Hur står det till med kvaliteten i Hörby?


Det är tyst i Hörby om Caremaboendet Vallgården just nu. Politikerna drar in huvudet när det stormar om vårdbolaget. Och visst är det som SVT dokument inifrån berättar om rent ut sagt för djävligt och upprörande. Jag tänker – hur ser det ut i Hörby? Som ledamot i socialnämnden fick vi information förra måndagen på arbetsutskottet om hur det står till på Vallgården. Rapporten gav vid hand att övertagandet har gått bra och arbetet flyter på. Allt enligt minnesanteckningar producerat vid ett möte mellan kommunen och Carema.

Ni som följer bloggen och media vet om bristen på ekonomistyrning som idag finns inom vissa delar inom socialtjänsten. Ett flagrant fall är centrum för boende; just det centrum som Vallgården sorterar under. På samma arbetsutskott som nämndes ovan fick vi en dragning om den ekonomiska situationen. Efter ”felbudgeteringen” på 6Mkr, som vi blev delgivna vid förra nämndsmötet, stärktes farhågorna om att kollen på den ekonomiska situationen inte är riktigt hemma. Arbetsutskottet, tillsammans med närvarande tjänstemän, försökte avkoda rapporten om hur den ekonomiska konsekvensen har blivit för verksamheten efter övertagande – vi misslyckades. Retur avsändare, men det är skrämmande när man har Carema reportaget från SVT färskt i minnet, vilka konkreta konsekvenser frånvaro av kontroll kan få för den enskilde.

Det var på första mötet med den nya socialnämnden i januari som vi tog beslut om att lägga ut driften av Vallgården till Carema. Lite visste vi då vilken regim som styrde och hur lite koll på verkligheten den hade. Och är det så att förvaltningen inte har koll, så har inte vi i nämnden koll heller. Men om det nu är så liten koll på verksamheten, hur kan vi då säga att vi har kontroll på kvaliteten på alla boenden, oavsett utförare? Vi har vår Nöjd Kund Index på kommunens hemsida, men hur bra är den undersökningen egentligen? Behöver vi en kvalitets officer inom kommunen utanför socialförvaltningen som fokuserar på individens faktiska situation eller är MASen tillräcklig?

8 svar på ”Hur står det till med kvaliteten i Hörby?

 1. Björne

  Intressant fråga du tar upp! I går kväll i Aktuellt interjuvades en professor om brister i omsorgen. Han ansåg att avtalen med utförarna var dåliga och mycket svårt att utläsa vad som krävs. Skriv tydliga avtal! Bra även för anhöriga som kan ställa orimliga krav ibland på personalen.
  Beträffande kontrollen så är det en fråga som tål att diskuteras? Skall det vara en person anställd av kommunen som kontrollerar?
  Samma sak gäller nuvarande ordning där en kommunal biståndsbedömare bestämmer om vem som får bo på särskilt boende? Kanske någon av kommunen oberoende person?

  Svara
 2. Anita Ullmann

  Jag och många andra visste redan i januari att Carema ägs av riskkapitalbolag och att det är just det som är pudelns kärna. Det kan inte upprepas tillräckligt ofta att (s) var emot övertagandet av Vallgården.

  Det är minst sagt ett solklart politiskt beslut som fattades i januari och inget som kan skyllas på förvaltningen. Med tanke på brukarna kan man dock inte säga att ni i femklövern får skylla er själva nu. Rent akut behövs det förstärkt tillsyn och för min del gärna en uppsägelse av kontraktet, liksom i Stockholm där avtalet med Carema nu sägs upp.

  Svara
 3. Per Elis Jansson

  Jag skyller inte på förvaltningen, jag konstaterar faktum att styrningen inte fungerar och att kvalitetsfunktionen inte är implementerad fullt ut inom kommunen. Situationen var dock värre än jag personligen trott när den nya nämnden tog över. Där kan du rättmätigt rikta kritik mot mig.

  Noteras skall, att den beskrivna kvalitetsfunktionen gäller för boende som drivs av kommunen och boende som drivs av privat utförare. Noteras skall även, att inte ens i ett socialistiskt samhälle, som socialdemokraterna idealiserar, per definition inte uppstår kvalitetsproblem. Det är något som historien i alla fall har lärt oss, så därmer kommer (s) inte heller med några lösningar.

  Tittar vi framåt ser vi att jobbet med upphandlingsunderlaget nu definierat och vi har tilllgång till kvalitetskriterier på en detaljnivå som inte fanns innan. Avtalet med Carema kan erhållas från socialförvaltnignen, så tack vare detta så har vi nu möjligheter att forcera kvalitetsfunktionen.

  Jag är övertygad om att socialnämndens (s)-ledamöter (om jag känner dem rätt) inte är intresserade av att sätta sig i baksätet och peka finger, utan kommer helt och fullt engagera sig i arbetet för att vi skall få den kvalitet vi betalar för, oavsett om det är en offentlig eller privat utförare. Kanske är det så redan, problement är att ingen vet.

  Svara
 4. susanne meijer (S)

  Per Elis du är snabbt ute och diskuterar igen, som vanligt. Rapporten vi fick på AU har mer att begära. Som jag sa på mötet, mycket skall diskuteras och noggranna kvalitetsindikatorer skulle finnas med. Kunde du se dem ? Inte jag ?

  Jag gjorde ett studiebesök för någon månad sedan på Vallgården, en hel del uppgifter gjorde mig bekymrad. Uppgifter som jag räknar med att vi disukterar på socialnämnden nästa vecka.

  Peka finger i baksätet gör vi inte. S har hyttat med hela handen under hela upphandllingsporocessen eftersom allt underlag var så otroligt dåligt.

  Men fort skulle det gå. Nu är vi där vi är och Carema har ett bra avtal, i deras tycke. Deras egna ord till mig. De har aldrig haft ett så bra avtal som i Hörby. Därav vår kostnad på de många miljonerna skulle jag tro. Eftertänksamhet och vård av skattepengar är av största vikt. Valfriheten är här för att stanna. Men valfriheten får ALDRIG gynna kapitalister som sätter pengarna före god vård och stoppas i egen ficka. De skall in i verksamheten igen. / susanne meijer

  Svara
 5. Lina Sofie

  Håller med dig Björne – skriv tydliga och bra avtal där kvalitetsaspekter/krav framgår tydligt. Lätt att peka finger på de externa utförarna … men som i allt annat är det viktigt med en tydlig kravspecifikation – en som följs upp!

  De externa bolagen befinner sig i en speciell situation då de granskas på ett helt annat sätt och med helt andra ögon – bla de ögon som egentligen redan bestämt sig för att att någon som har mage att tjäna pengar på sin vårdverksamhet omöjligtvis kan utföra något gott, i alla fall inte något som är gott nog. Men erfarenheten visar väl att de faktiskt kan det 😉 … idiotiska beslut, anmärkningsvärda kulturer och rötägg finns inom alla verksamheter – såväl kommunala som privata.

  Samtliga verksamheter skall följas upp, det ska finnas bra och tydliga kvalitetsmål som också följs upp kvalitativt (ofta vill förvaltningsledning och nämnd ha kvantitativa mätningar men jag utmanar er – vad säger de egentligen? … att förstå vad man frågar efter är a och o).

  🙂 /L

  Svara
 6. Anita Ullmann

  Vad är skillnaden mellan någon som arbetar svart och ”någon som har mage att tjäna pengar på sin vårdverksamhet” och som slussar vinsten utomlands för att slippa betala skatt?

  Vårt samhälle fungerar inte utan skatteintäkter. Så enkelt är det. Eller vill ni framöver betala ur den egna fickan för att era föräldrar ska få den vård de behöver?

  Det kan vara lärorikt att se hur (illa) det fungerar i andra länder, även inom Europas gränser. I Tyskland till exempel är barn per lag skyldiga att betala försörjningsstöd till sina föräldrar. Det kan i enskilda fall gå så långt att man blir tvungen att avyttra sitt eget hus för att kunna betala äldrevården åt sina föräldrar. Är det något vi ska eftersträva i Sverige?

  Svara
 7. Snorkfröken

  Ett aktiebolag är tvingat enligt lag att gå med vinst. Vad ägarna sedan gör med denna vinst, är upp till dem. Man kan naturligtvis ha olika aspekter på vart vinsten ”försvinner”, det har också Anders Borg. Carema är ett aktiebolag, och SKA alltså enligt svensk lag gå med vinst. Det det handlar vad gäller Carema är en usel kvalitetskontroll av upphandlarna och usla upphandlingar. En fullgod kvalitetskontroll måste vi ha, både för de privata vårdbolagen och för de offentliga. Det finns dåliga aktörer av bägge sort, dvs det finns ingenting som säger att bara för att det är privat är det jättebra men det finns heller ingenting som säger att bara för att det är offentlig regi är det jättebra. Och tvärtom.

  Svara
 8. Allan

  Det finns redan sedan flera år både bra och dåliga bolag i kommunen, kommunala och privata.

  Se den nya kvalitetsmätningen som är utlagd nyligen på kommunens fina hemsida under Kvalite och kontroll. Brukarundersöning från 2010 både hemtjänsten och de särskilda boenden. Mycket intressant läsning.

  Här kan läsas vad de skrivit och det är mycket bra. Det är både ros och ris och mycket man får veta om hur det går till i vården i Hörby innan man måste dit.

  Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.