Med (S)usanne blir det garanterat högre (S)kattehöjningar

Efter fullmäktigemöte i slutet på april så har jag min politiker-kollega Susanne Meijer från sossarna gått i spinn. Mitt konstaterande att ryktesspridningen i bastun på Lågedammsbadet fungerar bättre än den officiella kommunala informationen verkar Susanne tolka som att jag saknar kontakt med väljarkåren.

När jag konstaterar att hemmaplanslösningarna var ett misslyckande efter miljonrullningen i soc-placeringarna, ja då tycker Susanne att hemmaplanslösningarna positivt ”rasslat till”. Nåja, det som rasslar är miljonerna, men som Sosse är det inget problem när man har en oändlig påse att ösa ur i form av skattekollektivet.

samma blogg skriver Susanne:

Därför är det anmärkningsvärt när Centerpartiets nya medlem Per Elis ondgör sig över mina bristande kunskaper i ekonomi och dylikt.

Susanne går ut på Facebook och skriver: sm_fb_skattDet är väl nästan lika lustigt som när banktjänstemännen kallar sig rådgivare i stället för säljare.

En sak är väl ändå klar bland alla dessa skurar av kritik mot mig – rösta på Susanne så har ni garanterade utgiftshöjningar genom kostsamma reformer.

Vi kommer nästa år ha det mycket svårt att klara ekonomin i kommunen. Med Sossarna vid rodret blir det garanterat högre skattehöjningar än vad en icke-socialistisk ledning skulle leda till.

Dock är det bra att det framkommer redan nu.

14 svar på ”Med (S)usanne blir det garanterat högre (S)kattehöjningar

 1. Debattvillig

  Fram med skattehöjningar!
  Ingen blir lyckligare än mig om skatten går upp. Sålänge det går till rätt värden i samhället.

  Jag accepterar inte det lilla jag fått pga sänkningarna på bekostnad av skola, vård, barnomsorg, äldrevård, sjukförsäkring, a-kassa, infrastruktur osv.

  Varför ska ni med höga löner få skattesänkningar? Bättre att höja pensionerna, sjukpension, a-kassa så folk kan överleva och inte arbeta svart.

  Det är enkel matematik vi pratar om. Som ingen någonsin kan debattera emot och vinna debatten.

  Spånen i regeringen verka inte fatta detta. Inte konstigt med tanke på att tex Reinfeldt aldrig jobbat en dag i sitt liv.

  Varför ska tex Stefan Persson som äger H&M få barnbidrag, Rut och rot för? Från 300.000:- och upp skall detta bort och istället öka gränserna för dom som ligger under 200.000:-. Ensamstående, arbetslösa etc.

  Det är dags för skifte, och skifte blir det.

  Svara
 2. susanne meijer

  Nja spinn det var väl att ta i men att det fattas rejält med pengar i socialnämnden kan vi vara överens om.

  Skulle vara klädsamt om du upplyste dina läsare om dina bravader i Socialnämnden, bravader som försenat hela hemmaplanslös modellen och som kommit igång senaste halvåret.

  Bravader som om de varit ogjorda skulle lett till att hemmaplanslösningarna varit igång för drygt ett år sedan. Delar av femklövern jobbade intensivt första perioden med att göra hela nämndsarbetet surt för oss andra.

  Fast då var du ju moderat, kanske mjukare tongångar som Centerpartist. Isåfall kan det ju båda gott för framtiden. Påstår du att jag har fel, Per Elis. O, du det var länge sedan vi sågs en hel nämnd.

  Svara
  1. Per Elis Jansson

   Bland de första gångerna jag hoppar in i arbetsutskottet är jag drivande i författandet av uthyrningsreglerna för seniorlägenheterna på Byggmästargatan, under ordförandens Jane Cimmerbecks motstånd där du utan Socialdemokratisk mandat var tvungen att ringa partiet för att få reda på vad som var rätt och riktigt.

   Jag har försvarat nämnden mot Socialdemokraternas och kommunalrådets drev när en 6,6A anmälan lämnades in för problem på CMU som uppstått under förra mandatperioden. Ett drev som nästan slutade med en palatskupp när Sossarna ville tillsammans med Miljöpartiet och kommunalrådet upplösa nämnden.

   Jag har svårt att se att det är mitt fel, när vi lanserar hemmaplanslösningarna enligt plan efter omorganisationen, att vi fortsätter med externa placeringar. Trots att nämnden rampade upp hemmaplanskapaciteten lyckades vi inte omsätta det i minskade faktiska placeringar – förvånande nog hände det motsatta.

   Jag har inte sett någon Socialdemokratisk reservation mot processen angående införande av hemmaplanslösningar – utökning av den interna budgeten/organisation och neddragning av köpta platser. En stor enighet i nämnden fanns angående detta. Men är det så att det behövs en syndabock så kan du väl utse mig till det om du finner behållning i det.

   Angående närvaron: 2012 jobbade jag långa perioder i Taiwan, Indien och Kina. Nu på våren har jag varit tvungen att prioritera mitt arbete framför nämnden – jag är bara fritidspolitiker. Jag är övertygad om att det är bra med många professioner i nämnden även om man inte kan vara med jämt. Det är bättre än en nämnd med enbart socialdemokratiska sjuksköterskor.

   Förra veckan skulle jag se min dotter uppträda på skolan i Lund så jag var tvungen att avvika från det extrainsatta mötet – varje vettig förälder hade prioriterat som jag. Dock missade jag 10 minuter av hennes show för jag stannade för länge på mötet…

   Som Centerpartist är jag visst smalare och vassare…

   Svara
 3. susanne meijer

  Barnen går alltid före, det var ett bra val av dig. Nej, jag utser inte alls dig till en syndabock, men irriterar mig på att du säger att det var ett totalt misslyckande med hemmaplanslösningarna. Jag påstår att de har dragit igång sedan maj förra året då vi började anställa. Men att röran i femklövern har försenat och fördyrat, det tror jag att vi kan enas om. Vilket kan läsas i våra reservationer och protokollsanteckningar.

  Drevet du skriver om….det är anmärkningsvärt att du blandar in S där.

  Det första halvåret i nya socialnämnden var katastrofalt i bemärkelsen oartigheter, snutigheter och allmänt okamratligt uppförande från femklövern i Socialnämnden. Nu ser jag med intresse fram emot konstruktiva diskussioner från övriga politiker inklusive dig.

  Svara
 4. Per Elis Jansson Inläggsförfattare

  Håller med dig att första halvåret (första året?) var ett förlorat halvår med oredan. Försöket av Lars Ahlkvist och Jane Cimmerbeck att åsidosätta nämndens demokratiska funktion genom att toppstyra nämnden var ingen lysande idé.

  Drevet är till och med diariefört. Ditt brev tidsstämplat 2011-07-18. Sätt det i samband med stallspolningarna och du inser kontexten du medverkat i.

  Angående hemmaplanslösningarna: det stämmer inte det du säger; faktum är att kostnaderna började skena på hösten då det motsatta borde inträffat. Vi byggde budgeten på att hemmaplanslösningarna skulle ge effekt under 2013.

  Mogenheten avspeglas i om man sätter en plan och lyckas genomföra den. Vi misslyckades. Det har för övrigt ingenting med det kaotiska året 2011 att göra.

  Lägg där till de mystiska 15 miljonerna (varför var jag ensam om att i fullmäktige ifrågasätta kommunens ekonomisystem? Tyckte inte du felprognosen var konstigt, att förklaringen var ännu konstigare och var fanns ansvaret?).

  Tittar man framåt så ställer jag mig tvekande till utfästelserna om placeringarna i framtiden när man inte kan göra några uttalanden om inflödet eftersom man inte vet ”vad som står runt hörnet” som det uttrycktes och därmed är siffran ”0”.

  De två hemtagningarna som genomfördes nyss, hur kom det sig att de var utplacerade överhuvudtaget med hemmaplanslösningarna implementerade?

  Och här skall jag ge dig rätt i en sak – det faktum att jag inte har varit med de senaste gångerna gör mig mindre bemedlad att svara på mina egna frågor/farhågor – att bara läsa protokollen gör att man missar en hel del.

  Svara
 5. Daniel

  Skulle vara intressant att veta hur kalkylen för hemmaplanslösningarna ser ut. Vad kostar en timme ink overheadkostnader? Hur många ärenden behöver man för att det ska vars en bra affär för kommunen? Vilka kriterier har man för utvärdering? Hur ser kvalitetskraven ut?

  Svara
 6. Daniel

  Ska jag tolka tystnaden som att det inte finns eller fanns några konsekvensanalyser av hemmaplanslösningarna? Ja, annat än tro och hopp?

  Svara
 7. Per Elis Jansson Inläggsförfattare

  Hej Daniel, troligtvis har du rätt. På mötet i maj ställde jag frågan om möjligheten att mappa nyckeltalen för placeringar för att veta ekonomiska konsekvensen av en minskad placering. Som du vet så varierar platspriserna per köpt plats/hemtagen individ. Samma sak gällde inom förvaltningen att det var individuella kostnader så en generell siffra lät sig inte presenteras. Ned brytningen och sedan aggregeringen upp till de planerade volymerna har inte gjorts tolkar jag svaret som.

  Svara
 8. Daniel

  Jag tolkar det som om att du varit med och tagit ett beslut om implementering av något som man och du inte har en aning om vad det kostar eller ger.
  Om man ska ha en egen verksamhet så är väl det minsta man begära att man vet vad det kostar jämfört vad det kostar att köpa samma plats. Hur många ärenden man måste ha för return on investment, var man ska ligga för break even, när man ska avsluta/expandera. Utan de nyckeltalen så kommer pengarna alltid vara slut och man äskar mer av skattebetalarna.

  Svara
 9. Per Elis Jansson Inläggsförfattare

  Nja, när du tolkar så jämför du äpplen och päron. Innan hemmaplanslösningarna så hade kommunen liten förmåga till att anpassa insatserna utan insatserna blev direkt en placering. Det gjorde att företag som du representerar kunde komma och skära guld med täljkniv på skattebetalarnas bekostnad. Kort sagt så har verksamheten ändrats till att ha förmågan att kunna leverera en palett av insatser och den är med största sannolikhet billigare än institutionsköpen. Det är något som konsultrapporterna entydigt visade och det likar mer en konfiguration som finns i andra kommuner med lägre kostnader.

  Jag förstår att det inte är bra för Davsjö vård, men det är definitivt bättre för kommunen.

  Svara
 10. Daniel

  Hur kan du veta om något är bättre för kommunen när du inte vet vad det kostar?
  Det är helt omöjligt. Kommunerna KAN göra en bättre affär än att köpa in tjänsterna. Men då måste man ju ha nyckeltal att jämföra med. Hitintills (då har jag kontakt med ca 50 kommuner) har ingen kunnat presentera detta. Några har insikt i detta och inser att det är under all kritik. Andra, som du, tror automatiskt att det blir billigare om man gör det själv. Utifrån empiri så kan jag konstatera att kommunerna i runda tal kostar dubbelt så mycket, levererar hälften så mycket och till en kvalité de inte kan beskriva, mäta, utvärdera eller utveckla. Inte för att personalen är dålig utan för att styrning och organisation inte är anpassade att driva verksamheter optimalt. Hörby står kanske för 1% av vår omsättning så jag talar enbart med skattebetalarmössan på.

  Politiker ska inte leka företagare.

  Svara
 11. Per Elis Jansson Inläggsförfattare

  Men du frågade ju hur beslutet kom till med hemmaplanslösningarna och det hade med paletten att göra. Underlaget till detta var PWC rapporten som togs fram 2011 en tid då du själv satt i nämnden.

  Just att jag här på bloggen och på nämnden påtalar bristen på nyckeltal tolkar du som ett ofokus på ekonomi. Jag skulle nog vilja hävda att den insikten finns, inte bara hos mig utan även hos andra i nämnden.

  Finns inget ”automatiskt” – inte ens när det gäller Vallgården eller Hagadal. Noterbart är att motsatsen att det privata är mer effektivt inte heller är bevisad.

  Om du i din verksamhet har en effektivitet som är 400% bättre än motsvarande kommunal verksamhet, torde det inte vara några problem att visa det – något som borde letat sig hela vägen in i första stycket i PWC rapporterna. Av någon anledning hittar jag inte det där. Undra varför…

  Svara
 12. Daniel

  Jag undrade vilka nyckeltal som användes. Hur det gått till är inte så svårt, så ser det ut i alla kommuner.

  Ja det är naturligtvis mycket enkelt att visa denna skillnad i effektivitet. Notera dessutom att kommunen inte behöver söka tillstånd, ha tillsyn, arbeta med upphandlingar, marknadsföring eller visa svarta siffror. Man behöver inte ens skaffa klienter då man kan styra flödet helt själv. Dessutom så gömmer man oftast overheadkostnaderna i någon slags allmän burk.
  Det är inte heller särskilt komplicerat att räkna på huruvida hemmaplanslösningarna är en bra affär eller ej, eller för den delen vad som krävs för att det ska vara det.

  Capio driver tex akutvård i stockholm nästan 10% billigare (120 miljoners besparing) än landstinget med högre kvalitet, såg du säkert i senaste Dagens Samhälle.

  Hörby är på intet sätt unika på något sätt. Men i grund och botten så är det svårt att representera myndighet och utförare vara arbetsgivare, vara vårdgivare, kontrollera sig själv, ha monopol och samtidigt inte ens ha några nyckeltal att jämföra sig med.

  Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.