Vad finns kvar av Ludvigsborg om man tar bort kulturmiljön?

I Hörby kommun har man länge jobbat med den nya översiktsplanen som är ute på samråd nu till slutet av augusti. För Ludvigsborg föreslår kommunen en stor utbyggnad.

ludvigsborg_op

Utbyggnadsområden i Ludvigsborg. Kartan från översiktsplanen.

580 bostäder fördelat på fem stycken bostadsområden föreslagna där mark kan finnas som är plan nog att bygga på. I grunden har jag inget emot en utbyggnad, trots att jag själv helt plötsligt skulle bo mitt i ett utbyggnadsområde.

Men vilka konsekvenser får utbyggnaden för kulturmiljöerna som är unika för den lilla byn Ludvigsborg? Ludvigsborg är i princip ett gammalt sommarstugeområde med den infrastruktur som krävdes för det. Sedan utbyggnaden på 70-talet så har det inte skett mycket på vägnätet medan befolkningen har omvandlats från fritidsboende till åretrunt boende.

Enligt trafikutredningen som översiktsplanen refererar till krävs det inga ytterligare förstärkningar i vägnätet förutom en förbindelse mellan Enevångsvägen och Södra Rörumsvägen. Detta till trots att vägverket tänker ta bort möjligheterna för Röingeborg, Röinge och Enevången att köra ut på Rv13.

Konsekvensen blir bland annat att Kvarndammsvägen kommer att användas för hela Röinge- och Röingeborgområdet för att komma ut på Rv13. Kvarndammsvägen är redan nu konfliktfylld, men det är uppenbarligen inget som påverkar kommunen och dess planering.

Alla som har varit på Kvarndammsvägen vet hur smal den är och att det omöjligen kan klämmas ner mer bilar på den. Och då har man väl att betänka att just den vägen är skolväg till friskolan på andra sidan byn för alla barn som bor på norr om Ludvigsborgsvägen.

Min fråga är om det ens är möjligt att bevara centrala Ludvigsborg med bykaraktären med all den trafiken?

En annan detalj är planeringen för område L2. Ett utbyggnadsområde som sträcker sig från kommungränsen mot Höör till strandskyddet för Kvesarumsån. Utmed Röingevägen planeras för gathus med utfarter på båda sidorna på vägen.

general_stabskartan

Generalstabskartan från 1856 där man kan se Röingevägen och Kvarndammsvägen.

Utmed Röingevägen står en månghundraårig ek-allé med stengärsgårdar på båda sidorna. Allén är sliten där många av träden vittnar om krockar med fordon och rötterna är avskavda av plogbilen på vintrarna.

I samma plan föreslås Röingevägen vara huvudgenomfartsvägen genom Röingeområdet. Genom den gamla allén skall alltså stora mängder trafik köra. Skicket på allén lär ju inte förbättras av en sådan planering och vad händer då med kulturmiljön i Röinge om allén försvinner?

Så länge som anledningarna till att jag bor i Ludvigsborg bevaras så är det OK med utbyggnaden. Men om den brist på utveckling av infrastrukturen kommer fortsätta så kommer Ludvigsborg förändras från den gröna idyllen till att bli ytterligare en utrullad villamatta i en pendingsförort.

För inte så länge sedan togs inom ramen för fördjupad översiktsplan för Ludvigsborg fram en mer hållbar trafiklösning. Denna lösning togs fram i en medborgardialog med två stormöten och ett remissyttrande från de boende. Hela denna medborgardialog har nu kastats överbord till förmån för en skrivbordsprodukt från SWECO som innehåller ett stort antal brister.

I kommunens ambition att växa riskerar man med befintlig plan att ta bort de värden som drar människor att bosätta sig en bit från stan. Det är som att slakta hönan som värper guldäggen. Inte klokt enligt min mening. Detta är något som måste ändras på översiktsplanen.

Gå in på kommunens hemsida och ta del av planerna och skicka gärna in ett yttrande om saker som du tycker skall bli bättre. Adressen är http://www.hörby.se/boochbygga/Planering/oversiktligplanering/samradoversiktsplan2014/Sidor/default.aspx

 

3 svar på ”Vad finns kvar av Ludvigsborg om man tar bort kulturmiljön?

 1. Torbjörn Malvå

  Håller helt med dig Per Elis! Att Hörby Kommun behandlar Ludvigsborg illa utan att ta hänsyn till de som bor i byn har vi ju lång erfarenhet av. Vi var t.ex. många som stred för att inte bli dubbeldebeterade för vägunderhållet men i det fallet fick kommunledningen ge sig. Det är ju helt otroligt att Kommunen nu kan presentera en översiktsplan stick i stäv med vad byborna kommit fram till och som länge legat som grund för den framtida planeringen. Om kommunen arbetar efter nu lagda plan kommer kulturvärdena försämras vilket leder till att de som uppskattar de värdena kommer att flytta någon annanstans, samtidigt som byn förvandlas till en tråkig pendelort.
  Vi behöver ett Stormöte!

  Svara
 2. Lars

  Det räcker ju om man tittar på genomfartsleden Ludvigsborgsvägen – Delsträcka Fulltoftavägen – Häggenäsvägens korsning. Trafikverket har dömt ut korsningarna när det gäller säkerheten 2018.

  Korsningarna och sträckan skapar kumulativa egenskaper när det gäller oljud och vibrationer trots att vi som fastighetsägare påpekat detta. Problemen har blivit så pass allvarliga gällande säkerheten där man har stora Tir transporter stora som tvåvåningshus kör 2.5 meter från vår bostad.

  Det tydligt Hörby kommun inte följer miljöbalken i deras planering. När man ökar kommunens verksamheter utan att ta hänsyn till de faktiska problemen gällande avstånd mellan väg och bostad.

  Sweco och deras försköning av Ludvigsborg infrastruktur där trafikmiljön är så dålig gällande centrala Fulltoftavägen. Där Trafikverket varnat Hörby kommun gällande problemen. Trots detta har Sweco förbisett detta.

  Det handlar om ren inkompetens när det gäller situationen i Ludvigsborg som Hörby kommun vägrat göra något åt de senaste 30 åren.

  Svara
 3. Lars

  Hörby kommun har inte löst trafiksituationen i centrala Ludvigsborg. Att överhuvudtaget tänka på exploatera byn utan att lösa den dåliga trafik miljön är helt ohållbart. Läser man Sweco och deras naiva utredning blir man mörkrädd.

  Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.