Revision, bygglovsavgifter, invandring och energihandlingsplan

På dagens fullmäktigemöte diskuterades det vitt skilda ämnen. Personligen tycker jag att det var ett mycket roligt fullmäktigemöte med många intressanta ämnen, många som yttryckte en åsikt och en del dramatik.

Själv var jag mest aktiv i debatten om revisionen. Jag ser inte att kommunstyrelsen har någon mindre skuld till socialnämndens underskott än socialnämnden själv. De jag har pratat med från den gamla socialnämnden ger vid hand att man försökte påtala problemet med ramens storlek, men fick inte det stödet från kommunstyrelsen att gå vidare.  Efter sommaren skenade kostnaderna och ingen bra lösning med controller fanns att tillgå – ett problem som underläts att lösas av kommunledningskontoret och kommunstyrelsen. Detta saknas i revisionsberättlesen, men är en viktig del i att förstå vad som hände.

Tommy Hall försökte göra partipolitik av det hela, hävadandes att socialdemokraterna i nämnden inte var ansvariga för de hade varit aktiva i den socialdemokratiska fullmäktigegruppen [sic]. Några vidare noteringar i protokollen från Socialnämnden fanns där dock inte. Det är svårt att hålla alliansregeringen ansvarig på riksnivå om den sjunkande mortaliteten i Hörby lokalt och världsrecissionen globalt – kändes inte riktigt som argumentationen bottande.

Nästa ärende som vållade huvudbry var den nya bygglovstaxan. En formel används med värden hämtade från en tabell. Väldigt komplexa uträkningar och processer. Anders Malmgren påpekade helt riktigt att det är bäst att tjänstemannens (vågar inte skriva vad hon heter) presentationen bifogas till protokollet så att en vanlig dödlig kan begripa hur uträkningen går till.

Kamer Bytyqi

Ärende 7 handlade om socialnämndens budget, där Sverigedemokraterna föreslår att kommunen säger upp avtalet med invandrarverket.  Visst har vi problem med integrationen av en del av de som vi tar emot, det skall vi inte sticka understol med. Men att inte kasta solidariteten med utsatta grupper överbord, fanns det en stark konsensus bland alla övriga partier om. Starkast upplevelse blir det när partikollegan Kamer Bytyqi går upp och berättar sin historia. En spontan applåd fick han och jag blev så rörd att en tår var nära.

Efter Kamers inlägg var diskussionen överflödig och fullmäktige beslutade att avslå motionen.

Kvällens politiska tango bjöd socialdemokraterna upp till. Med ett passionerat och tydligt inlägg av Anita Ullman Kradjian fick kommunstyrelsens förslag på nöten. Lars Ahlkvist insåg vart det barkade. Till Percy Hallquist’s stigande irritation, genomförde Lars Ahlkvist under debatten en omvändelsens two-step; Socialdemokraterna fick igenom sitt mer omfattande förslag.

8 svar på ”Revision, bygglovsavgifter, invandring och energihandlingsplan

 1. Lars Ahlkvist

  Kamer var verkligen duktig! Fantastiskt inlägg!

  Ditt stycke nedan behöver en kommentar:

  ”Jag ser inte att kommunstyrelsen har någon mindre skuld till socialnämndens underskott än socialnämnden själv. De jag har pratat med från den gamla socialnämnden ger vid hand att man försökte påtala problemet med ramens storlek, men fick inte det stödet från kommunstyrelsen att gå vidare. Efter sommaren skenade kostnaderna och ingen bra lösning med controller fanns att tillgå – ett problem som underläts att lösas av kommunledningskontoret och kommunstyrelsen. Detta saknas i revisionsberättlesen, men är en viktig del i att förstå vad som hände.”

  Skälet att det inte finns med i revisionsberättelsen är nog att det inte har så mycket med verkligheten att skaffa, utan mer ett utslag av en dåligt genomförd ”analys” från Din sida. Det är kommunfullmäktige som sätter ramen, inte kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen och fullmäktige uppmanade den gamla nämnden till åtgärder för att att bringa ner underskottet som långt som möjligt. Det fanns inhyrd controller/ekonom, och det är för enkelt att bara skylla på vederbörande. Det är tur att vi har revisorer som i dialog gör kloka analyser och ger rekommendationer till förbättringar, skulle vi bara reagera på ”byssesnack” så skulle inte mycket positivt hända.

  Nu har både kommunstyrelsen och socialnämndens ledning genomfört flera initiativ för att vi inte ska hamna i denna situation igen. Bl a den utomstående analys som en viss bloggare kämpat emot med näbbar och klor, en analys som fullmäktige önskade redan sent 2009.

  Svara
 2. Per Elis Jansson Inläggsförfattare

  Intressant; kommunen har försökt genomföra en omvärldsanalys sedan 2009 men inte klarat av det, och nu är det 2011. Bara det skulle föranleda anmärkning…
  Jag klagar inte på controllern personligen; jag konstaterar att funktionen inte har fungerat för socialnämnden, och för detta är kommunstyrelsen ansvarig eftersom funktionen överfördes dit vid halvårsskiftet. Därav kritiken.
  Jag förstår att det kan vara jobbigt och svårt att hålla isär korten när man sitter på de anklagades bänk, samtidigt som man agerar åklagare och domare.
  Att utnyttja härskartekniker i inläggen, samt brista i saklighet och argumentation är nog ingen bra väg för dig att föra debatten på. Till och med en del av mina läsare har reagerat på det och hoppas på bättring i framtiden. I övrigt uppskattar jag ditt engagemang här på bloggen. Om inte annat är det bra för besöksstatistiken…

  Svara
 3. Lars Ahlkvist

  Tråkigt om Du ser andra uppfattningar som härskarteknik, ser det som ett sätt från Din sida att förneka andra åsikter. Jag tycker ärligt att Du har fel i ett antal frågor, och att Du exploaterar Din uppfattning på ett sätt att få maximal exponering och uppmärksamhet. Inte ett sätt som väcker förtroende i Din omgivning, och det är väl heller inte avsikten. Beklagar om Du uppfattar det som härskarteknik, se det mer som att jag känner starkt och vänder mig mot de anklagelser, felaktigheter och rena missuppfattningar Du luftar.

  Ja, det blev en anmärkning av att jämförelserna inte levererades under 2010 från nämnden som uppdraget var. Varför söker Du ren vällust i att fösröka spika det ansvaret på kommunstyrelsen? Varför litar Du inte på det omfattande arbete som kommunrevisionen lagt ner, utan söker ansvar utöver det? Jag uppfattar det som populistiskt effektsökeri från Din sida. Det är en åsikt jag har, och jag hoppas Du kan respektera den utan att försöka trycka ner som Du gjort i ett antal blogginlägg nu.

  Vill Du vara med i majoriteten eller vill Du stå utanför? Det är en ärligt menad fråga från min sida, för jag är inte säker på var Du står tyvärr.

  Ja, socialnämnden lyckades inte under 2010 att reagera på de siffror som controllern redovisade. Märkligt att Du försöker få det att vara kommunstyrelsens ansvar. Det var nämnden som hade ansvaret, fick redovisningen och hade att reagera. Kommunstyrelsen lade ett uppdrag att minimera överskridandet från halvårsskiftets prognos på ca 17 mkr, det blev under ständiga prognoser totalt 29 i underskott. Funktionen fungerade uppenbarligen för nämnden, som har använt sig av siffrorna i sina rapporter. Kommunstyrelsen, eller controllern, kan inte ändra på siffrorna bara för att de ska passa Din verklighetsuppfattning. Och KS har inte tagit på sig ansvaret för utvecklingen, bara för att den person som rapporterar om de skenande underskotten sorterar organisatoriskt där. Dålig analys, bristande verklighetsuppfattning. Jag tycker Ditt försök att nagla fast den utvecklingen på kommunstyrelsen är både patetiskt och ohederligt. Min åsikt, Du kan säkert ha en annan. Men jag ber Dig att inte försöka censurera den genom tillmälen om härskarteknik.

  ”Hålla isär korten” har jag inga problem med, och jag uppfattar inte Din åsikt som att jag ska vara på de anklagades bänk som Du så subtilt uttrycker det. Tala om härskarteknik! Bjälken i egna öget och grandet i andras…?

  Jag uppfattar Dig mer och mer som en mycket populistik politiker, som försöker hitta marknadsföringsfördelar genom att ”kacka i eget bo”. Det är något som står var och fritt att välja göra, och det är givetvis en rättighet man har att uttrycka. Jag respekterar rättigheten, men förbehåller mig samtidigt att uttrycka en divergerande åsikt. För jag tycker det är oerhört lågt, aningens illojalt och visande på en bristande förståelse för de rätt ingående resonemang vi haft inom den moderata gruppen kring alla de frågor Du i efterhand redovisar en annan uppfattning om. Givetvis respekterar jag Din rätt att ha en annan åsikt, men jag har också en rätt att tycka annorlunda. Även om det inte är bekvämt för Dig;-)

  Ja, möjligen drar jag läsare till Din blogg genom att redovisa en annan uppfattning. Det kan ju vara ett skäl att hålla igen. Men jag förbehåller mig rätten att fortsätta ha invändningar kring sådant som är rent uppenbara felaktigheter, konstiga påståenden och ren populism som jag uppfattar det;-)

  Svara
 4. Per Elis Jansson Inläggsförfattare

  1. Läs mer om härskartekniker här: http://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4rskarteknik; det handlar inte om att förneka åsikter.

  2. Jag är av uppfattningen att KS bär ett större ansvar än vad som framgått av revisionen. Handlar inget om vällust (punkt 1?), utan mer en observation jag gjort. Du kan inte göra något annat än att acceptera åsikten och agumentera mot den i sak. Alla spekulationer från din sida om mina motiv får du står för. Dina spekulationer och argumentationer om motiven är bisarra, anser jag.

  3. Vad som sägs och händer på den moderata fullmäktigegruppen är internt för partiet och det tänker inte jag diskutera med dig här och nu, utan det görs i gruppen eller på tu man hand. Tyvärr har du inget annat att göra än att acceptera det.

  4. Jag håller inte på och diskuterar med dig här för att det är bekvämt eller obekvämt. Jag lyfter de ståndpunkter som jag har för att jag tror på dem. Jag har mina väljares mandat för det och tänker fortsätta göra det oavsett vem det är obekvämt för. Du kan välja att fortsätta misstänkliggöra mig och mina motiv, men jag vet att jag har en solid etisk bas att stå på, vilket du endast har att förhålla dig till.

  Svara
 5. Lars Ahlkvist

  1. Jo, jag har läst om härskartekniker. Och ägnat ett långt yrkesliv om att varna för dem i politiken. Men här handlar det om att Du och jag har olika uppfattningar, och Du gillar inte att jag vågar säga emot Dig. Jag tänker inte låta Dig tysta mig, det får Du nog leva med om än det kan kännas hårt.

  2. Det är Din uppfattning. Men Du satte inget större eftertryck på den i fullmäktige, 41 ledamöter inklusive Du själv beviljade ansvarsfrihet och instämde i revisionens synpunkter. Och då är det min uppfattning (Du får gärna förhålla Dig till den) att det känns rätt ohederligt att hävda att revisionen och fullmäktige har fel. Jag anser att det är effektsökeri och populism, Du har en annan uppfattning. Vi har olika uppfattning, Du får nog leva med det.

  3. De moderata fullmäktigegrupperna är öppna möten för medlemmar och sympatisörer, till skillnade från t ex nämndsmöten som inte är offentliga. Vad gäller de senare får inget yppas om överläggningarna då de inte är öppna – Du har inte riktigt respekterat det i Dina inlägg. Vad gäller m-grupperna så har jag inga problem med att redovisa öppet att vi hela tiden har givit information om underskott i olika nämnder, diskuterat möjliga åtgärder och tillsammans valt linjen att underskottet i Soc skulle bringas ned så långt det är möjligt för 2010 och resten hanteras ur kommunens resultat. Du har varit med i de diskussioner som Du nu kritiserar resultatet av, även det tycker jag är ohederligt. Min åsikt, Du får förhålla Dig till den:-). Jag förstår att Du tycker det är obekvämt att jag berättar det, men jag vill vara ärlig i mitt politiska arbete. Integritet och ärligt är mitt rättesnöre för arbetet.

  Ser Du möjligen en motsägelse i att Du bloggar om sådant som inte är offentligt och inte skall yppas, men vill förneka mig att berätta om sånt vi moderater är öppna om? Tar gärna diskussion om det både här, på tu man hand, eller på vår öppna m-grupp: Bestäm forum, och jag vill gärna säga att jag uppskattar konsekvens.

  4. Jag inser att Du tror på Det Du säger, och det respekterar jag. Men jag har en annan uppfattning i sak, och det har jag en rätt att diskutera. Även om Du vill förneka mig det när Du säger att ”jag endast har att förhålla mig till det”. Jag uppfattar det nedlåtande och är inte den lyssnande attityd jag tycker vi moderater bör förknippas med.

  Om Du dessutom tittar i Din kandidatförsäkran, så har Du Ditt mandat som följd av moderaternas väljarstöd och årsmötets prioritering av kandidatrangordningen. Jag tror säkert att Du tycker Du har en solid etisk bas att stå på, min uppfattning är att Du ibland blir som en populist som springer på korta, för tillfället korta bollar. Som t ex när Du ville motionera om väghållningen ute i Ludvigsborg/Röinge, något som Du själv skulle få ekonomiska fördelar av en förändring av. Inlägg här: http://www.perelis.se/?p=817

  Jag tycker det är bra att vi har högt i tak inom moderaterna och kan diskutera. Det förutsätter också att man både kan ge och ta. Jag uppskattar Dina synpunkter, håller inte med om dem, och tycker det är viktigt att berätta för väljarna var vi divergerar. Inget konstigt som jag ser det, och är det så att Du inte vill ha motstridande uppfattningar redovisade så tycker jag det är synd. Det är genom att låta olika uppfattningar brytas som samhället utvecklas. Tes-Antites-Syntes – eller så blir det uppfattningar som redovisas och förkastas som befunna för lätta eller för dogmatiska. Spännande att se vilket det blir i slutändan tycker jag!

  Svara
 6. Per Elis Jansson Inläggsförfattare

  1. Argumetera i sak, men lägg bort dina idéer (”effektsökeri”, ”populism”) om varför jag har en åsikt. Respektera din omgivning att själva bilda sig den uppfattningen.

  2. Missförhållandena inom KS var inte tillräckligt stora för att icke bevilja KS ansvarsfrihet för 2010. Men, som du sa på KF, är dokumentet till för att lära. Att inte ta upp den biten är en miss, anser jag. Jag förstår att du tycker annorlunda.

  3. Tänker fortfarande inte kommentera vilka diskussioner och beslut som förts och tagits på de moderata gruppmötena. Mitt agerade på mötena och utanför dem divergerar inte vilket du av någon anledning försöker påskina.

  4. Viktigt att ta med kontexten om du skall analysera. Det du har att förhålla dig till är etiken. Jag känner mig stark i min övertygelse i den kritik jag driver, må det gälla konsulter, revision eller temporära ersättningar.

  Motionsidén är fortfarande aktuell. Du har i löfte till mig lovat lösa problemet med orättvisa vägavgifter i Ludvigsborg. Du har bett mig att avvakta med motionen för att inte komplicera ärendet med ovan angivna jäv. Du har både till mig och vägföreningen bejakat orättvisan. Spontant verkar det som om du gör korta bollar till besynnerligt långa bollar. Är inte löftet giltig längre vore det bra om du talade om det.

  En kvasitranscendental utflykt igen (förra gången http://www.perelis.se/?p=1131) med funderingen om ”Tes-Antites-Syntes”.

  Jag överlåter till läsarna att nyttja den ovan förda dialogen som ett gärdstecken på debattklimatet.

  Svara
 7. Lars Ahlkvist

  Men snälla vän, i få församlingar finns en debatt som denna. Det är viktigt att ha högt i tak och respektera olika åsikter. Tyvärr får jag en känsla av att det från ditt håll är lättare att acceptera egna åsikter än andras. Du tycker att jag hellre bör knäppa igen än att säga emot Dig. Det händer inte, det strider mot min integritet. Uppfattar Dig som lite nedlåtande mot de som har annan åsikt, och det är jag inte ensam om.

  Idag ville Du lämna en protokollsanteckning till fullmäktigprotokollet, fast Du inte lämnat den på fullmäktige. Inte OK. Mot reglerna. Och mot våra interna m-regler eftersom Du inte sa flaska på vårt gruppmöte. Ditt försök till anteckning finns i diariet så alla kan se det. Jo, jag tycker det är effektsökeri när Du varit med på våra interna överväganden hela förra perioden och inte haft invändningar till protokollet på våra interna möten hur vi skulle agera om underskottet i Soc. Tycker det är juste mot väljarna att redovisa hur du agerar internt och offentligt, särskilt när Du försökt förhala och förhindra det positiva arbete som Socialnämndens ledning lagt ner för att minska underskottet, senaste prognoen är – 8 miljoner i förhållande till -29 vid fjorårsslutet. Du har mest försökt förhala och ifrågasätta, inte så bra tycker jag. Du får inte mitt stöd för det agerandet. Och jag tror att det kan bli lite svårt gentemot väljarna, men det är min uppfattning.

  Bra med varudeklaration på politikerna, det vinner liksom tillvaron på. Synd tycker jag att Du inte står för Ditt agerande på Moderaternas gruppmöten, jag tycker personligen inte Du vinner på att vilja hålla det hemligt att Du agerar på ett sätt internt, på ett annat offentligt. Medge att det är lite konstigt att Du bloggar om det mesta, bejakar offentlighet men inte vill gå in på att Du suttit tyst på moderaternas gruppmöten om det Du kritiserar offentligt nu. Men nej, jag tror inte Du medger det. Synd, jag gillar nämligen raka rör. Vore glad att se det från Dig också.

  Jag förstår att Du känner Dig stark i vad Du kallar etik. Men den har i Din kritik bara stöd hos Dig, revisionen och fullmäktige har sagt sitt. Och då blir det bara lite skrikigt. Faktalöst, ogrundat och inte särskilt konstruktivt. Inte nåt jag tycker är särskilt positivt. Och jag tror inte det är något som vinner stöd hos en större del av väljarna hela tiden, och det är inte riktigt vad vi inom moderaterna tagit ställning för i vårt arbete.

  Lite kul när Du säger att jag inte ska ha värdeomdömen, men ”förstår att jag tycker annorlunda”. Det säger rätt mycket om Ditt sätt att föra politik och argumentation på. Lite tråkigt så som jag uppfattar det. Och jag står för min uppfattning.

  Jag har rätt lång erfarenhet av politisk verksamhet, sett många som velat bidra till att göra skillnad, sett många som vill springa på korta bollar på ett populistiskt sätt. Och jag sorterar in Dig i det sistnämnda facket på det track-record jag hittills sett. Du vill inte att jag berättar om Dina ställningstaganden på den moderata gruppen – men varför ska vi inte vara öppna och offentliga om det, det är ju en princip Du säger DIg hylla i andra sammanhang. Nämner åter ”bjälken i egna ögat, grandet i andras”. Jag gillar konsekvens, har svårt för inkonsekvens. Jag vore så glad om Du ville bidra till en konstruktiv debatt och utveckling, men i de senaste inlläggen från Din sida har jag inte sett något alls av det. Men jag ser gärna en annan inställning:-)

  Det är bra att Du och jag kan utbyta åsikter i ett parti som har högt i tak, jag tror också det är upplysande för väljarna. Jag förstår att Du känner Dig stark i Din övertygelse. Men det behöver i sig inte innebära att Du har rätt. Du var stark i Din övertygelse att Du kunde lämna en protokollsanteckning idag, men det var helt out of line och mot reglerna. Inte lätt alla gånger.

  När vi löser problemet i Ludvigsborg ska vi göra det på ett rättvist sätt. Inte för att en av mina partikamrater försöker påverka i eget intresse. I det fallet kan Du lita på min integritet.

  Så till sist – det verkar inte som att det går att ha ett utbyte i de här frågorna . Du har Din uppfattning, och i det står Du fast. Jag har en annan uppfattning, och jag står för den. Inte mycket lönt att fortsätta diskussionen verkar det som. Så det här kan gärna för mig vara sista inlägget. Vill Du bidra till en mer konstruktiv debatt så är Du välkommen, vill Du fortsätta gå i ”egen takt” så får Du göra det. Ingen stor sak vilket i det stora hela, det får vi acceptera och förhålla oss till:-)

  Tack för en upplysande debatt! Det är så bra när åsikter får brytas och hjälper till att varudeklarera gentemot väljarna!

  Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.