Posts Tagged ‘Kamer Bytyqi’

Revision, bygglovsavgifter, invandring och energihandlingsplan

tisdag, april 26th, 2011

På dagens fullmäktigemöte diskuterades det vitt skilda ämnen. Personligen tycker jag att det var ett mycket roligt fullmäktigemöte med många intressanta ämnen, många som yttryckte en åsikt och en del dramatik.

Själv var jag mest aktiv i debatten om revisionen. Jag ser inte att kommunstyrelsen har någon mindre skuld till socialnämndens underskott än socialnämnden själv. De jag har pratat med från den gamla socialnämnden ger vid hand att man försökte påtala problemet med ramens storlek, men fick inte det stödet från kommunstyrelsen att gå vidare.  Efter sommaren skenade kostnaderna och ingen bra lösning med controller fanns att tillgå – ett problem som underläts att lösas av kommunledningskontoret och kommunstyrelsen. Detta saknas i revisionsberättlesen, men är en viktig del i att förstå vad som hände.

Tommy Hall försökte göra partipolitik av det hela, hävadandes att socialdemokraterna i nämnden inte var ansvariga för de hade varit aktiva i den socialdemokratiska fullmäktigegruppen [sic]. Några vidare noteringar i protokollen från Socialnämnden fanns där dock inte. Det är svårt att hålla alliansregeringen ansvarig på riksnivå om den sjunkande mortaliteten i Hörby lokalt och världsrecissionen globalt – kändes inte riktigt som argumentationen bottande.

Nästa ärende som vållade huvudbry var den nya bygglovstaxan. En formel används med värden hämtade från en tabell. Väldigt komplexa uträkningar och processer. Anders Malmgren påpekade helt riktigt att det är bäst att tjänstemannens (vågar inte skriva vad hon heter) presentationen bifogas till protokollet så att en vanlig dödlig kan begripa hur uträkningen går till.

Kamer Bytyqi

Ärende 7 handlade om socialnämndens budget, där Sverigedemokraterna föreslår att kommunen säger upp avtalet med invandrarverket.  Visst har vi problem med integrationen av en del av de som vi tar emot, det skall vi inte sticka understol med. Men att inte kasta solidariteten med utsatta grupper överbord, fanns det en stark konsensus bland alla övriga partier om. Starkast upplevelse blir det när partikollegan Kamer Bytyqi går upp och berättar sin historia. En spontan applåd fick han och jag blev så rörd att en tår var nära.

Efter Kamers inlägg var diskussionen överflödig och fullmäktige beslutade att avslå motionen.

Kvällens politiska tango bjöd socialdemokraterna upp till. Med ett passionerat och tydligt inlägg av Anita Ullman Kradjian fick kommunstyrelsens förslag på nöten. Lars Ahlkvist insåg vart det barkade. Till Percy Hallquist’s stigande irritation, genomförde Lars Ahlkvist under debatten en omvändelsens two-step; Socialdemokraterna fick igenom sitt mer omfattande förslag.