Beslutssnurra som kan bli ett svek mot Ludvigsborgarna

Jag vet knappt var jag skall börja vad gäller övertagandet av driften av vägföreningen här i Ludvigsborg. Men låt oss snurra upp detta i omvänd kronoligi.

På senaste kommunstyrelsemötet 2011-09-12 kunde man inte ta upp ärendet för att det inte var berett, trots att kommunalrådet innan han gick på semester skickade ut en notering till alla om att ärendet kommer in som ett extra ärende. Det fanns ingen acceptans på KS mötet att ta upp ärendet trots att alla vet vad som behövs göras.

Hur kommer sig det då att det blev så här? I förvaltningens förslag till beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-09-07 skriver man att ”tekniska nämnden bemyndigas att teckna särskilt avtal, i enlighet med ovanstående principer, med berörd vägförening” samt att ”de ekonomiska konsekvenserna av övertagande hanteras i budgetberedningen och budgetbeslut för 2012”.

KSAU beslut blev att endast hänskjuta det hela till budgetberedningen. Det beslutet innebar att tekniska nämnden inte får i uppdrag att gå vidare med att tekna avtal, och att inga pengar allokeras för perioden från 2011-11-01 till 2011-12-31. Fullständigt haveri, trots att kommunens högsta politiska församling, kommunfullmäktige, läst att tekniska nämnden i sitt förarbete föreslår att övertagandet skall ske 2011-11-01.  

På vägföreningens årsmöte beslutades att årets avgift för medlemskapet skulle vara 0 kronor, detta eftersom tydliga löften kommunicerats från ansvarit håll till vägföreningen. Ansvarigt håll har nu en månad på sig att reda ut denna soppa för att sveket inte skall manifestera sig.

Många som inte bor här ute förstår ofta inte vad som det här handlar om. Här ute i Ludvigsborg bor det grannar där den ena får avgiften betald av kommunen medan den andra måste betala avgiften själv. Detta är ett brott mot kommunallagens 2 kap, §2

Länk till artikel i Skd 2011-09-14.

5 svar på ”Beslutssnurra som kan bli ett svek mot Ludvigsborgarna

 1. Lars Ahlkvist

  Hej!
  Ja, nåt gick uppenbarligen fel i min frånvaro. Hittills har det varit en konsensus om det viktiga i ett övertagande av ansvaret i kommunens regi.

  Räknar med att det går att landa i det igen, och har pratat med vägföreningens ordförande om hur jag avser driva detta vidare. Utvecklar det inte här mer än så, av olika skäl som jag berättat för Dig tidigare. Viktigt att hålla isär olika intressen!

  Viktigt också att vi behandlar olika kommuninvånare lika. Så, i min värld skäl att hoppas på en bra utgång när frågan kommer upp i ordnade former nästa gång.

  Svara
 2. Lina Sofie

  Lite historik för den nyfikne:

  080407 Med frisk luft under vingarna kontaktar vägföreningen kommunen, föreningen krävde klarhet i hur betalningsansvaret var uppdelat med hänvisning till beslut (dels för att kunna driva frågan om kommunens övertagande men också för att kunna fakturera kommunen korrekt) och meddelar samtidigt att kommunen bör ta över betalningsansvaret omgående.

  080604 Efter påminnelse om att vi ville ha en lista över de fastigheter som omfattades och det beslut där detta stod fick vi ett svar som bla sa:
  ”Varken vi eller vägföreningen har gjort något väsen av detta utan vi har litat på varandra”
  (hänvisade till faktureringens omfattning)

  080604 Föreningen svarar (som även går till bla Lars Ahlkvist):
  ”Ska jag uppfatta det som att kommunen ser vår önskan om klarhet i ärendet som att göra ”väsen”?
  Och ska jag i så fall vidare uppfatta det som att kommunen inte vet/inte vill veta vad ni betalar för eller vad ni ska betala för?

  Det är möjligt att ni tidigare betalat som ni alltid gjort, att ni varit nöjda med ett så luddigt betalningsansvar som ”fastigheter inne i Ludvigsborg” och att ingen undrat/ifrågastatt/”gjort väsen”.
  Så kommer det dock INTE att fortsätta.
  För mig är det av största vikt att vi vet VAD vi gör och VARFÖR, och att det vi gör är RÄTT och RÄTTVIST.
  Jag förväntade mig att våra kommunföreträdare hade samma ambition.

  Som styrelsemedlem i vägföreningen blir jag upprörd av nonchalansen jag möts av i detta ärende.
  Som skattebetalande kommunmedborgare blir jag arg.

  Vi vill fortfarande ha en kopia på beslutet.

  Vidare vill vi snarast träffa kommunföreträdare med befogenheter i ärendet då ”fastigheter inne i Ludvigsborg” är betydligt fler än de ni betalat för de senaste åren. Dessutom blir byn allt större, inte minst för att kommunen projekterar och bygger ut den med nya kvarter. Det är fullständigt oacceptabelt att kommunen betalar avgiften för vissa av våra medlemmar men inte för andra – vi bor alla i samma by och betalar alla skatt till samma kommun.”

  080922 Skickar föreningen en formell skrivelse till kommunen om att ett övertagande bör ske

  081028 Svarar Lars Ahlkvist att förvaltningen fått i uppdrag att inventera vägarna och att kommunen skulle återkomma ”relativt snart” med ett konkret svar

  090208 Efterfrågar vi detta konkreta svar (av Lars Ahlkvist)

  090428 Efterfrågar vi en konkret plan för övertagandet inför vårt årsmöte (av Lars Ahlkvist)

  Någon dag efter blir jag uppringd av Lars Ahlkvist som bekräftar diskrimineringen och menar att det både finns en ambition och en majoritet för att kommunen tar över ansvaret för vägarna.

  090527 Träffade föreningen representanter från kommunen angående övertagandet. Under det mötet lovades det att kommunen kunde ta över skötselansvaret redan samma år (innan vintersässongen) men att det formella ansvaret var tvunget att invänta justering av detaljplanerna.

  Föreningen försöker puscha på frågan men inget händer … politiken hänvisar till förvaltningen och förvaltningen till att politiken har lovat men inte finansierat och hänvisar på så sätt tillbaka till politiken.

  100330 Skickade föreningen åter igen en skrivelse till Lars Ahlkvist där vi krävde att kommunen tar över ansvaret och att vi får respons på skrivelsen omgående.

  100427 Skickar vi påminnelse om att vi vill ha svar

  100430 Svarar Lars Ahlkvist:
  ”Arbetet på ett övertagande är i full gång. Som ni säkert vet handlar det om att ett antal detaljplaner måste göras om, vilket tar sin tid. Nu under våren kommer Samhällsbyggnadsförvaltningen och Tekniska Kontoret att gå igenom standarden på gatorna för att få ett underlag att fastställa villkoren för ett övertagande. Jag har bett ansvariga tjänstemän att ta kontakt med er för att hålla er underrättade om den fortsatta processen.

  Vad gäller övertagandet på kort sikt i avvaktan på att detaljplanerna kan beslutas (vilket sker i Byggnadsnämnd och Kommunfullmäktige efter allas hörande i processen) kan förhoppningsvis skötselfrågan regleras i ett avtal mellan vägföreningen och Hörby Kommun. Även detta har tjänstemännen i uppdrag att arbeta fram.”

  100430 Svarade föreningen:
  ”Gatornas standard utlovades vara fastställd i höstas!
  Övertagandet under tiden detaljplanerna görs om skulle startat innan vintersäsongen 2009!

  Det finns ingen substans i det som sägs och utlovas.

  Vi vill inte ha något ”kan” eller ”förhoppningsvis”.

  Vi vill ha ett skriftligt svar med plan och datum för övertagandet – och det vill vi ha nu!”

  100501 Lars Ahlkvist svarar och hänvisar till förvaltningarna

  100920 Nytt möte med kommunrepresentanter. Nu vill förvaltningen ha pengar för ett eventuellt övertagande – föreningen säger NEJ.

  101028 Föreningen tycker att ”nu får det vara nog” och skriver ett brev till förvaltning och politiken.

  101129 Förvaltningen skickar ett ”icke-svar”

  110214 Föreningen skickar ytterligare ett brev som poängterar vad som utlovats, att det får vara nog och kräver att man levererar vad man lovat.

  För den som är ännu mer nyfiken finns det skrivelser att läsa här:
  http://www.ludvag.se/category/Overtagande.aspx

  /Lina Sofie

  Svara
 3. Lina Sofie

  Hmm …
  Föreningen har påtalat felet och begärt rättning sedan 080407 … undrar då om vägföreningen kan kräva ersättning/upprättelse retroaktivt av kommunen med tanke på lagvidrigheten?!?
  … spännande tanke!

  🙂 /L

  Svara
 4. Lars Ahlkvist

  Lina Sofie, du visar på ett bra och tydligt sätt varför vi måste lösa detta nu och inte fortsätta långrota. Andra kommuner säger ofta blankt nej i dessa lägen. Hoppas vi får ett avslut nu, det kommer jag att jobba för. Och ka, jag tycker också det tagit för lång tid och nu får det vara nog! Hoppas bara kunna leverera majoritet för detta!

  Svara
 5. Lina Sofie

  Kommunen har inte möjligheten att säga ”blankt nej” eftersom man sagt ja till vissa kommuninvånare för många herrans år sedan…. man kan inte säga ja till vissa och sedan säga nej till alla när beslut ifrågasätts.

  Man sköter dessutom vägarna i en annan av kommunens byar – snacka om orättvisa och oreda! … samma kommun men helt olika förutsättningar för kommunens invånare.

  Både politiker och förvaltningen har lovat ett övertagande flera gånger under dessa år men ni har inte infriat – i stället har ni skyllt på varandra för att förhala.

  Hade politiken menat allvar med detta så hade man drivit igenom det för länge sedan. Jag tycker att det är mycket märkligt att både politiker och kommunförvaltningar kan tillåtas utlova saker och sedan strunta i att leverera.

  Märkligt också att man som politiker kan rösta emot ett förslag som skulle inneburit att avslut på denna soppa. Hur ni ska finansiera det är faktiskt sekundärt i denna fråga – se till att besluta för lika behandling av era kommuninvånare NU!!!

  Jag föreslår för Ludvigsborgs invånare att driva en ersättningsprocess mot kommunen – jag delar gladeligen med mig av material (likt det jag levererade ovan).

  /L

  Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.