”Man måste vara lite flexibel”

Citatet ovan kommer från kommunstyrelsen i måndags när vi diskuterade miljöpartiets motion om ”beredskap i händelse av brist på olja”.

Miljöpartiet föreslår att kommunen skall genomföra en analys av kommunens beroende av fossila bränslen och vilka konsekvenser man kan förvänta sig vid en bristsituation. Sista punkten i motionen var att kommunen skall verka på regional nivå att samma utredningar genomförs där.

Jag yrkade avslag till motionen på grund av att sista punkten ligger utanför vad en kommun skall hålla på med, men fick mothugg i form av kommentarer som den i rubriken.

Jag har skickat in följande reservation till beslutet:

Jag reserverar mig mot beslutet att föreslå fullmäktige att anta motionen om ”Beredskap i händelse i brist på olja” på grund av följande tre orsaker:

1. Kommunallagens skrivning

Kommunallagen har följande skrivning angående verksamhetsområde i 2. kap §1:

’Kommuner och landsting får själva ha hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller landstingets område eller deras medlemmar och som inte skall handhas enbart av staten, en annan kommun, ett annat landsting eller någon annan’

Tredje punkten i motionen handlar om att Hörby kommun skall verka för att motsvarande arbete genomförs på regional nivå.

Det är min uppfattning att driva verksamhet på regionnivå ligger utanför kommunens verksamhetsområde således strider motionen mot kommunallagen. Kommunallagen är uttömmande och ger inget utrymme för tolkning.

2. Begränsade resurser

Kommunen har begränsade resurser, därför är det viktigt att kommunen fokuserar på det som vi verkligen är satta att ha hand om. Vi har enligt min mening inte uppdraget från kommunens medborgare att driva regional analys och planverksamhet. Det är inte att använda kommunens begränsade resurser på bästa sätt att genomföra ovan verksamhet.

3. Beredning

Ärendet är inte berett för den tredje punkten i tjänstemannautlåtandet och en kostnads- och konsekvensanalys har heller inte producerats för motionen som helhet.

Det är ett viktigt arbete att genomföra sårbarhetsanalyserna för kommunen. Jag vill här uppmana miljöpartiet att initiera den politiska processen på regional nivå i stället för att gå genom Hörby kommuns administration.

Någon gång måste vi sätta stopp och låta kommunen fokusera på vad vi skall hålla på med! Kommunförvaltningen kan inte vara en avstjälpningsplats för missriktade idéer. Det är ingenting som är unikt för Miljöpartiet utan följer ett mönster av att kommunen väljer att öka sin verksamhet.

Jag hoppas att både fullmäktige och förvaltningsrätten håller med mig i det ovan. Kommunen måste begränsa verksamheten för att klara av att fokusera på kärnverksamheten.

8 svar på ””Man måste vara lite flexibel”

 1. Edvin

  Håller egentligen med dig i sak Per Elis. Men oavsett, världen har alltför stort behov av detta, en förberedelse är på sin plats! Det måste verkligen prioriteras, kan inte se att lagar bör gå före människans välmående! 🙂

  Svara
 2. Debattvillig

  Lagar är dock lagar och kan inte ruckas på.

  Men jag håller med dig edvin, mindre olja är bra. Lättlöst med mer kärnkraft. Nya gen3 som Kina kommer starkt med till ruggigt billigt pris och snabbt byggd gör att oljeförbrukningen sänks samt vi kan exportera. Tex till Tyskland som efter sin stängning av kärnkraften eldar absurda mängder kol. Ja för det är ju bättre?

  Håller med P-E i alla åsikter.
  Vi ska och kan inte pga lagtext samt resurser utföra detta i dagens läge.

  Svara
 3. Torbjörn Malvå

  PerElis. Med all respekt för din argumentering, anser jag att det är viktigt, att även kommunalt lyfta frågor som handlar om allas vår framtid.
  Vi kan genom medvetandegörande åstadkomma förändrat tänkesätt i kommunen och kanske på sikt genomföra förändringar i vår vardag.
  Tycker en analys kan vara på sin plats!

  Svara
 4. Torbjörn Malvå

  Förresten ”Debattvilig” vem du nu än må vara. Jag rekommenderar en film om Fushima på Bian i Eslöv i kväll kl. 18. Med efterföljande debatt. Regissören May Wechselmann finns på plats

  Svara
 5. Debattvillig

  1. Redan sett den.
  2. Den har redan blivit kritiserad.
  3. En av Sveriges vassaste debattör är på plats, inbjuden.
  4. Representerar NPYP som i sig självt har kompetens ingen av kärnkraftsmotståndarna som är på gräsrotsnivå kan mäta sig med. Tex ingenjörer inom nukleära områden etc. Folk som jobbar i branschen etc.

  Med det sagt, välkommen att debattera med honom.
  Eller kolla nuclearpoweryesplease.org

  Nåväl, ämnet gäller inte detta utan kommunens förhållande till er motion som förvisso är en omtänksam tanke men är inte genomförbar, olaglig i vissa avseenden etc. All respekt för dig, Edvin etc. Fullt allvarlig, har respekt för er. Så länge debatten hålls på en hög nivå med fakta.

  Du är hjärtligt välkommen till min blogg. Där kan du läsa dig till fakta och kontra med din egen.
  Så kan vi slippa ta debatten här, den hör inte till inlägget.

  Med vänlig hälsning, DV

  Svara
 6. Lars Ahlkvist

  Det är intressant att läsa med vilken tyngd och auktoritet det fastslås att Hörby inte med stöd i kommunallagen kan driva frågor som berör Hörbybor.

  Det lät annorlunda för ett tag sen;http://www.perelis.se/?p=4182

  Men då var det ju i en fråga PerElis själv hade intresse, och då vägde det över gentemot intresset att sprida split i Mp och driva kampanj mot kommunledningen.

  Hur trovärdigt är det att driva linjen att Hörby kommun ska verka mot andra, de ansvariga instanserna för att bygga järnväg (och nån stans såg jag nåt om miljardkostnad för tunnelstation!!!!!) och samtidigt säga nej till att Skåneövergripande diskutera beredskap vid oljebrist. På nåt sätt verkar det ena mera näraliggande än det andra, tycker ni inte? Fast det hindrar oss inte att driva frågan om Diagonalen, även om PerElis nu i konsekvensens namn tänker reservera sig och överklaga till Förvaltningsrätten. Vi har senaste tiden fått en hel del överklaganden från en av PerElis kompisar i visst sammanhang, de har inte rönt så mycket framgång då de är utan substans. Får se om detta blir så mycket mer framgångsrikt…?

  Det verkar lite som att när PerElis bestämt sig för nåt, så måste vi andra underordna oss om vi inte ska bli attackerade och uthängda på bloggen. Vad det har med demokrati att göra är svårt att se. Det lät på sammanträdet som att 12 ledamöter i KS höll med om bifall, 1 ville avslå. Ja, så är demokrati, Kan man samarbeta och argumentera trovärdigt, så får man gehör. Kan man inte det, så får man höja rösten på bloggen, utan stöd i partiet man en gång tillhörde. Inget konstigt i det! Åtminstone inte i min värld. Har all förståelse för att det i PerElis värld ser väldigt, väldigt annorlunda ut. Och därför står också femklövern stark i att försöka förändra Hörby och Skåne i hållbar riktning. Vi följer kommunallagen, försöker inte hitta onödiga hinder. Söker tillitt gemensamt, inte splittring. Därför är ju numer PerElis enligt egen utsago ”persona non grata” i den moderata gruppen. För att han inte följer den moderata arbetsordningen, den etiska policyn och inte vill bidra i femklöverns förtroendefulla samarbete, utan bara attackerar och splittrar. Det är sorgligt, allra mest när man betraktar PerElis och hans ständiga attacker på den majoritet han en gång tillhörde.

  Svara
 7. Ex-moderat

  Må femklövern vissna och multna bort såsom allt annat ogräs!

  Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.