Den kommunala resebyrån 2.0


Att Afrikaresorna har varit populära hos det aktiva resesällskapet, har det inte varit någon tvekan om. Vi andra som står vid sidan av och ser spektaklet, vi skakar bara på huvudena. Resorna har givit mersmak hos de inblandade och nya projekt har hittats på för att hålla igång reseverksamheten på skattebetalarnas bekostnad.

Namibiabesök i dramadokumentären "Starke man" i SVT

När ärendet var uppe i kommunstyrelsens arbetsutskott onsdag förra veckan, sa Pelle Skerup ifrån och ville avbryta (Protokoll 2012-02-22 §56). Det som faktiskt kan vara mer intressant, är att notera §44 i samma protokoll; Namibiaprojektets vara eller inte vara initieras på sittande möte, vilket är en klassiker inom kommunadministrationen för att minska insynen.

Ni kommer väl alla ihåg ärendet om att kommunstyrelsen skulle få sätta arvoden (ärende 4 KSAU 2011-11-30) som jag tidigare har skrivit om. Den gången kom ärendet ut i kallelsen och mitt blogginlägg tog sådan skruv att ärendet gjordes om till ett informationsärende.

Ett informationsärende är ett reträttbegrepp för ett ärende som kommit upp på agendan men som ordföranden inser att denne inte klara av att få igenom på mötet. Ni kommer väl ihåg ordningsreglerna i Socialnämnden i somras som också blev ett informationsärende efter att ha kölhalats i riksmedia. Detta misstag begicks inte om Namibiaäventyr 2.0 utan smögs som sagt in på sittande möte.

Alla som vistas ute i verkligheten vet hur förbannade mannen på gatan är för resebyråverksamheten på kommunledningskontoret. Detta kontor måste ha drabbats av bunkermentalitet. Hade partigrupperna eller – Gud förbjude – en bloggare satt fart på frågetecknen och debatten runt reseverksamheten, hade det hela kunnat stoppas långt innan.

Precis som Pelle säger i SkD 2012-03-02, så blev vi i partigruppen informerade om att ärendet inte var föremål för beslut. Samma information fick vi i kommunstyrelsen 2012-02-13 (se protokoll KS §31) där moderaten Louise Hedlund ville ha mer information om de eventuella projekten. Kommunstyrelsens ordförande svarade att informationen kommer på mars månads kommunstyrelse. Just så lämpligt att beslutet redan vid det laget är fattat och att en debatt om detta därmed är meningslös!

Det är uppenbart att politiken inte skulle få en chans att diskutera detta projekt – alla visste att en öppen debatt skulle medföra att projektet skulle skippas. Låter jag konspiratorisk? Kanske, men hur kan man annars tolka kommunalrådet Lars Ahlkvists uttalande i SkD 2012-03-02:

”– Att nu riva upp överenskommelsen med Sida och Karasburg vore orimligt. Processen har kommit för långt.”

Senare i samma artikel kommenterar kommunalrådet det faktum att Pelle Skerup och den moderata gruppen känner tveksamhet inför verksamheten:

”Att vara ett eko för Sverigedemokratiska värderingar är knappast ett recept för framgång.”

Spontant, från mitt perspektiv, känns det konstigt för ett moderat kommunalråd att anklaga den moderata fullmäktigegruppen för att vara Sverigedemokrater. Det, om något, verkar inte vara ett recept framgång anser jag.

Jag har specifikt efterfrågat, både direkt av projektledaren och via min gruppledare, om en projektutvärdering av Namibia 1.0, men någon sådan fanns inte att tillgå. Hur kan man sätta igång ett nytt projekt om man inte vet om att det förra projektet var lyckat? Det är är inte bara en fråga som ställs till kommunen, utan även till SIDA som inte verkar ha stora krav på de projekt som man driver. Som projektledare inom näringslivet uppfattar jag att dessa projekt hanteras på mycket lösa boliner. Hur har man utvärderat nyttan med projekten, eller finns det inget behov av utvärdering när någon annan betalar?

Det hävdas att det inte kostar kommunen något, samtidigt sägs det att en stor mängd kommunmedarbetare har varit engagerade. Dessa personers arbetstid har inte SIDA betalat för? Det samma gällde de barn som helt plötsligt fotograferades i Namibia – vilkas närvaro skedde helt på kommunens bekostnad.

Skall vi i Hörby hjälpa staten att sätta sprätt på pengar genom tveksamma projekt som man ännu inte har utvärderat nyttan av? Med vilken trovärdighet begär vi av vår hemtjänst att bli mer effektiv när samma attityd inte visas från andra håll – speciellt inte från kommunledningens sida som, om några, måste gå före och visa vägen framåt.

Kanske är det så det är omöjligt att stoppa det fortsatta Afrikaäventyret, men nog måste det skapas en effektiv damage control. Detta behövs för att nyckelpersoner ska kunna fokusera på kärnverksamheten och inte på perifera saker som Afrikaresor och arvoden, detta eftersom ”vi har förtvivlat lite tid att ägna oss åt något annat än huvuduppgiften”[SkD 2011-10-20].

Vi har förtvivlat lite tid att ägna oss åt något annat än huvuduppgiften

10 svar på ”Den kommunala resebyrån 2.0

 1. Utled

  Jag tycker du har helt rätt i din kritik av uppföljningen av projektet, det är märkligt att man inte kan prestera någon rapport med tydliga resultat presenterade. Men man kan också fråga sig om inte detta är lite av att göra en höna av en fjäder. Ni får det att låta som om de ska tillbringa flera veckor nere i Namibia. Enbart sittande i solstolar. Så är väl inte riktigt fallet?
  Pelle Skerups uttalande om att ”De flesta i Hörby betalar statlig skatt”, det ger jag inte mycket för, jag har aldrig sett någon indikation på att Hörby är en höginkomsttagarkommun. I så fall hade väl knappast dessa skattehöjningar behövts?
  Dessutom, är det inte så att man tagit upp ansökan om projektpengar till det du kallar Namibia 2.0 ett par gånger redan 2011, varför sa inte Skerup någonting då? Varför väntar han tills pengarna redan är sökta innan han ”sätter ner foten”? För att ”mannen på gatan” börjar låta? För effektens skull?
  Visst vill vi ha våra politiker på hemmaplan och visst kan man undra vad Hörby kan bidra med i världen, men det är lite konstigt att man varit så tyst så länge, varför försökte man inte stoppa projektpengsansökningen redan? Varför väntar man tills nu? För att det är så mycket roligare att bråka med kommunalrådet i pressen än i mötesrummen?

  Svara
  1. Per Elis Jansson

   Hej Utled (…),

   För mig är skatt som skatt – att ha ett effektivt utnyttjande av skattemedeln en garanti för en betalningsvilja till systemet.

   Det är intressant perspektiv/reflektion du har om att man låter utreda något som man är emot. Jag har själv gått emot ett oskäligt utredande (du kanske kommer ihåg konsulten förra våren i Soc, där jag ansåg att vi satt på informationen redan inom organisationen, men jag blev ju politiskt halshuggen för att jag inte gick med på den utredningen). Sedan dess har jag lärt mig, likt Edvard Persson, att låta dem bara gå på… Du sätter fingern på ett moment 22, om ärendet inte är utrett, vad är det då man säger nej till?

   Jag försökte beskriva kuppandet in av projektet ovan – handlingarna på sittande möte, ingen debatt innan och inga partigrupper inblandade, o.s.v. Som du kan läsa ovan har vi försökt att få fram informationen; kommer även ihåg Gert Nygren när han i höstas i kommunstyrelsen ställde samma fråga, men fick samma svar att det var under utredning.

   Vad som hände förra måndagen var ett beslut om att gå med på avtalet som förhandlats fram. Detta hastades igenom utan debatt, så nu kommer debatten efteråt i stället, så i stället för att handla om sakfrågan, som vi alla ville diskutera, handlar diskussionen nu om processen i stället. Detta måste te sig helt obegriplig för människor utanför beslutsnurran inom kommunen.

   Eftersom det är så rörigt blir det enklare att förvirra allmänheten med tal om främlingsfientlighet (jag hyser inget tvivel om att den kommentaren inom kort kommer här med) när problemet handlar om förvaltning.

   Svara
   1. Utled

    Obegripligt, så sant. Har som, än så länge, moderat väljare försökt förstå mig på vad som försiggår här i kommunen och vilka agendor herrar Ahlkvist och Skerup har. Svårt att bli klok på. Vet bara en sak; mitt kryss får ingen av dem nästa gång.

    Mitt ”problem” med skatteuttalandet har inte att göra med vad pengarna går till utan hur man far med osanningar. Det är lätt att kontrollera att Hörby ligger dåligt till vad gäller antal inkomsttagare som kommer upp i brytningspunkt för statlig skatt. Men det saknas kanske sakskäl på båda håll? Är det kanske därför det mest blir tyckande och smutskastande? Att anföra osanningar är lika illa som att beskylla sina partikamrater för rasism, i min värld. Osaklighet som osaklighet, osanning som osanning.

    Nåja, jag drar mig nog tillbaks till min kammare och fortsätter beundra de som orkar hålla på med politik i en kommun som Hörby idag, på avstånd. Det man läser och hör om vad som pågår och hur ärenden hanteras blir man som kommuninnevånare bara uppgiven av.

    Svara
 2. Lars Ahlkvist

  Rapport om måluppnåendet har givits av projekledstrn till KSAU löpande muntligt. Den var basen för mitt interpellationssvar på senaste fullmäktige. Skriftlig rapport kommer. Vi kommer nu med stöd av SIDA att kunna utveckla Hörbys arbete med ungdomsdialog.

  Att kalla det kommunal resebyrå – utan att ha tagit del av en utvärdering som Du hävdar är viktigt – förstår jag inte syftet med. Men jag noterar att det är ungefär samma kritik som bl à SD kommit med.

  Jag noterar också Dina tidigare blogginlägg om jämförelser med ”Starke man” och Namibia.

  Är Du verkligen seriöst intresserad av att få del av Ingmars utvärdering, Du verkar ju ha dömt på förhand för länge sen. Och då verkar ju åtminstone för mig en utvärdering ha aningens sekundär betydelse. Och det framstår som symptomatiskt i sammanhanget.

  Svara
 3. Medborgare

  Lars du är en katasrof för Hörbypolitiken.Du har i insändare och bloggar ägnat det senaste året åt , att ta heder och ära av dina allianskamrater.Sökt stöd hos S och MP !
  När dina förslag har kritiserats har du en räcka ord som du ständigt använder i din argumentation.Tex Rasist och maffialedare. Du har höjt skatten 2 år i rad p.g.a vidlygtiga byggen.Kommunens ekonomi har aldrig varrit så usel!?
  Var snäll och gör Hörbys medborgare en stor tjänst!!
  Ta paus eller time out eller vad det kallas och låt någon annan få hålla i rodret!

  Svara
 4. Lars Ahlkvist

  Medborgare, du låter som alla anonyms belackare med bitterhet.

  Har Du missat att femklöverm inkluderar Mp? Att vi i kommunpolitiken ofta är överens med S? Vad är problemet med det?

  Vad gäller skatten, ja vår extremt låga skatt har inte gått att hålla när finanskrisen gjort att skatteintäkterna minskar och kostnaderna ökar. Den är fortfarande en av de allra lägsta i landet. Och hela m-gruppen röstade för höjningen.

  Hehe, du nämner blogginlägg. Bloggaren med denna adress har konsekvent ägnat sig åt att sprida skit om mig, femklövern och kommunen. Mer än någon opposition. Pelle kompletterar med rykten på stan.

  Jag vet hur detta skulle hanterats i ett företag. Men i organisationer är det annorlunda, benägenheten att hantera konflikter seriöst är lägre. Så då får lätt mobbarna, de bittra, de som agerar i egenintresse avgörande inflytande.

  Min fråga är varför det gick att döma samarbetet utan utvärdering, men inte besluta om ett nytt trots att utvärderingen muntligt presenterats? Det passade kanske inte i kampanjen för att byta kommunalråd som pågått ett tag. Med utfrysning av de som inte tar avstånd tillräckligt tydligt.

  Ja, det är metoder jag tycker illa om. Som används på andra håll i världen. Som inte hör hemma i Hörby.

  Svara
  1. debattvillig

   Ja Lars, vi vet alla vad som hade hänt om detta vart ett företag.
   Du hade fått en 45:a i häcken och ut genom dörren på stående fot vilket jag sagt tidigare.

   Sen att vi skulle ha relativt låg skatt, jo men tjena hörrödudu.

   Sen att denna blogginnehavare ägnat sig att sprida skitsnack?
   ja det är hans grundlagsskyddade rättighet att göra detta, har du glömt detta? Sen att Pelle dryftar sina åsikter är hans grundlagsskyddade rättighet. för övrigt är han den vassaste politikern vi har i kommunen vilket man kan se på röstsedlarna sista valet.

   Ingen utvärdering har gjorts, jag har efterfrågat just rapporten då ni INTE får föra detta muntligt vilket har kritiserats förut. men den är som filmen ”borta med vinden” .

   att byta kommunalråd är inte en kampanj, det är ett faktum på en vilja som genomsyrar stora delar av kommunen. Gör en sifomätning så får du se själv, ett tips till dig Lars, bli inte för förkrossad av den.

   metoder du tycker illa om? men dina metoder då?
   härskarteknikerna, okvädningsorden mot dom som inte delar dina åsikter? tex rasister etc? snacka om dubbelmoral Lars.

   Svara
 5. Nils

  Hörbys ”extremt låga skatt” är väl en sanning med modifikation. I Stockholms län finns det exempelvis ingen kommun som har lika hög kommunalskatt som Hörby har. Hörbys skatt ligger dessutom högre än det skånska genomsnittet och endast någon tioöring lägre än sverigesnittet.

  Knappast ”extremt låg”…

  Svara
 6. Exilskåning

  Spännande omröstning på din blogg….
  Ӏr det ett effektivt retoriskt grepp att insinuera att sina
  meningsmotsåndare är Sverigedemokrater?”
  I ditt inlägg ovan citerar du kommunalrådets uttalande i Skd så här:
  ”Att vara ett eko för Sverigedemokratiska värderingar…”
  Det är ganska långt ifrån ett påstående att du (och andra meningsfränder i denna fråga) skulle VARA Sverigedemokrater.
  Och att ni utgör ett eko av (sd)-utspelet råder väl knappast något tvivel om? Jag frågar mig snarare om det är ett effektivt retoriskt grepp att formulera bloggomröstningar som bygger på hemsnickrade vinklingar av citat – istället för på sådantt som verkligen sagts….
  Bottom line verkar syftet med alla konfrontationer med den femklöverkoallition du själv ingår i mest vara att till varje pris ”sätta dit” kommunalrådet. Själva sakfrågan spelar ingen större roll – det kan lika gärna vara socialnämnd, som nya kommunhus eller Namibiaprojekt. Maktkamp inom (m) inför nästa val?
  Och är det i så fall en framgångsrik metod? Finns inte risken att väljarna helt enkelt tröttnar på ett parti vars företrädare i offentligheten käbblar med varandra – och lägger sina röster nån helt annanstans nästa val…

  Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.