Nej, inte tjänstemännens fel

Det kan vara lätt att som politiker att peka på någon annan när det går fel. Visst kan det vara någon annan som faktiskt har gjort fel i det enstaka fallet, men vad gäller styrningen och det överordnade ansvaret som åligger politiken, där råder det ingen tvekan om att ansvaret måste bäras fullt ut. Pelle Skerup är odelat ansvarig, precis som resten av nämnden, för det som pågår i tekniska nämndens del av förvaltningen.

Visst kan allting gå fel, men storheten visar sig när man som ledare sätter sig ner för att grunna vad man kan göra bättre nästa gång i krishanteringen eller hur ”nästa gång” kan undvikas att upprepas helt och hållet. Förmågan till aningens abstrakt tänkande tillsammans med en hel del dos ödmjukhet är ett bra recept för att komma en placering närmare ett bra ledarskap.

I veckan kom revisionen med ett utlåtande om att ledamöter i kommunstyrelsen i Hörby inte kände till ansvaret om kontrollen av nämnderna som det stipuleras i kommunallagen. I 6. kapitlet i Kommunallagen om ”Styrelsen och övriga nämnder” står det under rubriken ”Styrelsens uppgifter”

1 § Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens eller landstingets angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet.
Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana företag som avses i 3 kap. 17 och 18 §§ och sådana kommunalförbund som kommunen eller landstinget är medlem i. Lag (2009:48).

Så när puckarna skickas runt i den politiska tombolan om vem som är ansvarig, så är det så att kommunstyrelsen skall utöva uppsikten, till exempel över tekniska nämnden. Därför är det beklagligt att representanter för just kommunstyrelsen välvilligt pekar vidare på tekniska när det är på sin plats att problematisera över sin egen roll i det hela.

På måndag skall kommunstyrelsen behandla min motion att få fokus på en bättre kontrollfunktion i kommunstyrelsen. Ursprunget till motionen kommer från turerna runt tavelaffären, där vi i kommunstyrelsen inte nog granskade vad som hände i HIFAB, men detta är även applicerbart på tekniska nämnden. Motionen är skriven så att personunionen på toppositionerna i kommunen måste upphöra då den ena funktionen skall granska den andra.

Beredningen av ärendet skjuter in sig på kommunallagens skrivningar om valbarhet – vem som är valbar till olika funktioner i kommunen. Naiv analys av motionen och ett platt förslag till beslut. Kommunstyrelsens arbetsutskott (just den samling individer som sitter på flest dubbla stolar) föreslår avslag.

Men ingen är förvånad om en styrelse som inte är medveten om sitt ansvar, inte kommer fatta beslut som stärker den roll man inte vet att man har, eller? Jag måste säga att det är med ödets ironi att just revisionsrapporten kommer i detta skede, som pekar på just det faktum som jag beskriver i motionen.

Så inför måndagens beslut i kommunstyrelsen kanske man skall sätta sig ner med lite abstrakt tänkande och en hel del ödmjukhet. Kanske man skall fundera på hur man faktiskt kan komma ut ur det politiska taktiserande med kontinuerliga näsknäppar och faktiskt göra lite nytta för kommunen. Jag tror att kommuninvånarnas dom över okänsligheten inför den ilska som visades i höstas blir hård. Att ytterligare förneka de krav på förändring kommer inte mildra situationen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.