den skulle ha rätt i sak.

  Skickar energi till er alla: bzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

  🙂 /Lina Sofie

  Svara
 16. susanne meijer (S)

  Lina Sofie.
  Jag tycker inte heller att snälla passar sig, jag hade oxå blivit arg för ett sånt uttryck, helt under bältet, jag reagerade direkt då jag läste det.

  Blåmoderater är ett i min värld ett intern utryck för rigida, stelbenta , höger moderater som inte lyssnar brett vilket jag inte tycker att vissa moderater gör.

  Men en hel del moderater som jag känner och har i min omgivning lyssnar verkligen. Här är inte kommunalrådet inberäknat, han träffar jag endast på planerade möten och med en klar agenda. Jag blir omnämnd rödsosse och är då mer på Vänsterfalangen. Ja vi svänger oss med ord som lätt misstolkas.

  Det här mötet som du efterlyser. Socialnämndens arbetsutskott har haft dessa planerade möten ett flertal gånger där detta har diskuterats. Sen är det ju så att majoriteten själva får planera sina möten för sin ordning och vi i oppositionen har våra möten.

  må väl och respekt för dig och med ditt engagemang

  Svara
 17. Daniel oja (m)

  Att moderaterna skulle ha någon form av drev mot sina egna faller på sin egen orimlighet.
  Vad vi däremot har är ett bekymmer som man som ansvarstagande politiker inte kan bortse ifrån. Jag har själv under en lång period försökt förklara för mig själv och för dem som undrat över lämpligheten hos mina partikamrater att det beror på en entusiasm som kanske går lite överstyr. Denna förklaringsmodell har jag tvingats överge. Detta både pga av egna observationer och inte minst då jag gång på gång tvingats försvara beteenden jag själv inte kan eller kunde ställa mig bakom inför tjänstemän och femklöverkolleger.
  Detta har aldrig varit någon hemlighet utan har dryftats på gruppmöten, enskilda möten, telefonsamtal, mailkorrespondens. Det har lyfts på arbetsutskott, i vanlig media, och sociala medier, gruppstyrelsen har inbjudit till samta etc l. Att skylla ifrån sig och lägga ansvaret på andra och ana konspirationer bakom varje hörn är tyvärr symptomatiskt. Den enkla sanningen är den att det finns enskilda ledamöter som inte agerar som man kan förvänta sig av vuxna, och som jag uppfattar det, kloka personer. Inte i politiken, inte i den offentliga förvaltning, inte i näringslivet-inte någonstans.

  Trots detta så har underskottet i socialnämnden halverats på kort tid. Det kan man i första hand tacka socialnämndens ordförande Jane Cimmerbeck för, hon har oförtrutet arbetat vidare även om hon motarbetats under större delen av tiden. I andra hand så får man vara tacksam över de femklöverkollegor som undrat men ändå fortsatt blicka framåt. Jag vill också lyfta fram Susanne Meijer som i form av opposition haft möjlighet att bokstavligen låta det gå åt skogen men som istället valt att ta ett kommunansvar.

  Daniel Oja, gruppledare för m i socialnämnden.

  Svara
 18. Lars Ahlkvist

  Kan inte annat än bli bedrövad över Lina Sofies inlägg. Uppfattar det mer som ett drév mot mig faktiskt, och ett försök att tysta mig. Du skriver om en önskan att inte använda värdeladdade ord – citerar från ett annat inlägg av Dig: ”Usch nu blev jag arg och det händer minsann inte ofta … men jag är INTE kompis med skitsnack… blä!”

  Ja, det får tala för sig själv. Om Du blev ledsen för att jag skrev ”snälla Lina Sofie” så vill jag gärna säga att min avsikt med det, och innebörden, var att mana till besinning. Beklagar om Du och andra tog det på ett annat sätt. Och ber om ursäkt om du kände något nedvärderande. För det finns inte hos mig, jag är inte sån och det tror jag mina vänner och arbetskamrater kan verifiera.

  För i mitt ledarskap uppskattar jag olika åsikter. Det är konstruktiva , olika åsikter som för samhället framåt. Så många gånger som t ex (S) eller facket, eller för den delen partier inom femklövern påpekat saker som gjort olika förslag bättre. Tack för det engagemanget! Det är så vi tillsammans utvecklar Hörby. Men då gäller det att inte alltid hitta ”fem fel”. Jag läser SPIs websida, som alltid hittar fel på vad femklövern gör. Som alltid röstar mot, men aldrig hittar något man är för. ”För det som är bra, mot det som är dåligt” Just då. Som ett äkta missnöjesparti. Och det är inte något jag uppskattar, och moderaterna har tagit ställning mot det, och söker samarbete inom femklövern, dvs M, C, Fp, Kd och Mp.

  Passar sig dåligt då att som PerElis söka samarbete hos SPI och hylla det rena förtal av femklöverns arbete som finns på SPIs hemsida. Men, jag respekterar hans rätt att göra det, och ännu mer om han drar sina slutsatser av detta ställningstagande.

  Svara
 19. Lina Sofie

  Svar till Susanne men med budskap till alla,
  Jag tycker att det är lika illa när du använder ordet blåmoderat som när någon kallar dig sossegnällspik  … båda används för att nedvärdera det den andre säger. Det är denna del av den politiska retoriken som gör det så fruktansvärt tråkigt att lyssna på er. När vi har våra politiska debatter på tv och man använder sig av denna eller ännu värre – av skrämselpropaganda – då går ju budskapet förlorat, man slutar att lyssna. Ni är alla valda för det ni står för så lyft fram era argument och förslag i stället – det är i alla fall det jag har gett er mandat att göra när jag väljer … inte kasta skit på varandra.

  Jag tror också att det är en av anledningarna som det är svårt att rekrytera nya unga politiker – vem katten vill vara en del av detta?

  Tack för att du inte bara såg Lars försök att tysta utan faktiskt också visade att du gjorde det!

  Daniel,
  ” Att moderaterna skulle ha någon form av drev mot sina egna faller på sin egen orimlighet.”. Det skrev jag inte … jag har skrivit att det Lars visar upp genom sina kommentarer på denna blogg visar på att Han har det. Och nej Daniel, det faller tyvärr inte alls på sin egen orimlighet – det har hänt, det händer och det kommer hända igen 

  Eftersom det är jag som menar på att Lars har en process mot Per Elis så antar jag att kommentaren nedan var riktad mot mig …
  ” Att skylla ifrån sig och lägga ansvaret på andra och ana konspirationer bakom varje hörn är tyvärr symptomatiskt.”
  … men jag ser inte riktigt hur den är applicerbar på mig *~*

  Lars,
  Du har helt rätt, jag lyder inte alls mina egna råd här  … fast på helt andra ställen än det du påvisar.

  Tyvärr blir jag så fruktansvärt upprörd över ditt beteende här att jag dras med och ner. Det jag har absolut svårast för är när människor aktivt försöker framställa andra som sämre än de är och sig själva som bättre. Det kryper i mig då och jag blir riktigt arg. När du dessutom använder de klassiska härskarteknikerna på mig blir jag förbannad.

  Nu ”beklagar” du att jag tog härskartekniken som en härskarteknik.
  Jag har inga ord …

  Du har naturligtvis helt fel när du påstår att jag skulle ha en process mot dig och skulle villja tysta dig – och det vet du också … dessa påståenden är bara en fortsättning av ditt maktspel… det klassiska vända på kakan spelet.

  Jag uppmandae dig att sluta processen och jobba på.
  Den biten ”missade” du att citera … eftersom den helt omkullkastar ditt argument.

  Jag måste nog tyvärr fortsätta hävda att det du skriver Lars är– skitsnack!

  Jag välkomnar kommenterar som disskuterar på ett konstruktivt sätt … jag bryr mig inte heller om vissa snedsteg – då skulle jag sannerligen ha mycket att göra för det har samtliga på denna blogg visat prov på. Det jag vänder mig emot är din process.

  Jag går inte in och kommenterar alla dina inlägg med det uppenbara intentionen att vrida allt du säger till en nackdel för dig – så som du gör här i denna blogg. Se bara kommentarerna under det senaste inlägget där du försöker få det att se ut som om Per Elis skulle vara främlingsfientlig. Det är inte alls vad han skriver och alla måste se hur absurt det är. Och du känner honom tom så pass att du vet att det inte är så – ändå skriver du det … då tycker jag att både process och skitsnack är helt rätt term!

  Vad Jag har gjort är sett ditt agerande här på bloggen, regerat och påtalat det. Sen har jag svarat på dina kommentarer. Och ja, jag har blivit uppriktigt upprörd för du visar då verkligen fram riktigt fula sidor.

  Jag skriver tydligt att jag inte vill ha några häxbränningar av våra kommunpolitiker.
  Och när jag skriver så menar jag ALLA.

  Jag önskar verkligen att ni alla tog ett steg tillbaka, tog ett djupt andetag, satt ner och pratade om allt, öppet och tillsammans. För jo Daniel, för mig är denna blogg med kommentarer ett uppenbart bevis på att det INTE har pratats ut.

  Önskar er alla lycka till i era uppdrag! … /L

  Svara
 20. Lars Ahlkvist

  Ja, det Lina Sofie skriver kan återigen stå för sig själv. Helt OK att bära sig illa åt om det är någon LinaSofie gillar. De som påtalar det orimliga i mobbing och förtal anklagas för häxbränning mm. Usch.

  Dåligt beteende har vi alla ett ansvar att stå upp emot, och jag ser till min glädje att vi är många. Och för var och en som ställer sig upp så kallas det nya namn, baktalas lite mer från de som inte accepterar kritik.

  Det visar för mig så tydligt vad som är fel, och jag räknar med att goda krafter snart sätter stopp!

  Svara
 21. Lina Sofie

  Lars,

  Jag förstår att du vill skifta fokus. Men min kritik mot dig står fast och ingenting du har skrivit mildrar den – tvärt om.

  Du har återigen mage att försöka få det att se ut som om det är alla andra som bär sig illa åt och att det är du som är den hederliga. Men bevisen på motsatsen finns ju överallt på denna blogg, på din egen blogg och tydligen även i mail. Så när du skriver ”De som påtalar det orimliga i mobbing och förtal anklagas för häxbränning mm. Usch.” … så kan jag inte annat än återigen kalla det du kommer med för – skitsnack!

  Det är inte ”de” som jag anklagar för att föra någon häxprocess utan dig Lars – enbart dig … och du står definitivt inte alls upp mot mobbing – du utövar den här så att alla kan se!

  Du står sannerligen inte för varesig gott ledarskap, sanningen eller hederlighet i denna fråga.

  När någon kommer till dig om klagomål på kollegor eller andra borde du stötta dem och den de anklagar för detta i att reda ut frågan så att alla sedan kan jobba vidare.

  Men i stället använder du denna information i en massmedial cirkus för att tracka ner på dina partikollegor.

  Du har sannerligen inte någon av dessa parters bästa för ögonen när du gör det – endast ditt eget motiv.

  Du pratar på andra ställen om att ”spola ut stall” mm innan du ens har pratat med de inblandade om incidenterna … skulle detta vara ansvarsfullt ledarskap? – icke!!!

  Sedan är du här inne på Per Elis blogg och kommenterar lite överallt, sprider illvilja … tex inlägget jag senast nämde där du insinuerar att Per Elis skulle vara främlingsfientlig trots att du vet att han inte är det.

  Detta är ju tydliga exempel på allt det du säger att du inte är.

  Lars när man gör så här då luktar det häxbränning, det ser ut som häxbränning och tja, är väl förmodligen häxbrännig!

  Kritiken jag kommer med är sann och tydlig för alla att se – därför har du heller inte kommenterat dessa fakta utan försöker på andra sätt få mina inlägg att verka oseriösa bla genom att använda klassiska härskartekniker som ”snälla” och ”ditt ex”. Men Lars dessa skrämmer inte mig och de gör inte det jag skriver mindre sant!

  Jag är uppriktigt nyfiken på vilket sätt du tycker att du visat prov på ett seriöst och ansvarsfullt ledarskap i denna fråga.

  Om någon kommer till mig och säger att någon betett sig illa mot honom eller henne då frågar jag om han/hon har tagit upp det med personen i fråga – om inte så säger jag att han/hon borde göra det. Och jag går inte vidare till andra med denna information utan låter dem få en chans att reda ut det själva.

  Ibland kan jag erbjuda mig att vara med som en tredje part.

  A säger kanske att: när du sa så så blev jag upprörd och kände mig kränkt.
  B säger kanske: aj då, jag menade så här … det var detta beslut som jag tyckte var dåligt .. .det var inte dig jag kritiserade utan beslutet… det var inte alls meningen att du skulle ta illa vid dig.
  A kanske säger : jaha, då förstår jag hur deu menade … ja, jag kanske överreagerade.

  Nä, det är sannt det kanske inte alls fortlöper såhär … men vad du har gjort är at tdu har berövat alla inblandade till en sansad diskussion … du har förövad dem möjligheten att ta ett steg tillbaka eller be om ursäkt.

  Varför gjorde du det?

  Vem är nästa att få denna märkliga behandling?

  /L

  Svara
 22. Lars Ahlkvist

  ”När någon kommer till dig om klagomål på kollegor eller andra borde du stötta dem och den de anklagar för detta i att reda ut frågan så att alla sedan kan jobba vidare.”

  Tänk hur det skulle vara i skolan om man gjorde så när mobbing påtalas. ”stötta” de som mobbar och ha möten med mobbingoffren för att pressa dem att uppfatta allt annorlunda. Vidrigt vore det. Och det är vad Du föreslår.

  Daniel Oja påtalar problemen. Jag har upplevt dem och försökt få dialog om dem. Susanne Meijer har upplevt dem, liksom Jane Cimmerbeck, andra inom femklövern, fackliga företrädare, flera tjänstemän m fl. Och Du vill att jag ska undertrycka officiella skrivelser, och strunta i offentlighetslagarna för att skydda de som burit sig illa åt?

  Jag förstår hur du resonerar, bara alltför väl. Men det stämmer inte med mina begrepp om hederlighet, sanning och ärlighet.

  Svara
 23. Lars Ahlkvist

  För att förtydliga. När jag först får mig till dels att det sprids rent förtal om ordföranden i Socialnämnden, och det förutom mina egna iakttagelser bekrräftas när en ledande tjänsteman uppger att en ledande moderat säger ”ja, du vet väl att ordföranden kallas för ( nedsättande tillmäle) på stan?”

  Menar Du på allvar att jag ska stötta de som sprider denna typ av förtal, denna dynga, stå för denna attack?

  Kommer jag aldrig att göra, sånt svineri behöver utsättas för transparens och avslöjas. Som skett nu, för att modiga människor sagt ifrån. Sånt gör mig glad, och jag blir stolt över den kraft och den ärlighet många visat i denna diskussion.

  Svara
 24. Lina Sofie

  Lars, svar ett:

  Ja tänk om man hade gjort så från början … direkt när man ser en situation som kan utvecklas till mobbing – då hade det varit betydligt färre mobbingsituationer idag … att skita i att prata med förövare och offer i en sådan situation och i stället skriva om det i massmedia hjälper ingen i en mobbingsituation heller – det ända resultatet är att den som skriver får ventilera åsikter som han inte står för i handling.

  På vilket konkret sätt har du försökt få en dialog?
  Har Daniel, Susanne och Jane (termen andra bryr jag mig inte om) pratat direkt med dem som de har åsikter om?

  Nej Lars du verkar inte alls förstå hur jag menar!

  Lars, svar två:

  Menar du att det översta stycket har något med Per Elis att göra?
  Menar du att han har kallat någon för något nedsättande?
  Menar du att han har beträttat att han hört någon annan kalla någon för något nedsättande?
  Eller är det Inte Per Elis alls du hänvisar till?
  Har du öga mot öga konfronterat denna personen?
  Eller sprider du bara rykten på bloggar och massmedia?

  Om vad jag menar att du borde göra (och som jag skrivit tydligt) men som du bekvämt nog struntar i för att göra egna tolkningar:
  Prata med personerna och ta reda på sanningen.
  Skapa förutsättningar så att parterna kan reda ut problemet.

  Framför allt skall man ALDRIG gå på hörsägen – vilket du uppger ovan att du har gjort! Dessutom väntilerar du denna hörsägen som sanning nu här på bloggen. Har du hört denna någon kalla den andra för det nu än är som de menar att den kallat den för?

  Du har fortfarande inte svarat på min kritik utan fortsätter i stället förvränga det jag skriver så att jag måste förtydliga och förtydliga och förtydliga ….

  Varför skriver du inlägg som antyder att Per Elis är främlingsfientlig när han inte är det? Det du gör här är fortfarande precis det du säger att du står upp emot. Du kraschar din egen trovärdighet Lars.

  Varför sanckar du skit om Per Elis?

  Varför gav du inte parterna en chans att reda ut problemen?

  Var är det ansvarsfulla ledarskapet i denna fråga som jag undrade över? Exempel tack!

  /L

  Svara
 25. Lars Ahlkvist

  Den här diskussionen har nog kommit till vägs ände. Att människor far illa av vissa moderaters uppträdande – dokumenterat! – upplever jag inte är intressant för Dig. Du fortsätter att utrycka Dig aggressivt och finns fel på det mesta som ifrågasätter den sanning Du tagit ställning för i linje med vad PerElis står för.

  Vi har nog svårt att komma till en samsyn. För egen del blir jag glad om vi inom moderaterna kommer tillrätta med de otäckheter som förevarit, och att vi åter blir en bra samarbetspartner i alla nämnder.

  Som inte bara jag påpekat så har det funnits flera möten och inbjudningar till diskussion om det som förevarit. Men inte hörsammats. Det kräver lyssnande om saker ska hörsammas, inte bara att man vet hur det är och inte låter sig påverkas.

  Jag tänker fortets stå upp för öppenhet, för ett bra samarbetsklimat i femklövern och noll tolerans för mobbing och förtal, även inom min egen partigrupp. För det är vad min människosyn kräver. Är det inte bekvämt för Dig och andra i Din närhet så får jag leva med det. Jag vill kunna se mig själv i spegeln på morgonen, och hade jag varit en del av den skiten vissa moderater visar prov på i Socialnämnden så hade inte många speglar varit hela. För så uppför sig inte förnuftiga människor med respekt för andra.

  Så, för mig slutdiskuterat med Dig i denna tråd. Vi står på olika planhalvor, och på ett sätt är jag glad för det. Av det skälet att jag inte tolererar förtal och mobbing, ens när partikamrater står för det.

  Men tack för en klargörande diskussion:-)

  Svara
 26. Lina Sofie

  Ja, du slutar som du började – med grova anklagelser som saknar grund!

  Det är skönt att denna looping tar slut – den där du inte svarar på kritiken eller frågorna på de nya påhopp du gjort utan i stället kommer med nya … så att jag måste förtydliga, ställa frågor som tar hål på de nya påhoppen och sedan påpeka att du fortfarande inte svarat på de tidigare.

  Sorgligt att vårt kommunalråd beter sig på detta sätt 🙁

  Over and out!

  /L

  Svara
 27. Tina

  Ja det är inte så konstigt att det finns krig i världen som aldrig tar slut. Detta är ju ett skolexempel på.

  Man måste vilja lyssna på den andra sidan också. Vissa kan inte ta in vad andra säger, än de själva och deras supporter. En massa trams om att folk far illa bla bla bla. Sandlådenivå.

  Detta borde de ledande i kommunen lyfta sig och se från ovan och inte ta parti.

  Djupt besviken på en massa skitsnackare som borde äga sig politiken i stället. Det finns större problem i kommunen än vilka som mår dåligt just nu. Kanske se sin egen roll också och bättra sig själva.

  Tack Lina Sofie för dina kloka slutord.

  Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.