Socialnämndsmöte i oktober som ger hopp

Torsdagen den 20 oktober var det återigen dags för Socialnämndsmöte. Många spännande ärende och ett extraärende om en arbetsmiljöanmälan från CMU.

Nya loggor kom med flytten

Oktobers möte hölls i det nya kommunhuset. Visst hade man slagit på stort med de nya inventarierna. Nya karaffer, glas och muggar med kommunens logga på – visst är det så att man ”vågar” att ta dessa beslut som leder till ökade kostnader.

Positivt var att vattnet nu kommer ur en karaff som fylls på med vanligt kommunalt kranvattnet, och det är ju ett fall framåt.

Dessutom fanns det mappar till alla nämndsledamöterna och en bordsplacering för att undvika otillbörlig blandning av nämndsledamöter. På ena sida alliansen och på andra sidan satt den samlade oppositionen som i dagsläget består av Socialdemokaterna, Sverigedemokraterna och SPI.

Det var tydligt att ordföranden hade varit på kurs i mötesteknik. Under sommaren var det så mycket tal om att vi Moderater skulle få skolning i mötesteknik, men det visade sig uppenbarligen att det endast var ordföranden som hade behov av detta.

Först ut på banan var kostchefens tre ärenden. Det är tydligt att den organisationen drivs med spets och stuns och är något som vi Hörby kan vara stola över. Målet är, att till och med 2012, skall 25% av kommunens mat vara ekologiskt odlad. Uppdateringar i de kostpolitiska programmet togs på mötet i rask takt. 

Nästa ärende var den ekonomiska uppföljningen. I vanlig ordning var den ekonomiska prognosen som ett slag i mellangärdet. Dagsnotering ligger på -28.4 Mkr. Vad som dessutom chockerade mig var en ”felbudgetering” på entreprenaden om Vallgården på 6 miljoner kronor. När jag frågade om det blev jag inte lugnare när jag fick svaret att man inte kunde svara på vad det handlade om. Oj-oj-oj.

Dessutom kommunicerades det att det finns en extra kostnad inom centrum för boende, också på grund av Vallgården – övertalig personal finns kvar i systemet och kostar pengar. Detta är helt otroligt – jag frågade explicit centrumledaren i maj, då det blev känt att alla anställda på Vallgården inte gick över till Carema, om det fanns risk för övertalighet inom centrumet. Jag fick ett tydligt svar att allt var under kontroll. Nu i oktober får jag reda på att så inte var fallet – jag blir tokig.

Just dagsnoteringen på underskottet vållade nämnden kraftigt huvudbry då man från SNAU hade skickat en lägre siffra till KS, och vad skulle hända om det nu så här i efterhand kom 0.5Mkr till – skulle systemet kunna hantera detta? Efter fem minuters diskussion landade en kompromiss – vi får helt enkelt se om kommunledningen havererar på grund av den nya siffran. 

Nästa ärende handlade arbetsmiljöproblemen på CMU. Personalen går på knäna och eftersom centrumledaren inte har agerat på signalerna, har facket gjort en arbetsmiljöanmälan. Fackets representatn på mötet Carina Claesson redogjorde klart och tydligt för hur situationen var och en knäpptyst nämnd tog till sig uppgifterna. Ställföreträdande socialchef bemyndigades att adressera problemen i centrumchefens frånvaro. En handlingsplan har tagits fram till en kostnad för det kommande halvåret på 1.3Mkr.

Det har varit mycket prat om hemmaplanslösningar inom Socialförvaltningen och på torsdagens sammanträde börjar den planen exekveras. CMU stärktes upp med ytterligare familjehemsvårdare får att kunna minska den inköpta verksamheten. Jag tror fullt och fast på att detta är rätt väg att gå, men som jag argumenterade på mötet framgår det inte av beslutsunderlaget att man verkligen kan räkna hem utgiften och att familjehemsvårdarna verkligen ersätter de inköpta tjänsterna. Vi får se om familjehemsvårdens konstnader har reducerats till halvårsskiftet 2012. I och med att vi inte har full ekonomistyrning på verksamheten just nu, är risken uppenbar att kostnaderna ökar i stället för att minska. Vi som nämnd måste ställa högre krav på underlaget i fortsättningen.

Från Moderaterna hade vi en ny i gänget, Lars Eriksson. Lars har en erfarenhet från näringslivet som företagare och kommer vara till stor hjälp inom nämndens arbetet. Lars kommenterade efter mötet:

På mitt första nämndsmöte så hamnade jag direkt i de viktiga diskussionerna om budget och arbetsmiljö. Jag börjar förstå hur komplex verksamheten är och att det inte är så lätt att leda den. Det blir säkert mycket intressant jobb framöver.

Jag kan inte annat än att hålla med Lars. Hur som helst, är jag tacksam för att Lars är med oss framgent.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.