Det springs på korta bollar nu

Av | 2012-06-08

Man slutar aldrig att förvåna sig över den kommunala processen. Budgetprocessen för 2013 synes vara dirigerad av konstsimmare på rohypnol – ett intensivt sprattlande och plaskande med aggressiva annotationer. Men visst kan vi förvänta oss ett desperat sprattlande då vi i budgetbeslutet i slutet på 2011 slängde av oss flytvästen och hoppades kunna gå på vatten. Jag vet minst en debattör som i fullmäktige påtalade detta faktum angående riskexponeringen.

Nu så här efteråt när risken har slagit in, är det panik. Budgetprocessen för 2013 verkar numera handla mer om räddningsaktion av resultatet 2012. Vad kan då vara mer följdriktigt av sprattlarna än att vända blickarna mot socialnämnden och det förväntade underskottet på 18,5 miljoner.

I ett ärende i kallelsen till Kommunstyrelsen 2012-06-11 under den smidiga rubriken ”Angående Socialnämndens beslut att informera kommunfullmäktige om det prognostiserade resultatet för 2012 på 23,1 mkr och att kommunfullmäktige noterar osäkerheten i prognosen samt att budgetberedningen tar prognosen i beaktande” skall silverkulan levereras. Så här står det i första att-satsen:

att socialnämnden anpassar kostnadsnivån till angivet anslag 2012 (229 mkr, exklusive hyresjustering). Socialnämnden ska därmed, i enlighet med nedanstående resonemang, uppnå ekonomisk varaktig balans under 2012

Passusen om nedanstående resonemang gör allegorin om konstsimmet rättvisa. Bland annat skriver man ”Kommunstyrelsen har följt arbetet under året med stort engagemang…” Engagemanget har varit så stort att man två gånger försökt upplösa nämnden och en gång bett den frivilligt avgå. Jag vet inte om jag skall tacka för uppmärksamheten eller om jag skall notera ett rekord av missvisande omskrivningar, då just kommunstyrelsen fått en anmärkning av revisionen för dess bristande agerande.

Men alla lustigheterna till trots, KSAUs resonemang är en vinkelvolt av sällan skådat slag; För två fullmäktige sedan godkände vi den nya organisationen för socialnämndens verksamhetsområde.Nu begär kommunstyrelsens arbetsutskott att vi i socialnämnden drastiskt skall ändra på denna organisation.På andra halvan av 2012 skall vi spara in de 18,5 miljonerna, vilka i dagsläget är mer än så, då förbättringarna för att nå 18,5, ligger under andra halvåret. Men varför skulle det vara en parameter man ens skall bry sig om?

Naturligtvis sitter säkert KSAU och räknar pengar och måste koppla det till personal. Säg att en personal kostar 500kkr/år. Att säga upp personal nu med effekt under 2012 innebär att endast fjärde kvartalet  kan tillräknas besparingen i personalkostnaden. Hur många skulle det bli i så fall? Räknedosorna gick varma på KSAU mötet och man kom kanske fram till ((18,5/0.5)*4 =) 148 personer. Detta förutsätter att det råder arbetsbrist inom organisationen. Är det så att KSAU på allvar menar att det finns 148 personer inom socialförvaltningen som sitter och rullar tummarna?

Den nya organisationen som vi i fullmäktige tog på april månads fullmäktigemöte syftar till att långsiktigt förebygga behovet av dyra och långvariga biståndsinsatser. Att spara kraftig och kortsiktigt, här och nu, kommer innebära att vi i framtiden kommer drabbas av ökande sociala kostnader. Om detta vet vi i Hörby allt för mycket om redan och den vägen behöver vi inte prova en gång till.

Som andra att-sats skriver man dock:

att det åligger socialnämnden att omgående ta fram åtgärder som syftar till att bringa ner nämndens prognostiserade underskott till noll och redovisa konsekvensbeskrivning med anledning av det

Och visst är det så. Det är klart att vi skall göra det. Vi har inte en detaljerad plan ännu som visar att vi 2014 har kommit ner till en kostym i storleksordning 229Mkr och detta är naturligtvis något vi måste göra.

Konsekvenserna av detta arbete kan jag dock redan nu beskriva – färre uppbär ekonomiskt stöd och de öppna insatserna blir effektivare. Den enskilde som är drabbad av sociala problem får tidigare och bättre hjälp och därmed minskar även kommunens kostnader. Konsekvensen av detta, kära kommuninvånare, är att vi har en budgeten i balans och har en personal med trygga anställningar.

Men vi vet alla att det finns krafter som vill att just denna socialnämnd skall misslyckas – speciellt efter ledarskiftet. Men dessa krafter påvisas gång på gång ha fel i sina utspel. Det har i praktisk handling visat sig att vi har en uthållighet och bestämdhet att lösa de problem som vi står inför. Vi har blivit anklagade för att springa på korta bollar, men jag konstaterar att vårt konsekventa långsiktiga arbete har ett brett stöd bland de partier utgör socialnämnden.

Så nu när detta är sagt, kvarstår endast den retoriska frågan om vem det är nu som springer på korta bollar?

Ett svar på ”Det springs på korta bollar nu

  1. Lars Ahlkvist

    ”konstsimmare på Rohypnol” är din kommentar om mig, Pelle, Brita, KjellÅke och Tommy. Är Du överhuvudtaget intresserad av nåt som helst konstruktivt samarbete? Verkar inte så.

    Tror Du får lugna ner Dig och försöka hitta balans i livet, hitta nån plats där Du trivs. Det verkar i vart fall inte vara inom femklövern i Hörby, som Du ägnar mycket tid åt att förtala och motarbeta. Ser ingen större skillnad mellan Dina kommentarer och de på SD-Hlrbys hemsida. Kanske en ide för att komma vidare i livet?

    Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.