Socialnämndens budget 2012 – vi är på rätt väg

Igår var det socialnämndsmöte om budgeten för 2012. Förvånande nog var det för första gången lite folk på stolarna, trots att detta var årets kanske viktigaste möte – är det jobbigt med siffror och tråkigt med pengar?

Moderaterna var naturligtvis närvarande med fullt manskap, då en ekonomi i balans och under kontroll är en av Moderaternas högst prioriterade frågor. Och tur var väl den kraftfulla moderata närvaron; Kamer från Moderaterna fick hoppa in på en Socialdemokratisk plats – vilket naturligtvis innebar större chans till bra beslut.

Staffan Salomonsson (M) nu med i Socialnämnden

Efter Daniel Ojas avhopp under sommaren har vi nu en ny moderat kollega i Socialnämnden; Staffan Salomonsson. Socialnämnden valde in Staffan till Socialnämndens arbetsutskottet. Många kommer uppskatta Staffans driv och fokus på ekonomi i arbetsutskottet när individärendena gås igenom.

Staffan är dessutom ordinarie ledamot i Byggnadsnämnden, vilket passade bra när Socialnämnden informerade sig om detaljplanen för Vallmogatan (Hörby 44:13 m.fl.). Resultatet blev att Socialnämnden valde att inte yttra sig över Byggnadsnämndens förslag.

Efter den proceduren kom vi till kvällens dragplåster; budgeten för 2012. Socialförvaltningen, under Bengt Jartzells ledning, har tagit fram ett förslag till balanserad budget. I budgeten är fokus på hemmaplanslösningar (att man inte köper in vissa tjänster som förvaltningen behöver) samt att ha bättre processer inom förvaltningen. Sparförslagen tillsammans summerar 16 miljoner kronor. Det, i kombination en begärd ramförstärkning på 8 miljoner, gör att budgeten kommer i balans.

Utöver det framlagda budgetförslaget kompletterade Socialnämnden skrivningen i beslutet med att poängtera de osäkerheter som finns inom verksamhetsområdet. Dessutom konstateras att det finns risk att hela bespringsvolymen inte kan hämtas hem under 2012, utan full effekt åtgärdena nås först 2013.

När det kom till beslut valde dock SPI att reservera sig mot förslaget till beslut, som var att ställa sig bakom förvaltningens förslag till budget. Jag kunde inte undgå att fråga vari reservationen bestod. Svaret som levererades av Lars-Evald var allt annat än övertygande. Alla invändningar som framfördes hade redan täckts upp med tillägget som lades till under mötet. Det skall bli spännande att läsa SPIs reservation när protokollet kommer ut – för om de skall ha någon trovärdighet alls behövs mycket mer kreativitet än generell skepticism.

Uppdaterad: Länk till artikel i Skd.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.