Demens – ”störning av högre intellektuella funktioner med försämring av minne och logiskt tänkande”

Idag läser jag i tidningen att det nya demenscentrument Kärrhaga i Eslöv kommer kosta mer än vad det budgeteras för. Problem med schemaläggningen gör att man har svårt att kapa toppar på grund av den Socialdemokratiska käpphästen att det bara skall finnas heltidsjobb är en av orsakerna. 900 000 skattekronor kostar det. Blir det så när man gifter ihop Moderater med Socialdemokrater? Vi får väl hoppas att det inte händer oss här i Hörby.

I torsdags var Socialnämnd igen. Minus 37 miljoner är den dagsaktuella helårsprognosen. Nu skall man dock säga att prognosen är mer osäker än den brukar vara – prognosen räknas fram genom att dividera aktuellt underskott med månadens nummer för att sedan multiplicera med antalet månader på året.

Skärmklipp_uppföljningDenna prognosticeringsmetod använder vi enligt uppgift för att vi inte vill ”skapa för optimistiska prognoser”. Nej, minus 37 miljoner är inte möjligt att på något sätt få till att det är en optimistisk prognos, så i den meningen har vi väl lyckats.

Enligt en annan uppgift har nämndledningen tagit upp underskottet med budgetberedningen men budgetberedningen vill vänta till att ytterligare en konsultutredning skall bli klar – prognosen för färdigställandet av rapporten är ”till hösten”.

Är det någon som undrar så är det 2014 års budgetberedning som avses. Otroligt att den ens finns en budget att bereda fortfarande, ett halvår efter att budgeten blivit tagen i fullmäktige. Men det är väl så när man inte vill, kan eller vågar ta tag i de problem som finns i kommunen.

Hur skall man få till en känsla av lite engagemang angående Socialnämnden? Det är en fråga som jag funderat mycket på. En möjlighet uppenbarade sig dock på Socialnämndsmötet när nämnden skulle besluta om ett demensteam, som skall höja kvaliteten på demensvården i kommunen. Dessutom är kvaliteten lagstiftad från och med årsskiftet 2015 så det var inte mycket att spela på.

Likt som i Eslöv kostar en bättre demensvård pengar. Kostnadsökningen är på en miljon kronor per år i Hörby. Men jag frågar mig själv hur vi kan fatta beslut om kostnadsökningar när fullmäktige säger att vi skall spara? Det skulle vara intressant att höra 2015 års budgetberedning i ärendet om utökad ram. Är det OK att öka kostnaderna med en miljon när vi skall spara? Tänka att lyfta upp huvudet ur sanden, om än bara för någon minut, och få ett svar hur vi skall finansiera lagstiftad social verksamhet.

Så därför yrkade jag på att godkänna förslaget att inrätta ett demensteam till en ökad kostnad av en miljon kronor under förutsättning att budgetberedningen för 2015 (d.v.s. KSAU) beslutar att medlen tilldelas för detta.

Kommentarer hördes att man inte kan göra så för då skulle vi bryta mot lagen. No shit, Sherlock! Gäller inte samma sak med all annan lagstiftad verksamhet som vi bedriver inom Socialnämnden? Mitt yrkande refuserades till förmånen för att fortsätta att spendera pengar som vi inte har.

Så trots att vi har 37 miljoner problem i Socialnämnden så har vi så dåligt minne från revisionen, eller att vi inte ens kommer ihåg budgetrapporten, att vi bara fortsätter. Jag vet inte om jag var ologisk här ovan i mitt resonemang, men har vi inte demens allihop om vi bara fortsätter?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.