Båten kantrar när alla roddare har hamnat på samma sida

Det är starka krafter som är i görningen nu. Dessa krafter skyr inga gränser för att uppnå sina mål. Ni som följer bloggen förstår att det handlar om Hörbys styrelseplats i Lunds Energi. Ikväll har M-gruppen i Hörby fattat beslut om att nominera Anders Malmgren till posten, trots att den innehas av Lars Eriksson.

Det är andra gången som Anders Malmgren nomineras till posten – för ungefär ett år sedan så valde fullmäktige att Lars Eriksson skulle beträda posten i stället för nämnda Malmgren. Efter det att jag och Lars Eriksson har klivit av den moderata fullmäktigegruppsbåten har meningsmotståndarna känt blodsvittring och försöker nu maximera effekten av utfrysningen.

Det var Göte Andersson, presidie-kompis i fullmäktige med Anders Malmgren, som drog igång cirkusen förra måndagen med hjälp av en vantolkad Facebook-kommentar. Sedan har det rasslat på med full fart. Förra onsdagen var ärendet uppe i kommunstyrelsens arbetsutskott och på måndag skall ärendet hanteras på ett blixtinkallat möte med kommunstyrelsen.

Det är inte bara farten som allt detta händer med som indikerar att man försöker smida medans järnet är varmt, utan även att man åsidosätter alla regler och principer för hur det går till att avsätta någon. Så här säger moderaternas egna reglemente för fullmäktigegrupper kapitel 3, moment 8:

Fullmäktigegruppen kan enligt ”Försäkran för kandidat och förtroendevald” uttala att den inte längre har förtroende för en person som representant. Sådant beslut skall i förekommande fall genomföras med sluten omröstning och med två tredjedels majoritet för att bli gällande. Beslutet skall föregås av att representanten och förbundsstyrelsen beretts tillfälle att yttra sig. I detta beslut äger fullmäktigegruppens ordinarie ledamöter rösträtt.

Nu skall vi komma ihåg att hela drevet sattes igång med en misstolkad kommentar på Facebook, men även om den tolkningen skulle gälla så har man åsidosatt hela denna paragraf:

  1. Inget brott mot kandidatförsäkran
  2. Ingen sluten omröstning med två-tredjedelsmajoritet
  3. Varken förbund eller representant har beretts tillfälle att yttra sig

Vidare kan jag med enkelhet konstatera att man även gör brott på kapitel 4, mom 8:

Fullmäktigegruppens medlemmar och de som i övrigt önskar närvara vid gruppmötet skall respektera fullmäktigegruppens arbetsordning och det som stadgas i den etiska policyn. Detta innebär också att de personer som innehar förtroendeuppdrag ska respekteras i sina respektive roller, liksom ingångna överenskommelser inom gruppen och med de partier vi har samarbete med.

Jag funderar på varför man ser detta av sådan vikt att man uttryckligen bryter mot den moderata fullmäktigegruppens stadgar? Det smärtar mig djupt att se mitt parti fortsätter ner i denna negativa spiral genom att låta de etiska resonemangen kantra så totalt som nu sker.

Få verkar inse vilken kostnad denna utrensning kommer med. Att med handling deklarera att gruppstadgarn är bestående av gummiparagrafer, gör att var och en var i gruppen är utlämnade till godtycke.

All förmåga till avvikande åsikter är därmed förknippat med risker för den egna existensen som en del av gruppen. Jag har sagt det innan, men i och med detta så är det mer giltigt än någonsin tidigare:

På principiell nivå kan man konstatera att när en grupp som inte klara av att föra en intern diskussion i demokratisk anda, då återstår det bara att genomföra en homogenisering eller öka repressiviteten för att därigenom återställa lugnet. På kort sikt är det en effektiv metod, medan det på längre sikt verkar åderlåtande på förnyelse och engagemang.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.