Att vilja…

Olof Palme sa att politik är att vilja. På en SSU kongress 1964 sa han följande:

Idéerna är döda säger somliga. Ungdomen går till dukat bord säger andra, till ett samhälle som byggts färdigt. Vårt svar är: vi står ännu bara i begynnelsen. Den demokratiska socialismen har aldrig tett sig mera nödvändig, aldrig haft större uppgifter än i den framväxande solidaritetens värld. Kampen för idéerna måste för dagens unga socialister te sig mera lockande och tjusande än någonsin. Å ena sidan känner vi problemens svårighet, å andra sidan är vi medvetna om våra möjligheter. Vi går mot framtiden med kunskapen som instrument och övertygelsen som drivkraft. Och uppgiften kan aldrig bli för stor. Ty politik, kamrater, det är att vilja något.

Det får vara hur det vill med socialismen, men resten ger gåshud.

De senaste månaderna har det för mig blivit mer och mer tydligt och konkret vad han menade. Ju mer vi känner problemen och ju mer vi ser våra möjligheter, desto större blir vår vilja att göra något. Idag, och de senaste månaderna, har jag känt att min mission inom politiken är mer rätt än någonsin tidigare.

Jag gick till val 2010 med parollen öppenhet och effektivitet. Jag gick runt i Ludvigsborg och pratade med människor om just dessa två saker. Det öppna samhället är en förutsättning för att vi skall ha en ickekorrupt och effektiv offentlighet.

Frågorna som jag ställer mig är om vi är på väg dit hän eller inte? Det är många saker som gör mig bekymrad, speciellt vad gäller öppenheten och transparensen.

Jag är stolt över det arbete som vi lyckas åstadkomma i Socialnämnden. Vi har en förvaltning som förmår att fokusera på effektivitet – det finns ingen anledning att vi i Hörby skall ha en dyrare socialtjänst än andra kommunen. Med den genomlysning och öppenhet som vi har lyckats få till, får vi den information som behövs för att styra demokratiskt.

Detta är en attityd vi måste sprida till andra områden. Första steget är att medvetandegöra oss i kommunen om behovet. Vi måste känna problemen och vi måste se möjligheterna, då kan vi agera.

Politik är att vilja.

Vi känner alla olika problem, vi ser alla olika möjligheter och vi vill alla agera på olika sätt för lösningar. Olikheterna är aldrig ett problem, utan källan till möjligheter.

Vi behöver fler som ser problem och möjligheter. Gruppen som ser forna segrar som intäkt för att dagen problem inte finns, har tappat sin vilja och tappat sin mångfald.

När vi tittar framåt och känner viljan, ja då vet vi att vi är rätt – som fisken i vattnet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.